Uitspraak ECLI:NL:RBLIM:2019:6324

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 09-07-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Limburg op 09-07-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBLIM:2019:6324, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 03-246472-18 + 03-015571-17 (tul) + 96-050002-17 (tul)


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummers: 03-246472-18 + 03-015571-17 (tul) + 96-050002-17 (tul)

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 9 juli 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987,thans gedetineerd in de PI Zuid Oost, HvB Roermond.
De verdachte wordt bijgestaan door mr. S. Ikiz, advocaat kantoorhoudende te Vaals.

ECLI:NL:RBLIM:2019:6324:DOC
nl

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummers: 03-246472-18 + 03-015571-17 (tul) + 96-050002-17 (tul)

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 9 juli 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987,thans gedetineerd in de PI Zuid Oost, HvB Roermond.
De verdachte wordt bijgestaan door mr. S. Ikiz, advocaat kantoorhoudende te Vaals.

1

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 25 juni 2019. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:
in de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 (samen met een ander of anderen) [slachtoffer] heeft afgeperst door hem (onder bedreiging) met geweld te dwingen tot afgifte van een geldbedrag van € 50.000,00 of hem in die periode (samen met een ander of anderen) door (bedreiging met) geweld of enige andere feitelijkheid wederrechtelijk heeft gedwongen tot betaling van dit bedrag (primair) dan wel hierbij opzettelijk behulpzaam is geweest (subsidiair);
in de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 (samen met een ander of anderen) [slachtoffer] heeft geprobeerd af te persen door hem (onder bedreiging) met geweld te dwingen tot afgifte van een geldbedrag van € 25.000,00 ofheeft geprobeerd om hem in die periode (samen met een ander of anderen) door (bedreiging met) geweld of enige andere feitelijkheid wederrechtelijk te dwingen tot betaling van dit bedrag (primair) dan wel hierbij opzettelijk behulpzaam is geweest (subsidiair).
1.
2.

overwegingen

3

3.1
Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte tezamen en in vereniging met de medeverdachte [medeverdachte] in de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 [slachtoffer] heeft afgeperst door hem onder bedreiging met geweld te dwingen tot afgifte van een geldbedrag van € 50.000,00, zoals tenlastegelegd onder 1 primair. De verdachte en [medeverdachte] hebben dit gedaan door dreigende sms-berichten naar [slachtoffer] te sturen, bij hem langs te gaan en op dreigende wijze het geld te innen. [slachtoffer] heeft van meet af aan verklaard dat hij maandenlang door de verdachte en [medeverdachte] is afgeperst en gedwongen is tot afgifte van een geldbedrag van € 50.000,00. [medeverdachte] heeft volgens [slachtoffer] gezegd dat hij dit bedrag moest betalen en dat de hoogte van het bedrag was vastgesteld door onder meer een lid van de Hells Angels. [slachtoffer] heeft dit bedrag gedeeltelijk aan [medeverdachte] overgemaakt en gedeeltelijk contant aan [medeverdachte] respectievelijk de verdachte betaald.Nadat [slachtoffer] dit bedrag had betaald stopte het afpersen echter niet en werd [slachtoffer] in de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2019 onder bedreiging met geweld verder onder druk gezet om een geldbedrag van € 25.000,00 te geven. [medeverdachte] stuurde [slachtoffer] en zijn echtgenote [echtgenote slachtoffer] dreigende sms-berichten. De verdachte bezocht [slachtoffer] bij zijn woning en gebruikte daarbij bedreigende woorden. Tot afgifte van voornoemd geldbedrag is het echter niet gekomen, omdat [slachtoffer] op 2 december 2018 de verdachte bij wederom een bezoek aan zijn woning met een pistool in zijn buik en been heeft geschoten en de verdachte diezelfde avond is aangehouden. Dat de verdachte en [medeverdachte] voornoemde feiten tezamen en in vereniging hebben gepleegd wordt volgens de officier van justitie ondersteund door de sms-berichten tussen de verdachte en [medeverdachte] en door het feit dat uit het procesdossier blijkt dat zij ook anderen hebben gedwongen tot afgifte van geld. Gelet op het voorgaande acht de officier van justitie ook bewezen dat de verdachte tezamen en in vereniging met [medeverdachte] in de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 heeft geprobeerd om [slachtoffer] af te persen door hem onder bedreiging met geweld te dwingen tot afgifte van een geldbedrag van € 25.000,00, zoals tenlastegelegd onder 2 primair.
3.2
Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het primair onder 1 en onder 2 tenlastegelegde. Uit het procesdossier blijkt op geen enkele wijze dat de verdachte op de hoogte was van het conflict tussen [medeverdachte] en [slachtoffer] . De verdachte heeft [slachtoffer] slechts bezocht bij zijn woning. De verdachte heeft op verzoek van [medeverdachte] enkel iets afgehaald bij [slachtoffer] . Dat was zijn taak als werknemer van [medeverdachte] . Hij was niet op de hoogte van het feit dat [slachtoffer] werd gedwongen om geld af te staan. De verdachte en [medeverdachte] hebben geen afspraken gemaakt over de afgifte van het geld van [slachtoffer] en de verdachte heeft niets ontvangen van het geld dat [slachtoffer] aan [medeverdachte] heeft afgestaan. Over de hoeveelheid bezoeken van de verdachte aan de woning hebben [slachtoffer] en [echtgenote slachtoffer] tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Afgezien van de ongeloofwaardige verklaringen van [echtgenote slachtoffer] en [slachtoffer] bevat het procesdossier geen bewijs dat de verdachte dreigende woorden zou hebben gebruikt bij zijn bezoeken aan [slachtoffer] . De verdachte was ook nimmer bewapend. Uit de camerabeelden van het derde en laatste bezoek van de verdachte aan de woning van [slachtoffer] blijkt dat hij geen dreigende woorden heeft gebruikt. Hij werd onmiddellijk na het openen van de deur door [slachtoffer] neergeschoten. Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat de verdachte ook moet worden vrijgesproken van de subsidiair onder 1 en 2 tenlastegelegde medeplichtigheid, omdat uit het procesdossier op geen enkele wijze blijkt dat sprake was van dubbel opzet bij de verdachte.
3.3
Het oordeel van de rechtbank
_320bc038-4b17-4705-b23e-23f8dd57b2c5

Bewijsmiddelen

[slachtoffer] is ter terechtzitting als getuige gehoord. Hij heeft - zakelijk weergegeven - verklaard dat [medeverdachte] op 12 september 2018 bij hem thuis is geweest en aan hem heeft medegedeeld dat hij een geldbedrag van € 50.000,00 moest betalen. Daarbij heeft [medeverdachte] vermeld dat hij dit bedrag na dagenlang overleg met onder meer een lid van de Hells Angels heeft vastgesteld. [slachtoffer] leidde uit die mededeling af dat hij dit geldbedrag aan [medeverdachte] moest betalen om problemen met de Hells Angels te voorkomen. [slachtoffer] was bang voor de leden van de Hells Angels en voelde zich ernstig bedreigd door die mededeling. Hij heeft daarom in totaal € 50.000,00 aan [medeverdachte] betaald. [slachtoffer] heeft verder verklaard dat [medeverdachte] daarna nog € 25.000,00 wilde hebben en dat als [slachtoffer] niet zou betalen dit bedrag zou worden verdubbeld. De verdachte is in totaal vier of vijf keer bij hem aan de deur geweest, maar daarvan had twee keer niets met afpersing of dwang te maken. Toen (de echtgenote van) [slachtoffer] één van die keren tegen de verdachte zei dat hij niet zou betalen omdat hij dat niet meer kon, zei de verdachte tegen hem: “we kunnen het ook hardhandig bij je moeder gaan halen”. Hoewel de verdachte geen wapen bij zich had, was [slachtoffer] wel bang voor hem door zijn postuur en het gegeven dat verdachte actief was als kickbokser.
Getuige [echtgenote slachtoffer] heeft op 2 december 2018 het volgende verklaard:“Ik ben getrouwd met [slachtoffer] . Ik heb bij [slachtoffer] ingewoond op het adres [adres] te [woonplaats] . Echter, ik woon daar de laatste twee weken niet meer, uit veiligheidsredenen. Ik ben vertrokken door de afpersingen en bedreigingen waar wij iedere dag mee te maken hadden. (…) [medeverdachte] ( is met iemand van de Hells Angels om de tafel gaan zitten om af te spreken hoeveel geld [slachtoffer] terug zou moeten betalen. (…) [slachtoffer] heeft in totaal 50.000 euro aan [medeverdachte] betaald, gedeelte cash en gedeelte overgemaakt. (…) [medeverdachte] zei tegen mij dat hij alles van [slachtoffer] af zou pakken en hem helemaal emotioneel kapot zou maken. [medeverdachte] zei tegen mij dat [naam 1] zich, nadat [slachtoffer] 50.000 euro had betaald, had afgesloten van alles. Echter bleef [medeverdachte] doorgaan omdat hij in de gaten had hoe makkelijk hij [slachtoffer] kon manipuleren. (…) [medeverdachte] kwam toen ook heel dreigend op mij over, hij zei bijvoorbeeld tegen mij dat hij schijt aan de kinderen van [slachtoffer] had. [medeverdachte] is zelf nooit aan onze deur geweest, hij stuurde meestal iemand anders. Vaak was dit [verdachte] , ik weet zijn achternaam niet. Hij noemt zich " [verdachte] " op facebook.”
Ter terechtzitting van 25 juni 2019 heeft de verdachte verklaard dat hij op verzoek van [medeverdachte] driemaal naar de woning van [slachtoffer] is gegaan om geld op te halen voor [medeverdachte] . Hij kreeg één keer een envelop mee waar – naar hij later begreep – een bedrag van € 5.000,00 in zat.

De telefoon van [slachtoffer] is in beslag genomen en onderzocht. In de telefoon is een reeks berichten met een contactpersoon genaamd ' [medeverdachte] ’ aangetroffen. Het bijbehorende telefoonnummer [telefoonnummer] is volgens de verklaring van [medeverdachte] bij de politie één van zijn telefoonnummers. De volgende berichten zijn aangetroffen:

Ook de telefoon van [echtgenote slachtoffer] is onderzocht. Daarin staan de volgende sms-berichten afkomstig van het telefoonnummer [telefoonnummer] :

Ter terechtzitting van 25 juni 2019 heeft [medeverdachte] als getuige in de zaak van de verdachte verklaard dat dat de verdachte driemaal op zijn verzoek naar de woning van [slachtoffer] is gegaan om geld op te halen. Zodoende heeft [medeverdachte] één keer € 5.000 in contanten gekregen. Verder heeft [medeverdachte] verklaard dat hij de in de tenlastelegging opgenomen dreigende berichten aan [slachtoffer] en [echtgenote slachtoffer] heeft gestuurd, maar dat dit slechts ‘loze’ dreigementen zijn.

De verdachte heeft bij de politie verklaard dat zijn telefoon in de Kia Picanto metbestikkering van [website] lag. Dit is de auto met kenteken [kenteken] . In die auto werd een telefoon van het merk I-phone, type 7 plus, aangetroffen, in beslag genomen en onderzocht. De volgende sms-berichten tussen de telefoonnummer [telefoonnummer] (
telefoonnummer van [medeverdachte]

Vrijspraak

De rechtbank is van oordeel dat de verdachte integraal moet worden vrijgesproken van het onder 1 tenlastegelegde. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte in de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 één keer een envelop met daarin € 5.000,00 bij [slachtoffer] heeft opgehaald en dat de verdachte en [medeverdachte] enkele sms-berichten over en weer hebben gestuurd over het ophalen van geld bij [slachtoffer] . Daaruit blijkt echter niet dat de verdachte wist dat [medeverdachte] [slachtoffer] onder bedreiging met geweld dwong tot de afgifte van geld. Nu er geen bewijs is dat verdachte op de hoogte was van de door [medeverdachte] gepleegde afpersing, ontbreekt ook het bewijs voor de subsidiair tenlastegelegde medeplichtigheid hieraan.
Bewijsoverwegingen

De rechtbank acht wel bewezen dat de verdachte in de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 tezamen en in vereniging met [medeverdachte] heeft geprobeerd [slachtoffer] af te persen door hem onder bedreiging met geweld te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van € 25.000,00. Uit de sms-berichten tussen [medeverdachte] en [slachtoffer] , [medeverdachte] en [echtgenote slachtoffer] en [medeverdachte] en de verdachte blijkt dat [slachtoffer] in die periode door middel van bedreiging met geweld onder druk werd gezet om € 25.000,00 af te geven. Dit geldbedrag zou worden verhoogd als [slachtoffer] niet (tijdig) zou betalen. De verdachte is op verzoek van [medeverdachte] diverse malen bij [slachtoffer] aan de deur geweest om dat geld op te halen en heeft daarbij dreigende woorden gebruikt. Uit de hiervoor genoemde sms-berichten tussen de verdachte en [medeverdachte] blijkt dat de verdachte in die periode wist dat [slachtoffer] onder bedreiging met geweld door [medeverdachte] werd gedwongen tot de afgifte van geld. Voorts blijkt uit deze berichten een bewuste en nauwe samenwerking tussen [medeverdachte] en de verdachte. De rechtbank neemt daarbij voorts in aanmerking dat uit het procesdossier blijkt dat de verdachte ook bij [naam 6] geld in opdracht van een andere persoon heeft opgehaald en dat de verdachte nadat [medeverdachte] geld aan [naam 5] had uitgeleend dreigende sms-berichten ter terugbetaling van het geld aan [naam 5] heeft gestuurd. De rechtbank ziet hierin een vergelijkbaar patroon met de afpersing van [slachtoffer] .
- Op 26 september 2018 stuurt [slachtoffer] onder meer het volgende het sms-bericht naar de [medeverdachte] : “Die 20000 die je al gehad had was mijn buffer”. Daarop antwoordt [medeverdachte] : “Luister dat heb jij bij mij 4 jaar lang gedaan dus geen medelijden zorg maar dat ik zsm mijn geld heb via je moeder of verkoop maar snel die auto's je verkoopt er toch 3 in de maand of met ik dat gaan controleren beetje zielig he als die papieren binnen zijn laat ik je die afgooien dat bedrag komt nog 150 bij van die motortje en quad mee eens of niet gewoon delen €945 totaal dan en niet zielig gaan doen want dat vond je mij ook niet de afgelopen paar jaar gewoon regelen!”;- Op 19 oktober 2018 stuurt [medeverdachte] het volgende sms-bericht naar [slachtoffer] : “Luister met die onzin berichten hoef je me niet aan te komen je regeld er gewoon 5 anders schiet het niet op gaat dat niet gebeuren gaan we het vanaf maandag anders regelen”; - Op 22 oktober 2018 stuurt [medeverdachte] de volgende sms-berichten naar [slachtoffer] :“Ik zou je et even goed uitleggen zoiezo ga je meer betalen nadat [echtgenote slachtoffer] uit het raam heeft gehangen”, “heb ik even overlegt met mijn oude vriend die staan,op,het punt hierheen te komen dat gaat ook gebeuren” en “interreseert me niet wat gaat dat vandaag niet gebeuren kom ik jou morgen halen en komt er de helft bij dus even voor de duidelijkheid je krijgt tot vandaag 20 uur gebeurt er niks komen er procenten bij en gaan er dingen gebeuren geloof me,die wil je echt niet ! haal ook geen,domme dingen in je kop want je heb geen,fucking recht om iets in je kop,te halen dus pannekoek je hebt tot 20 uht”;- Op 24 oktober 2018 stuurt [slachtoffer] naar [medeverdachte] : “Ik heb mijn woord gehouden je hebt de 50000 kompleet gekregen [medeverdachte] ”. Daarop reageert [medeverdachte] op 25 oktober 2018 met het bericht: “even voor de duidelijkheid vieze leugenaar wat je gister na [naam 1] schreef denk je dat dat helpt of dat je dan nu rust hebt denk het niet je bent je afspraken niet nagekomen mijn mensen liggen dreigen en uit laten schelden en opeens is er wel geld toch luister je bent pas van mij af als je mij tevreden steld zonder leugens en streken dus je hoord snel van mij”.- Op 24 oktober 2018 stuurt [medeverdachte] naar [slachtoffer] het volgende sms-bericht: “Zo, vandaag krijg ik mijn poen incl boette zorg maar dat je in de,buurt blijft vandaag want we gaan iedereen af”;- Op 9 november 2018 stuurt [medeverdachte] naar [slachtoffer] : “vandaag die poen anders problemen jongens staan te popelen,en dan komen er weer 10 bij regel je shit dan ben je er helemaal vanaf”;- Op 5 november 2018 stuurt [medeverdachte] het volgende sms-bericht naar [slachtoffer] : “Je krijg tot vrijdag de laaste 25 cach of bank en,zielig doen na al die jaren gewoon je bek houden moet jij is dat vrijdag er niet heb jij een heel groot fucking probleem kankerhond”;- Op 11 november 2018 stuurt [medeverdachte] de volgende sms-berichten naar [slachtoffer] : “nu heb je een vette en het word vefdubbeld en ik zou maar achter je kijken en morgen krijgt je vrouw een hele,mooie mail kijken hoe lang jij nog gelukkig bent” en “geen poen ga jd kapot kankerhond”;- Op 12 november 2018 stuurt [slachtoffer] onder meer naar [medeverdachte] : “Ik ben mijn woord nagekomen naar jou toe je hebt 50000 gekregen”. [medeverdachte] reageert daarop op 12 november 2018 met het bericht: “betalen vandaag nog en vieze leugenaar dat is joun 2 rekening nummers heb alles nagevraagt bij de rabo en geen zielig gedoe of geklets je liegt en bedriegt alweer en ik zeg je 1 ding ik zou dat vandaag maar regelen ga naar je moeder regel het mijn geld want om 20 uur kan ik niks meer doen dan verdubbelt het en staat het zoiezo buiten mij (…)klets niet en stop,met deze zielige berichten word ik alleen maar bozer van je kan dit afsluiten vandaag caravan en 15 is ook goed vamdaag eindigt dit of je maakt het erger joun keuze stop met schrijven begin te regelen”;- Op 30 november 2018 stuurt [medeverdachte] het volgende bericht naar [slachtoffer] : “Je hebt tot 19 uur voor die 50 zo niet verdubbelen ze het meer kan ik niet meer doen !”, “Je kan niks meer oplossen als je niks regelt word het verdubbeld vandaag en dan zul je alles krijt raken wat voor mij ook verdient jij hoort helemaal niks meer te hebben zorg gewoon dat je vandaag dat regelt anders heb jij echt geen leuke maand december en die hoer van je ook niet even voor de duidelijkheid”, “Je hoeft niks meer te sturen ze nemen om 19 uur contact op”, “Ben zelf ver weg” en “Ik kan je laten ophalen dan brengen ze je naar mij zoals ik net duidelijk zei !!! En ik zou even niet zon grote bek hebben als ik jou was meneer anders praat je dalijk een paar jaar niet meer ik zou gewoon even je afspraken nu vandaag die ik je zeg nakomen doe je dat niet ook niet erg dan gaan we gewoon verder ze zijn rond half 8 bij je ik hoor het wel van ze”.
- Op 12 november 2018: “hij moet gewoon kapot en geloof me dat gaat ie” en “schieten nee ect niet is het niet waard hoe het nu gaat zal die zien medelijden is er echt niet die zielige hond!!;- Op 15 november 2018: “hey ik ben ddn dag later terug dn klaar en 1 top zorg dat je weg bent daar”.
- Op 19 oktober 2018 stuurt [medeverdachte] naar de verdachte: “Je kan de auto bij je houden tot 6 uur maar zou je even om 2 bij [naam 2] geld willen,ophalen maar daar kun,je niks vanaf halen maatje haha ok”;- Op 22 oktober 2018 stuurt de verdachte naar [medeverdachte] : “Hoelaat Wou je na [naam 2] gaan?” en [medeverdachte] naar de verdachte: “ [naam 2] is niet thuis nergens te bekennen je ziet me dalijk ben, nog even bezig”;- Op 2 november 2018 stuurt de verdachte naar [medeverdachte] : “ [naam 2] is inde aldie zou ik Em Wat Zeggen dat volgende week Deadline is hahaha”, [medeverdachte] naar de verdachte: “Nee niks zeggen gewoon heel bottt doen”, de verdachte naar [medeverdachte] : “Hij durfde me niet aan te kijken die held”, [medeverdachte] naar de verdachte: “Ja komende week wel zou dis wel moeten” en “Dat denk ik die gek pakken hem,alles echt alles af” en de verdachte naar [medeverdachte] : “Hahahahaha incasso [naam 3] en [naam 4] ”.- Op 9 november 2018 stuurt [medeverdachte] naar de verdachte: “die [naam 5] die is alweer te laat vandaag niet dan 350 en daarna [naam 2] dan moeten we even kijken wie met je mee gaat 2 man is altijd leuker”.
3.4
De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte:
in de periode 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander ter uitvoering van het door verdachte en zijn medeverdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 25.000 euro dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan een ander dan aan verdachte en zijn medeverdachte, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte:naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft verzonden met de navolgende teksten:
althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en berichten waarin het aan hen, verdachten, verschuldigde geldbedrag verhoogd werd ennaar [echtgenote slachtoffer] meerdere dreigende berichten hebben verzonden met de navolgende teksten:
en zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] heeft begeven om geld op dreigendewijze op te komen halen bij die [slachtoffer] , terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;
De rechtbank acht niet bewezen hetgeen onder 1. en onder 2. (meer of anders) is ten laste gelegd. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

2. primair

- “ zo vandaag krijg ik mijn poen incl. boete zorg maar dat je in de buurt blijft vandaag want we gaan iedereen af’ (24 oktober 2018) en- “ vandaag die poen anders problemen jongens staan te popelen, en dan komen er weer 10 bij regel je shit dan ben je er helemaal vanaf’ (9 november 2018) en- “ nu heb je een vette en het wordt verdubbeld en ik zou maar achter je kijken en morgen krijgt je vrouw een hele mooie mail kijken hoe lang jij nog gelukkig bent” (11 november 2018) en- " geen poen ga je kapot kankerhond” (11 november 2018) en- “ ik zeg je 1 ding ik zou dat vandaag maar regelen ga naar je moeder regel het mijn geld want om 20 uur kan ik niks meer doen dan verdubbelt het en staat het sowieso buiten mij” (12 november 2018) en- “ je hebt tot 19 uur voor die 50 zo niet verdubbelen ze het meer kan ik niet meer doen!” (30 november 2018) en- “ zorg gewoon dat je vandaag dat regelt anders heb jij echt geen leuke maand december en die hoer van je ook niet even voor de duidelijkheid. Je hoeft niks meer te sturen ze nemen om 19 uur contact op ben zelf ver weg” (30 november 2018) en- “ ik kan je laten ophalen dan brengen ze je naar mij zoals ik net duidelijk zei! En ik zou even niet zo’n grote bek hebben als ik jou was meneer anders praat je dadelijk een paar jaar niet meer ik zou gewoon even je afspraken nu vandaag die ik je zeg nakomen doe je dat niet ook niet erg dan gaan we gewoon verder ze zijn rond half 8 bij je ik hoor het wel van ze” (30 november 2018),- “ hij moet gewoon kapot en geloof me dat gaat ie” (12 november 2018) en- “ schieten nee echt niet is het niet waard hoe het nu gaat zal die zien medelijden is er echt niet die zielige hond!" (12 november 2018) en- “ hey ik ben een dag later terug en klaar en 1 tip zorg dat je weg bent daar” (15 november 2018),
4

Het bewezenverklaarde levert het volgende strafbare feit op:
2. primair

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

5

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.
6

6.1
De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd aan de verdachte op te leggen een gevangenisstraf van 42 maanden met aftrek van het voorarrest. Weliswaar had de verdachte een andere rol dan [medeverdachte] , maar zij hadden wel een gelijkwaardig aandeel in het plegen van de (poging tot) afpersing.
6.2
Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank, bij een bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten, verzocht te volstaan met een gevangenisstraf die gelijk is aan de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, eventueel aangevuld met een voorwaardelijke gevangenisstraf. De door de officier van justitie gevorderde gevangenisstraf is, gelet op de straffen in vergelijkbare zaken, veel te hoog. Bovendien is sprake van verzachtende omstandigheden. De verdachte is op 2 december 2018 door [slachtoffer] in zijn buik en been geschoten en is van de ernstige gevolgen daarvan nog steeds niet hersteld. Daardoor is hij al fors gestraft.
6.3
Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straf of maatregel is, gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.
De verdachte heeft in de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 samen met [medeverdachte] [slachtoffer] door bedreiging met geweld onder druk gezet teneinde hem tot afgifte van een groot geldbedrag te bewegen. Hij heeft dit gedaan door [slachtoffer] te bezoeken bij zijn woning en te dreigen waardoor de druk werd opgevoerd.

De rechtbank heeft acht geslagen op het strafblad van de verdachte d.d. 22 mei 2019 waaruit blijkt dat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke ernstige strafbare feiten, maar wel veelvuldig in verband met andere strafbare feiten.

Bij de reclassering heeft de verdachte, blijkens het advies van 8 juni 2019, aangegeven open te staan voor behandeling en begeleiding. Bij een veroordeling en het opleggen van reclasseringstoezicht adviseert de reclassering om tevens als bijzondere voorwaarde het meewerken aan ambulante behandeling (waaronder diagnostiek) op te leggen.De rechtbank acht de door de verdachte en zijn medeverdachte gepleegde poging tot afpersing, mede gelet op de lange periode ervan, zeer ernstig. Onduidelijk is of verdachte op de hoogte was van het onderliggend geschil tussen [medeverdachte] en [slachtoffer] en voorts zijn er geen aanwijzingen dat verdachte heeft meegewerkt aan deze poging tot afpersing in ruil voor een deel van de opbrengst. Ook houdt de rechtbank rekening met de omstandigheden dat verdachte door [slachtoffer] is beschoten en daar ernstig en mogelijk blijvend letsel aan heeft overgehouden. Gelet hierop, het feit dat de rechtbank minder bewezen acht dan de officier van justitie en gelet op de straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd zal de rechtbank een lagere straf opleggen dan is geëist door de officier van justitie.
De rechtbank zal de verdachte veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 365 dagen, waarvan 146 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zal meewerken aan reclasseringstoezicht en ambulante behandeling (waaronder diagnostiek) en zich zal laten begeleiden door de reclassering. Nu de opgelegde gevangenisstraf gelijk is aan de duur van het voorarrest zal de rechtbank de voorlopige hechtenis opheffen.

7

7.1
De vordering van de benadeelde partij

De benadeelde [slachtoffer] heeft zich als benadeelde partij gesteld door indiening van zijn vordering tot vergoeding van zijn schade tot een bedrag van € 52.000,-, bestaande uit € 50.000,00 materiële schade (het geldbedrag waarvoor [slachtoffer] is afgeperst) en € 2.000,00 immateriële schade, inclusief wettelijke rente.
7.2
Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van [slachtoffer] , voor zover deze ziet op de materiële schade, hoofdelijk moet worden toegewezen, inclusief wettelijke rente en met toewijzing van de schadevergoedingsmaatregel. Voor zover de vordering van [slachtoffer] ziet op de immateriële schade moet deze niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat deze niet is onderbouwd.
7.3
Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich, voor zover de vordering ziet op de materiële schade, primair op het standpunt gesteld dat, gelet op de bepleite vrijspraak van de verdachte, [slachtoffer] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn vordering. Subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat niet is komen vast te staan dat [slachtoffer] voor een bedrag van € 50.000,00 is afgeperst nu [medeverdachte] heeft verklaard een geldbedrag van € 36.000,00 te hebben ontvangen van [slachtoffer] . Meer subsidiair heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Ten aanzien van de gevorderde immateriële schade heeft de raadsman aangevoerd dat [slachtoffer] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn vordering, omdat dit deel van de vordering niet is onderbouwd.
7.4
Het oordeel van de rechtbank

Voor zover de vordering van [slachtoffer] ziet op materiële schade zal de rechtbank hem niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering, nu verdachte van dit deel van de tenlastelegging zal worden vrijgesproken.Voor zover de vordering van [slachtoffer] ziet op de immateriële schade zal de rechtbank hem ook niet-ontvankelijk verklaren. De rechtbank is van oordeel dat de verhoudingen tussen [slachtoffer] en verdachte over en weer dermate ingewikkeld zijn dat de beoordeling daarvan een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen indien gewenst.
8

Ter terechtzitting is gelijktijdig behandeld de vordering van de officier van justitie tot tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf voor de duur van 1 week, aan verdachte opgelegd bij onherroepelijk vonnis van de politierechter binnen het arrondissement Limburg d.d. 13 juli 2017 met parketnummer 96-050002-17.
Tevens is ter terechtzitting gelijktijdig behandeld de vordering van de officier van justitie tot tenuitvoerlegging van een taakstraf voor de duur van 15 uren subsidiair 7 dagen hechtenis, aan de verdachte opgelegd bij onherroepelijk vonnis van de politierechter binnen het arrondissement Limburg d.d. 29 juni 2018 met parketnummer 03-015571-17.

De vorderingen voldoen aan de bij de wet gestelde eisen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat voornoemde vonnissen onherroepelijk zijn geworden. Door het plegen van het bewezenverklaarde, heeft verdachte zich voor het eind van de proeftijd opnieuw schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

De verdachte heeft dus de algemene voorwaarde overtreden die aan de voorwaardelijk opgelegde straffen waren verbonden.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen moeten worden toegewezen.

De raadsman heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de vorderingen moeten worden afgewezen, omdat de medische zorg in detentie niet toereikend is en de verdachte dringend medische zorg nodig heeft. Subsidiair heeft de raadsman om die reden verzocht de proeftijd te verlengen.

De door de raadsman aangevoerde omstandigheden zijn niet nader onderbouwd. Niet gebleken is dat de in detentie geleverde zorg ontoereikend zou zijn. De rechtbank heeft oog voor de wens van verdachte om zijn revalidatie zo snel mogelijk in vrijheid op te pakken, echter verdachte heeft een strafblad van 18 pagina’s en heeft al vele malen kansen gekregen, waaronder de voorwaardelijke straffen waar thans de tenuitvoerlegging van wordt gevorderd. Het is daarom nu tijd om af te rekenen. De rechtbank zal dan ook de gevorderde tenuitvoerlegging gelasten.

9

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 45, 311 en 317 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.
beslissing

10

De rechtbank:
Vrijspraak

Bewezenverklaring

Strafbaarheid

Straf

Benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel

Vorderingen tot tenuitvoerlegging

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Nollen, voorzitter, mr. M.J.A.G. van Baal en mr. M. Driever, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.A.J. Wenders, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 juli 2019.

Mr. Nollen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan bovengenoemde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat 1.hij in of omstreeks de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 50.000 euro, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n):naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst(en):
schiet het niet op gaat dat niet gebeuren gaan we het vanaf maandag anders regelen’’ (19 oktober 2018) en/of
althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan hem/hen, verdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd en/of zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben begeven om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] ;
of

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een ander, te weten [slachtoffer] , door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die [slachtoffer] wederrechtelijk heeft/hebben gedwongen iets te doen en/of te dulden, te weten het betalen van een geldbedrag van (ongeveer) 50.000 euro, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), welk(e) geweld of enige andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte (n):naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst(en):
schiet het niet op gaat dat niet gebeuren gaan we het vanaf maandag anders regelen” (19 oktober 2018) en/of
althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan hem/hen, verdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd en/of zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben begeven om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] ;
subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [medeverdachte] in of omstreeks de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 50.000 euro, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorend aan die [slachtoffer] , in elk geval aan (een) ander(en) dan aan die [medeverdachte] en/of zijn medeverdachte, welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, die [medeverdachte] en/of zijn medeverdachte: naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst(en):luister met die onzinberichten hoef je me niet aan te komen je regelt er gewoon 5 anders schiet het niet op gaat dat niet gebeuren gaan we het vanaf maandag anders regelen” (19 oktober 2018) en/of
ik heb even overlegd met mijn oude vriend die staan op het punt hierheen te komen dat gaat ook gebeuren" (22 oktober 2018) en/of
althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan hem/hen, [medeverdachte] en/of verdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd cn/of die [medeverdachte] een of meerdere personen naar de woning van die [slachtoffer] heeft gestuurd om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] , bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid en/of inlichtingen heeft verschaft door: zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] te begeven om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] ;
of

[medeverdachte] in of omstreeks de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, een ander, te weten [slachtoffer] , door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die [slachtoffer] weden echtelijk heeft/hebben gedwongen iets te doen en/of te dulden, te weten het betalen van een geldbedrag van (ongeveer) 50.000 euro, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan (een) ander(en) dan aan die [medeverdachte] en/of zijn medeverdachte, welk(e) geweld of enige andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid hierin bestond dat hij, die [medeverdachte] en/of zijn medeverdachte:naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst(en)-
schiet het niet op gaat dat niet gebeuren gaan we het vanaf maandag anders regelen” (19 oktober 2018) en/of
-interesseert me niet want gaat dat vandaag niet gebeuren kom ik jou morgen halen en komt er de helft bij dus even voor de duidelijkheid je krijg tot vandaag 20 uur gebeurt er niks komen er procenten bij en gaan er dingen gebeuren geloof me die wil je echt niet! Haal geen domme dingen in je kop want je hebt geen fucking recht om iets in je kop te halen, dus pannekoek ie hebt tot 20 uur” (22 oktober 2018),althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan hem/hen, [medeverdachte] en/of verdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd en/of
2.hij in of omstreeks de periode 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 25.000 euro, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n):naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst(en):
ik zou gewoon even je afspraken nu vandaag die ik je zeg nakomen doe je dat niet ook niet erg dan gaan we gewoon verder ze zijn rond half 8 bij je ik hoor het wel van ze” (30 november 2018), althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan hem/hen, verdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd en/ofnaar [echtgenote slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst(en):
althans woorden en/of berichten van gelijke dreigende aard en/of strekking en/ofzich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben begeven om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] , terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;
of

hij in of omstreeks de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door die [medeverdachte] en/of zijn medeverdachte voorgenomen misdrijf om een ander, te weten [slachtoffer] , door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die [slachtoffer] en/of [echtgenote slachtoffer] , wederrechtelijk te dwingen iets te doen en/of te dulden, te weten het betalen van een geldbedrag van (ongeveer) 25.000 euro, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), welk(e) geweld of enige andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n): naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst(en):

althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan hem/hen, verdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd en/of naar die [echtgenote slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst (en):
althans woorden en/of berichten van gelijke dreigende aard en/of strekking en/ofzich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben begeven om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] , terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;
subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [medeverdachte] in of omstreeks de periode 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, ter uitvoering van het door die [medeverdachte] en/of zijn medeverdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 25.000 euro, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, die [medeverdachte] en/of zijn medeverdachte: naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst(en):
nu heb je een vette en het wordt verdubbeld en ik zou maar achter je kijken en morgen krijgt je vrouw een hele mooie mail kijken hoe lang jij nog gelukkig bent" (11 november 2018) en/of
november 2018) en/of-zorg gewoon dat je vandaag dat regelt anders heb jij echt geen leuke maand december en die hoer van je ook niet even voor de duidelijkheid. Je hoeft niks meer te sturen ze nemen om 19 uur contact op ben zelfver weg” (30 november 2018) en/of
althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan hem/hen, die [medeverdachte] en/of zijn medeverdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd en/of naar [echtgenote slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst(en):
2018 tot en met 2 december 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid en/of inlichtingen heeft verschaft door:
- spreekt de verdachte vrij van het onder 1. tenlastegelegde feit;
- stelt voorts de volgende bijzondere voorwaarde, waaraan de verdachte gedurende de proeftijd heeft te voldoen:- de verdachte werkt mee aan ambulante behandeling (waaronder diagnostiek) bij Forensisch Psychiatrische Polikliniek De Horst of een vergelijkbare door de reclassering aan te wijzen instelling;
- geeft de reclassering opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;
- heft op het bevel tot voorlopige hechtenis;
- " luister met die onzinberichten hoef je me niet aan te komen je regelt er gewoon 5 anders - “ ik zou je het even goed uitleggen sowieso ga je meer betalen” (22 oktober 2018) en/of- “ ik heb even overlegd met mijn oude vriend die staan op het punt hierheen te komen dat gaat ook gebeuren” (22 oktober 2018) en/of- “ interesseert me niet want gaat dat vandaag niet gebeuren kom ik jou morgen halen en komt er de helft bij dus even voor de duidelijkheid je krijg tot vandaag 20 uur gebeurt er niks komen er procenten bij en gaan er dingen gebeuren geloof me die wil je echt niet! Haal geen domme dingen in je kop want je hebt geen fucking recht om iets in je kop te halen, dus pannekoek je hebt tot 20 uur” (22 oktober 2018),
- " luister met die onzinberichten hoef je me niet aan te komen je regelt er gewoon 5 anders - " ik zou je het even goed uitleggen sowieso ga je meer betalen" (22 oktober 2018) en/of- “ ik heb even overlegd met mijn oude vriend die staan op het punt hierheen te komen dat gaat ook gebeuren" (22 oktober 2018) en/of- " interesseert me niet want gaat dat vandaag niet gebeuren kom ik jou morgen halen en komt er de helft bij dus even voor de duidelijkheid je krijg tot vandaag 20 uur gebeurt er niks komen er procenten bij en gaan er dingen gebeuren geloof me die wil je echt niet! Haal geen domme dingen in je kop want je hebt geen fucking recht om iets in je kop te halen, dus pannekoek je hebt tot 20 uur" (22 oktober 2018),
- “ ik zou je het even goed uitleggen sowieso ga je meer betalen” (22 oktober 2018) en/of- interesseert me niet want gaat dat vandaag niet gebeuren kom ik jou morgen halen en komt er de helft bij dus even voor de duidelijkheid je krijg tot vandaag 20 uur gebeurt er niks komen er procenten bij en gaan er dingen gebeuren geloof me die wil je echt niet! Haal geen domme dingen in je kop want je hebt geen fucking recht om iets in je kop te halen, dus pannekoek je hebt tot 20 uur” (22 oktober 2018),
- " luister met die onzinberichten hoef je me niet aan te komen je regelt er gewoon 5 anders - " ik zou je het even goed uitleggen sowieso ga je meer betalen” (22 oktober 2018) en/of- “ ik heb even overlegd met mijn oude vriend die staan op het punt hierheen te komen dat gaat ook gebeuren” (22 oktober 2018) en/of- die [medeverdachte] een of meerdere personen naar de woning van die [slachtoffer] heeft gestuurd om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] ,bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid en/of inlichtingen heeft verschaft door:- zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] te begeven om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] ;
- “ zo vandaag krijg ik mijn poen incl. boete zorg maar dat je in de buurt blijft vandaag want we gaan iedereen af’ (24 oktober 2018) en/of- “ vandaag die poen anders problemen jongens staan te popelen, en dan komen er weer 10 bij regel je shit dan ben je er helemaal vanaf’ (9 november 2018) en/of- “ nu heb je een vette en het wordt verdubbeld en ik zou maar achter je kijken en morgen krijgt je vrouw een hele mooie mail kijken hoe lang jij nog gelukkig bent” (11 november 2018) en/of- " geen poen ga je kapot kankerhond” (11 november 2018) en/of- “ ik zeg je 1 ding ik zou dat vandaag maar regelen ga naar je moeder regel het mijn geld want om 20 uur kan ik niks meer doen dan verdubbelt het en staat het sowieso buiten mij” (12 november 2018) en/of- “ je hebt tot 19 uur voor die 50 zo niet verdubbelen ze hel meer kan ik niet meer doen!” (30 november 2018) en/of- “ zorg gewoon dat je vandaag dat regelt anders heb jij echt geen leuke maand december en die hoer van je ook niet even voor de duidelijkheid. Je hoeft niks meer te sturen ze nemen om 19 uur contact op ben zelfver weg” (30 november 2018) en/of- “ ik kan je laten ophalen dan brengen ze je naar mij zoals ik net duidelijk zei! En ik zou even niet zo’n grote bek hebben als ik jou was meneer anders praat je dadelijk een paar jaar niet meer - “ hij moet gewoon kapot en geloof me dat gaat ie” (12 november 2018) en/of- “ schieten nee echt niet is het niet waard hoe het nu gaat zal die zien medelijden is er echt niet die zielige hond!" (12 november 2018) en/of- “ hey ik ben een dag later terug en klaar en 1 tip zorg dat je weg bent daar” (15 november 2018),
- “ zo vandaag krijg ik mijn poen incl. boete zorg maar dat je in de buurt blijft vandaag want we gaan iedereen af’ (24 oktober 2018) en/of- “ vandaag die poen anders problemen jongens staan te popelen, en dan komen er weer 10 bij regel je shit dan ben je er helemaal vanaf’ (9 november 2018) en/of- “ nu heb je een vette en het wordt verdubbeld en ik zou maar achter je kijken en morgen krijgt je vrouw een hele mooie mail kijken hoe lang jij nog gelukkig bent" (11 november 2018) en/of- “ geen poen ga je kapot kankerhond” (11 november 2018) en/of- “ ik zeg je 1 ding ik zou dat vandaag maar regelen ga naar je moeder regel het mijn geld want om 20 uur kan ik niks meer doen dan verdubbelt het en staat het sowieso buiten mij” (12 november 2018) en/of- “ je hebt tot 19 uur voor die 50 zo niet verdubbelen ze het meer kan ik niet meer doen!” (30 november 2018) en/of- " zorg gewoon dat je vandaag dat regelt anders heb jij echt geen leuke maand december en die hoer van je ook niet even voor de duidelijkheid. Je hoeft niks meer te sturen ze nemen om 19 uur contact op ben zelf ver weg" (30 november 2018) en/of- “ ik kan je laten ophalen dan brengen ze je naar mij zoals ik net duidelijk zei! En ik zou even niet zo’n grote bek hebben als ik jou was meneer anders praat je dadelijk een paar jaar niet meer ik zou gewoon even je afspraken nu vandaag die ik je zeg nakomen doe je dat niet ook niet erg dan gaan we gewoon verder ze zijn rond half 8 bij je ik hoor het wel van ze" (30 november 2018), - " hij moet gewoon kapot en geloof me dat gaat ie” (12 november 2018) en/of- “ schieten nee echt niet is het niet waard hoe het nu gaat zal die zien medelijden is er echt niet die zielige hond!” (12 november 2018) en/of- “ hey ik ben een dag later terug en klaar en 1 tip zorg dat je weg bent daar" (15 november 2018),
- “ zo vandaag krijg ik mijn poen incl boete zorg maar dat je in de buurt blijft vandaag want we gaan iedereen af” (24 oktober 2018) en/of- “ vandaag die poen anders problemen jongens staan te popelen, en dan komen er weer 10 bij regel je shit dan ben je er helemaal vanaf” (9 november 2018) en/of- “ geen poen ga je kapot kankerhond" (11 november 2018) en/of- “ ik zeg je 1 ding ik zou dat vandaag maar regelen ga naar je moeder regel het mijn geld want om 20 uur kan ik niks meer doen dan verdubbelt het en staat het sowieso buiten mij” (12 november 2018) en/of- “ je hebt tot 19 uur voor die 50 zo niet verdubbelen ze het meer kan ik niet meer doen!" (30 - “ ik kan je laten ophalen dan brengen ze je naar mij zoals ik net duidelijk zei! En ik zou even niet zo n grote bek hebben als ik jou was meneer anders praat je dadelijk een paar jaar niet meer ik zou gewoon even je afspraken nu vandaag die ik je zeg nakomen doe je dat niet ook niet erg dan gaan we gewoon verder ze zijn rond half 8 bij je ik hoor het wel van ze" (30 november 2018), - “ hij moet gewoon kapot en geloof me dat gaat ie” (12 november 2018) en/of- schieten nee echt niet is het niet waard hoe het nu gaat zal die zien medelijden is er echt niet die zielige hond!” (12 november 2018) en/of- “ hey ik ben een dag later terug en klaar en 1 tip zorg dat je weg bent daar” (15 november 2018),althans woorden en/of berichten van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of- die [medeverdachte] een of meerdere personen naar de woning van die [slachtoffer] heeft gestuurd om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] , bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 23 oktober - zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] te begeven om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] , terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf
-

verklaart het onder 2. tenlastegelegde bewezen, zoals dat hierboven onder 3.4 is omschreven;

spreekt de verdachte vrij van wat onder 2. meer of anders is ten laste gelegd;

-

verklaart dat het bewezenverklaarde het strafbare feit oplevert, zoals hierboven onder 4 is omschreven;

verklaart de verdachte daarvoor strafbaar;

-

veroordeelt de verdachte voor tot een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 146 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

bepaalt dat het voorwaardelijke gedeelte van de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de verdachte voor het einde van de proeftijd:

-

zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit of

ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of

geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

-

verklaart de benadeelde partij [slachtoffer] niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, begroot tot op heden op nihil;

-

wijst de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 03-015571-17 toe;

wijst de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 96-050002-17 toe.

_320bc038-4b17-4705-b23e-23f8dd57b2c5
1

Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het (drieledige) proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, District Parkstad-Limburg, proces-verbaalnummer LB2R018134, aanvankelijk gesloten d.d. 14 januari 2019, aangevuld gesloten d.d. 14 februari 2019 en het tweede aanvullend dossier gesloten d.d. 7 mei 2019, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 785.

_adceb4ae-b340-48ce-a81d-d1ee517513c3
2

Proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 25 juni 2019.

_0b927718-4d55-41d2-a973-f828fa76b211
3

Het proces-verbaal van verhoor getuige [echtgenote slachtoffer] d.d. 2 december 2018, doorgenummerde dossierpagina’s 310 tot en met 312.

_97a874f5-2a90-489b-b0fa-3d537148cd46
4

Proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 25 juni 2019.

_c5b98cc6-1d09-4be4-868a-f4604ab2827d
5

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina’s 80 tot en met 114 en het proces-verbaal bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 115 tot en met 147.

_68e0d820-0087-4f03-81f9-7e604fc82b9e
6

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 5 december 2018, doorgenummerde dossierpagina 717.

_dc8a1a06-ae57-41d7-92df-2a79e7cb616c
7

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 89 en het proces-verbaal bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 118.

_5852aa45-bfc0-442a-8152-48b5693602d4
8

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 90 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 126.

_ee197bf8-ce92-456f-8712-bf52c08f18a9
9

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 96 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 125.

_4980d9b7-4da8-4661-ad15-f6a48e350459
10

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 98 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 125.

_d246c83c-a43f-4b71-a585-756d0a148b2c
11

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 100 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

_c8b3ef4c-33d3-4fe0-a7ea-a315a372f55d
12

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 103 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

_9091ab40-f731-4a41-af06-edc4a700ab77
13

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 99 en het proces-verbaal bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

_35c36982-852c-403f-ae57-3a2e2b23f511
14

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 104 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

_40cea041-e67a-4eb9-9c28-50980735e9bf
15

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 104 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

_3c103751-bd3d-440a-b7bd-8127cbc4a4cd
16

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 105 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] , doorgenummerde dossierpagina 124.

_67831add-99e5-41c7-9079-62028043b44d
17

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 106 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 118.

_9e649d8c-8188-4f74-afd9-113fefad1466
18

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 107 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

_6b5ce805-3ce4-4cca-84a9-1557896834e1
19

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 108 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 123.

_6e5cb804-d83a-41f3-850e-91e340c42c98
20

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 109 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 123.

_32dae5a6-a070-4d8a-b609-53441178d9bb
21

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 109 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 123.

_c1b93b32-6c24-4537-b2dc-5847b09b7c5b
22

Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [medeverdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina113 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 122.