Uitspraak ECLI:NL:RBOVE:2020:518

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 10-02-2020. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Overijssel op 11-02-2020, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBOVE:2020:518, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 08-952858-18 (P) en 08-760150-17 TUL


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL
Team Strafrecht Meervoudige kamer
Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer 08-952858-18 (P) en 08-760150-17 TULDatum vonnis: 11 februari 2020
Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum 1] 1999 in [geboorteplaats] ,wonende te [woonplaats] ,nu verblijvende in PI Almelo te Almelo

ECLI:NL:RBOVE:2020:518:DOC
nl

RECHTBANK OVERIJSSEL
Team Strafrecht Meervoudige kamer
Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer 08-952858-18 (P) en 08-760150-17 TULDatum vonnis: 11 februari 2020
Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum 1] 1999 in [geboorteplaats] ,wonende te [woonplaats] ,nu verblijvende in PI Almelo te Almelo
1

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 14 januari 2020 en 11 februari 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. W.E.M. van Erp en van hetgeen door verdachte en de raadsvrouw mr. J. Rump, advocaat te Zwolle, naar voren is gebracht.

2

- [slachtoffer 1] (geboren [geboortedatum 2] 2006) en/of

- [slachtoffer 5] (geboren [geboortedatum 6] 2004) en/of

- [slachtoffer 6] (geboren [geboortedatum 7] 2003) en/of

- [slachtoffer 7] (geboren [geboortedatum 8] 2003) en/of

- [slachtoffer 3] (geboren [geboortedatum 4] 2006) en/of

- [slachtoffer 8] (geboren [geboortedatum 9] 2005) en/of

- [slachtoffer 4] (geboren [geboortedatum 5] 2003) en/of

- [slachtoffer 2] (geboren [geboortedatum 3] 2003) en/of

- een of meerdere onbekend gebleven minderjarige(n), was / waren betrokken of schijnbaar was / waren betrokken

De verdenking komt er, na nadere omschrijving van de tenlastelegging van 15 augustus 2019, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan:
feit 1:

feit 2:

feit 3:

en/of feitelijke aanranding van de eerbaarheid door hen te dwingen ontuchtige handelingen te plegen;
Feit 4:

Feit 5:

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1.
hij in of omstreeks de periode van 3 januari 2019 t/m 16 januari 2019 te Zwolle en/of te Arnhem en/of te Oosterbeek, althans in Nederland, een ander, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] 2006 ( [slachtoffer 1] ),

(sub 2)

heeft geworven met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] , terwijl die

[slachtoffer 1] de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

(sub 5)

ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel (enige) handeling(en) heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die (seksuele) handelingen, terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

en/of

(sub 8)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] , met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

Immers heeft verdachte

-die [slachtoffer 1] op Instagram benaderd onder het account van [instagramaccount 1] , waarbij

hij zich voordeed als een meisje met de naam [slachtoffer 3] en/of

-die [slachtoffer 1] , middels het personage van [slachtoffer 3] , gevraagd of zij geld wilde verdienen en/of

-die [slachtoffer 1] , middels het personage van [slachtoffer 3] , geïntroduceerd bij "de baas" (zijnde (tevens) verdachte) die haar zou helpen om geld te verdienen en/of

-die [slachtoffer 1] heeft opgedragen naaktfoto's van zichzelf naar hem te sturen en/of

-die [slachtoffer 1] heeft opgedragen erotische/pornografische filmpjes en/of foto's te maken van zichzelf terwijl zij seksuele handelingen verrichtte met/bij zich zelf en/of

-die [slachtoffer 1] via whatsapp heeft geïnstrueerd welke seksuele handelingen zij moest verrichten en/of welke erotische poses zij moest aannemen en/of

-die [slachtoffer 1] , via whatsapp, een erotisch/pornografisch "instructie-filmpje" van die [slachtoffer 3] toe gestuurd en/of

-die [slachtoffer 1] opgedragen die erotische/pornografische filmpjes en/of foto's van zichzelf te koop aan te bieden via Instagram en/of

-die [slachtoffer 1] opgedragen zichzelf via Instagram voor de prostitutie aan te bieden en/of

-die [slachtoffer 1] geïnstrueerd dat zij op haar bio van Instagram de volgende tekst moest zetten: "foto is 5 euro, filmpje is 15 euro en voor 300 euro ben ik van jou en trio met vriendin van me (13 j) is 500 euro ", waarbij verdachte haar tevens instrueerde haar leeftijd (12 jaar) te vermelden op haar bio en/of

-de prijzen bepaald die [slachtoffer 1] zou krijgen voor de door haar te verrichten seksuele handelingen en/of

-de prijzen bepaald die de klanten moesten betalen voor die erotische/pornografische foto's en filmpjes en/of

-zelf onderhandeld met potentiële klanten van [slachtoffer 1] middels haar account op instagram waarbij hij, verdachte zich voordeed als [slachtoffer 1] en/of

-die [slachtoffer 1] opgedragen een screenshot te maken van haar beeldscherm telkens als zij werd benaderd met een verzoek door een potentiële klant, waarbij verdachte dan bepaalde of die [slachtoffer 1] die klant kon accepteren en/of

-indien verdachte de klant accepteerde, een tikkie gestuurd naar die [slachtoffer 1] welke [slachtoffer 1] moest doorsturen naar de potentiële klant en/of

-tegen [slachtoffer 1] gezegd dat 70% van de verdiensten voor verdachte waren en 30% voor [slachtoffer 1] , waarbij verdachte aangaf dat zij bonussen kon verdienen als zij veel klanten zou hebben en/of

-gedreigd (via app/sms-bericht(en) pornografische foto's/fimpjes van [slachtoffer 1] , waar zij herkenbaar op stond, te verspreiden naar bekende(n) van [slachtoffer 1] toen zij wilde stoppen met de werkzaamheden en verdachte had geblokt op haar social media;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2018 t/m 9 januari 2019 te Zwolle en/of te Delft, althans in Nederland, een ander, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] 2003 ( [slachtoffer 2] ),

(sub 2)

heeft geworven met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2] , terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, en/of

(sub 5)

ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel (enige) handeling(en) heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die (seksuele) handelingen, terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

Immers heeft verdachte

-die [slachtoffer 2] op Instagram (herhaaldelijk) benaderd door haar een persoonlijk bericht te sturen met de vraag of zij snel geld wilde verdienen door hoertje te spelen en met mannen te neuken en/of

-die [slachtoffer 2] onder druk gezet om haar wachtwoord van instagram aan hem te geven en/of

-die [slachtoffer 2] opgedragen naaktfoto's van zichzelf naar hem te sturen en/of

-die [slachtoffer 2] (vervolgens) op snapchat aangeboden voor prostitutie door een naaktfoto van die [slachtoffer 2] , onder vermelding van haar instagramaccount, op snapchat te zetten met daarbij de tekst "pijpen beffen en neuken" en/of

-de prijzen bepaald op pijpen 100, neuken 150, anaal extra 100, dat is 350 per klant en/of

-die [slachtoffer 2] opgedragen een apart instamgramaccount aan te maken " [instagramaccount 2] " en/of

-tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat hij, verdachte, zijn dames meestal 25% geeft en/of

-die [slachtoffer 2] op intimiderende wijze opgedragen en geïnstrueerd om erotische/pornografische foto's te maken van zichzelf en/of

-die [slachtoffer 2] op intimiderende wijze opgedragen seksafspraken te maken met potentiële klanten die reageerden op de betreffende snapchat waarin die [slachtoffer 2] voor prostitutie werd aangeboden en/of

-tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat hij haar baas is en zij zijn hoertje is en hij haar supervisor is en zij vanaf nu van hem is en naar hem moet luisteren en hij wil dat zij geld voor hem maakt en/of

-zelf onderhandeld met potentiële prostitutieklanten van [slachtoffer 2] middels haar account op instagram waarbij hij, verdachte zich voordeed als [slachtoffer 2] en/of

-die [slachtoffer 2] opgedragen een locatie te regelen waar zij klanten kan ontvangen en/of

-druk gezet en/of gehouden op die [slachtoffer 2] om in de prostitutie te werken door te dreigen naaktfoto's van die [slachtoffer 2] , waar zij herkenbaar op stond, te verspreiden naar vriendinnen van die [slachtoffer 2] ;

althans

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2018 t/m 9 januari 2019 te

Zwolle en/of te Delft, althans in Nederland, ter uitvoering van zijn, verdachtes voorgenomen misdrijf om een ander, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] 2003 ( [slachtoffer 2] ),

(sub 2)

te werven met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2] , terwijl die [slachtoffer 2] de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

(sub 5)

ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel (enige) handeling(en) te ondernemen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die (seksuele) handelingen, terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van

Immers heeft verdachte

-die [slachtoffer 2] op Instagram (herhaaldelijk) benaderd door haar een persoonlijk bericht te sturen met de vraag of zij snel geld wilde verdienen door hoertje te spelen en met mannen te neuken en/of

-die [slachtoffer 2] onder druk gezet om haar wachtwoord van instagram aan hem te geven en/of

-die [slachtoffer 2] opgedragen naaktfoto's van zichzelf naar hem te sturen en/of

-die [slachtoffer 2] (vervolgens) op snapchat aangeboden voor prostitutie door een naaktfoto van die [slachtoffer 2] , onder vermelding van haar instagramaccount, op snapchat te zetten met daarbij de tekst "pijpen beffen en neuken" en/of

-de prijzen bepaald op pijpen 100, neuken 150, anaal extra 100, dat is 350 per klant en/of

-die [slachtoffer 2] opgedragen een apart instamgramaccount aan te maken " [instagramaccount 2] " en/of

-tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat hij, verdachte, zijn dames meestal 25% geeft en/of

-die [slachtoffer 2] op intimiderende wijze opgedragen en geïnstrueerd om erotische/pornografische foto's te maken van zichzelf en/of

-die [slachtoffer 2] op intimiderende wijze opgedragen seksafspraken te maken met potentiële klanten die reageerden op de betreffende snapchat waarin die [slachtoffer 2] voor prostitutie werd aangeboden en/of

-tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat hij haar baas is en zij zijn hoertje is en hij haar supervisor is en zij vanaf nu van hem is en naar hem moet luisteren en hij wil dat zij geld voor hem maakt en/of

-zelf onderhandeld met potentiële prostitutieklanten van [slachtoffer 2] middels haar account op instagram waarbij hij, verdachte zich voordeed als [slachtoffer 2] en/of

-die [slachtoffer 2] opgedragen een locatie te regelen waar zij klanten kan ontvangen en/of

-druk gezet en/of gehouden op die [slachtoffer 2] om in de prostitutie te werken door te dreigen naaktfoto's van die [slachtoffer 2] , waar zij herkenbaar op stond, te verspreiden naar vriendinnen van die [slachtoffer 2] , terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 december 2018 tot en met 12 februari 2019 te Zwolle en/of te Oosterbeek en/of te Arnhem en/of te Gouda en/of te Tiel, in ieder geval telkens in Nederland, met

- [slachtoffer 1] , geboren [geboortedatum 2] 2006 en/of

- [slachtoffer 3] , geboren [geboortedatum 4] 2006 en/of

- [slachtoffer 4] , geboren [geboortedatum 5] 2003 en/of

die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van voornoemde personen, te weten:

-het wrijven over de blote borsten en/of het likken van de blote borsten door/van die [slachtoffer 1] en/of

-het wrijven over de schaamstreek/clitoris door/van die [slachtoffer 1] en/of

-het zichzelf vingeren door die [slachtoffer 1] en/of

-het spreiden van de schaamlippen van/door die [slachtoffer 3] en/of

-het uit elkaar trekken van de billen van/door die [slachtoffer 3] en/of

-het opentrekken van de schaamlippen en de anus van/door die [slachtoffer 3] en/of

-het zichzelf vingeren door die [slachtoffer 3] en/of

-het wrijven met de hand en/of de vinger(s) over de schaamstreek/schaamlippen door/van die [slachtoffer 4] en/of

en/of

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 december 2018 tot en met 12 februari 2019 te Zwolle en/of te Oosterbeek en/of te Arnhem en/of te Gouda en/of te Tiel, in ieder geval telkens in Nederland,

- [slachtoffer 1] , geboren [geboortedatum 2] 2006,

- [slachtoffer 3] , geboren [geboortedatum 4] 2006,

- [slachtoffer 4] , geboren [geboortedatum 5] 2003,

door één of meer feitelijkheden en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden heeft gedwongen tot het plegen van een of meer ontuchtige handelingen, bestaande uit

-het wrijven over de blote borsten en/of het likken van de blote borsten door/van die [slachtoffer 1] en/of

-het wrijven over de schaamstreek/clitoris door/van die [slachtoffer 1] en/of

-het zichzelf vingeren door die [slachtoffer 1] en/of

-het spreiden van de schaamlippen van/door die [slachtoffer 3] en/of

-het uit elkaar trekken van de billen van/door die [slachtoffer 3] en/of

-het opentrekken van de schaamlippen en de anus van/door die [slachtoffer 3] en/of

-het zichzelf vingeren door die [slachtoffer 3] en/of

-het wrijven met de hand en/of de vinger(s) over de schaamstreek/schaamlippen door/van die [slachtoffer 4] , welke een of meer feitelijkheden en/of bedreiging met één of meer

feitelijkheden bestonden uit

-het opzettelijk door gebiedende taal instrueren van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] welke handelingen zij moesten verrichten en/of

-het dreigen met eerder, op aandringen van verdachte, door [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] gemaakte naaktfoto's en/of naaktfilmpjes van zichzelf openbaar te maken en/of naar derden te versturen indien zij niet opnieuw naaktfoto's en/of naaktfilmpjes voor hem zouden maken en naar hem zouden sturen en/of

-het misbruik maken van de afhankelijkheidssituatie en/of de vertrouwensrelatie die verdachte met [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] had opgebouwd en/of

-het misbruik maken van een geestelijke overwichtssituatie door het leeftijdsverschil tussen verdachte en [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] en/of

[slachtoffer 4] en het feit dat zij kwetsbaar en beïnvloedbaar waren;

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 18 december 2017 met 21 februari 2019, te Zwolle en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of films en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen - te weten een HP Desktop en/of een tablet Samsung en/of een Samsung Galaxy A5 en/of een Iphone 7 en/of een Iphone 5 en/of het Dropboxaccount van [verdachte] @live.nl en/of de ICloudaccount van [verdachte] @icloud.com-

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar

nog niet had bereikt, te weten,

heeft verspreid en/of aangeboden en/of vervaardigd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

het met de penis en/of met de mond/tong oraal penetreren van het lichaam van een minderjarige en/of het met de penis en/of met de mond/tong anaal penetreren van het lichaam van een minderjarige (afbeelding 12: [bestandsnaam] .mp4)

en/of

het met de vinger vaginaal penetreren van het eigen lichaam van de genoemde

minderjarige [slachtoffer 1] en/of genoemde [slachtoffer 3] (afbeelding 1: [bestandsnaam] .MOV; afbeelding 2: [bestandsnaam] .MP4)

en/of

het met de penis en/of met de vinger/hand en/of met de mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een minderjarige (Afbeelding 12: [bestandsnaam] .mp4)

en/of

het met de vinger/hand betasten en/of aanraken van de eigen geslachtsdelen en/of borsten en/of billen door genoemde [slachtoffer 1] en/of genoemde [slachtoffer 3] en/of genoemde [slachtoffer 4]

(afbeelding 2: [bestandsnaam] .MP4)

en/of

het geheel en/of gedeeltelijk naakt (laten) poseren door genoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 2] , waarbij deze perso(o)n(en) poseert/poseren in een striptease-act/houding en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(afbeelding 3: [bestandsnaam] .JPG;

afbeelding 4: thumbnail [bestandsnaam] .jpg;

afbeelding 5: [bestandsnaam] .PNG

afbeelding 6: [bestandsnaam] .PNG

afbeelding 7: [bestandsnaam] .JPG

afbeelding 8: [bestandsnaam] .jpg

afbeelding 2: [bestandsnaam] .MP4)

en/of

het houden van een (stijve) penis dichtbij het lichaam van een minderjarige (afbeelding 12: [bestandsnaam] .mp4)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

5.

hij in of omstreeks de periode van december 2017 t/m 18 januari 2018 te Zwolle en/of te Oldenzaal, althans in Nederland, ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim, [slachtoffer 5] , geboren op [geboortedatum 6] 2004, te dwingen tot afgifte van 2500 euro, althans een of meer geldbedragen, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 5] , althans aan een ander of anderen dan aan verdachte, met voormeld oogmerk (meermalen) aan die [slachtoffer 5] berichtjes heeft

gestuurd waarin hij, verdachte stelt dat zij, [slachtoffer 5] , hem geld moest geven omdat hij anders naaktfoto's van haar zou sturen aan haar vriendinnen en/of haar instagram-account zou hacken en die naaktfoto('s) zou posten op instagram en/of op andere wijze die naaktfoto's openbaar zou maken; terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

18 jaar nog niet had bereikt,

3

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

overwegingen

4

4.1
Inleiding
_e6173935-fbb3-4a97-ac5e-66f05970f59c

Bij vonnis van 4 december 2017 (parketnummer 08.76050-17) is verdachte door deze rechtbank veroordeeld voor feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd, en het bezitten, vervaardigen en verspreiden van kinderporno.

Kort hierna, op 2 februari 2018, ontving de politie een melding inhoudende dat de dertienjarige [slachtoffer 5] had aangegeven niet meer te willen leven omdat ene zekere [verdachte] naaktfoto’s en- filmpjes van haar had en haar daarmee afperste dan wel chanteerde. Op 14 februari 2018 heeft [slachtoffer 5] aangifte van afdreiging gedaan (feit 5). Zij verklaarde, kort weergegeven, dat die [verdachte] na de kerst van 2017 contact met haar had opgenomen en € 2500,-- van haar had geëist. Als zij niet zou betalen dan zou hij een naaktfilmpje van haar verspreiden. Toen zij weigerde te betalen heeft deze jongen het filmpje daadwerkelijk naar leerlingen van haar school gestuurd.De politie heeft de tussen [slachtoffer 5] en deze jongen gevoerde WhatsApp gesprekken op 8 februari 2019 onderzocht en hieruit bleek dat de jongen gebruik maakte van het nummer [telefoonnummer] . Bij de politie was ambtshalve bekend dat dit telefoonnummer aan verdachte toebehoorde.
Bij doorzoeking in de woning van verdachte en op het werk van verdachte op 18 oktober 2018 is een aantal gegevensdragers (HP Desktop, een tablet Samsung en een telefoon Samsung Galaxy SM0A520F) van verdachte in beslag genomen.

Na onderzoek is op deze gegevensdragers kinderpornografisch materiaal aangetroffen, waaronder naaktfoto's en/of video's van acht geïdentificeerde minderjarige meisjes (feit 4). Ten aanzien van drie van deze meisjes is op deze foto’s en/of video’s te zien dat zij bij zichzelf ontuchtige handelingen verrichten door seksueel bij zichzelf binnen te dringen (feit 3).

Op 8 januari 2019 is door [vader slachtoffer 1] bij de politie melding gedaan dat hij op de telefoon van zijn twaalfjarige dochter [slachtoffer 1] naaktfilmpjes had aangetroffen.Op 9 januari 2019 heeft hij aangifte gedaan van seksuele uitbuiting van [slachtoffer 1] omdat een man haar seksuele handelingen zou hebben laten verrichten voor geld (feit 1, mensenhandel).
Op 12 februari 2019 heeft de vijftienjarige [slachtoffer 2] bij de politie in een informatief gesprek verklaard dat een onbekende man genaamd [verdachte] haar in december 2018 via Instagram had benaderd met de vraag of zij zijn hoertje wilde zijn en wilde neuken en pijpen voor geld. Op 6 mei 2019 heeft [slachtoffer 2] vervolgens aangifte van seksuele uitbuiting gedaan (feit 2, mensenhandel).

Op 12 februari 2019 is verdachte aangehouden. Onder hem werd een roze Iphone7 in beslag genomen. Bij doorzoeking in zijn woning op 21 februari 2019 is een Iphone 5 in beslag genomen.

4.2
Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich, overeenkomstig de inhoud van een aan de rechtbank overgelegd requisitoir, op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard.

4.3
Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich, overeenkomstig de inhoud van de aan de rechtbank overgelegde pleitnota, op het standpunt gesteld dat verdachte moet worden vrijgesproken van het hem onder 3 ten laste gelegde feit. Daartoe heeft zij aangevoerd dat [slachtoffer 1] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] hun foto’s en filmpjes vrijwillig hebben gemaakt en niet op enigerlei wijze door verdachte zijn gedwongen om deze te maken. Ten aanzien van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] ontbreekt volgens de raadsvrouw bovendien de voor artikel 245 Sr vereiste interactie.De onder 1, 2, 4 en 5 ten laste gelegde feiten kunnen volgens de raadsvrouw bewezen worden verklaard. Ten aanzien van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten benadrukt de raadsvrouw namens verdachte dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] de verweten gedragingen zelf ook wilden.
4.4
Het oordeel van de rechtbank

1. Heeft verdachte de in de tenlastelegging genoemde persoon geworven? (de zogenaamde handeling);2. Heeft verdachte gehandeld met het oogmerk van uitbuiting? 3. Heeft de in de tenlastelegging genoemde persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt?

1. Heeft verdachte de in de tenlastelegging genoemde persoon geworven? (de zogenaamde handeling)?2. Heeft verdachte gehandeld met het oogmerk van uitbuiting? 3. Heeft de in de ten laste gelegde persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt?


- Het proces-verbaal l van aantreffen kinderporno, opgesteld door [verbalisant] en [verbalisant] ;- Het proces-verbaal van verhoor verdachte op 21 juni 2019, opgesteld door [verbalisant] en [verbalisant];- Het proces-verbaal van de terechtzitting van 14 januari 2020, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van verdachte.
Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde:

Als eerste feit is verdachte ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de in sub 2, sub 5 en sub 8 van artikel 273f lid 1 Sr strafbaar gestelde vormen van mensenhandel ten opzichte van de toentertijd 12 jarige [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] 2006 ( [slachtoffer 1] ).
Bij de beoordeling van het ten laste gelegde gaat de rechtbank uit van de volgende uit het dossier blijkende feiten en omstandigheden.

[slachtoffer 1] heeft bij de politie, kort gezegd, het volgende verklaard.Zij kwam via Instagram in contact met een meisje, genaamd [slachtoffer 3] , die haar vroeg of zij geld wilde verdienen. Dit meisje maakte gebruik van het account [instagramaccount 1] . [slachtoffer 1] zou een account van ‘de baas’ krijgen en moest hem haar nummer geven, hetgeen zij heeft gedaan.De baas zei vervolgens wat zij moest doen. Zij moest naaktfoto’s en filmpjes van zichzelf maken waarop zij seksuele handelingen met zichzelf verrichtte en zij moest deze naar de baas sturen.De baas gaf aan wat zij op de filmpjes moest doen. Zij moest haar lichaam laten zien en aan zichzelf zitten. Ook moest zij met haar borsten spelen. Toen zij het niet helemaal begreep heeft de baas een filmpje van [slachtoffer 3] gestuurd waarin te zien was hoe het eruit moest zien. Ze moest kreungeluiden maken en zichzelf vingeren.Ook moest zij afspraken met jongens en mannen maken. Verder moest zij in haar bio van Instagram de tekst: “” zetten. Ook moest zij haar leeftijd (12 jaar) vermelden in haar bio. [slachtoffer 1] stuurde foto’s en filmpjes via Instagram aan klanten. Zij moest van de baas telkens een screenshot van haar beeldscherm maken als zij door een klant werd benaderd. De baas gaf aan of zij het filmpje mocht maken. De baas stuurde dan een tikkie die zij kon doorsturen naar de klant. Als de baas aangaf dat de tikkie was betaald dan kon zij de foto doorsturen. Zij heeft ongeveer 10 tikkies verstuurd. De baas zou 70 procent krijgen. De rest was voor [slachtoffer 1] . Er waren meerdere klanten die wilden afspreken. Zij heeft een afspraak gemaakt met een jongen voor seks. Die jongen zou hier € 300,-- voor betalen.Ze heeft nooit geld van de baas gekregen. De baas zou het geld een keer contant brengen maar dit is nooit gebeurd.
Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij ‘de baas’ was, dat hij zich als [slachtoffer 3] had voorgedaan en dat hij van het account [instagramaccount 1] gebruik heeft gemaakt. Ook heeft hij aan [slachtoffer 1] gevraagd om een prijslijst op haar bio van Instagram te zetten en heeft hij via het account van [slachtoffer 1] een prijzenlijst en tikkies naar potentiële klanten verstuurd.

Verdachte heeft ter zitting van 14 januari 2020, kort gezegd, verklaard dat het goed zou kunnen dat hij het account [instagramaccount 1] heeft gebruikt om met [slachtoffer 1] in contact te komen en dat het ook goed zou kunnen dat hij zich daarbij als een meisje onder de naam [slachtoffer 3] heeft voorgedaan. Hij was de baas en het kan kloppen dat hij aan [slachtoffer 1] heeft gevraagd of zij geld wilde verdienen.Ook heeft hij [slachtoffer 1] gevraagd of zij naaktfoto's van zichzelf wilde maken. Hij heeft een account voor haar aangemaakt en heeft tegen haar gezegd dat zij mannen moest lokken om daarmee af te kunnen spreken. [slachtoffer 1] heeft hem naaktfilmpjes en foto’s gestuurd. Hij heeft aanwijzingen aan [slachtoffer 1] gegeven om naaktfilmpjes en foto's van zichzelf te maken terwijl zij seksuele handelingen met zichzelf verrichtte. Ook heeft hij aanwijzingen gegeven welke poses zij moest aannemen. Het zou kunnen dat hij een pornografisch "instructie-filmpje" van [slachtoffer 3] heeft gestuurd. Hij heeft aan [slachtoffer 1] de optie geboden om zichzelf via Instagram voor de prostitutie aan te bieden. Het is goed mogelijk dat zij dit als opdracht heeft ervaren, aldus verdachte. Verdachte heeft gezegd welke prijslijst [slachtoffer 1] op haar Instagram account kon plaatsen.Aangezien hij zelf toegang tot haar Instagram account had heeft hij de prijslijst "" uiteindelijk zelf op haar Instagram account gezet. De onderhandelingen met potentiële klanten van [slachtoffer 1] liepen via verdachte. Zowel [slachtoffer 1] als verdachte hebben de contacten geregeld. Zij hadden het gezamenlijk beheer over het account en werkten samen. Als [slachtoffer 1] door potentiële klanten werd benaderd dan moest zij daarvan een screenshot voor verdachte maken. Verdachte stuurde dan een tikkie die [slachtoffer 1] naar de klant kon doorsturen. Als de klant betaalde dan kwam dat op de rekening van verdachte. Verdachte heeft tegen [slachtoffer 1] gezegd dat de richtlijn was dat hij 70% van de verdiensten kreeg en dat 30% voor haar was. Verdachte ontkent dat hij ook gedreigd geeft om naaktfoto’s en filmpjes van [slachtoffer 1] te verspreiden als zij wilde stoppen. Hij heeft juist gezegd dat het prima was als [slachtoffer 1] zou willen stoppen. Verdachte heeft in totaal ruim € 3.000,-- verdiend in de vorm van kleinere bedragen, afkomstig van 41 verschillende klanten. Dat betrof deels gestort geld na een tikkie, maar deels betrof het contante betalingen. Het is ook voorgekomen dat richting de klant een afspraak werd voorgewend, waarna verdachte naar de plaats van de afspraak kwam en deze klant verzocht geld te betalen, onder het dreigement dat de klant anders zou worden aangegeven bij de politie omdat deze seksafspraken had gemaakt met een minderjarige meisje, aldus verdachte.
De verklaring van [slachtoffer 1] wordt verder ondersteund door WhatsApp-gesprekken tussen haar en verdachte in de periode van 5 januari 2019 tot en met 7 januari 2019.Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij de in het dossier aangetroffen WhatsApp- en sms gesprekken met [slachtoffer 1] heeft gevoerd.
Uit deze WhatsApp-gesprekken blijkt verder onder meer dat verdachte [slachtoffer 1] heeft opgedragen erotische/pornografische foto's van zichzelf te koop aan te bieden via Instagram en dat hij het bedrag bepaalde dat [slachtoffer 1] zou krijgen voor de door haar te verrichten seksuele handelingen en dat hij ook de prijzen heeft bepaald die de klanten moesten betalen voor de foto's en filmpjes. Op 5 januari 2019 om 15:04:12 heeft [slachtoffer 1] een screenshot van Instagram aan verdachte verstuurd waarop staat: “Onder dit bericht staat geschreven:
De conclusie is op grond van de door verdachte bij de politie en ter terechtzitting afgelegde verklaring dat verdachte de genoemde [slachtoffer 3] is geweest.

Uit onderzoek naar de inhoud van WhatsApp verkeer in de telefoon van [slachtoffer 1] is verder gebleken dat zij op 5 januari 2019 om 20:34:20 uur een filmpje heeft verstuurd waarop zij in hockeykleding is te zien en zichzelf langzaam vingert. Dit filmpje is ook op de Iphone7 van verdachte aangetroffen.Uit de inhoud van chatgesprekken blijkt dat [slachtoffer 1] verdachte op 7 januari 2019 heeft geblokkeerd op sociale media en dat verdachte vervolgens op 7 januari 2019 om 20:45:35 aan [slachtoffer 1] heeft geschreven: “” waarop [slachtoffer 1] op 7 januari 2019 om 21:07:29 aan verdachte schreef: “” waarop verdachte op 7 januari 2019 om 21:07:42 reageerde met: “”.Vervolgens heeft verdachte op 11 januari 2019 om 10:49:41 een sms-bericht naar [slachtoffer 1] gestuurd met als inhoud: “”. Op 16 januari 2019 om 19:42:45 uur heeft verdachte een sms-bericht naar [slachtoffer 1] gestuurd met als inhoud: “”.Gelet hierop is naar het oordeel van de rechtbank , in tegenstelling tot wat verdachte heeft verklaard, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 1] heeft gedreigd bedoelde foto’s en filmpjes van haar te verspreiden als zij zou stoppen.
Op grond van het vorenstaande stelt de rechtbank vast dat alle feitelijkheden zoals opgesomd in de tenlastelegging onder 1 hebben plaatsgevonden.

Vervolgens dient te worden beoordeeld hoe dit handelen van verdachte moet worden gekwalificeerd.

Artikel 273f Sr, waarop de tenlastelegging is toegesneden, luidt, voor zover hier van belang, als volgt: "1. Als schuldig aan mensenhandel wordt (…) gestraft:(...)2º. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander (…), terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt; (...)5º. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (…) dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen (…), terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt; (…)8º. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling (…) terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.”
Aan de verdachte is onder 1 ten laste gelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel als bedoeld in artikel 273f lid 1 respectievelijk sub 2, sub 5 en sub 8 van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank duidt de verschillende cumulatief tenlastegelegde onderdelen hieronder respectievelijk aan als het ten 1e, ten 2e en ten 3e tenlastegelegde.
Ten aanzien van het ten 1e ten laste gelegde (artikel 273f lid 1 aanhef en sub 2 Sr):

Dit onderdeel ziet op de uitbuiting van minderjarigen, een specialis van mensenhandel zoals strafbaar gesteld in lid 1 onder 1º Sr. Er hoeft met betrekking tot dit sublid geen sprake te zijn van de in lid 1onder 1º Sr genoemde dwangmiddelen. De rechtbank ziet zich met betrekking tot artikel 273f lid1, aanhef en sub 2 ten laste gelegde gesteld voor de volgende vragen:
Ten aanzien van de onder 1 genoemde vraag overweegt de rechtbank als volgt.
Werven:

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de bewijsmiddelen zoals hiervoor weergegeven dat verdachte [slachtoffer 1] heeft geworven. Uit de bewijsmiddelen blijkt namelijk dat verdachte zich heeft voorgedaan als [slachtoffer 3] en in die hoedanigheid aan [slachtoffer 1] heeft gevraagd of zij geld wilde verdienen met het maken van naaktfilmpjes en foto’s van zich zelf. Ook heeft hij gezegd welke handelingen en poses zij daarbij moest aannemen. Daarnaast moest [slachtoffer 1] van verdachte seksafspraken met jongens en mannen maken. [slachtoffer 1] heeft verklaard dat verdachte lief deed en allemaal leuke dingen zei en dat zij daar blij van werd. Uit WhatsAppberichten valt af te leiden dat verdachte [slachtoffer 1] veel complimentjes gaf en haar regelmatig hartjes en kusjes (xx) stuurde.Op 5 januari 2019 om 09:15 uur heeft verdachte haar geschreven: “” en “”.
Oogmerk van uitbuiting:

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde dient vervolgens te worden vastgesteld dat verdachte heeft gehandeld met het oogmerk van uitbuiting. Hiervoor is vereist dat “het handelen van verdachte, naar hij moet hebben beseft, als noodzakelijk en dus door hem meebracht dat de ander door hem werd of zou kunnen worden uitgebuit.”De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Immers, uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte [slachtoffer 1] op manipulatieve wijze ertoe heeft aangezet om naaktfoto’s en video’s naar klanten te sturen en seksafspraken met klanten te maken zodat hij deze klanten kon chanteren. Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij [slachtoffer 1] heeft benaderd om samen geld te verdienen en dat hij dacht dat het makkelijk geld verdienen was: “mensen willen seks voor geld en dan pakken wij het af”.
Dit deed hij om er zelf beter van te worden. Verdachte ontving al het geld. Naar het oordeel van de rechtbank is bij tewerkstelling van een minderjarige in de seksindustrie per definitie sprake van uitbuiting omdat de lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid van het slachtoffer in dergelijke gevallen altijd in het geding is. Uit de bewezenverklaarde gedragingen is voorts voldoende gebleken dat verdachte ook het oogmerk heeft gehad om aangeefster uit te buiten. Voor zover de raadsvrouw zich op het standpunt heeft gesteld dat [slachtoffer 1] heeft ingestemd met de uitbuiting, overweegt de rechtbank dat instemming met de situatie door het slachtoffer niet relevant is bij het in artikel 273f, lid 1 onder 2º strafbaar gestelde, juist omdat in dit artikel de bescherming van het minderjarige slachtoffer centraal staat. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank ook wettig en overtuigend bewezen dat sprake is van het oogmerk van uitbuiting.
Leeftijd:

Nu voorts is gebleken dat [slachtoffer 1] in de ten laste periode de 18-jarige leeftijd nog niet had bereikt, komt de rechtbank tot bewezenverklaring van het ten 1e ten laste gelegde.
Ten aanzien van het ten 2e ten laste gelegde (artikel 273f lid 1 aanhef en sub 5 Sr):

Ook in lid 1 onder 5º van artikel 273f Sr ontbreekt de eis dat sprake moet zijn van dwangmiddelen, omdat dit onderdeel ziet op de bescherming van minderjarigen. De rechtbank ziet zich hier gesteld voor de vraag of verdachte [slachtoffer 1] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, terwijl zij de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt.
Uit de bewijsmiddelen is gebleken dat verdachte aanwijzingen heeft gegeven ten aanzien van wat [slachtoffer 1] op de foto’s en filmpjes moest doen die zij in opdracht van verdachte van zichzelf maakte. Bovendien moest zij een prijslijst van de foto’s, filmpjes en seksafspraken op haar Instagram zetten en moest zij seksafspraken met mannen maken.Ook verzorgde verdachte de betalingen door tikkies naar [slachtoffer 1] te versturen die zij kon doorsturen. Ook stuurde verdachte via het Instagram account van [slachtoffer 1] zelf tikkies aan klanten. Door voormelde handelingen heeft verdachte [slachtoffer 1] bewogen om zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling. [slachtoffer 1] had op dat moment de 18-jarige leeftijd nog niet bereikt. Daarmee is de hierboven gestelde vraag in bevestigende zin beantwoord. Aldus komt de rechtbank tot bewezenverklaring van het ten 2e tenlastegelegde
Ten aanzien van het ten 3e ten laste gelegde (artikel 273f lid 1 aanhef en sub 8 Sr):

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte daadwerkelijk enig voordeel heeft getrokken uit de seksuele handelingen van [slachtoffer 1] . Zoals hiervoor is overwogen verzorgde verdachte de betalingen door tikkies naar [slachtoffer 1] te versturen. Uit de WhatsApp-gesprekken tussen [slachtoffer 1] en verdachte in de periode van 5 januari 2019 en 7 januari 2019 blijkt dat verdachte in totaal acht tikkies naar [slachtoffer 1] heeft verstuurd. Ook heeft verdachte zelf tikkies aan klanten verstuurd. Verdachte heeft op de zitting van 14 januari 2020 verklaard dat als een klant de tikkie betaalde het geld op de rekening van verdachte terecht kwam. In totaal heeft verdachte in de periode van 26 november 2018 tot en met 13 februari 2019 141 bijschrijvingen op zijn rekening gehad afkomstig via tikkie. Het ging om een totaal bedrag van € 3246,--.
Aldus komt de rechtbank tot integrale bewezenverklaring van het onder 1 ten laste gelegde feit.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde ( [slachtoffer 2] )

Als tweede feit is verdachte ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de in sub 2, en sub 5 van artikel 273f lid 1 Sr strafbaar gestelde vormen van mensenhandel ten opzichte van [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] 2003 ( [slachtoffer 2] ),
[slachtoffer 2] heeft bij de politie, kort gezegd, verklaard dat zij in december 2018 via Instagram door een jongen genaamd [verdachte] uit Zwolle werd benaderd met de vraag of zij snel geld wilde verdienen door hoertje te spelen en mannen te neuken. Dat bleef hij zeggen.Ook vroeg [verdachte] om haar wachtwoord van Instagram zodat hij haar bio zou kunnen veranderen en op die manier klanten binnen zou kunnen krijgen. Omdat hij boos werd heeft [slachtoffer 2] haar wachtwoord uiteindelijk aan hem gegeven. Vervolgens heeft zij haar wachtwoord snel veranderd. Daarom heeft verdachte niets op Instagram kunnen zetten.Vervolgens bleef [verdachte] zeuren dat [slachtoffer 2] naaktfoto’s van zichzelf naar hem moest sturen. Hij vroeg om een foto van haar borsten en van haar vagina.Omdat zij bang was dat hij boos zou reageren heeft [slachtoffer 2] een foto van haar borsten en een foto van haar vagina gemaakt en deze foto’s via Instagram naar [verdachte] gestuurd. [verdachte] heeft een van deze naaktfoto’s op snapchat gezet. Daaronder heeft hij haar Instagramaccount vermeld met de tekst: “pijpen beffen en neuken" met een bepaald bedrag. Dit heeft zij van een klant genaamd [klant] gehoord die met haar wilde afspreken om te neuken voor geld.Ook vier of vijf andere klanten hebben haar benaderd.Via WhatsApp vroeg [verdachte] of er nog klanten waren binnen gekomen. [verdachte] had gezegd dat als [slachtoffer 2] geen zin meer had hij de beide foto’s naar al haar vrienden zou sturen. [verdachte] heeft zich op het Instagram account van [slachtoffer 2] drie keer als haar voorgedaan en onder haar naam met klanten onderhandeld over wanneer zij konden afspreken voor seks. Uiteindelijk heeft [slachtoffer 2] hem op WhatsApp en Instagram geblokkeerd.
Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij een foto van [slachtoffer 2] heeft ontvangen.Hij denkt dat als je een foto stuurt je dan ook voor hoertje wil spelen. Ze wilden allebei geld verdienen.Hij wilde met [slachtoffer 2] hetzelfde doen als met [slachtoffer 1] , te weten via haar Instagramaccount met klanten seksafspraken proberen te maken, deze klanten vervolgens via een tikkie of contant laten betalen en dan het geld krijgen.Verdachte heeft het wachtwoord van het Instagram account van [slachtoffer 2] ontvangen. Toen hij op haar Instagram account was heeft [slachtoffer 2] het wachtwoord echter weer veranderd. Hierdoor kon hij niet op haar Instagramaccount om mensen binnen te halen en dat irriteerde hem. Hij kan daarom boos zijn overgekomen. Geld is zijn inspiratie.Het kan het wel kloppen dat hij zich op het Instagram account van [slachtoffer 2] heeft voorgedaan als [slachtoffer 2] en dat hij onder die naam met klanten heeft onderhandeld over wanneer zij met [slachtoffer 2] konden afspreken. [slachtoffer 2] wist dat hij op haar account zat. Er heeft geen seks plaatsgevonden.
Verdachte heeft ter zitting van 14 januari 2020, kort gezegd, verklaard dat het kan kloppen dat hij in december 2018 aan [slachtoffer 2] heeft voorgelegd of zij hoertje wilde zijn. Hij is [verdachte] . Het kan kloppen dat zij foto’s van haar borsten en vagina heeft gestuurd en dat er een prijslijst is gemaakt. Verdachte heeft één of twee foto’s van [slachtoffer 2] ontvangen. Hij ging er daarom vanuit dat [slachtoffer 2] er mee instemde om hoertje te zijn. Verdachte heeft het wachtwoord van haar persoonlijke Instagramaccount gevraagd maar kreeg dit niet. Ook wilde [slachtoffer 2] geen foto’s meer nemen voor mensen die wilden betalen. Toen was verdachte er klaar mee en wilde hij geen zaken meer met haar doen. [slachtoffer 2] heeft hierna waarschijnlijk op eigen initiatief afspraken met [klant] gemaakt. Verdachte had toen al afstand van [slachtoffer 2] genomen. Later kreeg hij het wachtwoord van een ander Instagram account van [slachtoffer 2] . Hij is ingelogd op dat account maar [slachtoffer 2] had het wachtwoord veranderd waardoor hij er niet meer op kon.
De verklaring van [slachtoffer 2] wordt ondersteund door DM (direct message) chatberichten die op (de screenshots van) het Instagramaccount van [slachtoffer 2] zijn aangetroffen. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte deze berichten aan [slachtoffer 2] heeft verstuurd waarbij hij zich als [verdachte] heeft voorgedaan. Dit blijkt uit het proces-verbaal van onderzoek aan Instagram screenshots van [slachtoffer 2] . Verdachte heeft bij de politie ook verklaard dat de hem getoonde screenshots hem wel wat zeggen.

Verdacht heeft onder meer de volgende berichten verstuurd: “

Op de inbeslaggenomen telefoon van verdachte, een Ipone7 zijn 4 kinderpornografische afbeeldingen van [slachtoffer 2] aangetroffen. Op deze foto’s is haar gezicht en bovenlichaam met blote borsten te zien.

Op grond van vorenstaande bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat alle feitelijkheden zoals opgesomd in de tenlastelegging onder 2 hebben plaatsgevonden.

Vervolgens dient te worden beoordeeld hoe dit handelen van verdachte moet worden gekwalificeerd.

Aan de verdachte is primair ten laste gelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 2 respectievelijk sub 5 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en subsidiair een poging daartoe. De rechtbank duidt de verschillende tenlastegelegde onderdelen hieronder respectievelijk aan als het onder 2(primair dan wel subsidiair) ten 1e en ten 2e tenlastegelegde.
Ten aanzien van het onder 2 (primair) ten 1e ten laste gelegde:

De rechtbank ziet zich met betrekking tot het in artikel 273f lid 1 aanhef en sub 2 tenlastegelegde voor de volgende vragen gesteld:
Ten aanzien van de onder 1 genoemde vraag overweegt de rechtbank als volgt.
Werven:

Uit de bewijsmiddelen zoals hiervoor weergegeven blijkt dat verdachte [slachtoffer 2] heeft geworven. Verdachte heeft zich op Instagram voorgedaan als [verdachte] en aan [slachtoffer 2] gevraagd of zij in de prostitutie wilde werken. Toen [slachtoffer 2] dit weigerde bleef hij aandringen. Hij zei dat hij dames van 12 aan het werk had die veel geld verdienden, dat hij zijn dames meestal 25% geeft en dat [slachtoffer 2] ook bonussen zou krijgen. [slachtoffer 2] is voor de door verdachte op haar uitgeoefende druk bezweken en heeft twee naaktfoto’s naar verdachte gestuurd en ook het wachtwoord van het Instagram account gegeven.
Oogmerk van uitbuiting:

Verdachte heeft ook gehandeld met het oogmerk van uitbuiting. Immers, hij heeft de naaktfoto’s gebruikt om [slachtoffer 2] op snapchat en via Instagram aan te bieden voor betaalde seks. Hij wilde daarmee geld verdienen. Hij bepaalde de prijzen en hij zou 75 procent van de inkomsten krijgen. Zoals hiervoor overwogen, is bij tewerkstelling van een minderjarige in de seksindustrie per definitie sprake van uitbuiting omdat de lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid van het slachtoffer in dergelijke gevallen altijd in het geding is. Het oogmerk van uitbuiting van verdachte kan genoegzaam worden afgeleid uit de bewezenverklaarde gedragingen van verdachte.
Leeftijd:

Nu voorts is gebleken dat [slachtoffer 2] in de ten laste periode de 18-jarige leeftijd nog niet had bereikt komt de rechtbank tot bewezenverklaring van het onder 2 ten 1e ten laste gelegde.
Ten aanzien van het ten 2e ten laste gelegde (artikel 273f lid 1 aanhef en sub 5 Sr):

De rechtbank ziet zich met betrekking tot artikel 273f lid1, aanhef en sub 5 ten laste gelegde gesteld voor de vraag of verdachte [slachtoffer 2] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, terwijl zij de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt.
Zoals hiervoor is overwogen heeft verdachte de naaktfoto’s van [slachtoffer 2] gebruikt om haar op snapchat en via Instagram aan te bieden voor betaalde seks. Op snapchat verwees hij naar haar Instagramaccount en zette daarbij de tekst: “pijpen, beffen en neuken”. Op het Instagram account van [slachtoffer 2] onderhandelde hij met potentiële prostitutieklanten waarbij hij zich voordeed als [slachtoffer 2] . Vijf of zes klanten hebben haar ook daadwerkelijk benaderd. Door voormelde handelingen heeft verdachte [slachtoffer 2] bewogen om zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen. Dat er niet daadwerkelijk seksuele handelingen zijn verricht doet hier niet aan af nu dit voor een bewezenverklaring niet is vereist. [slachtoffer 2] had op dat moment de 18-jarige leeftijd nog niet bereikt. Daarmee is de hierboven gestelde vraag in positieve zin beantwoord.
Aldus komt de rechtbank tot bewezenverklaring van het onder 2 primair ten laste gelegde

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde feit:

Aan verdachte is onder 3 primair ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met [slachtoffer 1] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] terwijl zij beneden de leeftijd van zestien jaar waren, welke handelingen (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen. Dit is cumulatief/alternatief ten laste gelegd als feitelijke aanranding van de eerbaarheid door hen te dwingen ontuchtige handelingen te plegen
Bij de beoordeling van het ten laste gelegde gaat de rechtbank uit van de volgende uit het dossier blijkende feiten en omstandigheden.

Ten aanzien van [slachtoffer 1] :

Na onderzoek zijn op de onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers 300 kinderpornografische afbeeldingen van [slachtoffer 1] aangetroffen. Dit betreffen foto’s en video’s waaronder een op zijn Iphone 7 aangetroffen video waarop de toentertijd 12 jarige [slachtoffer 1] zich in hockeykleding over haar eigen schaamstreek wrijft en zich vingert.
[slachtoffer 1] heeft bij de politie verklaard dat zij naaktfoto’s en filmpjes van zichzelf moest maken en daarop seksuele handelingen met zichzelf moest verrichten. Deze naaktfoto’s en filmpjes moest zij naar verdachte sturen.Verdachte gaf daarbij aan wat zij op deze filmpjes moest doen. Zij moest haar lichaam laten zien en aan zichzelf zitten. Ook moest zij met haar borsten spelen. Toen zij het niet helemaal begreep heeft de baas een filmpje van [slachtoffer 3] gestuurd waarin te zien was hoe het eruit moest zien. Ze moest kreungeluiden maken en zichzelf vingeren.
Uit onderzoek naar het WhatsApp verkeer tussen verdachte en [slachtoffer 1] is gebleken dat [slachtoffer 1] naar aanleiding van de opdrachten die verdachte gaf telkens seksueel getinte zoekvragen op Safari stelde, zoals: ‘hoe moet je vingeren’ en ‘hoe lik je tieten’. Verder is uit onderzoek van de chatgesprekken gebleken dat verdachte heeft gedreigd foto’s en filmpjes van [slachtoffer 1] te verspreiden als zij zou stoppen.
Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij aanwijzingen aan [slachtoffer 1] heeft gegeven om naaktfilmpjes en foto's van zichzelf te maken terwijl zij daarbij seksuele handelingen met zichzelf verrichtte. Ook heeft hij aanwijzingen gegeven welke poses zij moest aannemen. Het zou kunnen dat hij ook een pornografisch "instructie-filmpje" van [slachtoffer 3] heeft gestuurd.
Ten aanzien van [slachtoffer 3] :

De toentertijd 12-jarige [slachtoffer 3] heeft bij de politie, kort gezegd, verklaard dat zij eind 2018 op Instagram werd benaderd door een jongen. Hij vroeg haar om naaktfoto’s en filmpjes te sturen.Zij heeft hem naaktfoto’s en naaktfilmpjes via Instagram gestuurd omdat deze jongen meerdere keren had gedreigd haar familie iets aan te doen en dat hij wist waar zij woonde. Zij was daarom heel bang. De jongen verzon wat zij op de filmpjes moest doen.Zo stuurde hij een beschrijving van de filmpjes die [slachtoffer 3] moest maken. Als zij dit niet deed dan volgde er een bedreiging over haar familie.
Na onderzoek zijn op de onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers meer dan 1000 kinderpornografische afbeeldingen van [slachtoffer 3] aangetroffen.Op de Iphone 7 van verdachte is een foto aangetroffen waarbij het spreiden van de schaamlippen door [slachtoffer 3] is te zien. Op de Iphone 5 van verdachte is een foto aangetroffen waarbij het uit elkaar trekken van de billen door [slachtoffer 3] is te zien waardoor haar vagina en anus openstaan.Verder is in de iCloud van verdachte een video aangetroffen waarbij [slachtoffer 3] zichzelf vingert.
Verdachte heeft ter zitting van 14 januari 2020 verklaard dat het kan kloppen dat [slachtoffer 3] naaktfoto’s en filmpjes voor hem moest maken en dat zij deze naar hem heeft gestuurd. Ook kan het kloppen dat er een groot aantal filmpjes en foto’s van [slachtoffer 3] op zijn gegevensdragers is aangetroffen.

[slachtoffer 4]

De toentertijd 15-jarige [slachtoffer 4] heeft bij de politie, kort gezegd, verklaard dat zij via social media in contact is gekomen met iemand die zij ‘ [alias 1] ’ noemde. Deze [alias 1] vroeg haar om naaktfoto’s van zichzelf te sturen. Dit heeft zij gedaan en toen wilde hij meer. Nadat zij dit weigerde begon hij te dreigen dat hij de naaktfoto naar haar familie en vrienden door zou sturen.Hij had in dit kader een account van een vriendin van haar laten zien aan wie hij de foto zou doorsturen.Toen heeft zij toch opnieuw foto’s gestuurd. [alias 1] vroeg ook om een naaktvideo te sturen en dat heeft zij ook gedaan. [alias 1] vertelde wat zij in deze video moest doen. Zo moest zij met haar borsten spelen en haar vagina vingeren. Zij wilde dit niet maar deed het toch omdat zij wilde voorkomen dat hij de foto’s naar vrienden zou doorsturen.Vervolgens kreeg zij van een stuk of 20 onbekende mensen berichten die haar vroegen of zij geil was en zin in seks had. [slachtoffer 4] is bang voor [alias 1] . [slachtoffer 4] is licht verstandelijk beperkt.
Na onderzoek zijn op de onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers 58 kinderpornografische afbeeldingen van [slachtoffer 4] aangetroffen. Dit betreffen 38 foto’s en 20 video’s waaronder een op de Iphone 7 van verdachte aangetroffen video waarop [slachtoffer 4] met de hand en de vingers over haar schaamlippen wrijft.

Uit onderzoek naar de inhoud van het op de Iphone 5 van verdachte aangetroffen WhatsApp verkeer blijkt dat verdachte op 16 januari 2019 aan [slachtoffer 4] heeft geschreven: “”. Waarop [slachtoffer 4] heeft geschreven: “”. Waarop verdachte heeft gereageerd met: “”.
Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij in januari 2019 contact met [slachtoffer 4] heeft gezocht om geld te verdienen met het versturen van foto’s en filmpjes en het maken van seksafspraken.De op zijn telefoon aangetroffen naaktfoto’s en filmpjes heeft [slachtoffer 4] naar hem verstuurd.Toen hij de foto’s zag dacht hij dat zij gehandicapt was en wilde hij het niet meer.
Verdachte heeft ter zitting van 14 januari 2020 verklaard dat het goed zou kunnen dat hij [alias 1] was en dat [slachtoffer 4] foto’s van haar borsten en billen naar hem heeft gestuurd. Toen hij naar haar foto keek zag hij dat zij verstandelijk beperkt leek en toen dacht hij: laat maar, en is hij niet verder met haar gegaan.

Beoordeling:

De rechtbank stelt vast dat [slachtoffer 1] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] bij zichzelf binnendringende handelingen hebben verricht terwijl er geen lichamelijke aanraking tussen de verdachte en deze meisjes is geweest.
De vraag is of een dergelijke situatie valt onder het seksueel binnendringen van het lichaam zoals bedoeld in de artikel 245 Sr (binnendringen van het lichaam van iemand tussen 12 en 16 jaar).

Uit het zogeheten Pollepel-arrest (ECLI: HR:2004:AQ0950) komt naar voren dat seksuele handelingen die zijn gepleegd door een ander dan degene die de dwang heeft uitgeoefend, geen verkrachting in de zin van artikel 242 Sr oplevert. Het ‘plegen’ is door de Hoge Raad zeer beperkt uitgelegd.

In het WODC onderzoek Herziening van de zedendelicten? Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling van mr. dr. K. Lindenberg en mr. dr. drs. A.A. van Dijk uit 2015 wordt beredeneerd dat “

De rechtbank volgt die redenering. Daarbij is ook relevant dat artikel 245 Sr tekstueel gezien onvoldoende ruimte lijkt te bieden om tot een zodanig extensieve uitleg te komen dat het bij zichzelf seksueel binnendringen door het kind jonger dan 12 of 16 daaronder valt.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de betekenis die de Hoge Raad in het Pollepel‐arrest aan het ‘plegen’ heeft gegeven, van toepassing is op alle gevallen waarin de verdachte het binnendringen niet zelf ‘pleegt’, waardoor in deze zaak artikel 245 Sr toepassing mist. Daarom dient de verdachte te worden vrijgesproken van het hem onder 3 primair ten laste gelegde.

Ten aanzien van het onder 3 cumulatief/alternatief ten laste gelegde overweegt de rechtbank vervolgens als volgt.

Artikel 246 van het wetboek van Strafrecht (Sr) behelst strafbaarstelling van het door (bedreiging met) geweld of een andere feitelijkheid dwingen van een ander tot het ondergaan van ontuchtige handelingen.

De vraag is eerst of van het dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen als bedoeld in artikel 246 Sr ook spra