Uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2019:2638

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 12-06-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Midden-Nederland op 12-06-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBMNE:2019:2638, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 16/707120-16 (P)


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrechtZittingsplaats Utrecht
Parketnummer: 16/707120-16 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 12 juni 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,
geboren op [1964] te [geboorteplaats] (Marokko),ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres [woonplaats] , [adres] .

ECLI:NL:RBMNE:2019:2638:DOC
nl

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrechtZittingsplaats Utrecht
Parketnummer: 16/707120-16 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 12 juni 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,
geboren op [1964] te [geboorteplaats] (Marokko),ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres [woonplaats] , [adres] .
1

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 4 juli 2017, 15 augustus 2017, 27 oktober 2017, 5 juni 2018, 13 juni 2018, 5 februari 2019, 8 april 2019, 9 april 2019, 15 april 2019 en 29 mei 2019.

Op 8, 9 en 15 april 2019 heeft de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsgevonden, waarbij de strafzaak tegen verdachte gelijktijdig, maar niet gevoegd is behandeld met de strafzaken tegen de medeverdachten [medeverdachte 1] (16-707096-16), [medeverdachte 2] (16-707101-16), [medeverdachte 3] (16-707108-16), [medeverdachte 4] (16-707097-16) en [medeverdachte 5] (16-707093-16). Op 29 mei 2019 is het onderzoek ter terechtzitting gesloten.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officieren van justitie mrs. H.C. van Ooijen en E.M. van der Burg en van hetgeen de raadsman van verdachte, mr. R.D.A. van Boom, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

2

De tenlastelegging is ter terechtzitting van 5 februari 2019 gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: (primair) subsidiair
feit 2:

3

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4

4.1
Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de onder 1 primair en 2 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. Daartoe hebben zij – kortgezegd – voor het onder 1 ten laste gelegde witwassen onder andere verwezen naar het aangetroffen geld in de woning van verdachte, de kadastrale gegevens van het kadaster van [woonplaats] en diverse tapgesprekken gevoerd tussen onder meer verdachte ( en haar zoons [medeverdachte 1] (), [medeverdachte 2] () en [medeverdachte 4] () en haar echtgenoot [medeverdachte 5] (). Voor de bespreking van het onder 2 ten laste gelegde hebben zij, onder verwijzing naar het dossier en het juridisch kader, betoogd dat van deelneming aan een criminele organisatie sprake was.

4.2
Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte integraal vrijgesproken dient te worden van de ten laste gelegde feiten. De verdediging heeft met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde witwassen betoogd dat verdachte met betrekking tot een groot gedeelte van het in de woning gevonden geldbedrag niet wist dat het daar lag dan wel dat zij niet wist dat dit van misdrijf afkomstig was. Ten aanzien van de appartementen is betoogd dat [verdachte] deze heeft betaald met spaargeld. Verder is aangevoerd dat verdachte ook van de onder 2 ten laste gelegde deelname aan een criminele organisatie moet worden vrijgesproken, omdat er geen sprake is van een georganiseerd samenwerkingsverband en verdachte daarvan bovendien, als dat er wel zou zijn geweest, geen wetenschap van heeft gehad.

4.3
Het oordeel van de rechtbank

4.3.1.
Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen
4.3.1.1 Inleiding
_f8bc5bb4-b53d-484e-8604-601e386f1901

Naar aanleiding van een anonieme brief en informatie van het Team Criminele Inlichtingen over criminele activiteiten van [medeverdachte 1] heeft de politie eenheid Midden-Nederland in september 2016 een onderzoek naar [medeverdachte 1] en zijn medeverdachten ingesteld. De politie heeft meerdere telefoonnummers van [medeverdachte 1] afgetapt en daarna ook de nummers van zijn broers [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] en [verdachte] afgetapt. Op basis van via de tap verkregen informatie is er op 4 januari 2017 en 12-14 januari 2017 door de politie een actiedag georganiseerd. Vervolgens zijn op 21 februari 2017 in Nederland 10 locaties doorzocht en hebben er in België drie doorzoekingen plaatsgevonden.
De rechtbank ziet aanleiding om bij het bespreken van de feiten een andere volgorde te hanteren dan de volgorde zoals deze is aangehouden in de tenlastelegging.

4.3.1.2 Inleidende overwegingen

Bewijsoverweging telefoonnummers verdachten
_cf8b9cfa-fd74-41b6-8204-f86666ad5da2

Er is geen verweer gevoerd ten aanzien van de hieronder opgenomen telefoonnummers die door de rechtbank worden toegeschreven aan de verdachten. De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, en de processen-verbaal waarin de identiteit van de gebruiker van de voornoemde telefoonnummers telkens wordt geïdentificeerd, vast dat in de ten laste gelegde periode [medeverdachte 1] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer], [telefoonnummer] en [telefoonnummer], [medeverdachte 2] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer], [medeverdachte 2], [medeverdachte 2], [telefoonnummer] en [medeverdachte 2], [medeverdachte 4] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] en [medeverdachte 4], [medeverdachte 3] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer], [medeverdachte 5] gebruik heeft gemaakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] en [verdachte] gebruik heeft gemaakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] .
Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis, zal de rechtbank bij het weergeven van tapgesprekken in plaats van voormelde telefoonnummers de namen van de verdachten weergeven.

4.3.1.3. Bewijsmiddelen ten aanzien van witwassen (feit 1)

4.3.1.3.1 Bewijsmiddelen appartementen (feit 1 onder A)

Op 3 mei 2016 is bij het Financial Intelligence Unit (FIU) een verzoek verstrekking gedaan betreft ongebruikelijke transacties. Op 26 augustus 2016 zijn door het FIU gegevens verstrekt, waaruit blijkt dat [verdachte] op 29 september 2014 twee appartementen heeft aangekocht in [woonplaats] met de nummers [nummer] en [nummer] . Het gaat daarbij om appartementen aan de straat [adres] , [adres] , op de zevende verdieping. Dit wordt bevestigd door het Kadaster te Marokko, waarbij op de eigendomsverklaringen de onroerende goederen respectievelijk [adres] en [adres] worden genoemd onder vermelding van de hiervoor genoemde nummers.
Uit de (aankoop)akte van de appartementen volgt dat [verdachte] aan [medeverdachte 1] een volmacht heeft gegeven voor de aankoop van beide appartementen.

Op 26 oktober 2016 om 00:38 uur belt [verdachte] naar [NNvrouw 1] ():

NNvrouw vraagt haar of het huis in [woonplaats] groot is.

[verdachte] zegt: "Ja en we hebben daar twee woningen zelfs".

(…)

[verdachte] zegt dat [medeverdachte 1] daar zijn geld heeft gestald.
_d5e07d1c-2d15-4c58-b865-b1b6af0233b8

Op 15 oktober 2016 om 00:05 uur belt [medeverdachte 1] (( [medeverdachte 1] ) naar [NNman 1] (( [NNman 1] ):

[medeverdachte 1] vraagt of [NNman 1] in Tanger is.

[NNman 1] is in Tanger.

(…)

[NNman 1] ik sta nu voor jouw deur.

(…)

[NNman 1] ik ben voor jou naar die hoe heet het geweest, naar die water en licht

(…)

[NNman 1] water zit nog geld maar op licht zit geen geld op die ander ook je weet toch die ander huis die je niet gebruikt,

(…)

[telefoonnummer] man ik heb daar geld liggen [G] ga naar huis

(…)

[telefoonnummer] ik heb liggen in een kussen van die bank
_70916d7e-8e2f-40bd-bdf8-02e1a845fc82

4.3.1.3.2 Bewijsmiddelen contant geldbedrag (feit 1 onder B)

Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Op dinsdag 21 februari 2017 vond er (…) een doorzoeking (…) plaats in de woning aan het [adres] in [woonplaats] . (…)

Hieronder volgt een overzicht van de genummerde ruimtes.

01: woonkamer

02: keuken

03: buitenkeuken

04: wc

05:gang

06:schuur

07: slaapkamer rechts

08: slaapkamer midden

09: slaapkamer links

10: overloop

11: badkamer

12: inloopkast tweede verdieping

13: overloop tweede verdieping

14: slaapkamer tweede verdieping

15: kruipruimte

16: tussenberging inclusief houten afscheidingswand tussen de berging en buitenkeuken
_dc1de69f-0716-4c7f-83be-ee401c5f2d0d

Ruimte 02:

1907445 Contant geld 940 euro
_b1a7b7eb-629a-49bf-8eff-e7bda3eb53e1

Ruimte 6:

1907358 Contant geld. 8100 euro. Aangetroffen in doos met koffiepotje. Geldbedrag was in stapeltjes van o.a 500 euro en 400 euro opgedeeld. Om elk stapeltje zat een opnamebewijs van de ABN- AMRO gewikkeld. Op dit bewijs stond met de pen geschreven de namen [H] .

1907359 Contant geld. 10.000 euro. Zat in een pan in blauwe verpakking

1907361 Contant geld. 15.100 euro. Zat in een pan, die in een doos zat

1907363 Contant geld. 35.000 euro Zat in een plastic tas

1907365 Contant geld. 15.000 euro Zat in een plastic tas

1907391 Contant geld. Muntgeld 2676,47. Verdeeld over 5 (plastic) tassen

(…)

1908393 Contant geld. 20.700 euro. Zat in een plastic tas
_91b9d44e-2bd9-4fb7-8069-312ada156628

Ruimte 09:
_ef799e78-a9f9-4d61-ae06-184f74e5244f

1907448 Contant geld. 9295 euro. Zat in een zak van een kledingstuk

1907948 Contant geld. 450 euro
_399df0f7-75f9-4252-9ffe-433cf3289072

Ruimte 15:

1907453 Geld. 34.900 euro

(…)

Ruimte 16:

1907458 Contant geld. 117.900 euro
_7776e6f5-98ca-487b-82ce-cda22ab6b51a

Verbalisant [verbalisant 2] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:

Op dinsdag 21 februari 2017 (…) bevond ik me, (…) in perceel [adres] te [woonplaats] (…). Mij was gevraagd (…) de bij de woning behorende schuur te doorzoeken.
_2a7f71d4-0bc6-48c3-b619-20d83bef96a1

Foto 2: Diverse bankbiljetten in een plastic tas. Deze tas zat vervolgens in een zwarte pan.

Foto 3 t/m 6: Pakje bankbiljetten, geseald, in doos met coffee/theemaker
_9745afb4-c4a4-47b6-ba97-509ca08f5228

Fot 7 t/m 9: Pakje bankbiljetten in blauw plastic in snelkookpan
_ad1098d5-01ed-4f81-a85a-ed15f464cacc

Foto 10 t/m 15: Diverse tassen met muntgeld
_dbae8c6c-01af-4f7b-bca9-1be49ee8036e

Op 30 oktober 2016 om 18:43 uur belt [medeverdachte 1] ( [telefoonnummer] ) naar [verdachte] :

[verdachte] Heb je wat nodig?

[telefoonnummer] Ja ik heb geld nodig.

[verdachte] Als je geld nodig hebt moet je wachten tot je vader er is.
_a191b60e-9efd-461b-adfc-5c38fde0a090

Op 11 november 2016 om 21:12 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [NNman 2] :

[medeverdachte 1] : ‘En mijn bewaargoed is dat er nog niet’

(…)

[medeverdachte 1] : Ga het afmaken en ga dat geld halen.
_45d39d8d-4564-479d-afc0-f19a94ae37ef

Op 18 oktober 2016 om 23:47 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):

[medeverdachte 2] : Ik ben onderweg, vraag mijn moeder 600 euro daar voor mij neer te leggen.
_7af886b7-4701-4ce5-bce6-2566e933a67a

Op 10 december 2016 om 14:33 belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [verdachte] :

[verdachte] : vraagt hem waarom wilt hij komen.

[medeverdachte 2] : zegt: "Ik wil een klein beetje van dat bewaargoed opnemen".
_e34befde-66ca-4057-ace1-fb52a4b1423f

Op 10 december 2016 om 14:33 belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [verdachte] :

[verdachte] : neemt op en zegt dat zij [medeverdachte 1] gaat bellen.

[medeverdachte 2] : vraagt haar aan [medeverdachte 1] te vragen 1500 neer te leggen.
_7879b651-6fb6-40c9-b324-ed618022cdcf

Op 24 december 2016 om 14:02 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [verdachte] :

[medeverdachte 2] : Zou jij alstublieft dat geld allemaal gereed houden.
_a83f186a-06cf-46b7-8df1-6160363724f8

Op 27 december 2016 om 13:05 uur belt ( [NNman 3] ’) naar [verdachte] :

[NNman 3] : Waar heb je dat geld in de tuin verstopt?

[verdachte] : Dat van jou is in de tuin!!!
_77ac2ef2-be5c-4352-818a-8dbf701b3275

Op 18 december 2016 om 18:05 uur belt [medeverdachte 4] ( [medeverdachte 4] ) naar [verdachte] :

[medeverdachte 4] : Is goed, als ik jou bel, dan moet je naar huis komen, is dag goed.

[verdachte] : Waarom?

[medeverdachte 4] : Je moet niet vragen waarom? Klaar.

[verdachte] : Ik kan nu niet naar huis komen nu...euhhhh....

[medeverdachte 4] : Oke, is mijn vader daar?

(…)

[medeverdachte 4] : Ik wil namelijk daar euhhh neerzetten, je weet zelf wel, papier....toiletpapier.

[verdachte] : Euhhh...dan moet je tegen [medeverdachte 1] het zeggen, je moet het tegen [medeverdachte 1] zeggen en die kan jou het vertellen dan. Die kan je dat ene vertellen dan.

[medeverdachte 4] : Hij gaat vertrekken vriend, hij zei tegen mij, alleen [A] is daar.

[verdachte] : Alleen als je mij komt ophalen en dat ik dan terug kom.
_5e172728-6b2a-480e-b7b1-ad82d27079fb

Op 18 november 2016 om 00:00 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ):

[verdachte] : Pas op, ze zijn net langs gereden. (…)

Ja, ze zijn hier langs gereden ik heb ze gezien. (…)

[medeverdachte 2] : Verstop dat geld goed.

(…)

[medeverdachte 2] : Verstop al dat geld.

[verdachte] : Gooi DAT weg en ga naar je broer. (…)
_e7dcb247-6b1b-47fb-ba29-5a92c678c262

Op 29 december 2016 om 11:44 uur belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):

[verdachte] : Waar heb je dat plastic zakje gedaan? Die je hier vandaan meegenomen hebt van die grote (oudste). Achter de magnetron of achter de borden.

[medeverdachte 5] : Van wie? Van [medeverdachte 2] of niet?

[verdachte] : Nee, van die grote, die oudste!!!

[medeverdachte 5] : Ligt in de Kookpot (voor couscous)!!!

[verdachte] : En die anderen???

[medeverdachte 5] : Die van [medeverdachte 2] , achter magnetron. Klaar.

(…)

[medeverdachte 5] : Dat van [medeverdachte 2] is niet veel, daar zit niet veel, klaar.
_68504586-b9b3-48c6-a191-a7fabe3a7b59

Op 13 januari 2017 om 19:52 uur belt [NNvrouw 2] naar [verdachte] :

[verdachte] zegt dat [medeverdachte 5] en [B] naar die familie is om afscheid te nemen, maar dat zij niet gaat tot zij weer terug komen. [verdachte] zegt dat zij de woning niet onbeheerd wilt laten
_a352e478-6b5b-4134-84ba-c9a36c3e0161

Op 13 januari 2017 om 19:55 uur belt [medeverdachte 5] naar [verdachte] :
[medeverdachte 5] zegt, moet ik dan zelf komen.

(…)

[verdachte] zegt: "Kijk maar wat je doet, maar ik zal de woning niet onbeheerd achterlaten".

[medeverdachte 5] zegt dat het goed is en dat hij komt.
_cf1686ee-d60c-4685-9f8c-eeae54f6455e

Familieleden [C] en [D] hebben op 22 februari 2017 een tapgesprek met elkaar gevoerd:

[C] zegt dat de politie heel veel geld gevonden heeft in de tuin van [verdachte] . Zij weet

niet of er hasj gevonden is.

[D] : “Hoe kan [verdachte] al die spullen in haar huis laten dan en dat toezien?”

[C] : “Ja, dat hebben [E] en [F] ook gezegd, zij hebben gezegd we hebben

haar altijd gewaarschuwd en tegen haar gezegd, je moet hiermee stoppen. Maar

kennelijk hield zij te veel van geld (…)”.

[D] zegt dat het niet kan, dat deze ouders dit allemaal toelaten en toestaan. [C]

zegt dan dat [medeverdachte 5] het altijd allemaal heeft afgekeurd. [medeverdachte 5] heeft ze

gewaarschuwd en gezegd dat het niet goed is waar ze mee bezig zijn. Maar hij heeft

niets te vertellen en er wordt niet naar hem geluisterd. [verdachte] was de baas en hij moest

zijn mond houden.
_321acb84-b31f-4f74-9cf2-79c2266f99eb

4.3.1.4. Bewijsoverwegingen witwassen

De rechtbank ziet aanleiding de verschillende onderdelen van het ten laste gelegde witwassen in een andere volgorde te bespreken.

4.3.1.4.1. Aangetroffen contante geldbedrag

Door de officieren van justitie is onder feit 1 een bedrag van € 271.705,72 tenlastegelegd als witwasbedrag.
De rechtbank stelt vast dat in de woning van [verdachte] en [medeverdachte 5] bij de doorzoeking in totaal een geldbedrag van € 270.061,47 is aangetroffen en inbeslaggenomen.

Op grond van de tapgesprekken is duidelijk dat een groot deel van het daar aangetroffen geld aan [medeverdachte 1] toebehoort. Er lag, blijkens de tapgesprekken, ook geld van [medeverdachte 2] in die woning, maar daarbij ging het om kleinere bedragen. Ook [medeverdachte 4] bewaarde geld in de woning van zijn ouders.

Uit de vonnissen die de rechtbank gelijktijdig met dit vonnis wijst in de zaken tegen medeverdachten [medeverdachte 1] (16-707096-16), [medeverdachte 4] (16-707097-16) en [medeverdachte 2] (16-707101-16), welke zijn gepubliceerd, volgt dat de rechtbank bewezen acht dat deze drie zoons van verdachte zich schuldig hebben gemaakt aan handel in verdovende middelen. Ook volgt uit die vonnissen dat de rechtbank bewezen acht dat zij de opbrengsten van die drugshandel hebben witgewassen door de opbrengsten bij hun ouders in huis te verstoppen. De rechtbank beschouwt de inhoud van die vonnissen als hier herhaald en ingelast.

Op basis daarvan staat vast dat het in de woning van verdachte aangetroffen geld van misdrijf afkomstig is. De verdediging heeft ter terechtzitting aangevoerd dat [verdachte] ten aanzien van het grootste deel van het aangetroffen geldbedrag niet wist dat dit geld zich in haar huis bevond, dan wel dat zij niet wist dat dit geld van misdrijf afkomstig was. De rechtbank overweegt met betrekking tot dit verweer het volgende. Uit de hierboven opgenomen tapgesprekken komt een geheel ander beeld naar voren. De bewijsmiddelen laten zien dat [verdachte] tezamen met [medeverdachte 5] het aanspreekpunt was voor het in de woning aanwezige geld en dat over de opnames dan wel het afgeven van het geld door [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] of [medeverdachte 4] aan [verdachte] werd gecommuniceerd. [verdachte] had overleg met [medeverdachte 5] , onder meer over de verbergplaatsen van het geld dan wel over het klaarleggen van het geld voor voornoemde zoons. Tot slot werd de woning niet onbeheerd achtergelaten.
Met betrekking tot de wetenschap van [verdachte] dat het geld van misdrijf afkomstig was overweegt de rechtbank dat uit het tapgesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 2] waarin [verdachte] [medeverdachte 2] waarschuwt en zegt dat hij ‘dat’ weg moet gooien duidelijk blijkt dat zij weet heeft van de criminele activiteiten van [medeverdachte 2] . Uit het bij de bewijsmiddelen opgenomen tapgesprek van familieleden [C] en [D] , volgt dat [verdachte] ook op de hoogte was van de criminele activiteiten van de rest van haar gezin en dat zij zelfs ‘de baas’ wordt genoemd. De rechtbank passeert het voorwaardelijke verzoek van de verdediging om [C] als getuige te horen, nu de rechtbank geen noodzaak ziet tot het horen van deze getuige. De verklaring van getuige [C] is immers niet doorslaggevend, maar biedt steun aan de overige hiervoor opgenomen bewijsmiddelen.

Tussenconclusie ten aanzien van het geldbedrag

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen, op de na te melden wijze, dat [verdachte] en [medeverdachte 5] in nauwe en bewuste samenwerking met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] , contante geldbedragen hebben witgewassen, waarbij sprake is van een totaalbedrag van € 270.061,47.
4.3.1.4.2. Bewijsoverweging ten aanzien van de appartementen

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de appartementen zijn aangekocht door [verdachte] met spaargeld van [verdachte] en [medeverdachte 5] .
Op grond van de hierboven opgenomen bewijsmiddelen stelt de rechtbank het volgende vast.Uit de koopakte van de appartementen blijkt dat [medeverdachte 1] door [verdachte] is gevolmachtigd voor de aankoop van beide appartementen. Uit de tapgesprekken volgt dat [medeverdachte 1] zijn geld daar heeft gestald en dat hij zich als zijnde de eigenaar ontfermt over de rekeningen van water en licht. Uit niets uit het dossier blijkt hoe de woningen op een legale wijze zouden kunnen zijn bekostigd. Hiertoe overweegt de rechtbank dat uit het dossier blijkt er in de gehele onderzoeksperiode een totaalbedrag van € 173.535,22 is bijgeschreven op beide rekeningen van [verdachte] en [medeverdachte 5] . Uit de tevens opgenomen berekening blijkt dat een gemiddeld huishouden in die periode een minimale totaaluitgave heeft van €181.802,-. Dit leidt tot de conclusie dat er geen ruimte is geweest voor [verdachte] en [medeverdachte 5] om van hun inkomsten spaartegoeden op te bouwen, laat staan een spaartegoed dat zodanig hoog is dat daarmee twee appartementen in Marokko kunnen worden gekocht. De rechtbank acht de stelling dat de appartementen betaald zijn met spaargeld van [verdachte] en [medeverdachte 5] dan ook onvoldoende concreet en verifieerbaar, nu de stelling niet met stukken of op andere wijze is onderbouwd dan wel aannemelijk is gemaakt. De rechtbank merkt hierbij op dat [verdachte] zelf bij de politie en ook ter zitting bij de rechtbank geen enkele verklaring heeft afgelegd over de aanschaf van de appartementen. De stelling dat [verdachte] de appartementen met spaargeld heeft betaald, is pas bij pleidooi door haar advocaat naar voren gebracht. Verder overweegt de rechtbank hierbij dat niet is gebleken dat [verdachte] en [medeverdachte 5] voorafgaand aan januari 2012 (de begindatum van de onderzoeksperiode naar hun financiën) zodanig hogere legale inkomsten hadden dan in de onderzoeksperiode dat zij voorafgaand aan die periode een spaartegoed hebben kunnen opbouwen.
De rechtbank is van oordeel dat het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden, zoals blijkt uit de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen en bewijsoverweging, niet anders kan zijn dan dat de appartementen zijn aangekocht met geld dat door [medeverdachte 1] en mogelijk andere zoons van [verdachte] is verdiend met de handel in verdovende middelen. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [verdachte] op de hoogte was van de criminele activiteiten van haar zoons. Door op deze wijze de appartementen aan te schaffen acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen door het omzetten van geld dat van misdrijf afkomstig is geweest.

Conclusie

De rechtbank is, zoals hiervoor is aangegeven, van oordeel dat [verdachte] het aangetroffen contante geld heeft witgewassen. Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat de appartementen in [woonplaats] zijn bekostigd met geld afkomstig uit enig misdrijf. De rechtbank acht dan ook feit 1 wettig en overtuigend bewezen op de hieronder vermelde wijze. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de ruime periode, de omvang van het bedrag en het feit dat ook het witwassen van de appartementen bewezen wordt geacht, [verdachte] van dit witwassen een gewoonte heeft gemaakt.
Partiële vrijspraak

Op grond van de bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat sprake is geweest van witwassen in de periode van 29 september 2014 tot en met 21 februari 2017. De rechtbank spreekt verdachte partieel vrij van de eerdere periode die ten laste is gelegd wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte voorafgaande aan de bewijsbare periode zich al schuldig heeft gemaakt aan witwassen.
4.3.1.5. Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen criminele organisatie (feit 2).

4.3.1.5.1. Inleiding

Van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is sprake als blijkt van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad. Dit kan blijken uit een onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Vast moet komen te staan dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Daarnaast moet verdachte een aandeel hebben in het samenwerkingsverband dan wel moet verdachte de gedragingen, die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, ondersteunen. Voor de bewezenverklaring van ‘een organisatie’ als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrechtis niet vereist dat de verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is. Tot slot moet bewezen kunnen worden dat verdachte opzet had op het deelnemen van de organisatie. Voldoende daarvoor is dat verdachte in zijn algemeenheid weet dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.
Gelet op de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen blijkt van een onderling afstemmen van activiteiten tussen (onder meer) [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] en [verdachte] . Ook blijkt van een onderlinge verdeling van de werkzaamheden.

4.3.1.5.2. Aanvullende bewijsmiddelen

Voor de in dit hoofdstuk gebruikte bewijsmiddelen wordt verwezen naar de hieronder opgenomen bewijsmiddelen en hierboven opgenomen bewijsoverwegingen. Nu de bewijsmiddelen, ten behoeve van de volledigheid van het vonnis, voor alle leden van de criminele organisatie op eenzelfde manier zijn opgenomen, is er op sommige punten sprake van herhaling van de bewijsmiddelen.
Witwassen

Appartementen [woonplaats]

Op 3 mei 2016 is bij het Financial Intelligence Unit (FIU) een verzoek verstrekking gedaan betreft ongebruikelijke transacties. Op 26 augustus 2016 zijn door het FIU gegevens verstrekt, waaruit blijkt dat [verdachte] op 29 september 2014 twee appartementen heeft aangekocht in [woonplaats] met de nummers [nummer] en [nummer] . Het gaat daarbij om appartementen aan de straat [adres] , [adres] , op de zevende verdieping. Dit wordt bevestigd door het Kadaster te Marokko, waarbij op de eigendomsverklaringen de onroerende goederen respectievelijk [adres] en [adres] worden genoemd onder vermelding van de hiervoor genoemde nummers.
Uit de (aankoop)akte van de appartementen volgt dat [verdachte] aan [medeverdachte 1] een volmacht heeft gegeven voor de aankoop van beide appartementen.

Op 26 oktober 2016 om 00:38 uur belt [verdachte] naar [NNvrouw 1] ():

[NNvrouw 1] vraagt haar of het huis in [woonplaats] groot is.

[verdachte] zegt: "Ja en we hebben daar twee woningen zelfs".

(…)

[verdachte] zegt dat [medeverdachte 1] daar zijn geld heeft gestald.
_07f1565e-2b43-4c58-bc4a-fff997f1e0b1

Op 15 oktober 2016 om 00:05 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [NNman 1] (( [NNman 1] ):

[medeverdachte 1] vraagt of [NNman 1] in [woonplaats] is.

[NNman 1] is in [woonplaats] .

(…)

[NNman 1] ik sta nu voor jouw deur.

(…)

[NNman 1] ik ben voor jou naar die hoe heet het geweest, naar die water en licht

(…)

[NNman 1] water zit nog geld maar op licht zit geen geld op die ander ook je weet toch die ander huis die je niet gebruikt,

(…)

[telefoonnummer] man ik heb daar geld liggen [G] ga naar huis

(…)

[telefoonnummer] ik heb liggen in een kussen van die bank
_9e84a043-45fb-48fa-80de-8b608fc28df8

Zonnebanken

Uit het Uittreksel van de Kamer van Koophandel, gedateerd op 13 juni 2016, blijkt dat de zonnestudio ‘ [naam] ’ is gevestigd op het adres [adres] te [woonplaats] . De (enige) eigenaar van de zonnestudio is [medeverdachte 1] . Uit het uittreksel blijkt verder dat de onderneming in de periode van 4 mei 2015 tot en met 5 december 2015 de handelsnaam [bedrijf 1] heeft gevoerd.
Verbalisant [verbalisant 3] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:

Tijdens de doorzoeking op 21 februari 2017 is er op het [adres] een factuur met factuurnummer 14092 aangetroffen van [bedrijf 2] . Op de factuur is te zien dat er 3 zonnebanken zijn aangekocht. (…) De factuur staat op naam van [bedrijf 1] , [adres] te [woonplaats] . Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat [naam] , waarvan [medeverdachte 1] eigenaar is in de periode 04-05-2015 tot en met 05-12-2015 de naam [bedrijf 1] heeft gevoerd. Het totaalbedrag van de factuur bedraagt € 83.273,75. Op de factuur is met pen genoteerd dat er € 63.273,75 contant is betaald en de overige € 20.000,00 via de bank is betaald. Op de uitgeleverde mutatieoverzichten van ABN AMRO Bank van rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [medeverdachte 1] is te zien dat de overboeking van € 20.000,00 op 26 november 2015 wordt overgeboekt naar de rekening van [bedrijf 2] met in de omschrijving factuurnummer 14092. Het bedrag van € 63.273,75 is op deze rekening niet zichtbaar in de bevraagde periode.
_c583c864-430d-4c46-bb0b-5c63bac88677

Getuige [getuige 1] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:

V: Wat verdiende je per uur bij [naam] ?

A: Ik twijfel tussen 5 euro of 6,50 euro per uur. Ik kreeg per maand tussen de 600 en 700 uitbetaald.

V: Hoe kreeg je je salaris uitbetaald?

A: Ik kreeg dat altijd in een envelop contant.
_38ed517a-8d71-4e41-9ad3-94256a9262f8

V: Hoe kregen de collega’s uitbetaald?

A: Ook contant uitbetaald.

(…)

V: Hoeveel klanten kwamen er gemiddeld op een dag bij [naam] ?

A: Dat verschilde. Ja doordeweeks op dinsdag bijvoorbeeld 10/15 per dag. De donderdagavond ongeveer 10. Zondag was het heel stil, nou ongeveer maximaal 7 klanten over de hele dag.

V: Verkochten jullie ook nog spullen?

A: Ja, cremes en zo

V: Waren er ook nog klanten die alleen binnen kwamen om creme te kopen?

A: Ja die kwamen dan alleen voor. Dat gebeurde niet zoveel. (…)

V: Hoeveel Euro kostte het om onder de zonnebank te gaan?
_937474fe-5261-453d-a213-5059f4315ddc

A: Dat kost € 7,50 voor maximaal 20 minuten. Als je langer ging dan kwam er 0,50 cent per 5

minuten bij.

V; Werd dat contant afgerekend of gepind?

A: Allebei,

V: Dus er was contant geld aanwezig, hoeveel zal er aan aan het eind van de dag in de kassa.

A: Aan het begin van de dag zat er meestal 45 euro in de kassa. Aan het eind van de dag had je meestal 150 tot 200 euro.
_ef0b9d53-1f9a-4515-b4d3-cbb655caddab

Je zag ook dat de zonnestudio niet lekker liep, qua klanten. Er liepen echt niet zoveel klanten binnen. Als je daar dan de hele dag bent en je krijgt maar maximaal 10 a 15 klanten per dag. Dit was echt wel over de hele periode dat ik daar gewerkt heb.

Contant geldbedrag

Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Op dinsdag 21 februari 2017 vond er (…) een doorzoeking (…) plaats in de woning aan het [adres] in [woonplaats] . (…)

Hieronder volgt een overzicht van de genummerde ruimtes.

01: woonkamer

02: keuken

03: buitenkeuken

04: wc

05:gang

06:schuur

07: slaapkamer rechts

08: slaapkamer midden

09: slaapkamer links

10: overloop

11: badkamer

12: inloopkast tweede verdieping

13: overloop tweede verdieping

14: slaapkamer tweede verdieping

15: kruipruimte

16: tussenberging inclusief houten afscheidingswand tussen de berging en buitenkeuken
_7f7a9320-5d9b-43a4-bf2d-f06396d4855f

Ruimte 02:

1907445 Contant geld 940 euro
_10dc2148-31cf-414d-8b9d-38c794e5fa0c

Ruimte 6:

1907358 Contant geld. 8100 euro. Aangetroffen in doos met koffiepotje. Geldbedrag was in stapeltjes van o.a 500 euro en 400 euro opgedeeld. Om elk stapeltje zat een opnamebewijs van de ABN- AMRO gewikkeld. Op dit bewijs stond met de pen geschreven de namen [H] .

1907359 Contant geld. 10.000 euro. Zat in een pan in blauwe verpakking

1907361 Contant geld. 15.100 euro. Zat in een pan, die in een doos zat

1907363 Contant geld. 35.000 euro Zat in een plastic tas

1907365 Contant geld. 15.000 euro Zat in een plastic tas

1907391 Contant geld. Muntgeld 2676,47. Verdeeld over 5 (plastic) tassen

(…)

1908393 Contant geld. 20.700 euro. Zat in een plastic tas
_cc6307d8-3624-44a4-98a5-01945b6f6cdf

Ruimte 09:
_8eeb3315-95d1-49b9-b141-31d371a03ef2

1907448 Contant geld. 9295 euro. Zat in een zak van een kledingstuk

1907948 Contant geld. 450 euro
_ab46922d-4c1c-4483-a7ae-637f87e428fb

Ruimte 15:

1907453 Geld. 34.900 euro

(…)

Ruimte 16:

1907458 Contant geld. 117.900 euro
_bfe742c9-e2f4-40e2-9797-c4d1b1c3d2f3

Verbalisant [verbalisant 2] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:

Op dinsdag 21 februari 2017 (…) bevond ik me, (…) in perceel [adres] te [woonplaats] (…). Mij was gevraagd (…) de bij de woning behorende schuur te doorzoeken.
_93d810b1-dfdf-4192-9691-ffb0e29b5afb

Foto 2: Diverse bankbiljetten in een plastic tas. Deze tas zat vervolgens in een zwarte pan.

Foto 3 t/m 6: Pakje bankbiljetten, geseald, in doos met coffee/theemaker
_c1f8ad04-1aa6-40ea-a737-b3ebb07f8c8c

Fot 7 t/m 9: Pakje bankbiljetten in blauw plastic in snelkookpan
_026828dd-592d-47ed-880d-92ffd89389b7

Foto 10 t/m 15: Diverse tassen met muntgeld
_111150f4-0ee8-40a4-b773-370df6d86c63

Op 18 oktober 2016 om 23:47 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):

[medeverdachte 2] : Ik ben onderweg, vraag mijn moeder 600 euro daar voor mij neer te leggen.
_03abe04d-4bb6-4e92-af05-99d0dbac6326

Op 30 oktober 2016 om 18:43 uur belt [medeverdachte 1] ( [telefoonnummer] ) naar [verdachte] :

[verdachte] Heb je wat nodig?

[telefoonnummer] Ja ik heb geld nodig.

[verdachte] Als je geld nodig hebt moet je wachten tot je vader er is.
_94dac1af-d13f-4d38-94f8-ebfc2ebe5790

Op 11 november 2016 om 21:12 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [NNman 2] :

[medeverdachte 1] : ‘En mijn bewaargoed is dat er nog niet’

(…)

[medeverdachte 1] : Ga het afmaken en ga dat geld halen.
_32eaf44e-76f1-4446-93ee-3f2337741250

Op 18 november 2016 om 00:00 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ):

[verdachte] : Pas op, ze zijn net langs gereden. (…)

Ja, ze zijn hier langs gereden ik heb ze gezien.

(…)

[medeverdachte 2] : Verstop dat geld goed.

(…)

[medeverdachte 2] : Verstop al dat geld.

[verdachte] : Gooi DAT weg en ga naar je broer. (…)
_1df73cc3-ab28-456c-8a05-608de2b985b8

Op 10 december 2016 om 14:33 belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [verdachte] :

[verdachte] : vraagt hem waarom wilt hij komen.

[medeverdachte 2] : Ik wil een klein beetje van dat bewaargoed opnemen.
_fb6812bd-5204-4612-9572-67acaca60d12

Op 10 december 2016 om 14:33 belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [verdachte] :

[verdachte] : neemt op en zegt dat zij [medeverdachte 1] gaat bellen.

[medeverdachte 2] : vraagt haar aan [medeverdachte 1] te vragen 1500 neer te leggen.
_ed04c273-88d1-4e14-a7f6-50ac54b5e5a9

Op 18 december 2016 om 18:05 uur belt [medeverdachte 4] ( [medeverdachte 4] ) naar [verdachte] :

[medeverdachte 4] : Is goed, als ik jou bel, dan moet je naar huis komen, is dag goed.

[verdachte] : Waarom?

[medeverdachte 4] : Je moet niet vragen waarom? Klaar.

[verdachte] : Ik kan nu niet naar huis komen nu...euhhhh....

[medeverdachte 4] : Oke, is mijn vader daar?

(…)

[medeverdachte 4] : Ik wil namelijk daar euhhh neerzetten, je weet zelf wel, papier....toiletpapier.

[verdachte] : Euhhh...dan moet je tegen [medeverdachte 1] het zeggen, je moet het tegen [medeverdachte 1] zeggen en die kan jou het vertellen dan. Die kan je dat ene vertellen dan.

[medeverdachte 4] : Hij gaat vertrekken vriend, hij zei tegen mij, alleen [A] is daar.

[verdachte] : Alleen als je mij komt ophalen en dat ik dan terug kom.
_1c2e4002-ef5d-4e7b-85c4-91a4d61a2844

Op 24 december 2016 om 14:02 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [verdachte] :

[medeverdachte 2] : Zou jij alstublieft dat geld allemaal gereed houden.
_a83b30d0-37c2-4430-b95d-5702eb07c03b

Op 27 december 2016 om 13:05 uur belt ( [NNman 3] ’) naar [verdachte] :

[medeverdachte 2] : Waar heb je dat geld in de tuin verstopt?

[verdachte] : Dat van jou is in de tuin!!!
_7bffd6ee-ecf6-4a4e-a70e-79b7f358fb32

Op 29 december 2016 om 11:44 uur belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):

[verdachte] : Waar heb je dat plastic zakje gedaan? Die je hier vandaan meegenomen hebt van die grote (oudste). Achter de magnetron of achter de borden.

[medeverdachte 5] : Van wie? Van [medeverdachte 2] of niet?

[verdachte] : Nee, van die grote, die oudste!!!

[medeverdachte 5] : Ligt in de Kookpot (voor couscous)!!!

[verdachte] : En die anderen???

[medeverdachte 5] : Die van [medeverdachte 2] , achter magnetron. Klaar.

(…)

[medeverdachte 5] : Dat van [medeverdachte 2] is niet veel, daar zit niet veel, klaar.
_2b40f8bd-1697-4919-b6cc-0e011823aa9a

Op 13 januari 2017 om 19:52 uur belt [NNvrouw 2] naar [verdachte] :

[verdachte] zegt dat [medeverdachte 5] en [B] naar die familie is om afscheid te nemen, maar dat zij niet gaat tot zij weer terug komen. [verdachte] zegt dat zij de woning niet onbeheerd wilt laten.
_7233bbc6-f4a0-4d95-a694-669ab93e91af

Op 13 januari 2017 om 19:55 uur belt [medeverdachte 5] naar [verdachte] :

[medeverdachte 5] zegt, moet ik dan zelf komen.

(…)

[verdachte] zegt: "Kijk maar wat je doet, maar ik zal de woning niet onbeheerd achterlaten".

[medeverdachte 5] zegt dat het goed is en dat hij komt.
_e1a30ab9-5c7c-4f8c-a2d9-51ef8cd1cc4b

Familieleden [C] en [D] hebben op 22 februari 2017 een tapgesprek met elkaar gevoerd:

[C] zegt dat de politie heel veel geld gevonden heeft in de tuin van [verdachte] . Zij weet

niet of er hasj gevonden is. [D] : “Hoe kan [verdachte] al die spullen in haar huis laten dan en dat toezien?”

[C] : “Ja, dat hebben [E] en [F] ook gezegd, zij hebben gezegd we hebben

haar altijd gewaarschuwd en tegen haar gezegd, je moet hiermee stoppen. Maar

kennelijk hield zij te veel van geld (…)”.

[D] zegt dat het niet kan, dat deze ouders dit allemaal toelaten en toestaan. [C]

zegt dan dat [medeverdachte 5] het altijd allemaal heeft afgekeurd. [medeverdachte 5] heeft ze

gewaarschuwd en gezegd dat het niet goed is waar ze mee bezig zijn. Maar hij heeft

niets te vertellen en er wordt niet naar hem geluisterd. [verdachte] was de baas en hij moest

zijn mond houden.
_9df4770c-5976-4112-a4d5-175a876f7726

Handel en teelt van hennep

Zaaksdossier Chinezen

Op 25 oktober 2016 om 00.30 uur belt [medeverdachte 1] uit naar [NNman 4] :
[medeverdachte 1] : Amsterdam, wanneer China, papieren moet betalen he mijn broertje

[NNman 4] : Broertje?

[medeverdachte 1] : Geld money money betalen, betalen huur.
_e396cd3e-7472-4930-8819-ce5f1088d31c

Enkele weken eerder, op 7 oktober 2016, belt een NNman vanaf telefoonnummer [NNman 5] , het huisnummer van de familie [familie] , met het bedrijf Energie Direct. Deze persoon zegt dat hij binnenkort weer alleen gaat wonen en geeft op te zijn: [medeverdachte 3] , nieuwe postcode [postcode] [woonplaats] , huisnummer [nummer] . De postcode en het huisnummer komen overeen met het adres [adres] te [woonplaats] .

Uit een hypotheekdossier van de SNS bank blijkt dat [medeverdachte 3] op 9 oktober 2012 een koopovereenkomst heeft getekend en een hypotheek heeft afgesloten voor het appartement [adres] te [woonplaats] .

Op 2 november 2016 om 14:53 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 4] :

[NNman 4] : Hoe laat komen?

[medeverdachte 1] : Half uurtje. 1 persoon gezien grote werk. Grote werk
_19775efd-717d-4c47-be93-35b5e5159e8e

Door het observatieteam (OT) wordt waargenomen dat op 3 november 2016 een man gelijkend op [medeverdachte 1] uit het portiek van een flatgebouw aan de [adres] , o.a. nummer [nummer] , te [woonplaats] komt met twee onbekende personen.

Op 29 november 2016 om 18:19 uur belt [NNman 6] naar [medeverdachte 1] :

[medeverdachte 1] : Ja rustig. Jij Amsterdam België?

[NNman 6] : Ja ja.

[medeverdachte 1] : Amsterdam.

[NNman 6] : Ja Amsterdam

(…)

[medeverdachte 1] : Ah Oke, uh. Ik morgen komen ja?

(…)

[medeverdachte 1] : Praten voor werk ja.

[NNman 6] Oke is goed.
_8ffdf73c-c88b-4f69-b429-ab9ed7c087da

Uit gesprekken van 2 december 2016 blijkt dat [NNman 6] en een broertje van [medeverdachte 1] elkaar ontmoet hebben.

Op 3 december 2016 belt [medeverdachte 1] naar [NNman 6] :

[medeverdachte 1] : Groot he?

[NNman 6] : 1 kamer nog niet klaar.

(…)

[medeverdachte 1] : (…) hoeveel zakkie hoeveel zakkie?
_29ea8d51-1487-4e60-a617-daffaae630c2

[NNman 6] : Ehmmm, drie, vier, heel veel, (onverstaanbaar) misschien 1 kamer misschien

bijna 40 stuks.
_a1a61aee-d2e5-4304-8a15-72dd38c6d45d

Later die dag belt [medeverdachte 1] uit naar [NNman 6] :

[medeverdachte 1] En je kamer klaar?
[NNman 6] : Ja het is klaar, slapen nu (lacht).

[medeverdachte 1] : Ok nee. Geen probleem. Beter beter slapen. Ok is goed. Ik eh… kom straks,

dan meenemen helft pakken alvast ja.
_da42407f-86ed-4f12-bd3e-7099eed33ad7

Op 4 december 2016 om 15:56 uur belt [medeverdachte 1] het Belgische nummer eindigend op * [NNman 7] ( [NNman 7] ):

[NNman 7] : Hallo ze hebben niet veel meer te gaan en zijn bijna klaar.

[medeverdachte 1] : Zijn ze bijna klaar ook met die afval?

[NNman 7] : Alles is klaar ze zijn bezig met dat andere en zijn bijna klaar.

(…)

[medeverdachte 1] : Zeg tegen hem dat hij je die nieuwe toppen moet geven.
_feb696d4-2edf-41c7-8874-1f5f27e36bc7

Op 4 december 2016 om 17:00 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 7] :

[medeverdachte 1] : Stuur mij het adres niet van die Europeaan maar een straat daar achter, dan komt mijn broertje, die vult de auto met die spullen en jij rijdt achter hem aan richting Brussel en dan gaat hij naar binnen om het te maken en jij moet met die mensen terug komen.

[NNman 7] : Moet ik terug komen naar jou?

[medeverdachte 1] : Ja gaat het niet?

[NNman 7] : Dat wel alleen ik heb die kinderen bij me.
_4d62a2fe-2bb5-478f-9e12-0a716a0155c4

Uit het tapgesprek van 11 december 2016 blijkt dat [NNman 7] met ‘die kinderen’ de Chinezen bedoelt.

Op 4 december 2016 om 17:22 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 6] :

[medeverdachte 1] : Klaar?

[NNman 6] : Ja klaar, klaar.

[medeverdachte 1] : Hoeveel zakje dan?

[NNman 6] : Nog 6 zakjes.

(…)

[medeverdachte 1] : Oke. Uhh mijn vriend jou brengen ja Amsterdam he.
_9f721712-c406-498d-9327-e1f114f3b255

Op 4 december 2016 om 22:24 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 7] :

[medeverdachte 1] : Oke stuur morgen iemand, maar het moet geen kleine auto zijn. Er gaan er 80

in een doos en ik heb 450 besteld dus reken om 7 dozen.
_1e4beb1e-5101-4a76-bd3b-02472132a7ca

Op 9 december 2016 om 14.33 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 7] :

[NNman 7] : Ik ben klaar, ik vertrek nu. (…) Ik heb 18 gedaan en er zijn nog maar 4 over.

(….) Maar wat ik je wilde zeggen, die ene is wel goed. (…) Dat spul is wel goed, alleen te

veel warmte gekregen, hij is erg droog geworden.

[medeverdachte 1] : Hij is dus droog en droog, erg droog.

[NNman 7] : Ja, hij heeft te veel warmte gekregen. Volgende keer moet je die 21 graden

doen.

[medeverdachte 1] : Ik ben al drie a vier dagen niet geweest.
_7d17b948-0208-48e1-8d3b-34d8a136d256

Op 9 december 2016 om 18.58 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 7] ( [NNman 7] ):

[medeverdachte 1] : Wat ik je wilde vragen, is volume goed?

[NNman 7] : (…) Is normaal. Is normaal (…) het is goed. (…) Net als altijd.

[medeverdachte 1] : Is de zak vol, is de zak helemaal vol?

[NNman 7] : Nee, hij is niet helemaal vol. Het is normaal , het is normaal, net als altijd.

[medeverdachte 1] : In ieder geval, ik had eerder deze Appie hier gebeld en die vertelde mij dat hij

vol, dat hij vol is en vervolgens zei hij: “Oke, als jij dat brengt, dan ben ik bereid 46 te

betalen en als het echt goed is, als het om goed spul gaat. (…)

[NNman 7] : Nee, nee, nee, ik moet eerlijk zeggen, het is goed spul, heel goed, de fout die

ermee hebben gemaakt, is dat die heel erg droog is, we hebben hem veel warmte gegeven.
_7f2e78ea-c002-4035-b4e9-47f5201a43e0

Op 12 december 2016 te 22:24 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 7] ( [NNman 7] ):

[NNman 7] : Vraagt [medeverdachte 1] door te geven of men een dag extra er bij kan plannen om de afval weg te brengen/halen.

[medeverdachte 1] : Zegt dat hij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. [medeverdachte 1] zegt dat zij 'ze' (werkers) 100 of 150 euro extra per man gaan geven en dat 'zij' alles zullen opruimen. [medeverdachte 1] zegt dat hij 'ze' vrijdag zal brengen.
_1ad162b1-e860-423e-8b3e-a26e4f60bb78

Op 19 december 2016 om 15.43 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 6] :

[medeverdachte 1] : Jij kan morgen werken totaal 4 personen. (…)
_5e512eaa-7973-4f88-94c0-5a8eb2406f35

Op 20 december 2016 om 14.31 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 6] :

[medeverdachte 1] : Mijn vriend 6 uur komen. (…)

[NNman 6] : Ok is goed (ntv) Hoeveel