Uitspraak ECLI:NL:RBNNE:2019:4721

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 08-11-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Noord-Nederland op 07-11-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBNNE:2019:4721, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is C/18/194858 KG ZA 19-231


Bron: Rechtspraak

center
100
b2836b59-578c-4f7a-8e4a-36119e3b2be2
2
13
image/png

center
100
62ac2098-9262-4425-9ffa-a72dae2be979
2
523
image/png

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
1. ,wonende te Groningen,2. ,wonende te Groningen,3. ,wonende te Groningen,4. ,5. ,6. ,wonende te [woonplaats],7. ,wonende te [woonplaats],8. ,9. ,wonende te [woonplaats],10. ,wonende te [woonplaats],11. ,wonende te [woonplaats],12. ,13. ,wonende te [woonplaats],14. ,15. ,wonende te [woonplaats],16. ,17. ,wonende te [woonplaats],18. ,wonende te [woonplaats],19. ,wonende te [woonplaats],20. ,wonende te [woonplaats],21. 22. ,23. ,24. de coöperatie 25. de vereniging26. ,27. ,
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Afdeling privaatrechtLocatie Groningen
zaaknummer / rolnummer: C/18/194858 / KG ZA 19-231

Herstelvonnis van 7 november 2019

in de zaak van

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTIONS THE NETHERLANDS B.V.

gevestigd te Tilburg,
CORNELIS BEHEER B.V.

gevestigd te Groningen,eiseressen,advocaat mr. R. Glas te Leeuwarden,
tegen

wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
CAMPAGNE COOPERATIEF U.A.

wonende te Groningen,niet in rechte verschenen,
VERENIGING AUTONOOM STEUNPUNT ONDERDAK

gevestigd te Groningen,niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],gedaagden,advocaten mrs. R. Zwiers te Schiedam voor gedaagden sub 6, 10, 11, 13, 15 en 19en mr. M. Schuckink Kool voor gedaagden sub 7, 9, 17, 18, 20 en 27,
en de aan de zijde van eiseressen gevoegde partijen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CORNELIS BEDRIJFSAUTO’S BV,

gevestigd te Groningen,advocaat mr. R. Glas te Leeuwarden,
en

QBUZZ BV,

gevestigd te Amersfoort,
QBUZZ GRONINGEN UTRECHT BV,

gevestigd te Amersfoort,
QBUZZ TAXI BV,

gevestigd te Amersfoort,
QBUZZ MOBILITY SERVICES BV,

gevestigd te Amersfoort,advocaten mrs. A. Scholten en A.M. Storm te Amsterdam.
Partijen zullen hierna SG, Cornelis Beheer, Krakers Koningsweg 12 c.s., Cornelis Bedrijfsauto’s dan wel Qbuzz c.s. genoemd worden.

ECLI:NL:RBNNE:2019:4721:DOC
nl

center
100
b2836b59-578c-4f7a-8e4a-36119e3b2be2
2
13
image/png

center
100
62ac2098-9262-4425-9ffa-a72dae2be979
2
523
image/png

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
1. ,wonende te Groningen,2. ,wonende te Groningen,3. ,wonende te Groningen,4. ,5. ,6. ,wonende te [woonplaats],7. ,wonende te [woonplaats],8. ,9. ,wonende te [woonplaats],10. ,wonende te [woonplaats],11. ,wonende te [woonplaats],12. ,13. ,wonende te [woonplaats],14. ,15. ,wonende te [woonplaats],16. ,17. ,wonende te [woonplaats],18. ,wonende te [woonplaats],19. ,wonende te [woonplaats],20. ,wonende te [woonplaats],21. 22. ,23. ,24. de coöperatie 25. de vereniging26. ,27. ,
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Afdeling privaatrechtLocatie Groningen
zaaknummer / rolnummer: C/18/194858 / KG ZA 19-231

Herstelvonnis van 7 november 2019

in de zaak van

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTIONS THE NETHERLANDS B.V.

gevestigd te Tilburg,
CORNELIS BEHEER B.V.

gevestigd te Groningen,eiseressen,advocaat mr. R. Glas te Leeuwarden,
tegen

wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
CAMPAGNE COOPERATIEF U.A.

wonende te Groningen,niet in rechte verschenen,
VERENIGING AUTONOOM STEUNPUNT ONDERDAK

gevestigd te Groningen,niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],niet in rechte verschenen,
wonende te [woonplaats],gedaagden,advocaten mrs. R. Zwiers te Schiedam voor gedaagden sub 6, 10, 11, 13, 15 en 19en mr. M. Schuckink Kool voor gedaagden sub 7, 9, 17, 18, 20 en 27,
en de aan de zijde van eiseressen gevoegde partijen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CORNELIS BEDRIJFSAUTO’S BV,

gevestigd te Groningen,advocaat mr. R. Glas te Leeuwarden,
en

QBUZZ BV,

gevestigd te Amersfoort,
QBUZZ GRONINGEN UTRECHT BV,

gevestigd te Amersfoort,
QBUZZ TAXI BV,

gevestigd te Amersfoort,
QBUZZ MOBILITY SERVICES BV,

gevestigd te Amersfoort,advocaten mrs. A. Scholten en A.M. Storm te Amsterdam.
Partijen zullen hierna SG, Cornelis Beheer, Krakers Koningsweg 12 c.s., Cornelis Bedrijfsauto’s dan wel Qbuzz c.s. genoemd worden.

1

1.1.
Bij faxbericht van 1 november 2019 heeft mr. Glas namens SG en Cornelis Beheer de voorzieningenrechter verzocht om verbetering van het op 31 oktober 2019 in deze zaak gewezen vonnis in kort geding, in die zin dat de tussen partijen gemaakte afspraak dat iedere partij haar eigen kosten draagt alsnog in het vonnis moet worden opgenomen evenals de tussen partijen gemaakte afspraak dat, kort gezegd, Krakers Koningsweg 12 c.s. per 1 november 2019 Cornelis en Qbuzz de toegang zullen verschaffen tot het terrein.
1.2.
De voorzieningenrechter heeft Krakers Koningsweg 12 c.s. in de gelegenheid gesteld zich over dit verzoek uit te laten. Bij brieven van 4 november 2019 hebben de advocaten van Krakers Koningsweg 12 c.s. kenbaar gemaakt zich in het verzoek van SG en Cornelis Beheer te kunnen vinden.
overwegingen

2

2.1.
De voorzieningenrechter zal het verzoek van SG en Cornelis Beheer met betrekking tot het opnemen van de afspraak dat Krakers Koningsweg 12 c.s. per 1 november 2019 Cornelis en Qbuzz de toegang verschaffen tot het terrein honoreren nu Krakers Koningsweg 12 het hiermee eens zijn waarbij de voorzieningenrechter begrijpt dat wordt bedoeld dat Cornelis Bedrijfsauto’s en Qbuzz c.s. de toegang zal worden verstrekt tot het partijen bekende terrein.
2.2.
Het verzoek tot het opnemen van een compensatie van proceskosten zal niet worden gehonoreerd nu het vonnis van 31 oktober 2019 een tussenvonnis betreft en de beslissing over de kosten daarin tot het eindvonnis is aangehouden (artikel 237 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)) en er in zoverre geen sprake is van een vergissing in de zin van artikel 31 Rv.
beslissing

3

De voorzieningenrechter
3.1.
vult de beslissing in het vonnis van 31 oktober 2019 in die zin aan dat onder 2. eveneens dient te worden gelezen:
 Krakers Koningsweg 12 c.s. verschaffen Cornelis Bedrijfsauto’s en Qbuzz c.s. per vrijdag 1 november 2019 om 9.00 uur de toegang tot het, partijen bekende, terrein,

3.2.
bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 7 november 2019 wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 31 oktober 2019,
3.3.
gelast elk van partijen, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, de ontvangen grosse dan wel het ontvangen afschrift van het vonnis van 31 oktober 2019 na ontvangst van dit herstelvonnis aan de griffie van de rechtbank te retourneren.
Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. Duinkerken en in het openbaar uitgesproken op 7 november 2019

_93e0d68e-275a-4468-9aad-962a6499521d
1

type: 593coll: