Uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2019:2632

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 12-06-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Midden-Nederland op 12-06-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBMNE:2019:2632, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 16/707093-16 (P)


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrechtZittingsplaats Utrecht
Parketnummer: 16/707093-16 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 12 juni 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,
geboren op [1956] te [geboorteplaats] (Marokko),ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres [woonplaats] , [adres] .

ECLI:NL:RBMNE:2019:2632:DOC
nl

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrechtZittingsplaats Utrecht
Parketnummer: 16/707093-16 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 12 juni 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,
geboren op [1956] te [geboorteplaats] (Marokko),ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres [woonplaats] , [adres] .
1

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 15 augustus 2017, 27 oktober 2017, 5 juni 2018, 13 juni 2018, 5 februari 2019, 8 april 2019, 9 april 2019, 15 april 2019 en 29 mei 2019.

Op 8, 9 en 15 april 2019 heeft de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsgevonden, waarbij de strafzaak tegen verdachte gelijktijdig, maar niet gevoegd is behandeld met de strafzaken tegen de medeverdachten [medeverdachte 1] (16-707096-16), [medeverdachte 2] (16-707101-16), [medeverdachte 3] (16-707108-16), [medeverdachte 4] (16-707097-16) en [medeverdachte 5] (16-707120-16). Op 29 mei 2019 is het onderzoek ter terechtzitting gesloten.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officieren van justitie mrs. H.C. van Ooijen en E.M. van der Burg en van hetgeen de raadsman van verdachte, mr. L. de Leon, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

2

De tenlastelegging is ter terechtzitting van 5 februari 2019 gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1:(primair)subsidiair
feit 2:

3

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4

4.1
Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de onder 1 primair en 2 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. Daartoe hebben zij – kortgezegd – voor het onder 1 ten laste gelegde witwassen onder andere verwezen naar het aangetroffen geld in de woning van verdachte en diverse tapgesprekken, onder meer gesprekken gevoerd tussen verdachte () en medeverdachte [medeverdachte 5] (), zijn echtgenote. Voor de bespreking van het onder 2 ten laste gelegde hebben zij, onder verwijzing naar het dossier en het juridisch kader, betoogd dat van deelneming aan een criminele organisatie sprake is geweest.

4.2
Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte integraal dient te worden vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten. De verdediging heeft met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde witwassen betoogd dat verdachte er geen wetenschap van had dat het ten laste gelegde bedrag in de woning lag dan wel dat hij niet wist dat dit van misdrijf afkomstig was. Ook van de onder 2 ten laste gelegde deelname aan een criminele organisatie moet verdachte worden vrijgesproken, omdat er geen sprake is van een georganiseerd samenwerkingsverband en verdachte daaraan bovendien, als dat er wel zou zijn geweest, geen bijdrage aan heeft geleverd.

4.3
Het oordeel van de rechtbank

4.3.1.
Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen4.3.1.1 Inleiding
_40f31b5f-d0a2-4d59-99ec-6d1e25225870

Naar aanleiding van een anonieme brief en informatie van het Team Criminele Inlichtingen over criminele activiteiten van [medeverdachte 1] (heeft de politie eenheid Midden-Nederland in september 2016 een onderzoek naar [medeverdachte 1] en zijn medeverdachten ingesteld. De politie heeft meerdere telefoonnummers van [medeverdachte 1] afgetapt en daarna ook de nummers van zijn broers [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en zijn ouders [verdachte] en [medeverdachte 5] afgetapt. Op basis van via de tap verkregen informatie is er op 4 januari 2017 en 12-14 januari 2017 door de politie een actiedag georganiseerd. Vervolgens zijn op 21 februari 2017 in Nederland 10 locaties doorzocht en hebben er in België drie doorzoekingen plaatsgevonden.
4.3.1.2 Inleidende overwegingen

Bewijsoverweging telefoonnummers verdachten
_0b481149-f132-4e8c-888d-bd1a1111628f

Er is geen verweer gevoerd ten aanzien van de hieronder opgenomen telefoonnummers die door de rechtbank worden toegeschreven aan de verdachten. De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, en de processen-verbaal waarin de identiteit van de gebruiker van de voornoemde telefoonnummers telkens wordt geïdentificeerd, vast dat in de ten laste gelegde periode [medeverdachte 1] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [medeverdachte 1], [telefoonnummer] en [telefoonnummer], [medeverdachte 2] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer], [medeverdachte 2], [medeverdachte 2], [telefoonnummer] en [telefoonnummer], [medeverdachte 4] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] en [medeverdachte 4], [medeverdachte 3] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer], [verdachte] gebruik heeft gemaakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] en [medeverdachte 5] gebruik heeft gemaakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] . Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis, zal de rechtbank bij het weergeven van tapgesprekken in plaats van voormelde telefoonnummers de namen van de verdachten weergeven.
4.3.1.3. Bewijsmiddelen ten aanzien van witwassen (feit 1)

Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Op dinsdag 21 februari 2017 vond er (…) een doorzoeking (…) plaats in de woning aan het [adres] in [woonplaats] . (…)

Hieronder volgt een overzicht van de genummerde ruimtes.

01: woonkamer

02: keuken

03: buitenkeuken

04: wc

05:gang

06:schuur

07: slaapkamer rechts

08: slaapkamer midden

09: slaapkamer links

10: overloop

11: badkamer

12: inloopkast tweede verdieping

13: overloop tweede verdieping

14: slaapkamer tweede verdieping

15: kruipruimte

16: tussenberging inclusief houten afscheidingswand tussen de berging en buitenkeuken
_3499856c-a6f2-41d4-b53a-2799051d9b4d

Ruimte 02:

1907445 Contant geld 940 euro
_e1bc054e-e056-48b8-af53-d620e6afd620

Ruimte 6:

1907358 Contant geld. 8100 euro. Aangetroffen in doos met koffiepotje. Geldbedrag was in stapeltjes van o.a 500 euro en 400 euro opgedeeld. Om elk stapeltje zat een opnamebewijs van de ABN- AMRO gewikkeld. Op dit bewijs stond met de pen geschreven de namen [A] .

1907359 Contant geld. 10.000 euro. Zat in een pan in blauwe verpakking

1907361 Contant geld. 15.100 euro. Zat in een pan, die in een doos zat

1907363 Contant geld. 35.000 euro Zat in een plastic tas

1907365 Contant geld. 15.000 euro Zat in een plastic tas

1907391 Contant geld. Muntgeld 2676,47. Verdeeld over 5 (plastic) tassen

(…)

1908393 Contant geld. 20.700 euro. Zat in een plastic tas
_1a52e808-7da1-4465-9cb1-e3bdd53ffff3

Ruimte 09:
_e8b32f82-7f9e-4c74-b9d0-98a95ddc5757

1907448 Contant geld. 9295 euro. Zat in een zak van een kledingstuk

1907948 Contant geld. 450 euro
_8d27b74c-4584-4016-8db5-f36c13bb8a89

Ruimte 15:

1907453 Geld. 34.900 euro

(…)

Ruimte 16:

1907458 Contant geld. 117.900 euro
_33073aac-55e9-4da5-b642-73d0299affc7

Verbalisant [verbalisant 2] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:

Op dinsdag 21 februari 2017 (…) bevond ik me, (…) in perceel [adres] te [woonplaats] (…). Mij was gevraagd (…) de bij de woning behorende schuur te doorzoeken.
_80ee9937-efab-4587-930d-e75d6d37f249

Foto 2: Diverse bankbiljetten in een plastic tas. Deze tas zat vervolgens in een zwarte pan.

Foto 3 t/m 6: Pakje bankbiljetten, geseald, in doos met coffee/theemaker
_071f1721-07c2-477d-a616-d72ac7905892

Fot 7 t/m 9: Pakje bankbiljetten in blauw plastic in snelkookpan
_e2b8f332-34cc-4892-94ba-b19403f73c88

Foto 10 t/m 15: Diverse tassen met muntgeld
_71965e29-530d-4e2c-bd1d-cc7056b7580c

Op 30 oktober 2016 om 18:43 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):

[medeverdachte 5] Heb je wat nodig?

[medeverdachte 1] Ja ik heb geld nodig.

[medeverdachte 5] Als je geld nodig hebt moet je wachten tot je vader er is.
_5ed5f981-fe4b-4751-96da-2865a600f1e0

Op 11 november 2016 om 21:12 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [telefoonnummer] :

[medeverdachte 1] : ‘En mijn bewaargoed is dat er nog niet’

(…)

[medeverdachte 1] : Ga het afmaken en ga dat geld halen.
_3ac4309b-7cb3-4821-a253-bfd03f438f82

Op 18 oktober 2016 om 23:47 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):

[medeverdachte 2] : Ik ben onderweg, vraag mijn moeder 600 euro daar voor mij neer te leggen.
_933f7342-9630-4de2-8c4c-9aa54a611c5a

Op 10 december 2016 om 14:33 belt [medeverdachte 2] ( [telefoonnummer] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):

[medeverdachte 5] : vraagt hem waarom wilt hij komen.

[telefoonnummer] : zegt: "Ik wil een klein beetje van dat bewaargoed opnemen".
_da785659-a252-43c0-8540-df7dde1aa703

Op 10 december 2016 om 14:33 belt [medeverdachte 2] ( [telefoonnummer] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):

[medeverdachte 5] : neemt op en zegt dat zij [medeverdachte 1] gaat bellen.

[telefoonnummer] : vraagt haar aan [medeverdachte 1] te vragen 1500 neer te leggen.
_527b6d40-1294-48e8-b1c9-ef0cd7f5277e

Op 24 december 2016 om 14:02 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] , ‘ [medeverdachte 2] ’) naar [medeverdachte 5] :

[medeverdachte 2] : Zou jij alstublieft dat geld allemaal gereed houden.
_5b21aebb-6ed8-438c-8162-b8af74070854

Op 27 december 2016 om 13:05 uur belt ( [L] , ‘N’) naar [medeverdachte 5] :

N: Waar heb je dat geld in de tuin verstopt?

[medeverdachte 5] : Dat van jou is in de tuin!!!
_bce7a333-37b1-44a7-b7fa-ae975d73bee1

Op 18 december 2016 om 18:05 uur belt [medeverdachte 4] (NNman) naar [medeverdachte 5] :

NNman: Is goed, als ik jou bel, dan moet je naar huis komen, is dag goed.

[medeverdachte 5] : Waarom?

NNman: Je moet niet vragen waarom? Klaar.

[medeverdachte 5] : Ik kan nu niet naar huis komen nu...euhhhh....

NNman: Oke, is mijn vader daar?

(…)

NNman: Ik wil namelijk daar euhhh neerzetten, je weet zelf wel, papier....toiletpapier.

[medeverdachte 5] : Euhhh...dan moet je tegen [medeverdachte 1] het zeggen, je moet het tegen [medeverdachte 1] zeggen en die kan jou het vertellen dan. Die kan je dat ene vertellen dan.

NNman: Hij gaat vertrekken vriend, hij zei tegen mij, alleen [H] is daar.

[medeverdachte 5] : Alleen als je mij komt ophalen en dat ik dan terug kom.
_3d3fb219-98b2-49da-a32e-a849b3a89a76

Op 18 november 2016 om 00:00 uur belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 2] (NNman):

[medeverdachte 5] : Ja, ze zijn hier langs gereden ik heb ze gezien.

(…)

NNman: Verstop dat geld goed.

(…)

NNman: Verstop al dat geld.
_0be68883-070d-4f05-8226-a41d9d29a2d9

Op 29 december 2016 om 11:44 uur belt [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):

[medeverdachte 5] : Waar heb je dat plastic zakje gedaan? Die je hier vandaan meegenomen hebt van die grote (oudste). Achter de magnetron of achter de borden.

[verdachte] : Van wie? Van [medeverdachte 2] of niet?

[medeverdachte 5] : Nee, van die grote, die oudste!!!

[verdachte] : Ligt in de Kookpot (voor couscous)!!!

[medeverdachte 5] : En die anderen???

[verdachte] : Die van [medeverdachte 2] , achter magnetron. Klaar.

(…)

[verdachte] : Dat van [medeverdachte 2] is niet veel, daar zit niet veel, klaar.
_efc584df-9c8c-45f0-90f0-d26824c513be

Op 13 januari 2017 om 19:52 uur belt [telefoonnummer] naar [medeverdachte 5] :

[medeverdachte 5] zegt dat [verdachte] en [B] naar die familie is om afscheid te nemen, maar dat zij niet gaat tot zij weer terug komen. [medeverdachte 5] zegt dat zij de woning niet onbeheerd wilt laten.
_b7f2b56f-3852-442e-aa66-dce67ed07f33

Op 13 januari 2017 om 19:55 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 5] :

[verdachte] zegt, moet ik dan zelf komen.

(…)

[medeverdachte 5] zegt: "Kijk maar wat je doet, maar ik zal de woning niet onbeheerd achterlaten".

[verdachte] zegt dat het goed is en dat hij komt.
_a161423e-73b8-4d9e-bf87-c391dce6d256

Familieleden [C] en [D] hebben op 22 februari 2017 een tapgesprek met elkaar gevoerd:

[C] zegt dat de politie heel veel geld gevonden heeft in de tuin van [medeverdachte 5] . Zij weet

niet of er hasj gevonden is.

[D] : “Hoe kan [medeverdachte 5] al die spullen in haar huis laten dan en dat toezien?”

[C] : “Ja, dat hebben [E] en [F] ook gezegd, zij hebben gezegd we hebben

haar altijd gewaarschuwd en tegen haar gezegd, je moet hiermee stoppen. Maar

kennelijk hield zij te veel van geld (…)”.

[D] zegt dat het niet kan, dat deze ouders dit allemaal toelaten en toestaan. [C]

zegt dan dat [verdachte] het altijd allemaal heeft afgekeurd. [verdachte] heeft ze

gewaarschuwd en gezegd dat het niet goed is waar ze mee bezig zijn. Maar hij heeft

niets te vertellen en er wordt niet naar hem geluisterd. [medeverdachte 5] was de baas en hij moest

zijn mond houden.
_d18c234b-e507-42f2-9215-31c45fb5d054

4.3.1.4. Bewijsoverweging witwassen

Door de officieren van justitie is onder feit 1 een bedrag van € 271.705,72 tenlastegelegd als witwasbedrag. De rechtbank stelt vast dat in de woning van [medeverdachte 5] en [verdachte] bij de doorzoeking in totaal een geldbedrag van € 270.061,47 is aangetroffen en inbeslaggenomen. Op grond van de tapgesprekken is duidelijk dat een groot deel van het daar aangetroffen geld aan [medeverdachte 1] toebehoort. Er lag, blijkens de tapgesprekken, ook geld van [medeverdachte 2] in die woning, maar daarbij ging het om kleinere bedragen. Ook [medeverdachte 4] bewaarde geld in de woning van zijn ouders.
Uit de vonnissen die de rechtbank gelijktijdig met dit vonnis wijst in de zaken tegen medeverdachten [medeverdachte 1] (16-707096-16), [medeverdachte 4] (16-707097-16) en [medeverdachte 2] (16-707101-16), welke zijn gepubliceerd, volgt dat de rechtbank bewezen acht dat deze drie zoons van verdachte zich schuldig hebben gemaakt aan handel in verdovende middelen. Ook volgt uit die vonnissen dat de rechtbank bewezen acht dat zij de opbrengsten van die drugshandel hebben witgewassen door de opbrengsten bij hun ouders in huis te verstoppen. De rechtbank beschouwt de inhoud van die vonnissen als hier herhaald en ingelast.

Op basis daarvan staat vast dat het in de woning van verdachte aangetroffen geld van misdrijf afkomstig is.

De verdediging heeft ter terechtzitting aangevoerd dat [verdachte] niet wist dat dit geld zich in zijn huis bevond, dan wel dat hij niet wist dat dit geld van misdrijf afkomstig was. De rechtbank overweegt met betrekking tot dit verweer het volgende. Uit de hierboven opgenomen tapgesprekken komt een geheel ander beeld naar voren. De bewijsmiddelen laten zien dat [medeverdachte 5] tezamen met [verdachte] het aanspreekpunt was voor het in de woning aanwezige geld en dat de opnames dan wel het afgeven van het geld door [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] of [medeverdachte 4] aan [medeverdachte 5] werden gecommuniceerd. Er vond overleg plaats tussen [medeverdachte 5] en [verdachte] , onder meer over de verbergplaatsen van het geld dan wel over het klaarleggen van het geld voor voornoemde zoons. Tot slot werd de woning niet onbeheerd achtergelaten.

Met betrekking tot de wetenschap van [verdachte] dat het geld van misdrijf afkomstig was overweegt de rechtbank dat uit het bij de bewijsmiddelen opgenomen tapgesprek van familieleden [C] en [D] volgt dat [verdachte] op de hoogte was van de criminele activiteiten van de rest van zijn gezin.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen, op de na te melden wijze, dat [medeverdachte 5] en [verdachte] in nauwe en bewuste samenwerking met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] , contante geldbedragen hebben witgewassen, waarbij sprake is van een totaalbedrag van € 270.061,47. De rechtbank overweegt verder dat de zoons gedurende een (langere) periode via deze constructie hun met criminele activiteiten verdiende geld bij [medeverdachte 5] en [verdachte] hebben verhuld. Gelet op de ruime periode en de omvang van het bedrag, acht de rechtbank wettig en overtuigen bewezen dat [verdachte] van dit witwassen een gewoonte heeft gemaakt.
Partiële vrijspraak

Op grond van de bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat sprake is geweest van witwassen in de periode van 29 september 2014 tot en met 21 februari 2017. De rechtbank spreekt verdachte partieel vrij van de eerdere periode die ten laste is gelegd wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte voorafgaande aan de bewijsbare periode zich al schuldig heeft gemaakt aan witwassen.
4.3.1.5. Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen criminele organisatie (feit 2).

4.3.1.5.1. Inleiding

Van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is sprake als blijkt van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad. Dit kan blijken uit een onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Vast moet komen te staan dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Daarnaast moet verdachte een aandeel hebben in het samenwerkingsverband dan wel moet verdachte de gedragingen, die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, ondersteunen. Voor de bewezenverklaring van ‘een organisatie’ als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is niet vereist dat de verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is. Tot slot moet bewezen kunnen worden dat verdachte opzet had op het deelnemen van de organisatie. Voldoende daarvoor is dat verdachte in zijn algemeenheid weet dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.
Gelet op de hiervoor opgenomen en hierna nog te noemen aanvullende bewijsmiddelen blijkt van een onderling afstemmen van activiteiten tussen (onder meer) [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [verdachte] en [medeverdachte 5] . Ook blijkt van een onderlinge verdeling van de werkzaamheden.

4.3.1.5.2. Aanvullende bewijsmiddelen

Voor de in dit hoofdstuk gebruikte bewijsmiddelen wordt verwezen naar de hieronder opgenomen bewijsmiddelen en hierboven opgenomen bewijsoverwegingen. Nu de bewijsmiddelen, ten behoeve van de volledigheid van het vonnis, voor alle leden van de criminele organisatie op eenzelfde manier zijn opgenomen, is er op sommige punten sprake van herhaling van de bewijsmiddelen.
Witwassen

Appartementen [woonplaats]

Op 3 mei 2016 is bij het Financial Intelligence Unit (FIU) een verzoek verstrekking gedaan betreft ongebruikelijke transacties. Op 26 augustus 2016 zijn door het FIU gegevens verstrekt, waaruit blijkt dat [medeverdachte 5] op 29 september 2014 twee appartementen heeft aangekocht in [woonplaats] met de nummers [nummer] en [nummer] . Het gaat daarbij om appartementen aan de straat [adres] , [adres] , op de zevende verdieping. Dit wordt bevestigd door het Kadaster te Marokko, waarbij op de eigendomsverklaringen de onroerende goederen respectievelijk [adres] en [adres] worden genoemd onder vermelding van de hiervoor genoemde nummers.Uit de (aankoop)akte van de appartementen volgt dat [medeverdachte 5] aan [medeverdachte 1] een volmacht heeft gegeven voor de aankoop van beide appartementen.
Op 26 oktober 2016 om 00:38 uur belt [medeverdachte 5] naar [telefoonnummer] ():

NNvrouw vraagt haar of het huis in [woonplaats] groot is.

[medeverdachte 5] zegt: "Ja en we hebben daar twee woningen zelfs".

(…)

[medeverdachte 5] zegt dat [medeverdachte 1] daar zijn geld heeft gestald.
_937b023d-de84-4529-a576-1d89b6e6466d

Op 15 oktober 2016 om 00:05 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [telefoonnummer] ((NNman) [telefoonnummer] ):

[medeverdachte 1] vraagt of [telefoonnummer] in [woonplaats] is.

[telefoonnummer] is in [woonplaats] .

(…)

[telefoonnummer] ik sta nu voor jouw deur.

(…)

[telefoonnummer] ik ben voor jou naar die hoe heet het geweest, naar die water en licht

(…)

[telefoonnummer] water zit nog geld maar op licht zit geen geld op die ander ook je weet toch die ander huis die je niet gebruikt,

(…)

[medeverdachte 1] man ik heb daar geld liggen [G] ga naar huis

(…)

[medeverdachte 1] ik heb liggen in een kussen van die bank
_f35cb2c3-cce8-4f86-b544-2dd756e496d6

Zonnebanken

Uit het Uittreksel van de Kamer van Koophandel, gedateerd op 13 juni 2016, blijkt dat de zonnestudio ‘ [naam] ’ is gevestigd op het adres [adres] te [woonplaats] . De (enige) eigenaar van de zonnestudio is [medeverdachte 1] . Uit het uittreksel blijkt verder dat de onderneming in de periode van 4 mei 2015 tot en met 5 december 2015 de handelsnaam [naam] heeft gevoerd.
Verbalisant [verbalisant 3] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:

Tijdens de doorzoeking op 21 februari 2017 is er op het [adres] een factuur met factuurnummer 14092 aangetroffen van [bedrijf] . Op de factuur is te zien dat er 3 zonnebanken zijn aangekocht. (…) De factuur staat op naam van [naam] , [adres] te [woonplaats] . Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat [naam] , waarvan [medeverdachte 1] eigenaar is in de periode 04-05-2015 tot en met 05-12-2015 de naam [naam] heeft gevoerd. Het totaalbedrag van de factuur bedraagt € 83.273,75. Op de factuur is met pen genoteerd dat er € 63.273,75 contant is betaald en de overige € 20.000,00 via de bank is betaald. Op de uitgeleverde mutatieoverzichten van ABN AMRO Bank van rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [medeverdachte 1] is te zien dat de overboeking van € 20.000,00 op 26 november 2015 wordt overgeboekt naar de rekening van [bedrijf] met in de omschrijving factuurnummer 14092. Het bedrag van € 63.273,75 is op deze rekening niet zichtbaar in de bevraagde periode.
_be8a7829-59f2-434f-9aee-0b8dbf72271e

Getuige [getuige 1] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:

V: Wat verdiende je per uur bij [naam] ?

A: Ik twijfel tussen 5 euro of 6,50 euro per uur. Ik kreeg per maand tussen de 600 en 700 uitbetaald.

V: Hoe kreeg je je salaris uitbetaald?

A: Ik kreeg dat altijd in een envelop contant.
_590d6a28-4205-45a9-87f2-c125effa63e6

V: Hoe kregen de collega’s uitbetaald?

A: Ook contant uitbetaald.

(…)

V: Hoeveel klanten kwamen er gemiddeld op een dag bij [naam] ?

A: Dat verschilde. Ja doordeweeks op dinsdag bijvoorbeeld 10/15 per dag. De donderdagavond ongeveer 10. Zondag was het heel stil, nou ongeveer maximaal 7 klanten over de hele dag.

V: Verkochten jullie ook nog spullen?

A: Ja, cremes en zo

V: Waren er ook nog klanten die alleen binnen kwamen om creme te kopen?

A: Ja die kwamen dan alleen voor. Dat gebeurde niet zoveel. (…)

V: Hoeveel Euro kostte het om onder de zonnebank te gaan?
_133f048b-079d-4839-9a03-8c84c163beb7

A: Dat kost € 7,50 voor maximaal 20 minuten. Als je langer ging dan kwam er 0,50 cent per 5

minuten bij.

V; Werd dat contant afgerekend of gepind?

A: Allebei,

V: Dus er was contant geld aanwezig, hoeveel zal er aan aan het eind van de dag in de kassa.

A: Aan het begin van de dag zat er meestal 45 euro in de kassa. Aan het eind van de dag had je meestal 150 tot 200 euro.
_2900a55c-1b59-4f40-9240-58ad4d164b64

Je zag ook dat de zonnestudio niet lekker liep, qua klanten. Er liepen echt niet zoveel klanten binnen. Als je daar dan de hele dag bent en je krijgt maar maximaal 10 a 15 klanten per dag. Dit was echt wel over de hele periode dat ik daar gewerkt heb.

Contant geldbedrag

Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Op dinsdag 21 februari 2017 vond er (…) een doorzoeking (…) plaats in de woning aan het [adres] in [woonplaats] . (…)

Hieronder volgt een overzicht van de genummerde ruimtes.

01: woonkamer

02: keuken

03: buitenkeuken

04: wc

05:gang

06:schuur

07: slaapkamer rechts

08: slaapkamer midden

09: slaapkamer links

10: overloop

11: badkamer

12: inloopkast tweede verdieping

13: overloop tweede verdieping

14: slaapkamer tweede verdieping

15: kruipruimte

16: tussenberging inclusief houten afscheidingswand tussen de berging en buitenkeuken
_b52eee6d-1165-4b69-9f8f-cc2a94a0d0cd

Ruimte 02:

1907445 Contant geld 940 euro
_a852c963-4e8b-448f-8954-e14cfe87691e

Ruimte 6:

1907358 Contant geld. 8100 euro. Aangetroffen in doos met koffiepotje. Geldbedrag was in stapeltjes van o.a 500 euro en 400 euro opgedeeld. Om elk stapeltje zat een opnamebewijs van de ABN- AMRO gewikkeld. Op dit bewijs stond met de pen geschreven de namen [A] .

1907359 Contant geld. 10.000 euro. Zat in een pan in blauwe verpakking

1907361 Contant geld. 15.100 euro. Zat in een pan, die in een doos zat

1907363 Contant geld. 35.000 euro Zat in een plastic tas

1907365 Contant geld. 15.000 euro Zat in een plastic tas

1907391 Contant geld. Muntgeld 2676,47. Verdeeld over 5 (plastic) tassen

(…)

1908393 Contant geld. 20.700 euro. Zat in een plastic tas
_ebf3ba83-0747-4d40-af0c-257100e90504

Ruimte 09:
_d4434112-5f89-4f1a-a54f-1585fab8db67

1907448 Contant geld. 9295 euro. Zat in een zak van een kledingstuk

1907948 Contant geld. 450 euro
_49dc4deb-dbf3-4fed-9a83-746d8a90dd0b

Ruimte 15:

1907453 Geld. 34.900 euro

(…)

Ruimte 16:

1907458 Contant geld. 117.900 euro
_7827a4b5-97d9-48b6-a412-4f117acdddfc

Verbalisant [verbalisant 2] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:

Op dinsdag 21 februari 2017 (…) bevond ik me, (…) in perceel [adres] te [woonplaats] (…). Mij was gevraagd (…) de bij de woning behorende schuur te doorzoeken.
_685dfcf8-ae11-4b8f-8d2a-b2fc388129a5

Foto 2: Diverse bankbiljetten in een plastic tas. Deze tas zat vervolgens in een zwarte pan.

Foto 3 t/m 6: Pakje bankbiljetten, geseald, in doos met coffee/theemaker
_ddc2c6ed-395c-43fa-af9a-a402f6663980

Fot 7 t/m 9: Pakje bankbiljetten in blauw plastic in snelkookpan
_bd073928-3f0a-4bae-8418-99764dcd9dd0

Foto 10 t/m 15: Diverse tassen met muntgeld
_7196d765-e20f-4834-8c0f-f0bd63c2105d

Op 18 oktober 2016 om 23:47 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):

[medeverdachte 2] : Ik ben onderweg, vraag mijn moeder 600 euro daar voor mij neer te leggen.
_fc4ca30f-67c1-49e3-b535-77bb33b22efe

Op 30 oktober 2016 om 18:43 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):

[medeverdachte 5] Heb je wat nodig?

[medeverdachte 1] Ja ik heb geld nodig.

[medeverdachte 5] Als je geld nodig hebt moet je wachten tot je vader er is.
_d0481283-26b9-4290-83d1-321369ebca71

Op 11 november 2016 om 21:12 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [telefoonnummer] :

[medeverdachte 1] : ‘En mijn bewaargoed is dat er nog niet’

(…)

[medeverdachte 1] : Ga het afmaken en ga dat geld halen.
_48c70b51-8152-4345-82dd-506707385d2a

Op 18 november 2016 om 00:00 uur belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ):

[medeverdachte 5] : Pas op, ze zijn net langs gereden. (…)

Ja, ze zijn hier langs gereden ik heb ze gezien.

(…)

[medeverdachte 2] : Verstop dat geld goed.

(…)

[medeverdachte 2] : Verstop al dat geld.

[medeverdachte 5] : Gooi DAT weg en ga naar je broer. (…)
_85d77860-7fb4-4218-96fc-e996a9ce6428

Op 10 december 2016 om 14:33 belt [medeverdachte 2] ( [telefoonnummer] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):
[medeverdachte 5] : vraagt hem waarom wilt hij komen.

[telefoonnummer] : Ik wil een klein beetje van dat bewaargoed opnemen.
_09d89908-1a20-4687-a414-b3f66e0bbbb3

Op 10 december 2016 om 14:33 belt [medeverdachte 2] ( [telefoonnummer] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):

[medeverdachte 5] : neemt op en zegt dat zij [medeverdachte 1] gaat bellen.

[telefoonnummer] : vraagt haar aan [medeverdachte 1] te vragen 1500 neer te leggen.
_ea1161d0-e658-4f17-bde1-0f06ce03d607

Op 18 december 2016 om 18:05 uur belt [medeverdachte 4] ( [medeverdachte 4] ) naar [medeverdachte 5] :

[medeverdachte 4] : Is goed, als ik jou bel, dan moet je naar huis komen, is dag goed.

[medeverdachte 5] : Waarom?

[medeverdachte 4] : Je moet niet vragen waarom? Klaar.

[medeverdachte 5] : Ik kan nu niet naar huis komen nu...euhhhh....

[medeverdachte 4] : Oke, is mijn vader daar?

(…)

[medeverdachte 4] : Ik wil namelijk daar euhhh neerzetten, je weet zelf wel, papier....toiletpapier.

[medeverdachte 5] : Euhhh...dan moet je tegen [medeverdachte 1] het zeggen, je moet het tegen [medeverdachte 1] zeggen en die kan jou het vertellen dan. Die kan je dat ene vertellen dan.

[medeverdachte 4] : Hij gaat vertrekken vriend, hij zei tegen mij, alleen [H] is daar.

[medeverdachte 5] : Alleen als je mij komt ophalen en dat ik dan terug kom.
_1e56c4a3-efa5-443b-a2a2-f237bc857ff4

Op 24 december 2016 om 14:02 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] , ‘ [medeverdachte 2] ’) naar [medeverdachte 5] :

[medeverdachte 2] : Zou jij alstublieft dat geld allemaal gereed houden.
_dfbd18df-88d8-435c-be57-2814cf6389b4

Op 27 december 2016 om 13:05 uur belt ( [L] , ‘ [L] ’) naar [medeverdachte 5] :

[L] : Waar heb je dat geld in de tuin verstopt?

[medeverdachte 5] : Dat van jou is in de tuin!!!
_1787941c-e1f0-43b8-8b8b-28ffedcb7b67

Op 29 december 2016 om 11:44 uur belt [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):

[medeverdachte 5] : Waar heb je dat plastic zakje gedaan? Die je hier vandaan meegenomen hebt van die grote (oudste). Achter de magnetron of achter de borden.

[verdachte] : Van wie? Van [medeverdachte 2] of niet?

[medeverdachte 5] : Nee, van die grote, die oudste!!!

[verdachte] : Ligt in de Kookpot (voor couscous)!!!

[medeverdachte 5] : En die anderen???

[verdachte] : Die van [medeverdachte 2] , achter magnetron. Klaar.

(…)

[verdachte] : Dat van [medeverdachte 2] is niet veel, daar zit niet veel, klaar.
_4d95baec-b8ab-43bf-aa14-4a2289c0ba0e

Op 13 januari 2017 om 19:52 uur belt [telefoonnummer] naar [medeverdachte 5] :

[medeverdachte 5] zegt dat [verdachte] en [B] naar die familie is om afscheid te nemen, maar dat zij niet gaat tot zij weer terug komen. [medeverdachte 5] zegt dat zij de woning niet onbeheerd wilt laten.
_f88e13f2-5b00-4e6d-9489-fa9a53f63b2d

Op 13 januari 2017 om 19:55 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 5] :

[verdachte] zegt, moet ik dan zelf komen.

(…)

[medeverdachte 5] zegt: "Kijk maar wat je doet, maar ik zal de woning niet onbeheerd achterlaten".

[verdachte] zegt dat het goed is en dat hij komt.
_587a4d65-7fde-42e8-9c87-398670114f97

Familieleden [C] en [D] hebben op 22 februari 2017 een tapgesprek met elkaar gevoerd:

[C] zegt dat de politie heel veel geld gevonden heeft in de tuin van [medeverdachte 5] . Zij weet

niet of er hasj gevonden is. [D] : “Hoe kan [medeverdachte 5] al die spullen in haar huis laten dan en dat toezien?”

[C] : “Ja, dat hebben [E] en [F] ook gezegd, zij hebben gezegd we hebben

haar altijd gewaarschuwd en tegen haar gezegd, je moet hiermee stoppen. Maar

kennelijk hield zij te veel van geld (…)”.

[D] zegt dat het niet kan, dat deze ouders dit allemaal toelaten en toestaan. [C]

zegt dan dat [verdachte] het altijd allemaal heeft afgekeurd. [verdachte] heeft ze

gewaarschuwd en gezegd dat het niet goed is waar ze mee bezig zijn. Maar hij heeft

niets te vertellen en er wordt niet naar hem geluisterd. [medeverdachte 5] was de baas en hij moest

zijn mond houden.
_787b557b-43f6-4851-9507-992340d80964

Handel en teelt van hennep

Zaaksdossier Chinezen

Op 25 oktober 2016 om 00.30 uur belt [medeverdachte 1] uit naar [telefoonnummer] :
[medeverdachte 1] : Amsterdam, wanneer China, papieren moet betalen he mijn broertje

[telefoonnummer] : Broertje?

[medeverdachte 1] : Geld money money betalen, betalen huur.
_76c37d4c-db08-4c48-b72f-fa5b77242c8d

Enkele weken eerder, op 7 oktober 2016, belt een NNman vanaf telefoonnummer [telefoonnummer] , het huisnummer van de familie [familie] , met het bedrijf Energie Direct. Deze persoon zegt dat hij binnenkort weer alleen gaat wonen en geeft op te zijn: [medeverdachte 3] , nieuwe postcode [postcode] [woonplaats] , huisnummer [nummer] . De postcode en het huisnummer komen overeen met het adres [adres] te [woonplaats] .

Uit een hypotheekdossier van de SNS bank blijkt dat [medeverdachte 3] op 9 oktober 2012 een koopovereenkomst heeft getekend en een hypotheek heeft afgesloten voor het appartement [adres] te [woonplaats] .

Op 2 november 2016 om 14:53 uur belt [medeverdachte 1] naar [telefoonnummer] :

[telefoonnummer] : Hoe laat komen?

[medeverdachte 1] : Half uurtje. 1 persoon gezien grote werk. Grote werk
_b1ba0dcc-fd6d-4154-acc0-5b05f5420fd1

Door het observatieteam (OT) wordt waargenomen dat op 3 november 2016 een man gelijkend op [medeverdachte 1] uit het portiek van een flatgebouw aan de [adres] , o.a. nummer [nummer] , te [woonplaats] komt met twee onbekende personen.

Op 29 november 2016 om 18:19 uur belt [telefoonnummer] naar [medeverdachte 1] :

[medeverdachte 1] : Ja rustig. Jij Amsterdam België?

[telefoonnummer] : Ja ja.

[medeverdachte 1] : Amsterdam.

[telefoonnummer] : Ja Amsterdam

(…)

[medeverdachte 1] : Ah Oke, uh. Ik morgen komen ja?

(…)

[medeverdachte 1] : Praten voor werk ja.

[telefoonnummer] Oke is goed.
_0bd265bd-3d0e-4362-93de-c3e0b0be0991

Uit gesprekken van 2 december 2016 blijkt dat [telefoonnummer] en een broertje van [medeverdachte 1] elkaar ontmoet hebben.

Op 3 december 2016 belt [medeverdachte 1] naar [telefoonnummer] :

[medeverdachte 1] : Groot he?

[telefoonnummer] : 1 kamer nog niet klaar.

(…)

[medeverdachte 1] : (…) hoeveel zakkie hoeveel zakkie?
_759c19b5-9c72-4dbd-8123-182ac701fca6

[telefoonnummer] : Ehmmm, drie, vier, heel veel, (onverstaanbaar) misschien 1 kamer misschien

bijna 40 stuks.
_ed821c38-9766-4174-bf24-42ed910b2fb2

Later die dag belt [medeverdachte 1] uit naar [telefoonnummer] :

[medeverdachte 1] En je kamer klaar?
[telefoonnummer] : Ja het is klaar, slapen nu (lacht).

[medeverdachte 1] : Ok nee. Geen probleem. Beter beter slapen. Ok is goed. Ik eh… kom straks,

dan meenemen helft pakken alvast ja.
_805c67e1-4e7a-46f9-9a75-4d8745171901

Op 4 december 2016 om 15:56 uur belt [medeverdachte 1] het Belgische nummer eindigend op * [telefoonnummer] ( [I] ):

[I] : Hallo ze hebben niet veel meer te gaan en zijn bijna klaar.

[medeverdachte 1] : Zijn ze bijna klaar ook met die afval?

[I] : Alles is klaar ze zijn bezig met dat andere en zijn bijna klaar.

(…)

[medeverdachte 1] : Zeg tegen hem dat hij je die nieuwe toppen moet geven.
_0a5c0ef3-7349-423c-98bf-e7806c43b474

Op 4 december 2016 om 17:00 uur belt [medeverdachte 1] naar [I] :

[medeverdachte 1] : Stuur mij het adres niet van die Europeaan maar een straat daar achter, dan komt mijn broertje, die vult de auto met die spullen en jij rijdt achter hem aan richting [gemeente] en dan gaat hij naar binnen om het te maken en jij moet met die mensen terug komen.

[I] : Moet ik terug komen naar jou?

[medeverdachte 1] : Ja gaat het niet?

[I] : Dat wel alleen ik heb die kinderen bij me.
_80a6494e-1100-4269-aea2-27fad83c72a7

Uit het tapgesprek van 11 december 2016 blijkt dat [I] met ‘die kinderen’ de Chinezen bedoelt.

Op 4 december 2016 om 17:22 uur belt [medeverdachte 1] naar [telefoonnummer] :

[medeverdachte 1] : Klaar?

[telefoonnummer] : Ja klaar, klaar.

[medeverdachte 1] : Hoeveel zakje dan?

[telefoonnummer] : Nog 6 zakjes.

(…)

[medeverdachte 1] : Oke. Uhh mijn vriend jou brengen ja Amsterdam he.
_ab668159-6659-4e30-8896-0fe727d1246a

Op 4 december 2016 om 22:24 uur belt [medeverdachte 1] naar [I] :
[medeverdachte 1] : Oke stuur morgen iemand, maar het moet geen kleine auto zijn. Er gaan er 80

in een doos en ik heb 450 besteld dus reken om 7 dozen.
_ba8ab661-b265-4816-bdcc-0283f75eb978

Op 9 december 2016 om 14.33 uur belt [medeverdachte 1] naar [I] :

[I] : Ik ben klaar, ik vertrek nu. (…) Ik heb 18 gedaan en er zijn nog maar 4 over.

(….) Maar wat ik je wilde zeggen, die ene is wel goed. (…) Dat spul is wel goed, alleen te

veel warmte gekregen, hij is erg droog geworden.

[medeverdachte 1] : Hij is dus droog en droog, erg droog.

[I] : Ja, hij heeft te veel warmte gekregen. Volgende keer moet je die 21 graden

doen.

[medeverdachte 1] : Ik ben al drie a vier dagen niet geweest.
_4662ef82-1754-45e7-b2bb-99ab78f947ca

Op 9 december 2016 om 18.58 uur belt [medeverdachte 1] naar [I] ( [I] ):

[medeverdachte 1] : Wat ik je wilde vragen, is volume goed?

[I] : (…) Is normaal. Is normaal (…) het is goed. (…) Net als altijd.

[medeverdachte 1] : Is de zak vol, is de zak helemaal vol?

[I] : Nee, hij is niet helemaal vol. Het is normaal , het is normaal, net als altijd.

[medeverdachte 1] : In ieder geval, ik had eerder deze Appie hier gebeld en die vertelde mij dat hij

vol, dat hij vol is en vervolgens zei hij: “Oke, als jij dat brengt, dan ben ik bereid 46 te

betalen en als het echt goed is, als het om goed spul gaat. (…)

[I] : Nee, nee, nee, ik moet eerlijk zeggen, het is goed spul, heel goed, de fout die

ermee hebben gemaakt, is dat die heel erg droog is, we hebben hem veel warmte gegeven.
_1bb68a94-e439-4aa6-9701-c65fe2baed97

Op 12 december 2016 te 22:24 uur belt [medeverdachte 1] naar [I] ( [I] ):

[I] : Vraagt [medeverdachte 1] door te geven of men een dag extra er bij kan plannen om de afval weg te brengen/halen.

[medeverdachte 1] : Zegt dat hij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. [medeverdachte 1] zegt dat zij 'ze' (werkers) 100 of 150 euro extra per man gaan geven en dat 'zij' alles zullen opruimen. [medeverdachte 1] zegt dat hij 'ze' vrijdag zal brengen.
_fc270b22-6b07-4df2-9760-d139ca2b4754

Op 19 december 2016 om 15.43 uur belt [medeverdachte 1] naar [telefoonnummer] :

[medeverdachte 1] : Jij kan morgen werken totaal 4 personen. (…)
_d769bf59-5a87-42d9-9b36-d6bf7dcc8e67

Op 20 december 2016 om 14.31 uur belt [medeverdachte 1] naar [telefoonnummer] :

[medeverdachte 1] : Mijn vriend 6 uur komen. (…)

[telefoonnummer] : Ok is goed (ntv) Hoeveel

[medeverdachte 1] : 4 personen beter

[telefoonnummer] : Nee hoeveel hoeveel

[medeverdachte 1] : Baby (…) maybe 250 misschien 300 (…)
_fc76caf5-e153-432e-b817-4a3031ea3b7d

Op 25 december 2016 om 15.16 uur belt [medeverdachte 1] naar [telefoonnummer] :

[medeverdachte 1] : China werken morgen werken. (…)

[medeverdachte 1] : Ja, voor mij werken morgen.
_f9b5611a-82c4-4e01-9bc7-8ac5ec65bb54

Op 27 december 2016 om 15:16 uur belt [medeverdachte 1] naar [telefoonnummer] :

[medeverdachte 1] : Huisbaas daar?

[telefoonnummer] : Jaja praten met hem ja?

[medeverdachte 1] : Huisbaas mijn broertje?

[telefoonnummer] : Nee! hier hier ....

[er komt een andere man aan de lijn]

(…)

[medeverdachte 1] : He [J] .

[telefoonnummer] : Waar ben je vriend, ik bel [medeverdachte 4] niks en jouw nummer heb ik niet.

(…)

[medeverdachte 1] : Luister jouw vrachtwagen is hij nou klaar of niet want we moeten die materialen daar weghalen.

[telefoonnummer] : Ja je hebt gelijk vriend. Dat moet. (…)

[medeverdachte 1] : Of je moet kijken of je dat autootje van die [medeverdachte 1] Hangar of zo regelen.

[telefoonnummer] : Ja dat ga ik doen. Een kleine busje is beter.

[medeverdachte 1] : Oke want mijn broertje komt eraan.

[telefoonnummer] : Oke je broertje komt eraan. Hoe laat is hij hier zo? (…)
_4b486357-4391-4ecd-b53a-66d30731b728

[telefoonnummer] : Oke dat is goed. Hij heeft wel hier wat gepakt of niet?

[medeverdachte 1] : Dat is toch normaal, dat moet toch gaan drogen, als je het in die zakken laat

dan gaat het verrot.
_5120bf6f-61da-4e2d-a606-12fbdef0bfc3

Op dezelfde datum om 15.33 uur belt [medeverdachte 1] naar [telefoonnummer] :

[telefoonnummer] : Baasie die huisbaas die die nemen die bloemen en tas. (…) Zwarte tas (…) Hij

zei jij zeggen hij mag pakken.

[medeverdachte 1] : Oké ik nu bellen ja, hoeveel is daar nog.

[telefoonnummer] : Denk ehm 5 kilo, 6 misschien.

[medeverdachte 1] : Jij mee nemen.
_42dc6af1-d22d-413f-a80e-2f647e7e54a8

Op 27 december 2016 om 15:47 uur belt [medeverdachte 1] naar [telefoonnummer] :

[telefoonnummer] : Hallo.

[medeverdachte 1] : China?

(…)

Vervolgens komt een NNman aan de lijn.

(…)

NNman geeft de telefoon over aan [J] .

[J] : Ehhh, luister [medeverdachte 1] , weet je wat je moet doen doen, we doen 50/50 geef

hem 2 duizend van mij en 2 duizend van jou.

[medeverdachte 1] : [J] , ben je gek geworden ga je mensen voor niks betalen. (…)

Op de achtergrond zegt NNman tegen [J] je wordt afgeperst. (…)
_4737d832-568d-4b7b-95d9-6c7da435a9e8

Zes minuten later is er weer een gesprek tussen [medeverdachte 1] en [telefoonnummer] :

[J] komt aan de lijn.

[medeverdachte 1] : Hai, vriend, hij moet jou niet afpersen, hoor je mij of niet (…)

[J] : (…) als jij alleen maar 2000 verliest, wat is dat nou voor iets. Geef hem die stront van

hem en laat ons met rust. (…) Ik wil geen gezeik. Ik wil niet dat hij mij lastig gaat vallen

(…).

[medeverdachte 1] : Maar wat doe jij nou eigenlijk (…) Nu lijkt het wel of je hem je reet aan het

geven bent. Hij gaat toch niet gratis neuken.

[J] : Ik geef niet mijn reet, daarom moet je daarbij zijn (…).

Op de achtergrond roept NNman: “Ik ben hier, ik ben hier vriend, dat hoef je niet te

zeggen”.

[medeverdachte 1] ; Daar is toch mijn broertje, daar is hij.

[J] : Nee, nee, jij moet zelf komen. (…) [medeverdachte 1] , ik smeek je in naam van mijn moeder,

kom zelf hier naartoe. (…)

[J] zegt op de achtergrond tegen NNman: “ [medeverdachte 4] , houd nou alsjeblieft je mond, jij bent erger dan je broer”.
_4d63be08-8fdd-4bee-af79-928cba72bdcf

(…)

[J] : Ik heb geen rijbewijs op dit moment. Ik kan het niet brengen (…).

[medeverdachte 1] : Kan jij die ene aan hem geven dan?

[J] : Nee, nee, hij kan toch jouw auto gebruiken.

[medeverdachte 4] zegt op achtergrond: Nee, nee kan niet. (…)

[medeverdachte 1] : Laat hem maar ze wegbrengen, is goed.

[J] : Wie moet ze wegbrengen?

[medeverdachte 4] : Jij vriend

[J] : nee, ik ga ze echt niet wegbrengen. (…)

[medeverdachte 1] ; Klaar, (…) hij moet ze zelf brengen

[J] : Hij zegt dat jij ze moet brengen (aan [medeverdachte 4] op de achtergrond)

[medeverdachte 4] : oke is goed, kom.