Uitspraak ECLI:NL:RBOVE:2019:1944

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 07-06-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Overijssel op 07-06-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBOVE:2019:1944, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 08-770023-18 (P)


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL
Team Strafrecht Meervoudige kamer
Zittingsplaats Almelo

Parketnummer 08-770023-18 (P)Datum vonnis: 7 juni 2019
Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1996 in [geboorteplaats] ,wonende aan de [woonplaats] .

ECLI:NL:RBOVE:2019:1944:DOC
nl

RECHTBANK OVERIJSSEL
Team Strafrecht Meervoudige kamer
Zittingsplaats Almelo

Parketnummer 08-770023-18 (P)Datum vonnis: 7 juni 2019
Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1996 in [geboorteplaats] ,wonende aan de [woonplaats] .
1

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 9, 10 en 24 mei 2019.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. S. Leusink-van Dijk en van hetgeen door verdachte en de raadsvrouw mr. K. Blonk, advocaat te Spijkenisse naar voren is gebracht.
2

- zich - voorzien van een geheel of gedeeltelijk over zijn/hun hoofd/gezicht getrokken (bivak)muts, althans (in ieder geval) voorzien van een geheel of gedeeltelijk bedekt gezicht en/of voorzien van een mes, althans een scherp
- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 3] heeft/hebben meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat zij (ook) op haar buik moest gaan liggen en/of
- voornoemde [slachtoffer 2] - onder bedreiging van/met een pistool, althans met een- ( vervolgens) de polsen/handen van die [slachtoffer 2] (bij/aan elkaar) op zijn rugheeft/hebben vast getapet en/of- ( vervolgens) (terwijl voornoemde [slachtoffer 2] op zijn buik en met (op zijn rug)
- zich - voorzien van een geheel of gedeeltelijk over zijn/hun hoofd/gezicht getrokken (bivak)muts, althans (in ieder geval) voorzien van een geheel of gedeeltelijk bedekt gezicht en/of voorzien van een revolver/pistool, althans
- ( vervolgens) voornoemd mes, althans dat scherpe en/of puntige voorwerp op
- ( vervolgens) (tevens) een thuis) telefoon en/of een (mobiele) telefoon en/ofeen portemonnee (met inhoud) heeft/hebben gepakt en/of
- ( vervolgens) de handen/polsen en/of de benen/enkels van die [slachtoffer 4]
- zich - voorzien van een geheel of gedeeltelijk over zijn/hun hoofd/gezicht
- ( vervolgens) voornoemd mes, althans dat scherpe en/of puntige voorwerp op
- ( vervolgens) in de richting van die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5]
- zich - voorzien van een geheel of gedeeltelijk over zijn/hun hoofd/gezicht getrokken (bivak)muts, althans (in ieder geval) voorzien van een geheel of gedeeltelijk bedekt gezicht en/of voorzien van een mes, althans een scherp
- ( vervolgens) uit een kast (welke in een ruimte achter de keuken stond) (een) geld(bedrag) (ongeveer 150 euro) heeft/hebben weggenomen en/of
- zich - voorzien van een geheel of gedeeltelijk over zijn/hun hoofd/gezicht getrokken (bivak)muts, althans (in ieder geval) voorzien van een geheel of gedeeltelijk bedekt gezicht en/of voorzien van een pistool, althans een op een
De verdenking komt er, na een vordering nadere omschrijving van 28 september 2018, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1:

feit 2:

feit 3:

feit 4:

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1hij op of omstreeks 23 januari 2015, in de gemeente Enschede, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld, [slachtoffer 1] (in/tijdens haar functie van/als assistent bedrijfsleider) heeft gedwongen tot de afgifte van (een) geld(bedrag), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan (supermarkt) de [supermarkt] (gelegen aan [adres 1] ), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),
welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):
en/of puntig voorwerp en/of voorzien van een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp - naar (de achterzijde van) (supermarkt) de [supermarkt] heeft/hebben begeven en/of
-(vervolgens) - toen voornoemde [slachtoffer 1] de (buiten)deur(en) van het (zogenaamde) bijhok (van de [supermarkt] ) open deed - die deur(en) (met kracht) heeft/hebben open getrokken en/of (daarbij) die [slachtoffer 1] (met (veel) kracht) naar achteren heeft/hebben geduwd/gedrukt (waarbij die [slachtoffer 1] op de grond kwam te vallen) en/of
-(vervolgens) (daarbij) die [slachtoffer 1] heeft/hebben meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] op haar buik moest gaan liggen en/of
-(vervolgens) in de richting van een persoon, genaamd [slachtoffer 2] (welke (op dat moment) in dienst/werkzaam was als vrachtwagenchauffeur van/bij de [supermarkt] en naast/vlak achter voornoemde [slachtoffer 1] stond), heeft/hebben meegedeeld/geroepen: "Liggen, liggen" en/of "Op je buik" (waarbij die [slachtoffer 2] onder bedreiging van een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op/tegen de grond werd geduwd) en/of
-(vervolgens) een persoon, genaamd [slachtoffer 3] (in/tijdens haar functie van/als verkoopmedewerker) een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in haar nek/hals heeft/hebben geduwd/gedrukt en/of (daarbij) die [slachtoffer 3] naar beneden/de grond heeft/hebben geduwd/gedrukt en/of (vervolgens) die [slachtoffer 3] naar het magazijn (alwaar voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] reeds op hun buik lag(en)) heeft/hebben gedirigeerd en/of
-(vervolgens) - de polsen/handen van die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 2] (bij/aan elkaar) op de/hun rug heeft/hebben vast getapet en/of
-(vervolgens) die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 2] (naar) de kantine (in) heeft/hebben geduwd/gedirigeerd en/of
-(vervolgens) die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 2] (wederom) heeft/hebben bevolen (om) op zijn/haar/hun buik te gaan liggen en/of
-(vervolgens) die [slachtoffer 3] (wederom) een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op/tegen haar (achter)hoofd heeft/hebben geduwd/gedrukt en/of (daarbij) die [slachtoffer 3] heeft meegedeeld: "Waar is het grote geld" en/of
-(vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] - aangezien zij (op dat moment) over de toegangscode van de kluis beschikte - heeft/hebben meegenomen naar het kantoor (alwaar de kluis zich bevond) en/of
-(vervolgens) - nadat die [slachtoffer 1] de kluis(deur) had geopend - die [slachtoffer 1] meegedeeld: "Doe het geld maar in de tas" (waarna die [slachtoffer 1] het geld in de tas van verdachte(n) heeft gestopt en/of waarna verdachte(n) het geld over meerdere tassen (bigshoppers) heeft/hebben verdeeld) en/of
-(vervolgens) die [slachtoffer 1] (wederom) naar de kantine heeft/hebben gedirigeerd, waarna die [slachtoffer 1] op haar buik moest gaan liggen en/of waarna de polsen/handen van die [slachtoffer 1] (bij/aan elkaar) op haar rug werden vast getapet en/of
-(vervolgens) die [slachtoffer 1] heeft/hebben meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat verdachte(n) wel wist(en) waar die [slachtoffer 1] woond en/of daarbij aan die [slachtoffer 1] gevraagd of de (straat) ‘’ [straat] ’’ haar bekend voor kwam (deze straat ligt in de wijk/buurt van waar die [slachtoffer 1] woont);
en/of

hij op of omstreeks 23 januari 2015,in de gemeente Enschede,tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,met liet oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen(een) geld(bedrag), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachteen/of zijn mededader(s),
welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van gewelden/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 2] ,gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk temaken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijnmededaders) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van hetgestolene te verzekeren,
welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachteen/of zijn mededader(s)
op een vuurwapen gelijkend voorwerp - heeft/hebben gedwongen (om) op zijn buikte gaan liggen en/of
vast getapete handen op de grond lag) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben gevraagdwaar zijn portemonnee was en/of-(vervolgens) (een portemonnee met daarin) geld uit de (broek)zak van die [slachtoffer 2] heeft/hebben gepakt/gehaald;
2hij op of omstreeks 19 november 2015, te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld,
[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] heeft gedwongen tot de afgifte van (een) geld(bedrag) en/of een (huis) telefoon (merk Arizona de luxe) en/of een (mobiele) telefoon en/of een portemonnee (met inhoud), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),
welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):
een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en/of voorzien van een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp - naar de woning van genoemde [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] (gelegen aan de [adres 2] ) heeft/hebben begeven en/of
-(vervolgens) - toen die [slachtoffer 4] (op aanbellen) zijn voordeur had geopend - die voordeur (met kracht) heeft/hebben open geduwd en/of (daarbij) die [slachtoffer 4] (met (veel) kracht) op/tegen het hoofd/gezicht heeft/hebben geslagen/gestompt (waarbij die [slachtoffer 4] (hard) (met zijn hoofd) op de grond en/of tegen de muur kwam te vallen en/of (kort) buiten bewustzijn is geraakt) en/of
-(vervolgens) (daarbij) (meermalen) heeft/hebben geschreeuwd: "Geld, geld" en/of
-(vervolgens) op (het (boven)lichaam van) die (op de grond liggende) [slachtoffer 4] is/zijn gaan zitten en/of
-(vervolgens) - toen voornoemde [slachtoffer 5] (zijnde de echtgenote van die [slachtoffer 4] ) die [slachtoffer 4] te hulp wilde schieten - die [slachtoffer 5] van de hal naar de keuken heeft/hebben "gesleept" en/of (aldaar) (met kracht) op een stoel heeft/hebben geduwd (waarbij die [slachtoffer 5] (hard) (met) haar (achter)hoofd tegen een muur stootte) en/of
-(vervolgens) (daarbij) in de richting van die [slachtoffer 5] heeft/hebben geschreeuwd: "Waar is het geld?" en/of
-(vervolgens) (daarbij) een revolver/pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op/tegen het (voor)hoofd van die [slachtoffer 5] heeft/hebben gezet/gericht (gehouden) en/of
-(vervolgens) die [slachtoffer 4] (tevens) naar de keuken heeft/hebben gedirigeerd/geduwd (alwaar voornoemde [slachtoffer 5] reeds met aan/over elkaar (vast) getapete handen/polsen en/of benen/enkels op een stoel zat) en/of
-(vervolgens) (telkens) (wederom) in de richting van die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] heeft/hebben geroepen dat verdachte(n) geld wilde(n) hebben en/of
-(vervolgens) (daarbij) (aan) die [slachtoffer 4] een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp heeft/hebben getoond/voorgehouden en/of
(/tegen de borst van) die [slachtoffer 4] heeft/hebben gericht (gehouden) en/of
-(vervolgens) (daarbij) (wederom) voornoemd(e) revolver/pistool, althans dat op een vuurwapen gelijkende voorwerp op (/tegen het hoofd van) die [slachtoffer 5] heeft/hebben gericht (gehouden) en/of
-(vervolgens) (daarbij) in de richting van die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] heeft/hebben gezegd/geschreeuwd: "Geld, geld, anders gaat u eraan" en/of
-(vervolgens) - die [slachtoffer 4] (een enveloppe/etui met daarin) het geld laten pakken, waarbij/waarna die [slachtoffer 4] (de enveloppe/etui met daarin) het geld (vervolgens) aan verdachte(n) overhandigde en/of
-(vervolgens) in de richting van die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] heeft/hebben meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat verdachte(n) (nog) meer geld wilde(n) hebben en/of
-(vervolgens) (met kracht) heeft/hebben getracht om de (trouw)rinng van (de vinger van) die [slachtoffer 5] af te halen en/of

en/of (tevens) de benen/enkels van die [slachtoffer 5] aan/over elkaar heeft/hebben(vast) getapet en/of
-(vervolgens) (tijdens het weggaan) die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5]heeft/hebben meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat verdachte(n) weg zou(den;gaan en een sigaretje zou(den) gaan roken en later terug zou(den) komen en datdie [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] dan wel zouden weten waar (de restvan het) het geld lag, althans woorden van gelijke aard of strekking;
en/of

hij op of omstreeks 19 november 201S,te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente,tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,met liet oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen(een) geld(bedrag) en/of een thuis) telefoon (merk Arizona de luxe) en/ofeen (mobiele) telefoon en/of een portemonnee (met inhoud),geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] ,in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijnmededader(s),
welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van gewelden/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/ofgemakkelijk te maken en/of om hij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/ofaan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit vanhet gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweldhierin bestond(en), dat verdachte en/of zijn mededader(s):
getrokken (bivak)muts, althans (in ieder geval) voorzien van een geheel ofgedeeltelijk bedekt gezicht en/of voorzien van een revolver/pistool, althanseen op een vuurwapen gelijkend voorwerp en/of voorzien van een mes, althanseen scherp en/of puntig voorwerp - naar de woning van genoemde [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] (gelegen aan de [adres 2] ) heeft/hebbenbegeven en/of
-(vervolgens) - toen die [slachtoffer 4] (op aanbellen) zijn voordeur hadgeopend - die voordeur (met kracht) heeft/hebben open geduwd en/of (daarbij)die [slachtoffer 4] (met (veel) kracht) op/tegen het hoofd/gezichtheeft/hebben geslagen/gestompt (waarbij die [slachtoffer 4] (hard) (met zijnhoofd) op de grond en/of tegen de muur kwam te vallen en/of (kort) buitenbewustzijn is geraakt) en/of
-(vervolgens) (daarbij) (meermalen) heeft/hebben geschreeuwd: “Geld, geld’en/of
-(vervolgens) op (het (boven)lichaam van) die (op de grond liggende) [slachtoffer 4] is/zijn gaan zitten en/of
-(vervolgens) - toen voornoemde [slachtoffer 5] (zijnde de echtgenote van die [slachtoffer 4] ) die [slachtoffer 4] te hulp wilde schieten - die [slachtoffer 5] van de hal naar de keuken heeft/hebben “gesleept” en/of (aldaar)(met kracht) op een stoel heeft/hebben geduwd (waarbij die [slachtoffer 5] (hard)(met) haar (achter)hoofd tegen een muur stootte) en/of
-(vervolgens) (daarbij) in de richting van die [slachtoffer 5] heeft/hebbengeschreeuwd: “Waar is het geld?” en/of
-(vervolgens) (daarbij) een revolver/pistool, althans een op een vuurwapengelijkend voorwerp op/tegen het (voor)hoofd van die [slachtoffer 5] heeft/hebbengezet/gericht (gehouden) en/of
-(vervolgens) die [slachtoffer 4] (tevens) naar de keuken heeft/hebbengedirigeerd/geduwd (alwaar voornoemde [slachtoffer 5] reeds met aan/over elkaar(vast) getapete handen/polsen en/of benen/enkels op een stoel zat) en/of-(vervolgens) (telkens) (wederom) in de richting van die [slachtoffer 4]en/of die [slachtoffer 5] heeft/hebben geroepen dat verdachte(n) geld wilde(n)hebben en/of
-(vervolgens) (daarbij) (aan) die [slachtoffer 4] een mes, althans een scherpen/of puntig voorwerp heeft/hebben getoond/voorgehouden en/of
(/tegen de borst van) die [slachtoffer 4] heeft/hebben gericht (gehouden)en/of
-(vervolgens) (daarbij) (wederom) voornoemd(e) revolver/pistool, althans datop een vuurwapen gelijkende voorwerp op t/tegen het hoofd van) die [slachtoffer 5]heeft/hebben gericht (gehouden) en/of
-(vervolgens) (daarbij) in de richting van die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] heeft/hebben gezegd/geschreeuwd: “Geld, geld, anders gaat u eraan’en/of
-(vervolgens) - op aanwijzen van die [slachtoffer 4] - (een enveloppe/etuimet daarin) liet geld heeft/hebben gepakt en/of
heeft/hebben meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat verdachte(n) (nog) meergeld wilde(n) hebben en/of
-(vervolgens) (met kracht) heeft/hebben getracht om de (trouw)ring van (devinger van) die [slachtoffer 5] af te halen en/of
-(vervolgens) (tevens) een thuis) telefoon en/of een (mobiele) telefoon en/ofeen portemonnee (met inhoud) heeft/hebben gepakt en/of
-(vervolgens) de handen/polsen en/of de benen/enkels van die [slachtoffer 4]en/of (tevens) de benen/enkels van die [slachtoffer 5] aan/over elkaar heeft/hebben(vast) getapet en/of
-(vervolgens) (tijdens het weggaan) die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5]heeft/hebben meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat verdachte(n) weg zou(den)gaan en een sigaretje zou(den) gaan roken en later terug zou(den) komen en datdie [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] dan wel zouden weten waar (de restvan het) het geld lag, althans woorden van gelijke aard of strekking;
3hij op of omstreeks 3 maart 2016, te Overdinkel, gemeente Losser, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een kluis (met daarin (een) geld(bedrag)) en/of (een) (los) geld(bedrag),
in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),
welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 6] ,

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,
welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s):

en/of puntig voorwerp en/of voorzien van een of meer koevoet(s)/breekijzer(s), althans (een) hard(e) en/of lang(e) voorwerp(en) en/of voorzien van een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en/of voorzien van (een busje met) pepperspray/traangas - naar/in de woning (gelegen aan de [adres 3] ) van voornoemde [slachtoffer 6] heeft/hebben begeven en/of –
(vervolgens) met een of meer koevoet(s)/breekijzer(s), althans met (een) hard(e) en/of lang(e) voorwerp(en) (op) die [slachtoffer 6] heeft/hebben (in)geslagen en/of
-(daarbij) die [slachtoffer 6] op/tegen diens lichaam en/of het gezicht/hoofd heeft/hebben geschopt en/of getrapt en/of
-(daarbij) die [slachtoffer 6] op/naar de grond heeft/hebben (toe)gewerkt en/of -(daarbij) (vervolgens) (meermalen) die [slachtoffer 6] heeft/hebben meegedeeld: "Ik doe je niks, wij willen geld en de sleutel van de kluis", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of
-(vervolgens) (daarbij) met die/dat koevoet(s)/breekijzer(s), althans met (een) hard(e) en/of lang(e) voorwerp(en) op het meubilair en/of het huisraad van die [slachtoffer 6] heeft/hebben geslagen en/of het meubilair en/of het huisraad heeft/hebben vernield en/of
-(diverse) lades heeft/hebben opengetrokken en de inhoud ervan op de grond gegooid en/of
-(vervolgens) - terwijl die [slachtoffer 6] (zwaar) gewond op de grond lag - vanuit de slaapkamer van die [slachtoffer 6] een (aldaar aanwezige) kluis (met daarin (een bedrag aan) geld) in een - (buiten)(op het erf) gereedstaand(e) - motorvoertuig (bestelbus) heeft/hebben getild en/of
-(vervolgens) terug de woning in is/zijn gegaan en/of (vervolgens) de polsen/handen van die [slachtoffer 6] (bij/aan elkaar) heeft/hebben vast getapet en/of -(vervolgens) met het (betreffende) motorvoertuig (bestelbus) (met daarin de kluis met het (bedrag aan) geld) is/zijn weggereden;
4hij op of omstreeks 21 september 2016, te Ahaus, in de gemeente Alstätte, althans (in ieder geval) in de Bondsrepubliek Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld,
een persoon, genaamd [slachtoffer 7] (in/tijdens haar functie van/als medewerker van/bij een benzine-/tankstation),
heeft gedwongen tot de afgifte van (een) geld(bedrag), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een ( [bedrijf 1] ) benzine-/tankstation (gelegen aan de [adres 4] ), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),
welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):
vuurwapen gelijkend voorwerp en/of voorzien van een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, naar/in voornoemd benzine-/tankstation heeft/hebben begeven en/of
-(vervolgens) die [slachtoffer 7] met een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben bedreigd, althans die [slachtoffer 7] een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond en/of
-(daarbij) (tevens) een persoon, genaamd [slachtoffer 8] (zijnde de echtgenoot van die [slachtoffer 7] ) (welke (op dat moment) tevens in het betreffende benzine-/tankstation aanwezig was) met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp heeft/hebben bedreigd, althans die [slachtoffer 8] een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp heeft/hebben getoond en/of -(vervolgens) naar/in de richting van die [slachtoffer 7] heeft/hebben geroepen: "Geld! Geld!" en/of
-(vervolgens) - nadat die [slachtoffer 7] de kassa had geopend en de kassalade (met geld) eruit had gehaald en/of aan verdachte(n) had (af)gegeven - het geld (tezamen met de kassalade) in een (door verdachte(n)) meegenomen) (plastic)zak heeft/hebben (leeg) gegooid.
3

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4

4.1
Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle feiten. Ten aanzien van feit 1 heeft de officier van justitie - kort samengevat - aangevoerd dat op grond van de aangiften, de getuigenverklaringen, de zoekslagen en de foto’s van de [supermarkt] op de laptop van verdachte en het dactyspoor op het gripzakje dat op de plaats delict is aangetroffen wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte deze overval samen met anderen heeft gepleegd. Ten aanzien van feit 2 heeft de officier van justitie - kort samengevat - aangevoerd dat op grond van de aangiften, de zoekslagen op de laptop van verdachte, het bellen met de telefoon van verdachte naar het vaste telefoonnummer van verdachte en de zendmastgegevens van de telefoon van verdachte wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte deze overval samen met een ander heeft gepleegd. Met betrekking tot feit 3 heeft de officier van justitie - kort samengevat - aangevoerd dat gelet op de aangiften, de zoekslagen op de laptop van verdachte en het DNA-materiaal van verdachte op de bivakmuts die op de plaats delict is aangetroffen wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte deze overval samen met anderen heeft gepleegd. De officier van justitie heeft ten aanzien van feit 4 aangevoerd dat op grond van het feit dat de Audi van verdachte bij de overval is gebruikt, de tapgesprekken, het gezichtsvergelijkend onderzoek met betrekking tot zijn broer, tevens medeverdachte, [medeverdachte] en de zendmastgegevens van de telefoon van verdachte wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte deze overval samen met medeverdachte [medeverdachte] heeft gepleegd.
4.2
Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak van alle feiten bepleit. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het dossier alleen indirect bewijs, maar geen wettig en overtuigend bewijs bevat op grond waarvan verdachte als pleger of medepleger van de ten laste gelegde overvallen kan worden aangemerkt. De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de op de computer en de laptop aangetroffen zoekslagen en foto’s niet kunnen bijdragen aan het bewijs, omdat de computer en laptop door meerdere personen werden gebruikt en hieruit geen betrokkenheid van verdachte bij de ten laste gelegde feiten blijkt. Tevens heeft de raadsvrouw aangevoerd dat het zwijgen van verdachte gelet op de jurisprudentie van het Europese Hof en de Hoge Raad niet mag worden betrokken bij de overwegingen omtrent het bewijs, omdat er geen situatie bestond waarover verdachte enige uitleg zou moeten geven. Ten aanzien van feit 1 heeft de raadsvrouw bepleit dat, indien de rechtbank van oordeel is dat uit het strafdossier de aanwezigheid van verdachte rondom de plaats delict blijkt, onvoldoende duidelijk is wat de rol van verdachte bij de overval is geweest en welke uitvoeringshandelingen hij heeft verricht, zodat medeplegen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. Met betrekking tot feit 4 heeft de raadsvrouw aangevoerd dat de Audi ook door anderen werd gebruikt en dat de beller in tapgesprek 5354 niet medeverdachte [medeverdachte] is, zodat op basis van deze tap en de zendmastgegevens niet kan worden geconcludeerd dat verdachte op de plaats delict is geweest. Indien de rechtbank de zendmastgegevens wil gebruiken voor het bewijs verzoekt de raadsvrouw om aanhouding van de zaak, teneinde een stemvergelijkingsonderzoek te laten doen naar deze stem. De raadsvrouw heeft subsidiair aangevoerd dat verdachte op basis van de locaties en tijden van de zendmastgegevens niet bij de overval betrokken kan zijn geweest en dat deze gegevens hem ontlasten. Meer subsidiair heeft de raadsvrouw aangevoerd dat de zendmastgegevens onbetrouwbaar zijn. Tenslotte heeft de raadsvrouw aangevoerd dat het gezichtsvergelijkend onderzoek met betrekking tot medeverdachte [medeverdachte] niet kan bijdragen aan het bewijs gelet op het door het NFI gemaakte voorbehoud en de resultaten van het onderzoek van het NFO.
4.3
Het oordeel van de rechtbank

4.3.1
Feit 1: de overval op de [supermarkt]

De rechtbank stelt op grond van de wettige bewijsmiddelen de volgende redengevende feiten en omstandigheden vast:

Op 23 januari 2015 omstreeks 07:05 uur heeft er een gewapende overval op de [supermarkt] aan [adres 1] in Enschede plaatsgevonden. Twee in het zwart geklede mannen, voorzien van bivakmutsen, hebben de achterdeur van het pand opengetrokken op het moment dat een medewerker (medewerkster 1) de deur opende om de vracht naar binnen te kunnen laden. Een van de overvallers had een mes in de hand en de andere een pistool. De twee aanwezige [supermarkt] medewerksters (medewerkster 1 en 2) en de chauffeur van de vrachtwagen moesten onder bedreiging met het pistool op hun buik op de grond gaan liggen. Medewerkster 2 werd daarbij een pistool in haar nek gedrukt en naar de grond gedrukt. Vervolgens werden de polsen van de chauffeur en medewerkster 2 op hun rug vastgebonden met tape. Daarna werden de chauffeur en beide medewerksters naar de kantine gedirigeerd, alwaar zij wederom op hun buik op de grond moesten gaan liggen. In de kantine werd medewerkster 2 opnieuw een pistool op het achterhoofd gedrukt en werd gevraagd waar het geld was. Medewerkster 1 werd vervolgens meegenomen naar de kluis, alwaar zij ongeveer € 3.000,-- uit de kluis heeft gepakt en afgegeven aan één van de overvallers. Vervolgens moest medewerkster 1 opnieuw op haar buik op de grond liggen en werden ook haar polsen op haar rug vastgebonden met tape. Een van de overvallers heeft vervolgens tegen medewerkster 1 gezegd dat hij wist waar zij woonde en gevraagd of de [straat] haar bekend voor kwam. De [straat] ligt in de wijk waar medewerkster 1 woont. De overvallers hebben de portemonnee met ongeveer € 150,-- uit de broekzak van de chauffeur gehaald en meegenomen. De overvallers hebben het pand vervolgens verlaten.

Getuigenverklaringen

Getuige [getuige 1] heeft rond het tijdstip van de overval drie in het zwart geklede mannen zien lopen bij de [supermarkt] .
Getuige [getuige 2] heeft een maand voor de overval twee donker geklede en gemaskerde mannen achter de bosjes gezien, die met hun gezicht naar de [supermarkt] keken. Deze mannen stapten vervolgens in een auto die aan kwam rijden.

Forensisch onderzoek

In het magazijn op de plaats delict is een gripzakje aangetroffen met daarnaast kabelbinders. Op het zakje is een dactyloscopisch spoor aangetroffen. Vergelijkend onderzoek heeft geleid tot individualisatie van het spoor op verdachte. De kans om deze mate van overeenkomst aan te treffen bij een willekeurig ander persoon is verwaarloosbaar klein.
Onderzoek aan de laptop

Uit onderzoek aan de onder het bed van verdachte aangetroffen laptop is gebleken dat:
-

op de laptop zeven foto’s staan van de [supermarkt] en de omgeving van de [supermarkt] , waaronder een foto genomen vanuit de bosjes waar getuige [getuige 2] een maand voor de overval twee in het donker geklede en gemaskerde mannen heeft gezien;

in de nacht van 17 september 2016 via YouTube is gezocht op ‘Overval [supermarkt] [adres 1] ’.

4.3.2
Feit 2: de overval op de woning in Ambt Delden

De rechtbank stelt op grond van de wettige bewijsmiddelen de volgende redengevende feiten en omstandigheden vast:

Op 19 november 2015 omstreeks 19:45 uur heeft er een gewapende overval op de woning van een bejaard echtpaar in Ambt Delden plaatsgevonden. Een man met een bivakmuts heeft, nadat de mannelijke hoogbejaarde bewoner op aanbellen de voordeur had geopend, de voordeur open geduwd en de mannelijke bewoner op het hoofd geslagen, als gevolg waarvan hij is gevallen en kort bewusteloos is geraakt. Een tweede man met bivakmuts heeft de vrouwelijke hoogbejaarde bewoner naar de keuken gesleept, op een stoel geduwd, haar handen vast getapet en geroepen dat hij geld wilde. De mannelijke bewoner is vervolgens eveneens naar de keuken gedirigeerd, alwaar hem een mes tegen de borst werd geduwd. Daarbij werd geschreeuwd ‘geld, geld, anders gaat u eraan’. Tegen het hoofd van de vrouwelijke bewoner werd een revolver gezet. Op aanwijzingen van de mannelijke bewoner heeft één van de overvallers ongeveer € 360,-- uit een enveloppe gehaald. Eén van de overvallers heeft vervolgens geprobeerd om de trouwring van de vinger van de vrouwelijke bewoner af te halen, waarbij haar handen werden bekrast. Vervolgens werden ook de handen/polsen en de benen van de mannelijke bewoner en de benen van de vrouwelijke bewoner vast getapet. Bij het verlaten van de woning hebben de overvallers gezegd dat ze een sigaretje gingen roken en dat ze later terug zouden komen en dat de bewoners dan wel zouden weten waar de rest van het geld lag. De overvallers zijn niet meer teruggekeerd. Uit de woning hebben de overvallers behalve het geld ook een huistelefoon, een mobiele telefoon en een portemonnee meegenomen.

Onderzoek aan de computer

Aangever [slachtoffer 4] heeft verklaard dat hij en zijn echtgenote in de weken voor de overval meerdere keren per week ’s avonds rond 19:00 uur werden gebeld op hun huistelefoon door een anoniem nummer. Deze beller hing altijd direct op nadat de telefoon werd opgenomen.
Op de computer (desktop) in de woonkamer van de ouderlijke woning van verdachte is op 13 november 2015 tussen 19:42 uur en 19:46 uur gezocht naar het telefoonnummer van het adres [adres 2] Ambt Delden.
Onderzoek aan de telefoon van verdachte

Op 13 november 2015 te 19.48.15 uur is met het mobiele nummer in gebruik bij verdachte naar het vaste nummer van aangevers gebeld. Tevens is met de telefoon van verdachte op 30 november 2016 en op 1 december 2016 gezocht op de term ‘Uitzend Gemist Opsporing’. Vervolgens is de link naar de uitzending van Opsporing Verzocht van 29 november 2016 geopend. In die uitzending werd onder andere aandacht besteed aan de overval in Ambt Delden.
De zendmastgegevens

Het telefoonnummer van verdachte heeft op 19 november 2015 om 19:36:57 uur, derhalve kort voor het tijdstip van de overval, een zendmast in Hengelo aangestraald. De woning aan de [adres 2] in Ambt Delden ligt in het dekkingsgebied van deze zendmast.
Onderzoek aan de laptop

Uit onderzoek aan de onder het bed van verdachte aangetroffen laptop is gebleken dat:
-

op 10 maart 2016 via Google is gezocht op de term ‘overval Delden’;

in de nacht van 23 november 2016 de URL ‘brute overvallen in Ambt Delden en Overdinkel in Opsporing Verzocht’ is bezocht;

op voornoemde data diverse andere webpagina’s die verband houden met de overval in Ambt Delden zijn bezocht.

4.3.3
Feit 3: de overval op de woning in Overdinkel

De rechtbank stelt op grond van de wettige bewijsmiddelen de volgende redengevende feiten en omstandigheden vast:

Op donderdag 3 maart 2016 omstreeks 04:56 uur heeft er een gewapende en gewelddadige overval plaatsgevonden op de bewoner van de woning aan de [adres 3] te Overdinkel.Het slachtoffer was die dag om 04.30 uur wakker, omdat hij de koeien moest melken. Er kwamen toen drie gemaskerde mannen de keuken binnen. Deze mannen waren bewapend met meerdere koevoeten, een flesje (met mogelijk pepperspray) en een pistool. Het slachtoffer werd geslagen met de koevoet en geschopt, waarna hij naar de grond werd gewerkt. Er werd geroepen dat men geld en de sleutel van de kluis wilde hebben. De woning werd doorzocht. Ook werden enkele goederen in de woning vernield en lades van kasten opengetrokken. De polsen van het slachtoffer werden met tape aan elkaar gebonden. De overvallers namen uit de woning een grote kluis weg. Deze kluis bevond zich in de slaapkamer. Deze kluis werd in een grote witte bestelbus geplaatst, waarna de bestelbus in de richting Losser wegreed. De bestelbus werd door een vierde overvaller bestuurd.

In de kluis bevond zich een bedrag van ongeveer € 1.000,--. De overvallers hebben tevens een bedrag van € 150,-- buitgemaakt. Dit geld lag in de kast in de ruimte achter de keuken.

Forensisch onderzoek

De op de plaats delict aangetroffen bivakmuts is onderzocht op forensische sporen. Aan de binnenzijde van de bivakmuts, ter hoogte van de mond, is een DNA-hoofdprofiel aangetroffen dat matched met het DNA-profiel van verdachte. De kans dat het DNA-profiel van een willekeurig gekozen persoon matched met dit DNA-profiel is kleiner dan een op een miljard.
De bij de overval gebruikte bestelbus

Bij de overval werd gebruik gemaakt van een eveneens in de nacht van 3 maart 2016 gestolen bestelbus van het bedrijf [bedrijf 2] in Enschede. Uit de track&trace gegevens van de bestelbus blijkt dat de bus zeer kort voor het tijdstip van de overval in de directe nabijheid van de plaats delict is geweest. De bestelbus werd bovendien na de overval met een open gebroken kluis aan de Stokkumbrink te Enschede aangetroffen. Het in de kluis aanwezige geld was weggenomen. De eigenaar van de bestelbus heeft verklaard dat hij vijf á zes weken daarvoor de sleutels van de bus was verloren. Op de laptop aangetroffen onder het bed van verdachte is op 29 januari 2016, derhalve in de periode dat de eigenaar van de bestelbus zijn sleutels is verloren, via Google gezocht op ‘ [bedrijf 2] Enschede’.
Onderzoek aan de laptop

Uit onderzoek aan de onder het bed van verdachte aangetroffen laptop is gebleken dat:
Onderzoek aan de telefoon van verdachte

Met de telefoon van verdachte is op 30 november 2016 en op 1 december 2016 gezocht op de term ‘Uitzend Gemist Opsporing’. Vervolgens is de link naar de uitzending van Opsporing Verzocht van 29 november 2016 geopend. In die uitzending werd aandacht besteed aan onder andere de overval in Overdinkel.
-

op 17 september 2016 via Google op ‘woningoverval [adres 3] overdinkel’ en ‘woningoverval overdinkel’ is gezocht;

op 17 september 2016 vanaf het adres [adres 5] op Google Maps vijftienmaal is doorgeklikt naar het gebied waar de overvallen boerderij in Overdinkel zich bevindt;

op acht andere momenten op ‘woningoverval overdinkel’ of ‘woningoverval ‘ [adres 3] overdinkel’ is gezocht;

op 10 maart 2016, 17 september 2016 en 23 november 2016 diverse webpagina’s zijn bezocht die verband houden met de overval in Overdinkel.

4.3.4
Feit 4: de overval op het tankstation in Alstätte

De rechtbank stelt op grond hiervan vast dat bij de overval gebruik is gemaakt van de Audi A3 van verdachte. Het verweer van de verdediging dat ook anderen dan verdachte en medeverdachte de Audi gebruikten is niet aannemelijk geworden. Tijdens de observaties werd, op één moment waarop niet duidelijk is geworden wie de Audi bestuurde na, niet gezien dat anderen dan verdachte en medeverdachte gebruik maakten van de Audi.
De rechtbank stelt op grond van de wettige bewijsmiddelen de volgende redengevende feiten en omstandigheden vast:

Op 21 september 2016 omstreeks 19.54 uur heeft er een gewapende overval plaatsgevonden op een benzinepompstation van de firma [bedrijf 1] , in Alstätte (Duitsland). De overval werd gepleegd door drie overvallers. De daders maakten gebruik van een personenauto van het merk Audi, type A3, kleur grijs, voorzien van de kentekenplaten met kenteken [kenteken 1] . De chauffeur bleef tijdens de overval in het voertuig zitten, terwijl twee overvallers de overval uitvoerden. De gezichten van deze overvallers waren bedekt en zij waren in het zwart gekleed. De medewerkster van het tankstation werd tijdens de overval bedreigd met een pistool en haar echtgenoot, die op dat moment eveneens in het tankstation aanwezig was, werd bedreigd met een mes. De overvallers riepen dat ze geld wilden en de medewerkster heeft de kassalade met daarin geld aan de overvallers afgegeven. Op camerabeelden van het tankstation is te zien dat de Audi om 19:55:25 uur weer wegrijdt bij het tankstation.

De bij de overval gebruikte Audi

De grijze 5-deurs Audi A3 die tijdens de overval werd gebruikt was voorzien van kentekenplaten met het kenteken [kenteken 1] . Deze kentekenplaten zijn in de periode na 20 september 2016 gestolen in Enschede.De door de overvallers gebruikte Audi heeft een aantal unieke kenmerken die overeenkomen met de grijze 5-deurs Audi A3 van verdachte, die door verdachte en zijn broertje, medeverdachte [medeverdachte] , wordt gebruikt, te weten:
De zendmastgegevens

Het telefoonnummer van verdachte heeft om 19:58:31 uur, derhalve kort na het tijdstip van de overval een zendmast in Buurse, derhalve in de omgeving van de plaats delict, aangestraald. Het telefoonnummer 06- [telefoonnummer 1] heeft om 19:58:27 uur diezelfde zendmast aangestraald. De rechtbank is van oordeel dat gelet op het proces-verbaal stemherkenning met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat voornoemd telefoonnummer in gebruik was bij medeverdachte [medeverdachte] . Het is denkbaar dat een mobiele telefoon door meerdere personen wordt gebruikt, maar met het enkele bestaan van die mogelijkheid is niet gegeven dat die mogelijkheid zich daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Dat het telefoonnummer op 21 september 2016 door een ander persoon zou zijn gebruikt is niet aannemelijk geworden. Het verzoek van de verdediging tot benoeming van een stemvergelijkingsdeskundige wijst de rechtbank af, omdat de rechtbank dit niet noodzakelijk acht. Het verweer van de verdediging dat verdachte op basis van de locaties en tijden van de zendmastgegevens onmogelijk op de plaats delict kan zijn geweest, wordt eveneens door de rechtbank verworpen. Het aanstralen van een zendmast houdt immers in dat het betreffende telefoonnummer zich op het moment van aanstralen van die zendmast bevindt. Dit in ogenschouw nemend concludeert de rechtbank dat verdachte op basis van de zendmastgegevens op de plaats delict kan worden geplaatst ten tijde van de overval. De rechtbank heeft geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de zendmastgegevens.
Onderzoek aan de laptop

Uit onderzoek aan de onder het bed van verdachte aangetroffen laptop is gebleken dat op 23 september 2016 op Google werd gezocht op de zoektermen ‘Uberfall alstatte tankstelle’, ‘ [adres 4] ’ en ‘ [adres 4] , Alstatte 48683 Ahaus Duitsland’ en dat vervolgens een Duits nieuwsitem over de overval werd aangeklikt. Uit het rechercheonderzoek blijkt dat deze overval niet in de Nederlandse media is verschenen.
-

een gekleurd figuurtje dat hangt aan de binnenspiegel

schade aan de grill aan de voorkant, links naast de Audi ringen

een ontbrekend mistlicht linksvoor

een gelijkend model velg.

4.3.5
Overwegingen ten aanzien van het onderzoek aan de laptop

De verdediging heeft gesteld dat de uit het onderzoek aan de (onder het bed van verdachte aangetroffen) laptop verkregen gegevens niet kunnen bijdragen aan het bewijs, omdat familieleden van verdachte bij de rechter-commissaris hebben verklaard dat meerdere personen de laptop gebruikten, zodat niet is te bewijzen dat verdachte de bewuste zoekslagen heeft gedaan. De rechtbank hecht echter weinig geloof aan de verklaringen van de familieleden van verdachte. Gesteld werd immers dat [naam] de eigenaar van de laptop is, maar de e-mailadressen van [naam] komen niet in de onderzochte data voor. Ook de overige genoemde namen van gebruikers van de laptop komen niet of nauwelijks in de onderzochte data voor. Het feit dat de zoekslagen naar de overvallen vaak midden in de nacht zijn gedaan past ook niet bij het scenario dat anderen deze zoekslagen hebben verricht. Het internetgedrag rondom de verrichte zoekslagen is bovendien toe te schrijven aan verdachte. Zo werd tijdens de zoeksessie waarin werd gezocht naar de overval in Alstätte de website van [bedrijf 3] (destijds de werkgever van verdachte) bekeken, alsmede het formulier ‘Functioneringsgesprek 2016 van [verdachte] ’ en werd gezocht naar ‘Hoe schrijf ik een plak van aanpak’. In de downloadmap van de laptop is een plan van aanpak met de naam van verdachte aangetroffen.
De rechtbank overweegt voorts dat uit onderzoek naar de data van de laptop blijkt dat:

Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat de laptop in gebruik was bij verdachte en dat hij de bewuste zoekslagen op internet heeft gedaan. Dat de laptop op die tijdstippen bij iemand anders in gebruik was en dat iemand anders de zoekslagen heeft gedaan is niet aannemelijk geworden.

-

de gebruiker van de laptop gebruik maakt van het e-mail adres ;

van de useraccounts alleen het account met de naam [verdachte] en het account van de Homegroupuser in gebruik zijn, dan wel zijn opengesteld voor gebruik;

het account van [verdachte] toegang heeft tot de usergroups ‘Administrator’ en ‘Homegroup’, als gevolg waarvan het account van [verdachte] gemachtigd is om wijzigingen aan te brengen in de software op deze laptop;

het account van [verdachte] ‘administrator rechten’ heeft en dat op 1 februari 2016 voor het laatst wordt ingelogd op de laptop door het account [verdachte] en twee minuten later het wachtwoord van de laptop wordt gewijzigd;

4.3.6
Conclusies van de rechtbank

De rechtbank acht gelet op alle voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich samen met een ander of anderen schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde feiten. Bij de waardering van de overtuigende kracht van de bewijsmiddelen acht de rechtbank tevens van belang dat verdachte zich op zijn zwijgrecht heeft beroepen en derhalve, ondanks voornoemde voor het bewijs redengevende omstandigheden, geen redelijke verklaring heeft gegeven. Ten aanzien van feit 1 (de overval op de [supermarkt] ) overweegt de rechtbank dat verdachte ten minste een voorbereidende en intellectuele bijdrage aan het ten laste gelegde heeft geleverd, in die zin dat verdachte betrokken is geweest bij de voorverkenning en voorbereiding. De rechtbank gaat ervan uit dat verdachte bij het plegen van de overval aanwezig is geweest, maar kan niet vaststellen of verdachte tijdens de overval buiten heeft gewacht of binnen is geweest. Ook wanneer hij tijdens de overval buiten heeft gewacht, was zijn bijdrage (mede gelet op zijn intellectuele bijdrage bestaande uit de voorverkenning blijkend uit de foto’s op zijn laptop) van dusdanig gewicht dat die moet worden gekwalificeerd als medeplegen. Ook in het geval dat hij één van de daders was die in de [supermarkt] is geweest, is sprake van een bijdrage die zo wezenlijk was dat van medeplegen sprake was.
De rechtbank komt dus tot een bewezenverklaring van alle ten laste gelegde feiten.

4.4
De bewezenverklaring

- zich - voorzien van een geheel of gedeeltelijk over hun hoofd/gezicht getrokken bivakmuts en voorzien van een mes en voorzien van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp - naar de achterzijde van de [supermarkt] hebben begeven en
- voornoemde [slachtoffer 3] heeft meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat zij op haar buik moest gaan liggen en
- voornoemde [slachtoffer 2] - onder bedreiging van een - vervolgens de polsen/handen van die [slachtoffer 2] op zijn rug heeft vast getapet en- ( terwijl voornoemde [slachtoffer 2] op zijn buik en met op zijn rug vast getapete handen op de grond lag) aan die [slachtoffer 2] heeft gevraagd waar zijn portemonnee was en
- zich - voorzien van een geheel of gedeeltelijk over hun hoofd/gezichtgetrokken bivakmuts, en voorzien van een revolver, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en voorzien van een mes, althans een puntig voorwerp, - naar de woning van genoemde [slachtoffer 4] en die [slachtoffer 5] (gelegen aan de [adres 2] ) hebben begeven en
- vervolgens in de richting van die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5]hebben meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat verdachten nog meer geld wilden hebben en
- zich - voorzien van een geheel of gedeeltelijk over hun hoofd/gezicht getrokken bivakmuts en voorzien van koevoets en voorzien van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en voorzien van (een busje met) pepperspray – naar/in de woning (gelegen aan de [adres 3] ) van voornoemde [slachtoffer 6] hebben begeven en
4. hij op 21 september 2016, te Ahaus, in de gemeente Alstätte, in de Bondsrepubliek Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk om zich en (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld,
- zich - voorzien van een geheel of gedeeltelijk over hun hoofd/gezicht getrokken (bivak)muts en voorzien van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en voorzien van een mes, naar/in voornoemd benzine-/tankstation hebben begeven en
- naar/in de richting van die [slachtoffer 7] hebben geroepen: "Geld! Geld!" en
De rechtbank acht op grond van de in de bijlage genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat:

1.hij op 23 januari 2015, in de gemeente Enschede, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk om zich en (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld, [slachtoffer 1] (in haar functie van assistent bedrijfsleider) heeft gedwongen tot de afgifte van geld, toebehorende aan supermarkt de [supermarkt] , gelegen aan [adres 1] ,
welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):
-vervolgens - toen voornoemde [slachtoffer 1] de buitendeuren van het zogenaamde bijhok van de [supermarkt] open deed - die deur heeft open getrokken en daarbij die [slachtoffer 1] naar achteren heeft geduwd ,waarbij die [slachtoffer 1] op de grond kwam te vallen, en
-die [slachtoffer 1] heeft meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] op haar buik moest gaan liggen en

-vervolgens in de richting van een persoon, genaamd [slachtoffer 2] (welke op dat moment werkzaam was als vrachtwagenchauffeur van de [supermarkt] en vlak achter voornoemde [slachtoffer 1] stond) heeft geroepen: "Liggen, liggen" en "Op je buik", waarbij die [slachtoffer 2] onder bedreiging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op de grond werd geduwd, en
-vervolgens een persoon, genaamd [slachtoffer 3] (in haar functie van verkoopmedewerker) een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in haar nek/hals heeft gedrukt en daarbij die [slachtoffer 3] naar beneden heeft gedrukt en vervolgens die [slachtoffer 3] naar het magazijn (alwaar voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] reeds op hun buik lagen) heeft gedirigeerd en
-vervolgens de polsen/handen van die [slachtoffer 3] en die [slachtoffer 2] op hun rug heeft vast getapet en

-die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 3] en die [slachtoffer 2] naar de kantine hebben gedirigeerd en

-vervolgens die [slachtoffer 3] en die [slachtoffer 2] wederom hebben bevolen om op hun buik te gaan liggen en

-die [slachtoffer 3] wederom een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen haar achterhoofd heeft gedrukt en daarbij die [slachtoffer 3] heeft meegedeeld: "Waar is het grote geld" en
-voornoemde [slachtoffer 1] - aangezien zij op dat moment over de toegangscode van de kluis beschikte - heeft meegenomen naar het kantoor alwaar de kluis zich bevond en

-vervolgens - nadat die [slachtoffer 1] de kluis had geopend - die [slachtoffer 1] heeft meegedeeld: "Doe het geld maar in de tas", waarna die [slachtoffer 1] het geld in de tas van verdachte heeft gestopt en waarna verdachte het geld over meerdere tassen (bigshoppers) heeft verdeeld, en

-vervolgens die [slachtoffer 1] wederom naar de kantine heeft gedirigeerd, waarna die [slachtoffer 1] op haar buik moest gaan liggen en waarna de polsen/handen van die [slachtoffer 1] op haar rug werden vast getapet en
-die [slachtoffer 1] heeft meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat verdachte wel wist waar die [slachtoffer 1] woont en daarbij aan die [slachtoffer 1] gevraagd of de ‘’ [straat] ’’ haar bekend voor kwam (deze straat ligt in de buurt van waar die [slachtoffer 1] woont);

en

hij op 23 januari 2015,in de gemeente Enschede,tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomengeld, toebehorende aan [slachtoffer 2] ,
welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 2] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachteen zijn mededader(s)
op een vuurwapen gelijkend voorwerp - heeft gedwongen om op zijn buikte gaan liggen en
-vervolgens een portemonnee met daarin geld uit de broekzak van die [slachtoffer 2] heeft gehaald;2.hij op 19 november 2015,te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente,tezamen en in vereniging met een ander,met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomengeld en een huistelefoon (merk Arizona de luxe) en een mobiele telefoon en een portemonnee met inhoud,toebehorende aan [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] ,
welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van gewelden bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 4] en die [slachtoffer 5] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden engemakkelijk te maken, welk geweld en/of welke bedreiging met geweldhierin bestond(en), dat verdachte en zijn mededader:
-vervolgens - toen die [slachtoffer 4] op aanbellen zijn voordeur hadgeopend - die voordeur met kracht heeft open geduwd en daarbij die [slachtoffer 4] met kracht op het hoofd heeft geslagen, waarbij die [slachtoffer 4] met zijn hoofd op de grond en/of tegen de muur kwam te vallen en kort buiten bewustzijn is geraakt, en
-vervolgens op het bovenlichaam van die op de grond liggende [slachtoffer 4] is gaan zitten en-vervolgens - toen voornoemde [slachtoffer 5] (zijnde de echtgenote van die [slachtoffer 4] ) die [slachtoffer 4] te hulp wilde schieten - die [slachtoffer 5] van de hal naar de keuken heeft “gesleept” en aldaar op een stoel heeft geduwd (waarbij die [slachtoffer 5] met haar achterhoofd tegen een muur stootte) en
-daarbij in de richting van die [slachtoffer 5] heeft geschreeuwd: “Waar is het geld?” en

-daarbij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het voorhoofd van die [slachtoffer 5] heeft gezet en

-vervolgens die [slachtoffer 4] tevens naar de keuken heeft gedirigeerd (alwaar voornoemde [slachtoffer 5] reeds met aan/over elkaar vast getapete handen op een stoel zat) en

-telkens in de richting van die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] hebben geroepen dat verdachten geld wilden hebben en

-vervolgens aan die [slachtoffer 4] een mes heeft getoond/voorgehouden en

-voornoemd mes tegen de borst van die [slachtoffer 4] heeft gericht gehouden en

-vervolgens voornoemde op een vuurwapen gelijkende voorwerp, tegen het hoofd van die [slachtoffer 5] heeft gericht gehouden en

-in de richting van die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] heeft gezegd: “Geld, geld, anders gaat u eraan’ en

-vervolgens - op aanwijzen van die [slachtoffer 4] - een enveloppe met daarin geld heeft gepakt en

-vervolgens heeft getracht om de trouwring van de vinger van die [slachtoffer 5] af te halen en

-een huistelefoon en een mobiele telefoon en een portemonnee heeft/hebben gepakt en

-vervolgens de handen/polsen en de benen van die [slachtoffer 4] en de benen van die [slachtoffer 5] aan/over elkaar heeft vast getapet en

-vervolgens tijdens het weggaan die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] heeft/hebben meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat verdachten weg zouden gaan en een sigaretje zouden gaan roken en later terug zouden komen en dat die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5] dan wel zouden weten waar de rest van het geld lag;

3.hij op 3 maart 2016, te Overdinkel, gemeente Losser, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een kluis (met daarin geld) en een los geldbedrag, toebehorende aan [slachtoffer 6] ,
welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 6] ,

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,
welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en zijn mededaders:

-vervolgens met een of meer koevoet(s) die [slachtoffer 6] hebben geslagen en

-die [slachtoffer 6] op diens lichaam hebben geschopt en getrapt en

-daarbij die [slachtoffer 6] naar de grond hebben gewerkt en

-vervolgens meermalen die [slachtoffer 6] hebben meegedeeld: "Ik doe je niks, wij willen geld en de sleutel van de kluis" en

-met die/dat koevoet(s) op het meubilair van die [slachtoffer 6] hebben geslagen en huisraad hebben vernield en
-diverse lades hebben opengetrokken en de inhoud ervan op de grond gegooid en

-uit een kast (welke in een ruimte achter de keuken stond) geld hebben weggenomen en

-vervolgens - terwijl die [slachtoffer 6] gewond op de grond lag - vanuit de slaapkamer van die [slachtoffer 6] een aldaar aanwezige kluis met daarin geld in een - buiten op het erf gereedstaande - motorvoertuig bestelbus hebben getild en
-vervolgens terug de woning in is/zijn gegaan en de polsen/handen van die [slachtoffer 6] bij/aan elkaar heeft/hebben vast getapet en

-vervolgens met het motorvoertuig (bestelbus) met daarin de kluis met het geld zijn weggereden;

een persoon, genaamd [slachtoffer 7] (in haar functie van medewerker van een benzine-/tankstation), heeft gedwongen tot de afgifte van geld,toebehorende aan een [bedrijf 1] benzine-/tankstation (gelegen aan de [adres 4] ),
welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en zijn mededader(s):

-die [slachtoffer 7] met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft bedreigd, en

-een persoon, genaamd [slachtoffer 8] (zijnde de echtgenoot van die [slachtoffer 7] ), welke op dat moment tevens in het betreffende benzine-/tankstation aanwezig was, met een mes, heeft bedreigd en

-vervolgens - nadat die [slachtoffer 7] de kassa had geopend en de kassalade met geld eruit had gehaald en aan verdachte(n) had afgegeven - het geld tezamen met de kassalade in een door verdachte(n) meegenomen plastizak heeft/hebben (leeg) gegooid.De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.
Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

5

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

de eendaadse samenloop van
het misdrijf:

en
het misdrijf:

feiten 2 en 3

telkens het misdrijf:

feit 4

het misdrijf:

6

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

7

7.1
De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 jaren.

7.2
Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen strafmaatverweer gevoerd.

7.3
De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij het volgende van belang.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan vier gewapende overvallen