Uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2020:1081

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 24-03-2020. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Midden-Nederland op 24-03-2020, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBMNE:2020:1081, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 16/659581-18 (P)


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

StrafrechtZittingsplaats Utrecht
Parketnummers: 16/659581-18 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 24 maart 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,
geboren op [1955] te [geboorteplaats] ,wonende te [adres] , [woonplaats] .

ECLI:NL:RBMNE:2020:1081:DOC
nl

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

StrafrechtZittingsplaats Utrecht
Parketnummers: 16/659581-18 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 24 maart 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,
geboren op [1955] te [geboorteplaats] ,wonende te [adres] , [woonplaats] .
1

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 27 november 2018, 29 januari 2019, 23 april 2019, 12 november 2019, 3 maart 2020 en 10 maart 2020. De zaak is inhoudelijk behandeld op 3 maart 2020 en gesloten op 10 maart 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. D.M.A. van der Zwan en van hetgeen verdachte en mr. M.F.M. Geeratz, advocaat te Venlo, alsmede mr. J.M. Walther, advocaat te Utrecht, namens de benadeelde partij naar voren hebben gebracht.

2

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1:

in de periode van 22 juni 2018 tot en met 5 augustus 2018 te Utrecht, Eindhoven, Helmond en/of Breda, zich ten aanzien van [slachtoffer] , terwijl zij minderjarig was, heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel, doordat hij - samen met een ander -
(sub 2) die [slachtoffer] heeft verworven/vervoerd/overgebracht/gehuisvest/opgenomen met het oogmerk van seksuele uitbuiting

(sub 5) die [slachtoffer] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met/voor een derde tegen betaling

(sub 8) voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer] met een derde tegen betaling;

Feit 2:

in de periode van 22 juni 2018 tot en met 5 augustus 2018 te Utrecht, Eindhoven, Helmond en/of Breda, ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer] , welke handelingen bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, terwijl die [slachtoffer] op dat moment de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt;
Feit 3:

in de periode van 22 juni 2018 tot en met 5 augustus 2018 te Eindhoven en/of Helmond samen met een ander kinderpornografische afbeeldingen heeft verspreid, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verworven en/of in bezit heeft gehad.
3

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4

4.1
Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen.
4.2
Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft het volgende aangevoerd.
Ten aanzien van het eerste feit: mensenhandel

De verdediging heeft betoogd dat de verklaringen van de minderjarige aangeefster niet als wettig bewijs kunnen worden gebruikt, nu zij tijdens haar verhoren aantoonbaar tegenstrijdig en onwaar heeft verklaard. Voorts heeft de verdediging aangevoerd dat geen sprake is van het onder sub 2 ten laste gelegde ‘werven’. Aangeefster was reeds actief als prostituee voordat zij contact kreeg met verdachte en bovendien had zij een bijzonder actieve houding als het gaat om werken in de seksbranche: zij vroeg verdachte om klanten te regelen omdat zij geld nodig had. Dit geldt ook voor het onder sub 5 ten laste gelegde ‘er toe brengen’, zodat de verdachte van deze sub 5-verdenking moet worden vrijgesproken. Tot slot heeft de verdediging aangevoerd dat de verdachte nimmer voordeel heeft getrokken uit de prostitutiewerkzaamheden van aangeefster, zoals in de tenlastelegging onder het kopje ‘sub 8’ is opgenomen. De verdachte ontkent dit en ook uit het dossier is dit ook niet gebleken.
Ten aanzien van het tweede feit: ontucht met een minderjarige

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat dit feit kan worden bewezen nu de verdachte heeft bekend dat hij seks heeft gehad met de minderjarige aangeefster. Volgens de verdediging kan echter niet bewezen worden dat er ook anale seks heeft plaatsgevonden zodat de verdachte van dit gedeelte van de tenlastelegging moet worden vrijgesproken.
Ten aanzien van het derde feit: bezit en vervaardiging van kinderporno

De verdediging acht dit feit wettig en overtuigend te bewijzen.
4.3
Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat ze de verklaringen van [bijnaam] niet zal bezigen voor het bewijs, dus het verweer van de verdediging hieromtrent behoeft geen behandeling.

4.3.1
Bewijsmiddelen
_d7293d1b-6a70-4bbc-9757-dae01ff03cc1- dat vervolgens een man, die ik naar aanleiding van de ID-staat die gemaakt is na zijn aanhouding herkende als verdachte [medeverdachte] , met zijn kleding aan naast [verdachte] gaat liggen;

- dat [verdachte] en [medeverdachte] met elkaar aan het praten zijn;

- dat [verdachte] opstaat, naar de camera toeloopt en deze verplaatst met de kijkhoek gericht op de ingang van de slaapkamer;

- dat vervolgens een blanke vrouw met zwart haar tot net over haar schouders de slaapkamer binnenkomt;
_b8af5ecf-7042-4200-9f7b-d5921d044da0

- dat [verdachte] en [medeverdachte] lachen op het moment dat de vrouw de slaapkamer verlaat;(…)

- dat [medeverdachte] vervolgens opstaat en in de camera kijkt;

- dat [medeverdachte] de slaapkamer vervolgens verlaat;(…)

- dat vervolgens de blanke vrouw met zwart haar, die ik herkende als slachtoffer [slachtoffer] , naakt in de slaapkamer staat;
_65905176-1f6a-4055-b267-80236ee3c59c

- dat [slachtoffer] vervolgens op bed gaat liggen;

- dat [verdachte] vervolgens naar de camera toeloopt en de camera verplaatst met de kijkhoek gericht op het bed;
_4f2b5e92-0d3c-422f-8d96-b2b03502f811

- dat [verdachte] zijn hand tussen de benen plaatst van [slachtoffer] ;
_8d488d81-2bb8-49d5-b307-4d65af221a8c

- dat [verdachte] op dat moment naakt is;

- dat [verdachte] de benen van [slachtoffer] aan het insmeren is;

- dat [verdachte] verder gaat met het insmeren en masseren van de benen, dijen en voeten van [slachtoffer] ;

- dat [verdachte] tijdens het insmeren met zijn handen tussen de benen van [slachtoffer] zit;
_b451644c-9d93-46d2-88a2-181199ad4831

- dat [verdachte] vervolgens met zijn hoofd tussen de benen van [slachtoffer] gaat liggen met zijn

rechterarm om de linkerbeen van [slachtoffer] heen;
_35b977fd-efd9-4f9b-bd63-2206973e8313

- dat [verdachte] daarna op zijn rug gaat liggen en een erectie heeft;

- dat [slachtoffer] op haar linkerzij gaat liggen en dat [verdachte] zijn hoofd ter hoogte van het

geslachtdeel van [slachtoffer] plaatst;

- dat [verdachte] vervolgens opstaat en dat [slachtoffer] op haar rug gaat liggen met haar benen gespreid;

- dat [verdachte] vervolgens tussen de benen van [slachtoffer] gaat liggen met zijn geslachtdeel ter

hoogte van het geslachtdeel van [slachtoffer] ;
_0a4e5b77-934d-4273-9035-52cc15227e0d

- dat [verdachte] zijn onderlichaam heen en weer beweegt ter hoogte van het onderlichaam van [slachtoffer] , waarbij [verdachte] vermoedelijk penetrerende bewegingen maakt en daarbij afwisselend het uiteinde van het bed en de benen van [slachtoffer] vasthoudt.”
_2d7c97e9-eddb-41e8-903b-f120676926f2

In de bewijsmiddelen wordt aangeefster [slachtoffer] aangeduid met de naam “ [bijnaam] ” of met haar echte naam " [slachtoffer] ”. Verdachte wordt bij zijn voornaam genoemd: “ [verdachte] ” en medeverdachte [medeverdachte] wordt aangeduid met “ [medeverdachte] ” of “ [medeverdachte] .”.

Feit 1

Op de terechtzitting van 3 maart 2020 heeft de verdachte het volgende verklaard:

“Ik heb [bijnaam] leren kennen via een kennis van mij. Die kennis had [bijnaam] via een datingapp – [datingapp] – ontmoet en hij had haar ingehuurd. Dat was op 22 juni 2018. Hij belde mij op of ik haar een lift naar het station kon geven omdat hij wist dat ik in de buurt was. Ik ben toen naar die kennis gereden en heb [bijnaam] opgehaald. Ze vroeg of ik haar thuis (in [woonplaats] ) kon brengen in ruil voor seks. We zijn toen naar mijn huis in [geboorteplaats] gereden. Daarna heb ik haar naar [woonplaats] gebracht. Ik wilde voor [bijnaam] een account op ‘ [website] ’ maken zodat ze geld kon verdienen met prostitutiewerk. Ik wilde klanten voor haar regelen. Ik heb haar wel eens naar een klant gereden.”

Uit het dossier blijkt dat [slachtoffer] is geboren op [2002] .

Uit de volgende app-gespreken – die in chronologische volgorde zijn opgenomen – blijkt dat verdachte en/of medeverdachte [bijnaam] op vier verschillende dagen met de auto naar seksafspraken met klanten hebben gereden.

16 juli 2018

“Op 16 juli 2018, om 11:54 uur, vroeg [slachtoffer] of [verdachte] er om 13:15 uur zou zijn.

[verdachte] antwoordde hierop: 'Ja zoiets [medeverdachte] is onderweg naar mij.. ik belje 20 mn v t voren ok.'(…) Op 16 juli 2018, om 13:02 uur, vroeg [slachtoffer] waar [verdachte] was. [verdachte] antwoordde hierop: 'We zijn net vertrokken en brengen je bij een klant.' (…)

Op 16 juli 2018, om 13:31 uur, startte onderstaande conversatie. (…)
_ce2d11db-5c7a-415a-a442-c2db042f065d

[verdachte] : Ben er schatje (…)

[slachtoffer] : Kom eraan (…)

Op 16 juli 2018, om 17:03 uur, zei [verdachte] het volgende:

[verdachte] : Klaar?

[verdachte] : Schatje

Op 16 juli 2018, om 19:24 uur en 19:25 uur, zei [verdachte] het volgende:

[verdachte] : Ik ben voor

[verdachte] : Ik breng je snel naar huis”
_0cf9d6c1-035f-42c7-9159-14062884c67a

19 juli 2018

“Op 18 juli 2018, vanaf 19:56 uur, vond onderstaande conversatie plaats tussen [slachtoffer] en

[A] . (…)

[A] : Hoe laat kun je in Breda zijn (…)

[slachtoffer] : Zeg maar hoelaat lieverd

[A] : (…) Dat wordt dan rond 21.00 uur

[slachtoffer] : Oke schat

[slachtoffer] : Ik word gebracht dan x”
_c56eca89-838d-44a5-9f95-78b931722059

“Op 18 juli 2018, om 23:54 uur, startte onderstaande conversatie [tussen [verdachte] en [slachtoffer] ]:

[slachtoffer] : Ik heb morgen aan klant in Breda

[verdachte] : Hoe laat?

[slachtoffer] : 200 euro

[slachtoffer] : Uuhm

[slachtoffer] : 21:00

[verdachte] : Ok dan ga je van mij uit naar Breda

[verdachte] : Ik breng he wel schat

[slachtoffer] : Ja (…)

[verdachte] : Ik haal je morgen eerst op in Utrecht rond 11.00 (…)

[slachtoffer] : Die man is Turks en hij wilt anale seks”
_7f296ca0-2672-436c-ba19-7d8754a17154

Op 19 juli 2018 omstreeks 11:23 uur sturen verdachten [verdachte] ( [verdachte] ) en [medeverdachte] (Att your service [medeverdachte] ) elkaar de volgende WhatsApp berichtjes: “ [verdachte] : Ik ben hr halen nu (…)
_8dbc3507-dac6-4e38-b6da-d33f908f318e

[verdachte] : Vanavond heeft ze een klant in Breda kan jij haar brengen ze betaald goed (…)

[medeverdachte] : Ja als in nood is kan haar wel brengen en daar wachten om later bij jouw afzetten of in Utrecht?

[verdachte] : Nee dan weer naar mij”
_09ca713e-a0ad-4af8-99ed-bb1f281885d7

“Op 19 juli 2018, om 11:42 uur, startte onderstaande conversatie [tussen [verdachte] en [slachtoffer] ]:

[verdachte] : Ik ben er

[slachtoffer] : Oke 10 minuten ben ik er”
_9d162422-59b3-47d2-b871-98c045e8c4cc

“Op 19 juli 2018, om 23:49 uur, startte onderstaande conversatie [tussen [verdachte] en [slachtoffer] ]: [verdachte] : Heb je pijn aan je kontje schat?

[slachtoffer] : Nee schatje hoefde alleen aftrekken

[slachtoffer] : Maar hij heeft 200 euro gegeven”
_86abb855-6cd2-422b-beee-ad4fb72e3d84

28 juli 2018

“Op 28 juli 2018, om 11:56 uur, startte onderstaande conversatie [tussen [verdachte] en [slachtoffer] ]:

[verdachte] : Ben er om 12 uur (…)

[bijnaam] : Oke”
_fea89a4d-8b7f-42a0-8de5-b2b3e154797c

Op 28 juli 2018 sturen verdachten [verdachte] en [medeverdachte] elkaar de volgende WhatsApp berichtjes: “ [verdachte] : Ga haar vandaag naar klanten rijden. (…)
_85546e54-41aa-4e5c-85f3-1daec1c02a9c

[verdachte] : Ik ben nu in Utrecht wen we rijden zo naar den Haag. (…)
_58d7b9c1-0c4c-41d0-8de4-e9dab63b403e

“Op 28 juli 2018, vanaf 14:10 uur, vond onderstaande conversatie plaats tussen [slachtoffer] en

‘Herb’.

[slachtoffer] : Kom eraan

[slachtoffer] : 10 minuten

Herb: Oké”
_9c25fa3a-f1ad-4cf0-9482-494e940c3640

“Op 28 juli 2018, om 14:20 uur, startte onderstaande conversatie [tussen [verdachte] en [slachtoffer] ]:

[verdachte] : Ben bij de AH ap me als je kkaar bent

[slachtoffer] : Kan je condooms brengen

[verdachte] : Ok kom eraan (…)

[verdachte] : Liggen binnen in de brievenbus

[verdachte] : Sta in de straat als je de deur uitgaat naar links... aan de rechter kant xx”
_faa89175-66f6-43b2-9e48-8ea7816f66f2

29 juli 2018

Op 28 juli 2018 sturen verdachten [verdachte] en [medeverdachte] elkaar de volgende WhatsApp berichtjes:
[verdachte] : Ik moet een klant regelen voor morgen. Kan jij die lange vragen? (…)

[medeverdachte] : Ja kan vragen (…) Ik ga nu vragen
_fa928061-ccf9-4c43-a2d7-875117e3cb62

[medeverdachte] : Ik heb een die opgenaaid hij gaat een afspraak met haar hebben en ik heb gezegd dat hij moet face zitten.

[medeverdachte] : Haal haar aub morgen op.

[medeverdachte] : Breng haar naar [B] om 12 percies.”
_6908273d-cc0d-421c-86e1-2c0acb1f9001

Op 28 juli 2018 stuurt medeverdachte [medeverdachte] aan [bijnaam] het volgende bericht: “ [medeverdachte] .: Ja die jongen [B] wil je ontmoeten (…) Hij wil dat je slagroom op ze gezicht spuit en er op gaat zitten (…) Wel met ze handen vastgebonden met riem ofzo gewoon simpel (…) Om 12 uur wil hij afspreken (…) Bij hem voor de deur.
_e1c75400-66c3-49fb-9992-af224bd563d5

[slachtoffer] : 100 euro? (…)

[medeverdachte] .: Ja denk het (…) maar hij betaald wel.”
_8948cbfd-54ed-418d-81e9-ba726880bb79

“Op 29 juli 2018, om 09:10 uur, startte onderstaande conversatie [tussen [verdachte] en [slachtoffer] ]:

[verdachte] Ben onderweg (…)
_aadd5e48-0bb2-4078-9881-79d8518dd56e

[verdachte] Kom je zo schatje?

[slachtoffer] 4 minuten

[verdachte] Ok dan rijden we meteen door naar [B]”
_5b2b0b52-b4c6-4971-8074-2ac90536c8fb

“Op 29 juli 2018, om 14:15 uur, startte onderstaande conversatie [tussen [verdachte] en [slachtoffer] ]:

[slachtoffer] Hey

[slachtoffer] Waar blijf je

[verdachte] Waar ben je nu?”
_9d2d9bdf-eefb-488d-8621-9c75c43250f3

Naast bovengenoemde app-gesprekken over (het maken van) de afspraken bevat het dossier ook nog andere app-berichten:

30 juni 2018 [app-berichten tussen verdachte en medeverdachte]

“ [verdachte] : [bijnaam] wil nu iemand neuken (…) Weet jij iemand die een huis heeft en wil neuken. (…)
_4abb8fd5-a3a8-4209-8cb2-71b4085e4352

[medeverdachte] : Ja. Kan laat maar komen. (…)

[medeverdachte] : Ik heb huis in Weert vrij 5 minuten van station
_2b65a469-e7f7-42cc-96b1-7aec455a880d

[medeverdachte] : Als jij wijven kent die daar willen werken dan kan dat (…) [medeverdachte] : [bijnaam] (…) Die wil wel? (…) [verdachte] : Die wil alles (…)
_a5ae752f-44f9-4cce-b095-6b2384989ce7

[verdachte] : [bijnaam] doet alles (…) [medeverdachte] : Oke we bellen haar samen wel maandag”
_04200390-39a2-47ee-86c2-2f10ff59f94b

2 juli 2018 [app-berichten tussen verdachte en aangeefster]

“ [verdachte] : Hey [bijnaam] de fotograaf [medeverdachte] heeft kontakt gezicht met jullie mailde hij me… al iets afgesproken? (…)

[verdachte] : Hij heeft ook eebmn huis daar kun je klanten ontvangen da’s misschien makkelijker of niet… maar kan ook vanuit mijn huis (…) als gezelschapsdame met evt sex (…).”
_a48993a4-99c6-48f2-aff2-1fd8bbb3e731

3 juli 2018 [app-berichten tussen verdachte en aangeefster]

“ [verdachte] : Stuur een paar geile foto s van jou (…) dan plaats ik ze zelf wel op [website] .. (…) [medeverdachte] laat me weten wat je allemaal wel en niet doet. Dat moet ik ook invullen. Heb je edn specialen telefoon voor afspraken.. ook dat is belangrijk. Ik kan je wel rijden als je dat wilt.” (…)
_40041da2-cf62-4d84-b7cc-9bfd4507ade0

“ [verdachte] : We maken bij mij wel een paar geile foto s .. neem maar wat spannende dingen mee, met jouw leeftijd ga je echt veel verdienen. We maken er een dagtaak van samen ok?”
_1f377859-f4f6-47b1-a213-a71e9819d98d

4 juli 2018 [app-berichten tussen medeverdachte [medeverdachte] en aangeefster]

“ [medeverdachte] : Ja dat kan allemaal maar dan sluit je wel een contract af we doen dat officieel (…) Jij wordt officieel een entertainment dame en deelt met [verdachte] en mij 50 procent van inkomen (…)

[slachtoffer] : (…) 50% laat me niet lachen (…)

[medeverdachte] : (…) Als je niet wilt delen zoek ik een andere meid.”
_a30cf776-9b6b-40fb-8a7e-abfa7e61b51c

7 juli 2018 [app-berichten tussen verdachte en medeverdachte]

“ [medeverdachte] : Ze moet gewoon haar benen open doen en zaad ontvangen (…) En als ze braaf is

krijgt ze een tientje. Voor de trein terug.
_609a8a87-baec-49ca-98ec-532a786ad6b6

9 juli 2018 [app-berichten tussen verdachte en aangeefster]

“ [verdachte] : Je kan veel makkelijker geld verdienen… beetje meesteres spelen opdrachten geven (…)

[slachtoffer] : Ja (…)

[verdachte] : Ik leer je dat, ik zorg dat je goed wordt (…)

[verdachte] : Maar dan betaal je mij ook een beetje ok (…) klanten heb ik zo. (…)
_2e25040a-2cfe-4c9e-a553-965ffe7fea63

[verdachte] : Morgen betaal ik je en je geeft het me terug van de klanten de ik voor je regel ok (…)

[slachtoffer] : Zullen we afspreken dat per 1000 euro ik verdien je 200 plus benzine etc krijgt. (…) Of 250.

[verdachte] : 250 is ok”
_e77ca476-1547-4737-bc58-5768b798a9b6

9 juli 2018 [app-berichten tussen medeverdachte [medeverdachte] en aangeefster]

“ [medeverdachte] : Verdienste zijn 150 euro en je trein kaartje wordt betaald duurt ongeveer 2 uur alles is

met condoom behalve pijpen is mooie locatie bij eindhoven volledig prive [verdachte] zal ook aanwezig zijn voor jouw veiligheid (…)”
_7eed1e61-34e2-48cf-bb55-40e641fc9eb7

10 juli 2018 [app-berichten tussen verdachte en aangeefster]

[verdachte] : “Ik heb geinformeerd bij [website] … je kan ook sexy webcammen vanuit mn huis

dat verdient ook goed”
_9690feba-4502-4f33-849e-6585dfc25dbd

Feiten 2 en 3

Op de terechtzitting van 3 maart 2020 heeft de verdachte het volgende verklaard:

“Ik heb [bijnaam] ontmoet op 22 juni 2018. Ik kwam er daarna pas achter dat ik op [datingapp] al eerder dan 22 juni een match met haar was. Wij hebben voor 22 juni op [datingapp] nooit met elkaar gechat. Ik heb seks gehad met [bijnaam] . Dat was bij mij thuis. Ik heb een camera op mijn slaapkamer, deze camera kan filmen. Ik heb daar mee zitten pielen.”

En bij de politie heeft de verdachte verklaard:

“Ik denk dat we twee keer geneukt hebben en een keer heb ik haar gebeft.”
_6d782521-ed99-489b-92b2-d2aa6083a442

Op de afbeeldingen zijn [slachtoffer] , [medeverdachte] en jij te zien in jouw slaapkamer. Wat is de reden van het filmen van je slaapkamer/bed? “Ik heb de slaapkamer/bed gefilmd om te kijken of het ding werkte. Ik heb die opname gemaakt om aan te kunnen tonen dat zij niet gedwongen is.”.
_d42a6719-87bd-4107-84be-549e555c7053

Uit het dossier blijkt dat [slachtoffer] is geboren op [2002] .

Op de inbeslaggenomen tablet van verdachte staat de datingapp [datingapp] geïnstalleerd. De politie heeft deze tablet in beslag genomen en onderzocht. In de [datingapp] -app is het volgende bericht van verdachte aan aangeefster te lezen dat op 23 juni 2018 is gestuurd:

“Hey [bijnaam] zo kom ik je weer trgen lekker ding… we hebben al lekker geneukt voordat ik je tinderdate…”
_90eb5e6b-8eab-49be-aa71-7d9642857ba7

Op de SD kaart van de inbeslaggenomen laptop van verdachte treft de politie beelden aan van – vermoedelijk – een filmpje waarop het in chronologische volgorde volgende te zien is:
_c939f8f1-82dc-4766-a512-802845b8d0c8


In een ander proces-verbaal schrijft de politie over deze beelden op:
_5fcc9446-5dc2-4b55-a3fb-3d258a9b5339

“Ik zag op de eerste items een man die recht in de camera kijkt en die ik ambtshalve herkende als [verdachte] . (…) Vervolgens zie ik na een aantal items verder dat [verdachte] op het bed gaat liggen met kleding aan en met zijn mobiele telefoon bezig is. Ik zie vervolgens dat er een andere man met kleding aan naast hem gaat liggen. Deze man herken ik ambtshalve als [medeverdachte] . Ik zie dat ze met elkaar aan het praten zijn en dat [verdachte] vervolgens weer op staat en de camera verplaatst met de kijkhoek naar de ingang van de slaapkamer. Vervolgens zie ik een vrouw met zwart lang haar en kleding aan de kamer in komen en zie ik op het moment dat zij weer de kamer verlaat dat [medeverdachte] en [verdachte] aan het lachen zijn. Ik zie vervolgens dat [verdachte] nog wat uit de slaapkamer weg zet en dat [medeverdachte] de slaapkamer verlaat. Ik zie vervolgens [verdachte] terug de slaapkamer in komen en druk met zijn mobiele telefoon bezig is. Vervolgens zie ik dat [medeverdachte] terug de slaapkamer in komt en wijst in de richting van de camera. Ik zie vervolgens dat [medeverdachte] bezig is met zijn mobiele telefoon.

Na een aantal items verder zie ik een naakte vrouw, die ik herken als [slachtoffer] , de slaapkamer binnen komen.”
_acb013ca-9105-4f0f-b904-53b54bd797b4

Blijkens het proces-verbaal van bevindingen staan op de in beslag genomen geheugenkaart 14.203 afbeeldingen die vermoedelijk in een eerder stadium een video betroffen. Op de afbeeldingen waren verdachte, medeverdachte en aangeefster te zien in een slaapkamer.De oorspronkelijke data van de opnamen waren verwijderd zodat de werkelijke data niet meer te achterhalen waren. De bij de afbeeldingen genoemde datum (7 maart 2017) kan de datum zijn van de ingebruikname van de SD kaart en/of camera. Het tijdstip van de eerste afbeelding waarop verdachte, medeverdachte [medeverdachte] en aangeefster te zien waren betroffen respectievelijk: 06:01:42; 06:52:31 en 06:53:07. Op de aangetroffen telefoons van verdachte, medeverdachte en aangeefster zijn foto’s en video’s aangetroffen die op 2 augustus 2018 werden gemaakt. Op de foto’s en video’s van 2 augustus 2018 dragen verdachte, medeverdachte en aangeefster kleding die gelijk was aan de kleding die zij droegen op de beelden van het (vermoedelijke) filmpje op de SD kaart.
De hiervoor weergegeven bewijsmiddelen worden steeds gebruikt tot het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben. Sommige onderdelen van de bewijsmiddelen hebben geen betrekking op alle feiten, maar op één of meerdere feiten.

4.3.2
Bewijsoverwegingen ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde: mensenhandel


Bij het ten laste gelegde feit wordt aan de rechtbank – kort gezegd – de vraag voorgelegd of het faciliteren door verdachte van het prostitueren van de minderjarige [slachtoffer] (met werknaam [bijnaam] ) onder de specifieke omstandigheden van het geval kan worden beschouwd als mensenhandel in de zin van artikel 273f, lid 1, sub 2, 5 en 8 Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Voordat deze vraag wordt beantwoord, is het van belang om het algemene juridische kader waarbinnen deze specifieke zaak moet worden geplaatst te omschrijven.

Het juridisch kader ten aanzien van mensenhandel

De strekking van artikel 273f Sr

De strafbaarstelling van mensenhandel is gericht op het tegengaan van uitbuiting van mensen. In artikel 273f Sr is de strafbaarstelling van deze uitbuiting omschreven. Onze nationale wetgever heeft de kern van het delict als volgt omschreven:
“Mensenhandel is kort gezegd het dwingen - in ruime zin - van mensen om zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (…) diensten (…). Mensenhandel is (gericht op) uitbuiting. Bij de strafbaarstelling van mensenhandel staat het belang van het individu steeds voorop. Dat belang is het behoud van zijn of haar lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid.”
_6ea5cb32-86b9-4002-941b-cf22a913b0a1

In het internationaal recht, en meer in het bijzonder bij de toepassing van artikel 273f Sr, geniet de minderjarige vanwege de inherente kwetsbare positie, extra bescherming. Minderjarigheid vormt een geobjectiveerd bestanddeel. Daar de bescherming van minderjarigen centraal staat bij de subonderdelen 2, 5 en 8 van artikel 273f Sr, is voor een bewezenverklaring hiervan niet vereist dat komt vast te staan dat sprake was van gebruik van dwangmiddelen. Bij minderjarigen wordt ervan uitgegaan dat zij niet beschikken over een zekere rijpheid die hen in staat stelt de gevolgen van hun handelingen te overzien en zelfstandig beslissingen te nemen. Een eventuele instemming van de minderjarige is dan ook irrelevant. Door het tewerkstellen van minderjarigen in de prostitutie is er in het algemeen sprake van een grote inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de minderjarige. Reeds indien bewezen kan worden dat verdachte de ten laste gelegde gedragingen heeft verricht ten opzichte van een minderjarige is sprake van uitbuiting. De Hoge Raad heeft bepaald dat er geen grond is om uitbuiting naast de overige bestanddelen aan te merken als een impliciet bestanddeel van art. 273f, eerste lid aanhef en onder 5°, Sr.

Sub 2: oogmerk van uitbuiting

Ten aanzien van alle handelingen omschreven in artikel 273f, eerste lid, sub 2 Sr geldt dat moet worden vastgesteld dat verdachte met zijn handelen ten opzichte van het slachtoffer het oogmerk had van uitbuiting. Oogmerk veronderstelt tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg. In de meeste gevallen gaat het om financieel gewin.
Nadere bewijsoverwegingen

Mensenhandel jegens een persoon beneden de achttien jaren

Kort gezegd komt het ten laste gelegde feit erop neer dat verdachte en medeverdachte faciliterende handelingen hebben verricht, in de zin van artikel 273f, lid 1, sub 2 Sr, en zij het minderjarige meisje [bijnaam] ertoe hebben gebracht zich beschikbaar te stellen voor prostitutiewerkzaamheden, in de zin van artikel 273f, lid 1, sub 5 Sr, en verdachte en medeverdachte voordeel hebben gehad van die werkzaamheden, in de zin van artikel 273f, lid 1, sub 8 Sr. De rechtbank oordeelt als volgt.
Ten aanzien van artikel 273f, eerste lid sub 2 Sr
Voor de strafbaarstelling onder sub 2 moet sprake zijn van een bepaalde gedraging van verdachte met het oogmerk van uitbuiting van het minderjarige slachtoffer, [bijnaam] . De rechtbank acht bewezen dat verdachte en medeverdachte [bijnaam] in de ten laste gelegde periode meermalen naar klanten hebben vervoerd terwijl zij minderjarig was en zij wisten dat zij zich daar zou prostitueren. Ook hadden verdachte en medeverdachte de intentie geld te verdienen aan het prostitueren van [bijnaam] . Redengevend hiervoor zijn de app-berichten tussen verdachte en medeverdachte. Uit die berichten blijkt dat verdachte en medeverdachte [bijnaam] naar klanten hebben gereden waarmee zij – tegen betaling – seks had. Ook blijkt hieruit dat verdachte en medeverdachte voornemens waren om aan het prostitueren van [bijnaam] geld te verdienen.
De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte in de periode van 16 juli 2018 tot en met 29 juli 2018 de minderjarige [bijnaam] heeft vervoerd en overgebracht van en naar klanten met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting.

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van de bestanddelen ‘gehuisvest, opgenomen en geworven’, nu zich daarvoor onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier bevindt.

Ten aanzien van artikel 273f, eerste lid, sub 5 Sr
Met inachtneming van hetgeen hiervoor bij het juridisch kader uiteen is gezet, is bepalend voor sub 5 dat het slachtoffer zich door beïnvloeding voor de prostitutie beschikbaar heeft gesteld. Een minderjarige op enigerlei wijze faciliteren tot een rol in de prostitutie is derhalve strafbaar, onafhankelijk van de wil van die minderjarige. Bovendien is in de rechtspraak uitgemaakt dat zulks ook het geval is indien de minderjarige reeds eerder bij prostitutiewerkzaamheden betrokken was. Op grond van het hierboven overwogene is bewezen dat verdachte en zijn medeverdachte [bijnaam] hebben vervoerd naar klanten met de wetenschap dat zij zich aldaar zou prostitueren. Verdachte heeft op haar gewacht terwijl zij aan het werk was om haar vervolgens weer elders naar toe te brengen. Ook hadden verdachte en medeverdachte onderling contact en bespraken zij waar en wanneer [bijnaam] moest worden opgehaald en wie dat zou doen. Voorts acht de rechtbank van belang dat uit een aantal appberichten blijkt dat verdachte en medeverdachte [bijnaam] ook aanmoedigden om te gaan werken en (meer) geld te verdienen. Bijvoorbeeld de appberichten van verdachte aan [bijnaam] op 2 juli 2018:
“Hey [bijnaam] de fotograaf [medeverdachte] heeft kontakt gezicht (…) mailde hij me.. al iets afgesproken?” (…)

“Hij heeft ook eebmn huis daar kun je klanten ontvangen da’s misschien makkelijker of niet.. maar kan ook vanuit mijn huis (…) als gezelschapsdame met evt seks”.
_a36a249e-490f-47c9-b02a-ce7882006bf0

En op 3 juli 2018 stuurt verdachte:EnEn op 10 juli 2018: Ook medeverdachte [medeverdachte] stuurt [bijnaam] dergelijke berichten. Op 9 juli 2018:
De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en medeverdachte [bijnaam] ertoe hebben gebracht zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling. Of zij dat zelf wilde of niet, is irrelevant.

Medeplegen voor sub 2 en sub 5?

De rechtbank is van oordeel dat verdachte en medeverdachte nauw en bewust hebben samengewerkt. De samenwerking tussen verdachte en medeverdachte bestond uit het contact houden met [bijnaam] en het afwisselend of gezamenlijk brengen en ophalen van [bijnaam] naar seksafspraken. Ook het berichtenverkeer tussen verdachte en medeverdachte aangaande het regelen van klanten, de locaties van afspraken en over [bijnaam] geeft blijk van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en medeverdachte ten aanzien van de tenlastegelegde subs 2 en 5. Ten aanzien van artikel 273f, eerste lid, sub 8 Sr: vrijspraak
De rechtbank acht zoals hierboven overwogen bewezen dat verdachte de onder 273f, lid 1, sub 2 en 5 Sr genoemde feiten heeft begaan. Met de officier van justitie acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte van die uitbuitingsvormen heeft geprofiteerd zoals hem onder sub 8 wordt verweten. Hoewel er aanwijzingen in het dossier zijn te vinden dat verdachte en medeverdachte geld wilden verdienen aan [bijnaam] , is niet wettig en overtuigend te bewijzen dat aangeefster geld heeft afgedragen aan verdachte of medeverdachte. De rechtbank spreekt de verdachte daarom vrij van het onder sub 8 ten laste gelegde verwijt.
Conclusie

Op grond van al het bovenstaande acht de rechtbank bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel van [bijnaam] die op dat moment de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt. De verdachte heeft dit tezamen en in vereniging met medeverdachte [medeverdachte] gedaan.
4.3.3
Bewijsoverwegingen ten aanzien van het onder 2 en 3 ten laste gelegde: ontucht met een minderjarige en vervaardigen/bezit van kinderporno

Op grond van de onder 4.3.1 weergegeven wettige bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontucht met het minderjarige slachtoffer. De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij twee keer seks (penetratie met penis) heeft gehad met aangeefster en dat hij haar een keer heeft gebeft. De rechtbank zal verdachte wegens gebrek aan overtuigend bewijs vrijspreken van de overige ten laste gelegde seksuele handelingen. Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte aangeefster op 22 juni 2018 heeft leren kennen en dat hij vóór 23 juni 2018 al seks met haar heeft gehad zodat de ten laste gelegd periode – van 22 juni 2018 tot 5 augustus 2018 –gehandhaafd blijft.
Ook heeft verdachte de seksuele handelingen die hij met aangeefster verrichtte een keer gefilmd. Dit wordt hem onder feit 3 verweten. Verdachte heeft dit feit bekend. De rechtbank acht ook dit feit wettig en overtuigend bewezen.

5


De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Feit 1

in de periode van 16 juli 2018 tot en met 29 juli 2018 te Utrecht, Eindhoven en Breda,

tezamen en in vereniging met een ander,

A)

een ander, te weten [slachtoffer] (geboren [2002] ) telkens

(sub 2°)

heeft vervoerd, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer] , terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt

en

in de periode van 30 juni 2018 tot en met 5 augustus 2018 te Utrecht, Eindhoven en Breda,,

tezamen en in vereniging met een ander,

(sub 5°)

ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer] telkens enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte en verdachtes mededaders wisten of redelijkerwijs moesten vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen, terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt

zijnde en hebbende verdachte en/of zijn mededader telkens

-per WhatsApp contact gezocht en gehad en gehouden met die [slachtoffer] en

-per WhatsApp afspraken met die [slachtoffer] gemaakt over seksuele contacten met derden/klanten en over de hoogte van de betaling voor die seksuele contacten en over de locaties van die seksafspraken en over het vervoer van en naar die afspraken en

-die [slachtoffer] opgehaald met de auto en haar daarmee vervoerd (bijvoorbeeld van Utrecht naar Eindhoven en van Eindhoven naar Breda en van Eindhoven naar Den Haag) en

-die [slachtoffer] meegenomen naar een pand waar die [slachtoffer] tegen betaling seks had met

een daar aanwezige (derde) man/klant.

Feit 2

in de periode van 22 juni 2018 tot en met 5 augustus 2018 te [geboorteplaats] ,

met [slachtoffer] , geboren op [2002] , die de leeftijd van

twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt,

ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede

bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , te

weten

het brengen van zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer] en het maken van heen en weer gaande bewegingen met zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer]

en (tussen) de schaamlippen van die [slachtoffer] heeft gelikt.

Feit 3

op 2 augustus 2018 te Eindhoven,

tezamen en in vereniging met een ander,

een hoeveelheid afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft vervaardigd

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

-het naakt staan en lopen en op bed liggen en zitten en

-het spreiden van de benen en

-het met de handen betasten en aanraken van de vagina, althans de handen tussen de benen brengen ter hoogte van de vagina en

-het met de handen masseren/insmeren van de benen en dijen en voeten en

-het met het hoofd tussen de benen (ter hoogte van het geslachtsdeel) liggen/bevinden, terwijl die persoon naakt op bed ligt en

-het houden van een (stijve) penis bij het lichaam

-het met de penis vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

in de periode van 2 augustus 2018 tot en met 5 augustus 2018 te Eindhoven,

een SD-kaart met daarop foto’s van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

in bezit heeft gehad

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

-het naakt staan en lopen en op bed liggen en zitten en

-het spreiden van de benen en

-het met de handen betasten en aanraken van de vagina, althans de handen tussen de benen brengen ter hoogte van de vagina en

-het met de handen masseren/insmeren van de benen en dijen en voeten en

-het met het hoofd tussen de benen (ter hoogte van het geslachtsdeel) liggen/bevinden, terwijl die persoon naakt op bed ligt en

-het houden van een (stijve) penis bij het lichaam

-het met de penis vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

Feit 1:

Mensenhandel, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd, de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Feit 2:

Met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd.

Feit 3:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd

en

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben.

7

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8

8.1
De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 18 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan een gedeelte van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met als bijzondere voorwaarde zich houden aan de aanwijzingen van de reclassering. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd een contactverbod met het slachtoffer op grond van artikel 38v Sr op te leggen.
8.2
Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank verzocht in haar oordeel omtrent de strafoplegging mee te wegen dat de feiten hebben plaatsgevonden in een relatief korte periode en dat het slachtoffer (ook) initiatief nam in de verweten feiten. Bovendien is het seksueel contact beperkt gebleven tot twee keer, zijn de seksueel getinte filmpjes niet door verdachte verspreid en heeft de verdachte geen geld verdiend aan het slachtoffer.
De raadsman heeft de rechtbank dan ook in overweging gegeven een onvoorwaardelijke straf gelijk aan het voorarrest (169 dagen) op te leggen en daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf, eventueel in combinatie met een taakstraf.

8.3
Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf/maatregel heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.
Verdachte heeft meerdere malen ontucht gepleegd met een vijftienjarig meisje, terwijl het leeftijdsverschil tussen hem en haar ruim 47 jaar betrof. Hij heeft haar oraal en vaginaal gepenetreerd. Bovendien heeft hij er actief aan meegewerkt dat zij, terwijl zij nog maar vijftien jaar oud was, gedurende een periode van anderhalve maand in de prostitutie werkzaam was. Hij heeft die prostitutiewerkzaamheden gefaciliteerd en toegestaan en ervoor gezorgd dat volwassen mannen seksuele handelingen met haar verrichtten. Daarmee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Ook heeft verdachte kinderpornografische beelden van vergaande seksuele handelingen van hem met het vijftienjarige meisje vervaardigd en in zijn bezit gehad.

De rechtbank acht dit handelen van verdachte bijzonder ernstig en zeer kwalijk. De wetgever heeft minderjarigen maximaal willen beschermen tegen dergelijk grensoverschrijdend gedrag waarvan bekend is dat slachtoffers daarvan op latere leeftijd nog de nadelige psychische gevolgen kunnen ondervinden.

Verdachte heeft op grove wijze misbruik gemaakt van een kwetsbaar en jong meisje. Van verdachte mocht, juist vanwege het grote leeftijdsverschil, worden verwacht dat hij haar, ook tegen zichzelf, in bescherming zou nemen. In plaats daarvan heeft hij zich volledig laten meeslepen door zijn eigen gevoelens ten aanzien van haar waarbij hij aan het vorenstaande volstrekt voorbij is gegaan. Het resultaat daarvan was een – alleen al op grond van het grote leeftijdsverschil – ongelijkwaardige relatie waarbinnen de strafbare feiten als bewezen verklaard hebben kunnen plaatsvinden en die hij had moeten verhinderen.

De rechtbank houdt bij de bepaling van de strafmaat rekening met de rechterlijke oriëntatiepunten die gelden voor het vervaardigen en bezitten van kinderporno. Voorts houdt de rechtbank rekening met de straffen die in vergelijkbare gevallen van mensenhandel en ontucht met een minderjarige zijn opgelegd. Op grond van dit alles is een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend.

Ten aanzien van de persoon van verdachte heeft de rechtbank acht geslagen op het Uittreksel Justitiële Documentatie van 21 januari 2020 van verdachte, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Voorts heeft de rechtbank acht geslagen op het advies van de reclassering van 31 oktober 2018. De reclassering schat het risico op recidive laag in. Zij acht het niet noodzakelijk om verdachte vanuit een justitieel kader behandeling of begeleiding op te leggen en adviseert oplegging van een (deels voorwaardelijke) straf zonder bijzondere voorwaarden.

Tijdens de behandeling van de zaak heeft de rechtbank met verdachte besproken hoe hij nu – ruim anderhalf jaar na de bewezenverklaarde feiten – reflecteert op zijn eigen handelen. Ofschoon verdachte heeft aangegeven dat het nooit had mogen gebeuren en dat hij hoopt dat het goed komt met aangeefster, heeft hij geen blijk gegeven van doorleefde spijt van zijn handelen. Verdachte heeft ter zitting verklaard altijd aardig en vriendelijk tegen haar te zijn geweest en dat zij zich in ieder geval ouder gedroeg dan haar kalenderleeftijd.

De raadsman heeft verzocht aan verdachte geen langere straf op te leggen dan een straf die de duur van het reeds ondergane voorarrest overstijgt. De rechtbank is echter van oordeel dat hier niet kan worden volstaan met een geringere straf dan een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Een korter durende onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou geen recht doen aan de ernst en omvang van de strafbare feiten. Ook in de persoonlijke omstandigheden van verdachte ziet de rechtbank geen aanleiding af te wijken van deze straf. Het voorwaardelijk strafdeel dient er toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen. De rechtbank is daarbij van oordeel dat aan verdachte als bijzondere voorwaarde opgelegd moet worden dat hij zich dient te houden aan de aanwijzingen van de reclassering (Reclassering Nederland, adres Polluxstraat 114-116, 5631 ES te Eindhoven, of een soortgelijke reclasseringsinstelling). Ter terechtzitting heeft verdachte aangegeven, in het kader van zijn schorsingsvoorwaarden, al een paar afspraken met de reclassering te hebben (gehad). Gelet op de bewezen verklaarde feiten acht de rechtbank het van belang dat verdachte de contacten met de reclassering continueert en dat hij de aanwijzingen van de reclassering daarbij opvolgt.

Voorts zal de rechtbank, gelet op de ernst van het gedrag van de verdachte, ter beveiliging van de maatschappij en het voorkomen van strafbare feiten aan de verdachte op grond van artikel 38v Sr een contactverbod met aangeefster [slachtoffer] voor de duur van twee jaren opleggen, inhoudende het verbod om direct of indirect contact met haar op te nemen, op straffe van hechtenis voor de duur van één week bij elke overtreding van deze maatregel, met een maximum van zes maanden.

9

- 1 STK computer kl: zwart HP5CD2471FXC- 1 STK Harddisk Kingston- 1 STK SD kaart 32 GB Sandisk
Onder verdachte zijn de volgende goederen in beslag genomen:

Op pagina 1.159 van het dossier staat beschreven dat deze goederen seksueel getinte afbeeldingen van aangeefster [slachtoffer] bevatten. De politie heeft deze afbeeldingen geclassificeerd als “KP”: kinderporno.

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank zal deze in beslag genomen voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang. De voorwerpen zijn bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane feit aangetroffen. Deze voorwerpen kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke misdrijven.
10

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36d, 38v, 38w, 47, 57, 240b, 245 en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

beslissing

11

- verklaart het onder feit 1, 2 en 3 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;
- verklaart het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld; - verklaart verdachte strafbaar;
- veroordeelt verdachte tot een van ; - bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht; - bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte van , niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden voorwaarden overtreedt;- stelt daarbij een vast; - als voorwaarden gelden dat verdachte:
- stelt als bijzondere voorwaarde dat verdachte gedurende de proeftijd:* zich zal houden aan de aanwijzingen van de reclassering (Reclassering Nederland, adres Polluxstraat 114-116, 5631 ES te Eindhoven, of een soortgelijke reclasseringsinstelling);
 zich onthoudt van direct dan wel indirect contact met [slachtoffer] , geboren op [2002] ;- beveelt dat voor het geval niet aan de maatregel wordt voldaan de maatregel wordt vervangen door één week hechtenis per overtreding, met een maximum van 6 (zes) maanden;
- verklaart de volgende voorwerpen onttrokken aan het verkeer:

De rechtbank:

Bewezenverklaring

Strafbaarheid

Oplegging straf en maatregel

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht, daaronder begrepen;
Beslag

Dit vonnis is gewezen door mr. C.S.K. Fung Fen Chung, voorzitter, mrs. R.L.M. van Opstal en D. Riani el Achhab, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A.C. Pagano Mirani, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 24 maart 2020.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

16/659581-18

Feit 1

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 22 juni 2018 toten met 5 augustus 2018 te Utrecht, Eindhoven, Helmond en/of Breda, althansin Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A)een ander of anderen, te weten [slachtoffer] (geboren [2002] )(telkens)
(sub 2°)heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met hetoogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer] (terwijl die [slachtoffer] de leeftijdvan zestien jaren [in elk geval van achttien jaren] nog niet had bereikt)
en/of

(sub 5°)ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten vanseksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel tenaanzien van die [slachtoffer] (telkens) enige handeling(en) heeftondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) ofredelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoorbeschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen(terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van zestien jaren [in elk geval van achttienjaren] nog niet had bereikt)
en/of

B) (sub 8°)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingenvan die ander, te weten [slachtoffer] , met en/of voor een derde tegen betaling(terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van zestien jaren [in elk geval van achttienjaren] nog niet had bereikt),
zijnde en/of hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

-per WhatsApp/sms (en/of op andere wijze) contact gezocht en/of gehad en/ofgehouden met die [slachtoffer] en/of-per WhatsApp/sms (en/of op andere wijze) afspraken met die [slachtoffer] gemaakt overseksuele contacten met derden/klanten en/of over de hoogte van de betalingvoor die seksuele contacten en/of over de locaties van die seksafspraken en/ofover het vervoer van en naar die afspraken en/of-die [slachtoffer] opgehaald met de auto en haar daarmee vervoerd (bijvoorbeeld vanUtrecht naar Eindhoven en/of van Eindhoven naar Breda en/of van Eindhoven naarDen Haag, althans Wateringen) en/of-die [slachtoffer] meegenomen naar een pand waar die [slachtoffer] tegen betaling seks had meteen daar aanwezige (derde) man/klant en/of-een (groot) deel van het geld dat die [slachtoffer] voor die seksafspraken kreeg vandie [slachtoffer] gekregen en/of door die [slachtoffer] aan hem,