Uitspraak ECLI:NL:RBROT:2019:4773

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 13-06-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Rotterdam op 11-06-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBROT:2019:4773, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 10/742030-18


Bron: Rechtspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/742030-18Datum uitspraak: 11 juni 2019Verstek
Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,
geboren te [geboorteplaats verdachte] (Marokko) op [geboortedatum verdachte] , niet ingeschreven in de basisregistratie personen, ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting uit anderen hoofde gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein.

ECLI:NL:RBROT:2019:4773:DOC
nl

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/742030-18Datum uitspraak: 11 juni 2019Verstek
Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,
geboren te [geboorteplaats verdachte] (Marokko) op [geboortedatum verdachte] , niet ingeschreven in de basisregistratie personen, ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting uit anderen hoofde gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein.
1

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 28 mei 2019.

2

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3

De officier van justitie mr. V.A.M.G. van de Bilt heeft gevorderd:
-

bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;

veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar, met aftrek van voorarrest.

4

4.1.
Inleiding

Aan de verdachte worden vierendertig diefstallen ten laste gelegd die verdeeld over een periode van ruim vier jaar zijn gepleegd. Onder feit 1 zijn achttien zaaksdossiers opgenomen, waarbij de verdenking is dat de verdachte samen met één of meerdere mededaders per zaak minimaal één mobiele telefoon heeft gestolen in de winkels van telecomaanbieders KPN, Hi, T-Mobile en Vodafone. Onder feit 2 zijn zestien zaaksdossiers opgenomen waarbij de verdenking is dat de verdachte een mobiele telefoon heeft gestolen in de winkels van Mediamarkt, KPN, Hi, T-Mobile en van een particulier in een casino. Alle zaaksdossiers, uitgezonderd het zaaksdossier 34, bevatten tenminste een aangifte, een proces-verbaal uitkijken camerabeelden en een proces-verbaal van herkenning van de verdachte door één of meerdere verbalisanten. Daarnaast bevat het dossier een dvd met daarop de camerabeelden van alle zaaksdossiers, uitgezonderd het zaaksdossier 28.
Alle camerabeelden die zich in het dossier bevinden zijn door de rechtbank zelf gezien.

In het hiergenoemde zaaksdossier 34 bevinden zich wel camerabeelden, maar ontbreken een proces-verbaal van uitkijken camerabeelden en een proces-verbaal herkenning verdachte. De camerabeelden in die zaak zijn door de rechtbank ter terechtzitting getoond en de rechtbank heeft op grond van haar eigen waarneming ter terechtzitting vastgesteld dat een persoon, die door de rechtbank op basis van de overige camerabeelden en de foto’s in het dossier wordt herkend als de verdachte, een wegnemingshandeling pleegt, terwijl het zicht wordt afgeschermd door een andere persoon.

Op basis van het bovenstaande oordeelt de rechtbank als volgt.

Vrijspraak (zaaksdossiers 3, 14, 29, 31 en 35)

4.1.1.
Standpunt officier van justitie

De officier van justitie is van oordeel dat ten aanzien van elk zaaksdossier bewezen kan worden dat de verdachte de diefstal heeft gepleegd, omdat er in elk afzonderlijk zaaksdossier minimaal een aangifte en een beschrijving van de camerabeelden is gevoegd, waarop de verdachte door een verbalisant wordt herkend.
4.1.2.
Beoordeling

Ten aanzien van de navolgende zaaksdossiers komt de rechtbank evenwel niet tot een veroordeling.
Zaak 3: [naam zaak 3]

De verdachte is duidelijk te herkennen op de beelden, maar zijn handelingen zijn niet goed zichtbaar. Evenmin is te zien dat er na het vertrek van de verdachte een telefoon ontbreekt.
Zaak 14: [naam zaak 14]

De verdachte wordt herkend op de beelden als de man die mogelijk afschermt, maar op de beelden is geen handeling waarneembaar waarbij er iets wordt weggenomen en evenmin is zichtbaar dat er (daarna) een telefoon is verdwenen.
Zaak 29: [naam zaak 29]

De verdachte is herkenbaar op de beelden die bij binnenkomst in de winkel zijn gemaakt. De beelden waarop de diefstal te zien zou moeten zijn, zijn van mindere kwaliteit en van verder weg opgenomen. Op die beelden zijn de handelingen van de verdachte niet duidelijk zichtbaar.
Zaak 31: [naam zaak 31]

De verdachte wordt herkend op de beelden. Op de beelden is te zien dat hij rommelt aan een telefoon en die telefoon weer terugzet. Een andere man neemt die telefoon later weg. De verbalisant beschrijft dat hij waarneemt dat de verdachte door middel van lichaamstaal een kort signaal geeft aan de man die het toestel wegneemt. Een dergelijk signaal heeft de rechtbank niet waargenomen en ook overigens kan zij niet vaststellen dat de verdachte op enige (andere) wijze heeft samengewerkt met degene die de wegnemingshandeling pleegt.
Zaak 35: [naam zaak 35]

Ook op deze camerabeelden wordt de verdachte herkend. De plek waar de telefoon lag in de winkel, is echter niet zichtbaar op de camerabeelden. Daarom is ook niet zichtbaar wanneer en door wie de telefoon wordt weggenomen.
4.1.3.
Conclusie

Ten aanzien van deze zaken zal de verdachte partieel worden vrijgesproken.
4.2.
Bewijswaardering

De verdachte heeft zich in de politieverhoren over de verschillende zaken steeds op zijn zwijgrecht beroepen, met uitzondering van zaak 2 (feit 2). Daarin heeft hij verklaard dat hij zichzelf herkent op de beelden. Hij verklaart dat hij de telefoon met hoesje en inhoud heeft gevonden en ontkent dat hij die telefoon heeft gestolen. De rechtbank overweegt dat op de camerabeelden duidelijk te zien is dat de verdachte gaat zitten op de stoel waarop de telefoon ligt. Hij stopt het toestel kort daarna in zijn broekzak. Daarmee staat vast dat hij die telefoon met hoesje en inhoud heeft weggenomen en hij zich deze goederen wederrechtelijk heeft toegeëigend.
Ten aanzien van deze en de overige zaken geldt dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte die diefstallen heeft gepleegd.

4.3.
Bewezenverklaring

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:
1.

hij in de periode van tot en met 3 juni 2017 (op de hierna nader te noemen pleegdata) in hierna nader te noemen plaatsen in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, meermalen, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen goederen toebehorende aan de hierna te noemen rechthebbenden:
2.

hij in de periode van 5 maart 2013 tot en met 1 augustus 2016, op de hierna nader te noemen pleegdata, in hierna nader te noemen plaatsen in Nederland, meermalen, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen goederen en/of geld, in elk geval enig goed, toebehorende aan de hierna te noemen rechthebbenden:
Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen,zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijnverdediging geschaad.
De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de redengevende inhoud van het voorgaande en op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende tot bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud van de bewijsmiddelen.

- ( zaak 1) op 10 december 2016 te Zwijndrecht ineen winkel, gelegen aan [adres delict 1] , twee, telefoons (iPhone 7 en iPhone 7 Plus), toebehorende aan KPN en - ( zaak 5) op 4 augustus 2016 te Amsterdam in een winkel, gelegen aan het [adres delict 2] , een telefoon (iPhone 6S Plus), toebehorende aan KPN [adres delict 2] en - ( zaak 6) op 5 december 2016 te Vlaardingen in een winkel, gelegen aan het [adres delict 3] , een telefoon (iPhone 7 Plus), toebehorende aan KPN en - ( zaak 7) op 7 december 2016 te Breda in een winkel, gelegen aan de [adres delict 4] , twee, telefoons (iPhone 7 Plus en iPhone 7), toebehorende aan KPN Breda [adres delict 4] en - (zaak 8) op 5 januari 2017 te Leiden in een winkel, gelegen aan de [adres delict 5] , een telefoon (iPhone 7 Plus), toebehorende aan Vodafone en- (zaak 9) op 10 januari 2017 te Nijmegen in een winkel, gelegen aan de [adres delict 6] , twee, telefoons (iPhone 7 en iPhone 7 Plus), toebehorende aan KPN en- (zaak 12) op 24 december 2014 te Schiedam in een winkel, gelegen aan de [adres delict 7] , een telefoon (Samsung S5), toebehorende aan Hi Store en - ( zaak 13) op 7 maart 2015 te Delft in een winkel, gelegen aan de [adres delict 8] , een telefoon (Samsung Galaxy S5), toebehorende aan KPN en - ( zaak 16) op 7 maart 2013 te Oss in een winkel, gelegen aan de [adres delict 9] , een telefoon (iPhone 4S), toebehorende aan Hi en - ( zaak 24) op 23 juli 2013 te Amsterdam in een winkel, gelegen aan het [adres delict 10] , drie, telefoons (iPhone 5 en Samsung Galaxy III en H One), toebehorende aan KPN en - ( zaak 25) op 22 augustus 2013 te Amsterdam Zuidoost, gemeente Amsterdam, in een winkel, gelegen aan het [adres delict 11] , een telefoon (Samsung Galaxy S3), toebehorende aan T-Mobile Shop [adres delict 11] en - ( zaak 28) op 1 oktober 2013 te Amsterdam Zuidoost, gemeente Amsterdam, in een winkel, gelegen aan het [adres delict 11] , een telefoon (iPhone 4S), toebehorende aan KPN/Hi en- (zaak 30) op 17 oktober 2013 te Nijmegen in een winkel, gelegen aan de [adres delict 6] , een telefoon (iPhone 4S), toebehorende aan KPN en - ( zaak 32) op 21 november 2013 te Arnhem in een winkel, gelegen aan de [adres delict 12] , twee telefoons (iPhone 5S en iPhone 5C), toebehorende aan KPN Retail / KPN Winkel [filiaal 1] en- ( zaak 34) op 3 juni 2017 te Apeldoorn in een winkel, gelegen aan de [adres delict 13] , een telefoon (iPhone 7), toebehorende aan T-Mobile Shop - ( zaak 2) op 1 augustus 2016 te Rotterdam in een casino, gelegen aan de [adres delict 14] , een telefoon (Samsung Galaxy S4) en telefoonhoesje en een bankpas en een identiteitskaart en 200 euro, toebehorende aan [naam slachtoffer] en - ( zaak 4) op 12 juli 2016 te Rotterdam in een winkel, gelegen aan de [adres delict 15] , een telefoon (iPhone 6S), toebehorende aan Mediamarkt en- (zaak 11) op 17 december 2014 te Rotterdam ineen winkel, gelegen aan de [adres delict 16] , een telefoon (Samsung Galaxy S5), toebehorende aan KPN en- ( zaak 15) in de periode van 5 maart 2013 tot en met 6 maart 2013 te Veenendaal in een winkel, gelegen aan de [adres delict 13] , een telefoon (iPhone 4S), toebehorende aan KPN en - ( zaak 17) op 12 maart 2013 te Zoetermeer in een winkel, gelegen aan [adres delict 17] , een telefoon (Samsung Galaxy Note 2), toebehorende aan Hi en - ( zaak 18) op 4 mei 2013 te Alphen aan den Rijn in een winkel, gelegen aan de [adres delict 18] , een telefoon (Samsung S4), toebehorende aan T-Mobile en - ( zaak 19) op 9 mei 2013 te 's-Gravenhage in een winkel, gelegen aan de [adres delict 19] , een telefoon (Samsung Galaxy Express), toebehorende aan Hi en - ( zaak 20) op 6 mei 2013 te Almere in een winkel, gelegen aan de [adres delict 20] , een telefoon (Blackerry Z10), toebehorende aan Hi Almere (KPN) en - ( zaak 21) op 25 mei 2013 te Amersfoort in een winkel, gelegen aan [adres delict 21] , een telefoon (Samsung Galaxy S3), toebehorende aan KPN en - ( zaak 22) op 25 mei 2013 te Utrecht in een winkel, gelegen aan de [adres delict 22] , een telefoon (Samsung S3), toebehorende aan KPN en - ( zaak 23) op 4 juni 2013 te Utrecht in een winkel, gelegen aan de [adres delict 23] , een telefoon (Samsung Galaxy), toebehorende aan T-Mobile en - ( zaak 26) op 23 augustus 2013 te Roosendaal in een winkel, gelegen aan het [adres delict 24] , een telefoon (Samsung Galaxy S3), toebehorende aan T-Mobile en - ( zaak 27) op 23 augustus 2013 te Amstelveen in een winkel, gelegen aan [adres delict 25] , een telefoon (Samsung Galaxy S3 Mini), toebehorende aan T-Mobile en - ( zaak 33) op 16 december 2014 te Alphen aan den Rijn ineen winkel, gelegen aan de [adres delict 26] , een telefoon (Samsung Galaxy S5), toebehorende aan KPN Retail.
5

De bewezen feiten leveren op:
1.

diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd

2.

diefstal, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

6

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

overwegingen

7

7.1.
Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.
7.2.
Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft in een tijdsbestek van ruim vier jaar 35 smartphones gestolen. Eén van die telefoons heeft hij gestolen in een casino. Toen de eigenaar opstond uit zijn stoel bleef zijn mobiele telefoon met hoesje met daarin pasjes en contant geld op de stoel liggen. De verdachte heeft die vervolgens gestolen.Van de overige 34 smartphones heeft hij 21 telefoons in vereniging gestolen bij 14 verschillende winkels. De resterende 13 telefoons heeft hij alleen gestolen, bij weer 13 andere winkels. Uit de camerabeelden in het dossier blijkt dat hij zich richtte op de demotoestellen die zich in de winkel bevonden. De verdachte wist die toestellen te ontdoen van de beveiliging om ze vervolgens te stelen. Uit een in het dossier gevoegd reclasseringsadvies dat is opgemaakt in het kader van de re-integratie van de verdachte blijkt dat de verdachte heeft verklaard dat het stelen van mobiele telefoons routine voor hem was geworden. Hij deed dat twee dagen per week in een groepje van maximaal drie personen om op die manier zijn gezinsuitkering te kunnen aanvullen. Uit de camerabeelden is af te leiden dat het hier zonder uitzondering gaat om brutale diefstallen. De verdachte heeft kennelijk alleen oog gehad voor het financiële gewin en heeft daarmee veel schade en overlast veroorzaakt voor de man in het casino die zijn mobiele telefoon, pasjes en geld is kwijtgeraakt en daarnaast ook voor de talloze winkeliers. Delicten als de onderhavige wekken in toenemende mate verontwaardiging in de maatschappij en versterken daarnaast gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving.
7.3.
Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 9 mei 2019, waaruit blijkt dat de verdachte herhaaldelijk is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.
7.4.
Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.
Gezien de ernst van het de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Bij de bepaling van de duur daarvan heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. De straf valt lager uit dan geëist door de officier van justitie omdat de rechtbank niet in alle zaaksdossiers tot een veroordeling komt. De rechtbank heeft als maatstaf één maand gevangenisstraf per diefstal gehanteerd. Dit is in het voordeel van de verdachte in die zin, dat de rechtbank rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat ten aanzien van een deel van de feiten artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing is en dit heeft ‘weggestreept’ tegen de strafverzwarende omstandigheid dat een fors deel van de feiten in vereniging is gepleegd.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

8

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam benadeelde] ter zake van het onder 2 (zaak 33) ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 523,- aan materiële schade.
8.1.
Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering, inclusief de wettelijke rente. De schadevergoedingsmaatregel dient niet te worden opgelegd omdat het een groot bedrijf betreft dat zelf voor inning kan zorgdragen.
8.2.
Beoordeling

Nu is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het onder 2 bewezen verklaarde strafbare feit, rechtstreeks (materiële) schade is toegebracht en de gevorderde schadevergoeding de rechtbank ook overigens niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal de vordering worden toegewezen.
De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 31 december 2014.

Nu de vordering van de benadeelde partij zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

8.3.
Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van € 523,-, vermeerderd met de wettelijke rente en kosten als hieronder in de beslissing vermeld.
Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat oplegging van de maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht niet passend en geboden is. De benadeelde partij betreft een (grote) rechtspersoon die wordt geacht zelf voor inning zorg te kunnen dragen.

9

Gelet is op de artikelen 57, 63, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

10

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

beslissing

11

De rechtbank:
- ( zaak 1) op of omstreeks 10 december 2016 te Zwijndrecht in/uit een winkel, gelegen aan [adres delict 1] , twee, althans een of meer, telefoon(s) (iPhone 7 en/of iPhone 7 Plus), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN en/of - ( zaak 5) op of omstreeks 4 augustus 2016 te Amsterdam in/uit een winkel, gelegen aan het [adres delict 2] , een telefoon (iPhone 6S Plus), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN [adres delict 2] en/of - ( zaak 6) op of omstreeks 5 december 2016 te Vlaardingen in/uit een winkel, gelegen aan het [adres delict 3] , een telefoon (iPhone 7 Plus), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN Winkel en/of - ( zaak 7) op of omstreeks 7 december 2016 te Breda in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 4] , twee, althans een of meer, telefoon(s) (iPhone 7 Plus en/of iPhone 7), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN Breda [adres delict 4] en/of - (zaak 8) op of omstreeks 5 januari 2017 te Leiden in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 5] , een telefoon (iPhone 7 Plus), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Vodafone en/of - ( zaak 9) op of omstreeks 10 januari 2017 te Nijmegen in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 6] , twee, althans een of meer, telefoon(s) (iPhone 7 en/of iPhone 7 Plus), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN en/of - ( zaak 12) op of omstreeks 24 december 2014 te Schiedam in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 7] , een telefoon (Samsung S5), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Hi Store en/of - ( zaak 13) op of omstreeks 7 maart 2015 te Delft in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 8] , een telefoon (Samsung Galaxy S5), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN Winkel en/of - ( zaak 14) op of omstreeks 16 februari 2013 te Gouda in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 13] , een telefoon (iPhone 4), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN en/of - ( zaak 16) op of omstreeks 7 maart 2013 te Oss in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 9] , een telefoon (iPhone 4S), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Hi en/of - ( zaak 24) op of omstreeks 23 juli 2013 te Amsterdam in/uit een winkel, gelegen aan het [adres delict 10] , drie, althans een of meer, telefoon(s) (iPhone 5 en/of Samsung Galaxy III en/of Htc One), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN en/of - ( zaak 25) op of omstreeks 22 augustus 2013 te Amsterdam Zuidoost, gemeente Amsterdam, in/uit een winkel, gelegen aan het [adres delict 11] , een telefoon (Samsung Galaxy S3), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan T-Mobile Shop [adres delict 11] en/of - ( zaak 28) op of omstreeks 1 oktober 2013 te Amsterdam Zuidoost, gemeente Amsterdam, in/uit een winkel, gelegen aan het [adres delict 11] , een telefoon (iPhone 4S), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN/Hi en/of - ( zaak 30) op of omstreeks 17 oktober 2013 te Nijmegen in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 6] , een telefoon (iPhone 4S), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN en/of - ( zaak 31) op of omstreeks 5 november 2013 te Schiedam in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 7] , een telefoon (iPhone 4S), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN Retail en/of- ( zaak 32) op of omstreeks 21 november 2013 te Arnhem in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 12] , twee, althans een of meer telefoon(s) (iPhone 5S en/of iPhone 5C), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN Retail / KPN Winkel [filiaal 1] en/of- ( zaak 34) op of omstreeks 3 juni 2017 te Apeldoorn in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 13] , een telefoon (iPhone 7), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan T-Mobile Shop en/of- ( zaak 35) op of omstreeks 1 april 2017 te Vlaardingen in/uit een winkel, gelegen aan het [adres delict 3] , een telefoon (iPhone 7), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Vodafone Winkel [filiaal 2] ;
- ( zaak 2) op of omstreeks 1 augustus 2016 te Rotterdam in/uit een casino, gelegen aan de [adres delict 14] , een telefoon (Samsung Galaxy S4) en/of telefoonhoesje en/of een bankpas en/of een identiteitskaart en/of 200 euro, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer] en/of - ( zaak 3) op of omstreeks 11 juni 2016 te Rotterdam in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 15] , een telefoon (iPhone 6S), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Mediamarkt en/of - ( zaak 4) op of omstreeks 12 juli 2016 te Rotterdam in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 15] , een telefoon (iPhone 6S), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Mediamarkt en/of - ( zaak 11) op of omstreeks 17 december 2014 te Rotterdam in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 16] , een telefoon (Samsung Galaxy S5), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN en/of - ( zaak 15) in of omstreeks de periode van 5 maart 2013 tot en met 6 maart 2013 te Veenendaal in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 13] , een telefoon (iPhone 4S), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN en/of - ( zaak 17) op of omstreeks 12 maart 2013 te Zoetermeer in/uit een winkel, gelegen aan [adres delict 17] , een telefoon (Samsung Galaxy Note 2), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Hi en/of - ( zaak 18) op of omstreeks 4 mei 2013 te Alphen aan den Rijn in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 18] , een telefoon (Samsung S4), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan T-Mobile en/of - ( zaak 19) op of omstreeks 9 mei 2013 te 's-Gravenhage in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 19] , een telefoon (Samsung Galaxy Express), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Hi en/of - ( zaak 20) op of omstreeks 6 mei 2013 te Almere in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 20] , een telefoon (Blackberry Z10), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Hi Almere (KPN) en/of - ( zaak 21) op of omstreeks 25 mei 2013 te Amersfoort in/uit een winkel, gelegen aan [adres delict 21] , een telefoon (Samsung Galaxy S3), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN en/of - ( zaak 22) op of omstreeks 25 mei 2013 te Utrecht in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 22] , een telefoon (Samsung S3), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN en/of - ( zaak 23) op of omstreeks 4 juni 2013 te Utrecht in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 23] , een telefoon (Samsung Galaxy), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan T-Mobile en/of - ( zaak 26) op of omstreeks 23 augustus 2013 te Roosendaal in/uit een winkel, gelegen aan het [adres delict 24] , een telefoon (Samsung Galaxy S3), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan T-Mobile en/of - ( zaak 27) op of omstreeks 23 augustus 2013 te Amstelveen in/uit een winkel, gelegen aan [adres delict 25] , een telefoon (Samsung Galaxy S3 Mini), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan T-Mobile en/of - ( zaak 29) op of omstreeks 31 oktober 2013 te Spijkenisse in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 27] , een telefoon (Iphone 4S), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN en/of - ( zaak 33) op of omstreeks 16 december 2014 te Alphen aan den Rijn in/uit een winkel, gelegen aan de [adres delict 26] , een telefoon (Samsung Galaxy S5), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN Retail.
verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;
€ 523,- (zegge: vijfhonderd drieëntwintig euro

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Dit vonnis is gewezen door:mr. W.H.J. Stemker Köster, voorzitter,en mrs. R. Brand en A. Hello, rechters,in tegenwoordigheid van mr. J.G. Polke, griffier,en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.
Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 16 februari 2013 tot en met 3 juni 2017 (op de hierna nader te noemen pleegdata) in een of meer hierna nader te noemen plaats(en) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, in elk geval eenmaal, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen goederen en/of geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de hierna te noemen rechthebbenden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s):
2.

hij in of omstreeks de periode van 5 maart 2013 tot en met 1 augustus 2016, op de hierna nader te noemen pleegdata, in een of meer hierna nader te noemen plaatsen in Nederland, meermalen, in elk geval eenmaal, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen goederen en/of geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de hierna te noemen rechthebbenden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte: