Uitspraak ECLI:NL:RBROT:2019:6429

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 12-08-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Rotterdam op 08-08-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBROT:2019:6429, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 10/256859-18, 10/147926-19, 10/160978-19, 10/132496-18 en 10/180666-18 (gev.ttz)


Bron: Rechtspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummers: 10/256859-18, 10/147926-19, 10/160978-19, 10/132496-18 en 10/180666-18 (gev.ttz)Datum uitspraak: 8 augustus 2019Tegenspraak
Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] , ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres: [adres verdachte] te [woonplaats verdachte] ,raadsman mr. J.J. van Santbrink, advocaat te Rotterdam.

ECLI:NL:RBROT:2019:6429:DOC
nl

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummers: 10/256859-18, 10/147926-19, 10/160978-19, 10/132496-18 en 10/180666-18 (gev.ttz)Datum uitspraak: 8 augustus 2019Tegenspraak
Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] , ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres: [adres verdachte] te [woonplaats verdachte] ,raadsman mr. J.J. van Santbrink, advocaat te Rotterdam.
1

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 25 juli 2019.

2

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de respectievelijke dagvaardingen. De tekst van de tenlasteleggingen is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3

De officier van justitie mr. R.P.L. van Loon heeft gevorderd:
-

vrijspraak van het onder parketnummer 10/147926-19 onder 1 ten laste gelegde voor zover dit ziet op [naam slachtoffer 1] ;

bewezenverklaring van het onder parketnummer 10/256859-18 onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde, het onder parketnummer 10/147926-19 onder 1 overigens, 2 en 3 ten laste gelegde, het onder parketnummer 10/160978-19 onder 1 primair en 2 ten laste gelegde, het onder parketnummer 10/132496-18 ten laste gelegde en het onder parketnummer 10/180666-18 ten laste gelegde;

veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 150 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 40 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij Reclassering Nederland, behandelverplichting bij Fivoor of een soortgelijke instelling, een drugs- en alcoholverbod en het medewerking verlenen aan het toewerken naar begeleid wonen.

4

4.1.
Partiële vrijspraak zonder nadere motivering

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het onder parketnummer 10/147926-19 onder 1 ten laste gelegde voor zover dit ziet op [naam slachtoffer 1] niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat de verdachte daarvan zal worden vrijgesproken.
4.2.
Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het onder parketnummer 10/256859-18 onder 3 ten laste gelegde, het onder parketnummer 10/147926-19 onder 1 overigens en 2 ten laste gelegde, het onder parketnummer 10/160978-19 onder 2 ten laste gelegde, het onder parketnummer 10/132496-18 ten laste gelegde en het onder parketnummer 10/180666-18 ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Deze feiten zullen zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.
4.3.
Bewijswaardering

Parketnummer 10/256859-18 onder 1, 4 en 5

Op grond van de aangiftes en de uitwerking van de opgenomen gesprekken met zijn familieleden acht de rechtbank de onder 1, 4 en 5 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank heeft ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit geen reden om aan de juistheid van de door een beëdigd tolk in de Turkse taal gegeven vertaling te twijfelen.
Parketnummer 10/256859-18 onder 2

Door de verdachte is verklaard dat de aangeefster hem probeerde te slaan, dat hij afweerde, dat zij toen tegen de deur is gevallen en dat zij als gevolg daarvan en dus door eigen toedoen het letsel heeft opgelopen.
Op grond van de aangifte en het bij de aangeefster geconstateerde letsel acht de rechtbank de aan de verdachte verweten mishandeling wettig en overtuigend bewezen. Zijn verklaring over het ontstaan van het letsel wordt, mede gelet op het aanzienlijke verschil in postuur en gewicht tussen hem (meer dan 100 kilo) en aangeefster (minder dan 50 kilo), niet aannemelijk geacht.

Parketnummer 10/147926-19 onder 3

Op grond van de aangifte en de beschrijving van de camerabeelden acht de rechtbank de aan de verdachte verweten vernieling wettig en overtuigend bewezen. Hij heeft hierover zelf niet meer gezegd dan dat hij het zich niet kan herinneren.
Parketnummer 10/160978-19 onder 1 primair ten laste gelegde

Dat de ten laste gelegde uitingen beledigend zijn en dat de verdachte deze ook heeft geuit, is niet in geschil. De vraag is of hij zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging. Hoewel de verdachte dit ontkent, komt de rechtbank tot het oordeel dat daarvan wel sprake is geweest. Daartoe worden de aard van de gebruikte bewoordingen en de opvatting van de verdachte over Hindoestanen zoals deze volgt uit zijn verklaring bij de politie (“ik haat koelies)” doorslaggevend geacht.
4.4.
Bewezenverklaring

- Bel [naam slachtoffer 3] nog 1 keer en ik ga je vermoorden voor je kinderen, voor jouw kinderenbel haar nog 1 keer en je gaat zien- He lekker luisteren weer vieze kankerhoertje, bel [naam slachtoffer 3] nog lx keer, je hebt een kanker groot probleem voor jouw kinderen ga ik je vermoorden, ga maar naar de politie met deze opname vieze kankerhoer- Maak mij niet para echt waar neem dit op ga naar de politie, laat [naam slachtoffer 3] met rust als jullie niet voor jullie eigen kinderen die dingen willen meemaken ja, met jullie Kanker Veilig thuis door je kankerlijer hoerenvrouw dat moet je aangeven bij de politie
- [naam 1] en [naam 2] allebei mattie wacht op een datum wacht op een datum ik kom zelf wacht op een datum, ik kom je moeder neuken, ik kom je moeder neuken ik ga je moeder neuken en goed ook- Kijk wat ik met jou ga doen- Je weet wat ik met jou en je moeder ga doen en je vrouwtje jullie gaan allemaal zien jullie gaan mij allemaal leren kennen, jouw vrouw is een kankerhoertje- Mattie jullie hebben mij kankergek gemaakt- Kijk uit voor mij Kijk uit voor mij, jullie weten niet wie ik ben en wat ik kan- Doe niet kanker sniekie ik ruim jouw op,althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.
1. primair
2.
- hem (telefonisch, in het Turks) de woorden toe te voegen: 'Ik neuk je moeders kont'- hem een sms-bericht te sturen (in het Turks) met daarin de tekst: 'Jij bent geen politieman maar een grote hoerenzoon'
- [naam slachtoffer 13] de woorden toe te voegen: 'Ik neuk je moeder' en door een feitelijkheid, te weten door- te spugen op de gezichten van die [naam slachtoffer 12] en [naam slachtoffer 13] ;
Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het aan hem ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

parketnummer 10/256859-18:

1.hij op 31 oktober 2018 te Rotterdam [naam slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door die [naam slachtoffer 2] dreigend de woorden toe te voegen "Ik ga je neersteken" en "Ik wil je leven
2.hij op 28 oktober 2018 te Rozenburg, gemeente Rotterdam zijn levensgezel, [naam slachtoffer 3] , heeft mishandeld door die [naam slachtoffer 3] tegen het hoofd te slaan;
3.hij op 8 juli 2018 te Rotterdam opzettelijk en wederrechtelijk een portier van een auto, dat aan [naam slachtoffer 4] toebehoorde, heeft beschadigd
4.hij op 5 januari 2019 te Rotterdam [naam slachtoffer 5] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door die [naam slachtoffer 5] dreigend de woorden toe te voegen:
5.hij op 1 januari 2019 te Rotterdam [naam slachtoffer 6] en/of de moeder van [naam slachtoffer 6] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht of met verkrachting, door telefonisch die [naam slachtoffer 6] dreigend de woorden toe te voegen:
parketnummer 10/147926-19

1.hij op 16 november 2018 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard [naam slachtoffer 7] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door die [naam slachtoffer 7] dreigend de woorden toe te voegen: "Ik trek je kankerkop eraf" en "Ik maak je af";
2.hij op 16 november 2018 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard opzettelijk [naam slachtoffer 7] en [naam slachtoffer 1] , in het openbaar mondeling, heeft beledigd,door hun de woorden toe te voegen: "Kankerwijf" en "Debiel" en/of "Mongool" en "Imbeciel", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
3.hij op 16 november 2018 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard opzettelijk en wederrechtelijk een telefoon, toebehorende aan de ANWB, heeft vernield.
parketnummer 10/160978-19:

hij op 28 december 201 te Spijkenisse, zich in het openbaar mondeling, opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten Hindoestanen, wegens hun ras,door in het openbaar, te weten in een bankgebouw waar ook andere personen aanwezig waren, te zeggen:"Die kut Hindoestanen kunnen ook niks" en "Jullie kanker koellies, jullie kunnen hier niet werken Zeker niet bij een bank en achter de balie" en "Jullie kanker koellies zijn op de Coolsingel ook waardeloos (...)" ;
hij in de periode van 11 december 2018 tot en met 5 februari 2019 in Nederland, meermalen, telkens opzettelijk(op 11 december 2018)een ambtenaar, te weten [naam slachtoffer 8] , hoofdagent van politie Eenheid Rotterdam, gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening, in haar tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd, door haar (telefonisch) de woorden toe te voegen: 'Zo [naam slachtoffer 8] ik rijd niet op de A13, maar op de A4. Wat denk je nou wel niet joh. Rot op ik kom niet, opkankeren, kankerhoer'
(op 28 december 2018)ambtenaren, te weten [naam slachtoffer 9] , brigadier, en [naam slachtoffer 10] , hoofdagent, beiden van politie Eenheid Rotterdam gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van bediening, in hun tegenwoordigheid,mondeling heeft beledigd, door hen de woorden toe te voegen: 'Hoerenkinderen'
(op 04 januari 2019)een ambtenaar, te weten [naam slachtoffer 11] , hoofdagent van politie Eenheid Rotterdam, gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, in zijn tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd, door
(op 5 februari 2019) [naam slachtoffer 12] (assistent beveiliging) en [naam slachtoffer 13] (arrestantenverzorger) in hun tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd door
parketnummer 10/132496-18

hij op 7 juli 2018 te Rotterdam twee blikjes energiedrank, twee croissants en een donut, toebehoaan de Texaco (gelegen aan de [plaats delict] ), heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.

parketnummer 10/180666-18:

hij op 9 augustus 2018 te Rotterdam opzettelijk en wederrechtelijk een microfoon van een intercom, aan CVD de Hille, heeft vernield.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de redengevende inhoud van het voorgaande en op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende tot bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden.

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt op dit moment volstaan. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud van de bewijsmiddelen.

Voor zover in de bewezen verklaarde tenlasteleggingen kennelijke verschrijvingen voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5

De bewezen feiten leveren op:
parketnummer 10/256859-18

1.
bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

2.
mishandeling;

3.
opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen;

4.
bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

5.
bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en met verkrachting.

parketnummer 10/147926-19

1.
bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

2.
eenvoudige belediging, meermalen gepleegd;

3.
opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen.

parketnummer 10/160978-19

1. primair
het zich in het openbaar opzettelijk beledigend uitlaten over Hindoestanen wegens hun ras;

2.
eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar bediening, meermalen gepleegd

en
eenvoudige belediging, meermalen gepleegd.

parketnummer 10/132496-18

diefstal.

parketnummer 10/180666-18

opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.
De verdachte is dus strafbaar.

overwegingen

7

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.De verdachte heeft binnen een kort tijdsbestek veel vervelende strafbare feiten gepleegd.Hij heeft naaste familieleden ernstig bedreigd en beledigd, zijn toenmalige partner mishandeld, meerdere agenten beledigd en bij één van zijn arrestaties twee mensen bespuugd. Daarnaast heeft hij winkelpersoneel bedreigd en beledigd, een telefoon en een intercom vernield, een auto beschadigd en eten bij een tankstation gestolen. Tot slot heeft hij zich in het openbaar beledigend uitgelaten over Hindoestanen in het algemeen.
De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 6 juli 2019, waaruit blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Psychiater Blansjaar en GZ-psycholoog Bout hebben rapporten over de verdachte opgemaakt, gedateerd respectievelijk 14 februari 2019 en 22 februari 2019. De psychiater en de psycholoog hebben bij de verdachte een ziekelijke stoornis van de geestvermogens vastgesteld in de vorm van een bipolaire-I-stoornis. Daarnaast is er sprake van een stoornis in het gebruik van alcohol en cannabis bij de verdachte. De psychiater en de psycholoog concluderen mede op grond van informatie van de behandelaren van de verdachte dat de ten laste gelegde feiten grotendeels voortkomen uit ontremming tijdens en door manische, hypomane of gemende episoden van een bipolaire-I-stoornis waarbij ook misbruik van alcohol en cannabis een (secundaire) rol heeft gespeeld. Hierdoor zijn de gedragskeuzes en gedragingen van de verdachte ten tijde van de ten laste gelegde feiten beïnvloed waardoor deze de verdachte in verminderde mate kunnen worden toegerekend. De rechtbank neemt die conclusies over. De verdachte wordt dus in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht.

De rechtbank stelt met de reclassering vast dat het inmiddels veel beter met de verdachte gaat. Momenteel is de verdachte voor een langere periode stabiel qua medicatiegebruik. Daarnaast woont de verdachte bij zijn moeder en gebruikt hij momenteel geen alcohol en drugs. De behandelaren zijn bezig met de aanvraag voor een voorwaardelijke machtiging op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, zodat – indien het toch weer mis gaat met de verdachte – direct kan worden ingegrepen en kan worden overgegaan tot een klinische opname.

Gezien al het vorenstaande kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Omdat de reclassering begeleiding en bijzondere voorwaarden noodzakelijk acht, zal de rechtbank een deel van de voorgenomen straf voorwaardelijk opleggen, met de voorwaarden die hierna worden genoemd. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Alles afwegend acht de rechtbank de door de officier van justitie gevorderde straf passend en geboden.

8

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [naam benadeelde] ter zake van het onder parketnummer 10/256859-18 onder 3 ten laste gelegde feit waarmee bij de strafoplegging rekening is gehouden. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 1.385,45 aan materiële schade.
De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij en de verdediging heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.
Beoordeling

Omdat is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het onder parketnummer 10/256859-18 onder 3 bewezen verklaarde strafbare feit, waarmee bij de strafoplegging rekening is gehouden, rechtstreeks (materiële) schade is toegebracht en de vordering genoegzaam is onderbouwd, zal deze worden toegewezen.
De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 8 juli 2018.

Omdat de vordering van de benadeelde partij zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.
Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij [naam benadeelde] een schadevergoeding betalen van € 1.385,45, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 juli 2018 en kosten als hieronder in de beslissing vermeld.
Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

9

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36f, 57, 137c, 266, 267, 285, 300, 310 en 350 van het Wetboek van Strafrecht.

10

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

beslissing

11

De rechtbank:
- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;
- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- Bel [naam slachtoffer 3] nog 1 keer en ik ga je vermoorden voor je kinderen, voor jouw kinderenbel haar nog 1 keer en je gaat zien- He lekker luisteren weer vieze kankerhoertje, bel [naam slachtoffer 3] nog lx keer, je hebt een kanker groot probleem voor jouw kinderen ga ik je vermoorden, ga maar naar de politie met deze opname vieze kankerhoer- Maak mij niet para echt waar neem dit op ga naar de politie, laat [naam slachtoffer 3] met rust als jullie niet voor jullie eigen kinderen die dingen willen meemaken ja, met jullie Kanker Veilig thuis door je kankerlijer hoerenvrouw dat moet je aangeven bij de politie, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;
- [naam 1] en [naam 2] allebei mattie wacht op een datum wacht op een datum ik kom zelf wacht op een datum, ik kom je moeder neuken, ik kom je moeder neuken ik ga je moeder neuken en goed ook- Kijk wat ik met jou ga doen- Je weet wat ik met jou en je moeder ga doen en je vrouwtje jullie gaan allemaal zien jullie gaan mij allemaal leren kennen, jouw vrouw is een kankerhoertje- Mattie jullie hebben mij kankergek gemaakt- Kijk uit voor mij Kijk uit voor mij, jullie weten niet wie ik ben en wat ik kan- Doe niet kanker sniekie ik ruim jouw op,althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;
1.
2.
- hem (telefonisch, in het Turks) de woorden toe te voegen: 'Ik neuk je moeders kont'- hem een sms-bericht te sturen (in het Turks) met daarin de tekst: 'Jij bent geen politieman maar een grote hoerenzoon', althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
- [naam slachtoffer 13] de woorden toe te voegen: 'Ik neuk je moeder', althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking en/of door een feitelijkheid, te weten door- te spugen op/naar/in de richting van de gezichten van die [naam slachtoffer 12] en/of [naam slachtoffer 13] ;
verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder parketnummer 10/147926-19 onder 1 ten laste gelegde voor zover dit ziet op [naam slachtoffer 1] heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte het onder parketnummer 10/256859-18 onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde, het onder parketnummer 10/147926-19 onder 1 overigens, 2 en 3 ten laste gelegde, het onder parketnummer 10/160978-19 onder 1 primair en 2 ten laste gelegde, het onder parketnummer 10/132496-18 ten laste gelegde en het onder parketnummer 10/180666-18 ten laste gelegde heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;
verbindt hieraan een proeftijd, die wordt gesteld op twee (2) jaar;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft en ook als de veroordeelde gedurende de proeftijd een bijzondere voorwaarde niet naleeft of een voorwaarde die daaraan van rechtswege is verbonden;

stelt als algemene voorwaarde:

stelt als bijzondere voorwaarden:

verstaat dat van rechtswege de volgende voorwaarden zijn verbonden aan de hierboven genoemde bijzondere voorwaarden

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;
veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde] (hierna: [naam benadeelde] ), geboren op [geboortedatum benadeelde] , te betalen een bedrag van
€ 1.385,45 (zegge: dertienhonderdvijfentachtig euro en vijfenveertig eurocent)

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij [naam benadeelde] gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij [naam benadeelde] begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij te betalen (hoofdsom, dertienhonderdvijfentachtig euro en vijfenveertig eurocentdrieëntwintig (23) dagen
Dit vonnis is gewezen door:mr. V.F. Milders, voorzitter,en mrs. H.I. Kernkamp-Maathuis en L.R. Prins, rechters,in tegenwoordigheid van mr. H.C. Fraaij, griffier,en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 8 augustus 2019.
Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat:

onder parketnummer 10/256859-18:

1.hij op of omstreeks 31 oktober 2018 te Rotterdam [naam slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door die [naam slachtoffer 2] dreigend de woorden toe te voegen "Ik ga je (met spiezen) neersteken" en/of "Ik wil je leven en ik hoop dat je doodvalt" en/of "Ik vermoord je in je eigen bed", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;
2.hij op of omstreeks 28 oktober 2018 te Rozenburg, gemeente Rotterdam zijn levensgezel, [naam slachtoffer 3] , heeft mishandeld door die [naam slachtoffer 3] tegen het hoofd te slaan;
3.hij op of omstreeks 8 juli 2018 te Rotterdam opzettelijk en wederrechtelijk een portier van een auto, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander, te weten aan [naam slachtoffer 4] toebehoorde, heeft vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt;
4.hij op of omstreeks 4 januari 2019 en/of 5 januari 2019 te Rotterdam [naam slachtoffer 5] en/of haar gezin heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door die [naam slachtoffer 5] en/of [naam slachtoffer 6] dreigend de woorden toe te voegen:
5.hij op of omstreeks 1 januari 2019 te Rotterdam [naam slachtoffer 6] en/of het gezin van [naam slachtoffer 5] en/of de moeder van [naam slachtoffer 5] en/of de moeder van [naam slachtoffer 6] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling en/of met verkrachting, door telefonisch die [naam slachtoffer 6] dreigend de woorden toe te voegen:
onder parketnummer 10/147926-19:

1.hij op of omstreeks 16 november 2018 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard [naam slachtoffer 7] en/of [naam slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door die [naam slachtoffer 7] en/of [naam slachtoffer 1] dreigend de woorden toe te voegen: "Ik trek je kankerkop eraf" en/of "Ik maak je af" en/of "Ik maak je dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;
2.hij op of omstreeks 16 november 2018 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard opzettelijk [naam slachtoffer 7] en/of [naam slachtoffer 1] , in het openbaar mondeling, heeft beledigd,door haar/hun de woorden toe te voegen: "Kankerwijf" en/of "Debiel" en/of "Mongool" en/of "Imbeciel", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
3.hij op of omstreeks 16 november 2018 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard opzettelijk en wederrechtelijk een telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de ANWB, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt;
onder parketnummer 10/160978-19:

hij op of omstreeks 28 december 2019 te Spijkenisse, in elk geval in Nederlandzich in het openbaar mondeling, opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten Hindoestanen, wegens hun ras en/of godsdienst en/of levensovertuiging,door in het openbaar, te weten in een bankgebouw waar ook andere personen aanwezig waren, te zeggen:"Die kut Hindoestanen kunnen ook niks" en/of "Jullie kanker koellies, jullie kunnen hier niet werken Zeker niet bij een bank en achter de balie" en/of "Jullie kanker koellies zijn op de Coolsingel ook waardeloos (...)" ;
subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
hij op of omstreeks 28 december 2018 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard, althans in Nederland opzettelijk [naam slachtoffer 14] , in het openbaar en/of in haar tegenwoordigheidmondeling, heeft beledigd, door hem/haar/hun de woorden toe te voegen:"Die kut Hindoestanen kunnen ook niks" en/of "Jullie kanker koellies, jullie kunnen hier niet werken Zeker niet bij een bank en achter de balie" en/of "Jullie kanker koellies zijn op de Coolsingel ook waardeloos (...)", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
hij in of omstreeks de periode van 11 december 2018 tot en met 5 februari 2019 te Rotterdam en/of Spijkenisse althans in Nederland, meermalen, telkens opzettelijk(op 11 december 2018)een ambtenaar, te weten [naam slachtoffer 8] , hoofdagent van politie Eenheid Rotterdam, gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar bediening, in het openbaar en/of in zijn/haar tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd, door hem/haar (telefonisch) de woorden toe te voegen: 'Zo [naam slachtoffer 8] ik rijd niet op de A13, maar op de A4. Wat denk je nou wel niet joh. Rot op ik kom niet, opkankeren, kankerhoer', althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
(op 28 december 2018)(een) ambtena(a)r(en),te weten [naam slachtoffer 9] , brigadier, en/of [naam slachtoffer 10] , hoofdagent, beiden van politie Eenheid Rotterdam gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar bediening, in het openbaar en/of in zijn/haar/hun tegenwoordigheid,mondeling heeft beledigd, door hem/haar/hen meermalen de woorden toe te voegen: 'Hoerenkinderen', althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;
(op 04 januari 2019)een ambtenaar, te weten [naam slachtoffer 11] , hoofdagent van politie Eenheid Rotterdam, gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar bediening, in het openbaar en/of in zijn/haar tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd, door
(op 5 februari 2019) [naam slachtoffer 12] (assistent beveiliging) en/of [naam slachtoffer 13] (arrestantenverzorger) in het openbaar en/of in zijn/haar/hun tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd door
onder parketnummer 10/132496-18:

hij op of omstreeks 7 juli 2018 te Rotterdam twee blikjes energiedrank, twee croissants en/of een donut, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan en ander toebehoorde, te weten aan de Texaco (gelegen aan de [plaats delict] ), heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

onder parketnummer 10/180666-18:

hij op of omstreeks 9 augustus 2018 te Rotterdam opzettelijk en wederrechtelijk een microfoon van een intercom, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander, te weten aan CVD de Hille toebehoorde, heeft vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt;

-

de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en frequent als deze instelling dit nodig vindt, en zich houden aan de door of namens die instelling en/of Fivoor dan wel door andere hulpverleners en artsen in dit kader te geven voorschriften en aanwijzingen/huisregels, ook als dit inhoudt het nemen van depotmedicatie;

de veroordeelde zich gedurende de proeftijd onder ambulante behandeling zal stellen bij Fivoor of een soortgelijke instelling, zo frequent als de reclassering dit noodzakelijk acht;

de veroordeelde zal zich onthouden van het gebruik van verdovende middelen en van alcohol, onder de verplichting dat hij ten behoeve van de naleving van dit verbod mee zal werken aan bloedonderzoek en/of urineonderzoek dat is gericht op de nalevingen van deze beide verboden;

de veroordeelde zal zijn medewerking verlenen aan het toewerken naar begeleid wonen;