Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2019:1126

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 15-03-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Gelderland op 15-03-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBGEL:2019:1126, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 05/881881-15


Bron: Rechtspraak


RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/881881-15Datum uitspraak : 15 maart 2019
Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte 1]

geboren op [geboortedag] 1991 te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1] , 6546 LA Nijmegen
raadsman: mr. R.A. van der Horst, advocaat te Amsterdam.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingenvan 26 oktober 2018 en 15 februari 2019.

ECLI:NL:RBGEL:2019:1126:DOC
nl


RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/881881-15Datum uitspraak : 15 maart 2019
Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte 1]

geboren op [geboortedag] 1991 te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1] , 6546 LA Nijmegen
raadsman: mr. R.A. van der Horst, advocaat te Amsterdam.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingenvan 26 oktober 2018 en 15 februari 2019.
1

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs
_44ecb4f0-7cf8-4d6b-b9b0-6552be7885a1

- [naam 2] verblijft veelal aan het [adres 3] . Op 8 november 2015 heeft naar aanleiding van een melding over een vuurwapen een doorzoeking plaatsgevonden van zijn verblijfplaats en van de [auto 7] met kenteken [kenteken 4] op naam van en in gebruik bij [naam 2] . Daarin worden 6 autosleutels aangetroffen in zogenaamde gripzakjes met daarop de teksten: “Golf6 Brakkenstijn uitlaat”, “Wedren pl.zw”, “Hasjkoning”, “d rotonde Arnhem” en “pl Arn”. In de periode daarop volgend zijn diverse Volkswagens gestolen, waarvan de gegevens lijken te sporen met deze teksten (dossierpagina 254-306).
- De [auto 4] met kenteken [kenteken 5] (hierna: de [auto 4] ) staat op naam van en is in gebruik bij [naam 2] . Deze [auto 4] is door het opsporingsteam voorzien van een peilbaken. Uit de peilbakengegevens blijkt dat de [auto 4] op de plaats van het delict is rond de tijd van de diefstallen van de zaaksdossiers 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18 t/m 31, 33, 40 en 41.
[telefoonnummer 1]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] is bij [naam 2] in gebruik. Dit blijkt uit tapgesprekken van 2 oktober 2015 en 4 oktober 2015 waarin de gebruiker van het nummer zich “ [naam 2] ” noemt. In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 1] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [naam 2] ’.
- Op 10 mei 2016 heeft een doorzoeking plaatsgevonden op dit adres. In de woning wordt onder andere OBD2-apparatuur, een USB-stick met bestanden over OBD-apparatuur en zakjes met gele pillen aangetroffen.
[telefoonnummer 2]

- De [auto 8] met kenteken [kenteken 6] (hierna: de [auto 8] ) staat op naam van [naam 6] , maar wordt voornamelijk door [medeverdachte 5] gebruikt omdat hij de [auto 8] mee naar zijn werk neemt. Uit het bovengenoemde is reeds gebleken dat [medeverdachte 5] op vakantie was van 11 maart 2016 tot en met 20 maart 2016. Uit de peilbakengegevens blijkt dat de [auto 8] op 11 en 14 maart 2016, rond de tijd van de diefstal (), op de plaats van het delict is. Op camerabeelden van [naam 4] tankstation op 11 maart 2016 wordt [medeverdachte 1] herkend als de bestuurder van de [auto 8] .
-
[telefoonnummer 3]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] is bij [verdachte 1] in gebruik. Dit blijkt uit het volgende. In het tapgesprek van 14 februari 2016 van 17.26 uur noemt de gebruiker zich [verdachte 1] . In het tapgesprek 14 februari 2016 van 17.52 uur bevestigt de gebruiker een reservering in een restaurant onder de naam “ [naam 8] ”. De persoon die zich [verdachte 1] noemt in het eerste gesprek is dezelfde persoon/heeft dezelfde stem als de persoon die de naam “ [naam 8] ” bevestigt. In een tapgesprek van 13 februari 2016 belt de gebruiker met het Van der Valk hotel. Hij wil een kamer reserveren op naam van [verdachte 1] aan de [straat 1] in Nijmegen. De Whatsapp-profielfoto van het nummer [telefoonnummer 3] vertoont sterke gelijkenis met de foto van [verdachte 1] die zich in de politiesystemen bevindt. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat [verdachte 1] de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer 3] . In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 3] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [verdachte 1] ’.
-
- [verdachte 1] maakt gebruik van een (grijze) personenauto [auto 9] met kenteken [kenteken 7] (hierna: de [auto 9] ).
-
- Tussen 6 december 2015 te 21.30 uur en 7 december 2015 te 05.30 uur is een aan [slachtoffer 2] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 8] gestolen vanaf de [adres 7] te Wijchen. In de auto lag een laserapparaat op een statief in een zwarte koffer. Aangever heeft de laser waterpas bij de [naam 10] aangeschaft.- Op 6 december 2015 om 23.19 uur rijdt de [auto 4] vanaf het [straat 9] in Nijmegen – nabij het [straat 6] – richting de [straat 2] en stopt ter hoogte van de nrs. [nummers 1] in Nijmegen. De [auto 4] rijdt naar de [naam 1] waar [naam 2] en [medeverdachte 1] op de camerabeelden worden herkend. De [auto 4] rijdt naar de [straat 10] te Wijchen en maakt een korte stop in de onmiddellijke omgeving van waar het betreffende voertuig is gestolen. De [auto 4] rijdt daarna naar de [straat 1] en blijft daar gedurende een half uur en rijdt dan weer richting Wijchen en maakt diverse stops op de Homburg te Wijchen tussen 01.23 uur en 01.28 uur op 7 december 2015. De [auto 4] rijdt vervolgens terug naar Nijmegen om via de wijken [straat 1] en [straat 2] naar het [straat 6] te Nijmegen te gaan.- Om 01.30/01.32 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mastlocaties in Wijchen aan, daarna in Beuningen en enkele minuten later in Nijmegen.- Op 10 mei 2016 wordt tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats 1] een zwart/gele laser waterpas van het merk [naam 11] (het huismerk van [naam 10] ) in een zwarte koffer aangetroffen en inbeslaggenomen.
- In de periode van zondag 10 januari 2016 te 22.30 uur en maandag 11 januari 2016 te 06.15 uur is op de [adres 8] te Lent een aan [slachtoffer 3] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 9] gestolen.- Op 10 januari 2016 om 23.54 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 4], waarbij [naam 2] en [medeverdachte 1] op camerabeelden zijn te zien.- Op 11 januari 2016 rond middernacht straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan in de nabije omgeving van de [straat 11] te Lent. De [auto 4] stopt rond hetzelfde tijdstip nabij de [straat 11] en rijdt vervolgens naar de [straat 2] te Nijmegen en blijft daar gedurende een half uur. Daarna rijdt de [auto 4] weer naar Lent, stopt op een zijstraat van de [straat 11] en rijdt weer terug naar Nijmegen.- Het telefoonnummer van [medeverdachte 1] straalt om 01.54 uur de mast aan in de [straat 12] , een wijk in de buurt van [straat 13] . Om 01.55 uur rijdt de [auto 4] in de wijk [straat 13] . Daarna rijdt de [auto 4] , onder andere via de [straat 2] , terug naar het [straat 9] , nabij het verblijfadres van [naam 2] .- Om 10.25 uur wordt de [auto 2] [kenteken 9] door de politie aangetroffen op de [straat 13] en voorzien van cameraobservatie.- Op 12 januari 2016 om 07.32 uur stapt een man in de betreffende auto en rijdt weg. Het signalement van de man komt overeen met het signalement van [medeverdachte 3] (). Het signalement komt eveneens overeen met de man die op 14 januari 2016 de gestolen auto met kenteken [kenteken 10] komt ophalen () . Uit de camerabeelden van de loods in [plaats 1] – zoals onder de algemene overwegingen is opgenomen – is gebleken dat [medeverdachte 3] samen met [medeverdachte 2] de gestolen auto’s demonteert.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [medeverdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Op 13 januari 2016 tussen 01.45 uur en 03.20 uur is er een aan [slachtoffer 4] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 10] gestolen vanaf de [adres 9] te Lent.- Op 12 januari 2016 om 23.31 uur stopt de [auto 4] op de [straat 2] te Nijmegen en enkele minuten later is de [auto 4] bij de [naam 1] alwaar [naam 2] op de camerabeelden wordt herkend. In de auto zit een bijrijder. De [auto 4] rijdt naar Lent en stop gedurende 8 minuten op de [adres 10] . De [auto 4] rijdt terug naar Nijmegen en blijft gedurende 26 minuten op de [straat 2] en rijdt dan weer naar Lent.- Om 03.09 uur stopt de [auto 4] gedurende 3 minuten op een tussenstraat van de [straat 14] te Lent. Om 3.11 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast [straat 15] te Lent aan. Om 03.24 uur stopt de [auto 4] gedurende 9 minuten op de [straat 8] te Nijmegen. Om 03.27 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] een mast in Nijmegen aan. Om 03.39 uur stopt [auto 4] nabij het verblijfadres van [naam 2] .- Om 09.00 uur wordt de [auto 2] met kenteken [kenteken 10] door de politie aangetroffen op de [straat 4] te Nijmegen. Het voertuig wordt voorzien van cameraobservatie en er wordt een peilbaken geplaatst.- Op 14 januari 2016 om 07.12 uur wordt het gestolen voertuig opgehaald door een man gelijkend aan het signalement van en dat van [medeverdachte 3] . Een half uur later rijdt de gestolen auto het perceel van de loods in [plaats 1] op.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het telefoonnummer van [medeverdachte 1] op het zelfde moment als de [auto 4] nabij de plaats delict is, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 17 januari 2016 22.30 uur en 18 januari 2016 07.55 uur is een [auto 2] met kenteken [kenteken 11] , eigendom van [slachtoffer 5] , gestolen voor de woning aan de [adres 12] in Cuijk. In de auto lagen 4 rij/paardzwepen.- Op 17 januari 2016 om 23.29 uur is de [auto 4] bij de [straat 2] te Nijmegen en vervolgens om 23.35 uur bij de [naam 1] . Op camerabeelden is [naam 2] te zien.- Op 18 januari 2016 om 00.10 uur is de [auto 4] op de [straat 16] te Cuijk. Om 00.49 uur is de [auto 4] gedurende 20 minuten op de [straat 2] te Nijmegen. De [auto 4] rijdt daarna weer naar Cuijk en dan naar de [straat 13] en de [straat 8] te Nijmegen.- Tijdens de doorzoeking in de Loods te [plaats 1] werden twee paar rijzwepen in beslag genomen. Aangever herkende de rijzwepen als zijn eigendom.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 31 januari 2016 te 20.00 uur en 1 februari 2016 te 08.30 uur werd een aan [slachtoffer 6] toebehorende [auto 1] met kenteken [kenteken 14] gestolen vanaf de woning aan de [adres 13] te Malden. In de auto bevond zich een Prenatal kinderstoeltje.- De [auto 4] is op 1 februari 2016 om 01.46 uur op de [straat 17] te Malden en rijdt vervolgens terug naar Nijmegen en blijft gedurende 29 minuten op de [straat 2] . De [auto 4] is om 02.44 uur weer in Malden. Het telefoonnummer van [naam 2] straalt de mast Ambachtsweg te Malden aan om 02.42 uur en het telefoonnummer van [medeverdachte 1] straalt om 02.48 uur de mast Maldense vlak te Malden aan. Om 03.00 uur is de [auto 4] op de Malvert 50e straat in Nijmegen.- Op de camerabeelden van de loods in [plaats 1] is te zien dat de [auto 1] met kenteken [kenteken 14] de loods in rijdt.- Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats 1] is een autokinderstoeltje van het merk Prenatal inbeslaggenomen. Het kinderstoeltje is aan aangever teruggegeven.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat het telefoonnummer van [naam 2] en telefoonnummer van [medeverdachte 1] op het zelfde moment als de [auto 4] een mast nabij de plaats delict aanstralen en de constatering van de gestolen auto bij de loods in [plaats 1] , acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 3 februari 2016 te 20.00 uur en 4 februari 2016 te 09.00 uur werd een aan [slachtoffer 7] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 16] weggenomen van de [adres 14] te Grave.- Op camerabeelden van de [naam 1] van 3 februari 2016 is te zien dat [naam 2] als bestuurder om 19.44 uur uit de [auto 4] stapt. Op 4 februari 2016 om 01.12 uur straalt de telefoon van [naam 2] de mast aan de [straat 18] te Grave aan. Om 1.27 uur tot en met 01.34 uur is de [auto 4] op [straat 19] te Grave, nabij de plaats van het delict.- Op de beelden van de loods in [plaats 1] is te zien dat een dag later, 5 februari 2016 om 07.37 uur, een [auto 2] , met het gedeeltelijk leesbare kenteken [kenteken 16] de loods binnen rijdt.Weliswaar wordt niet gezien dat de [auto 4] in deze zaak terug rijdt naar Nijmegen, de overige reisbewegingen passen binnen de modus operandi. Van de binnen gereden [auto 2] in de loods in [plaats 1] zijn op de beelden 4 tekens zichtbaar van het kenteken. Deze tekens komen overeen met de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 4 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats 1] komt aanrijden. Gelet hierop en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het telefoonnummer van [naam 2] een mast aanstraalt op de route van de [auto 4] naar de plaats delict, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 7 februari 2016 te 19.00 uur en 8 februari 2016 te 06.00 uur is een aan [slachtoffer 8] toebehorende zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 17] gestolen vanaf de [adres 15] te Molenhoek.- Op 7 februari 2016 om 23.27 uur stopt de [auto 4] op de [straat 2] [nummer 1] te Nijmegen en om 23.37 uur bij de [naam 1] . [naam 2] is op de camerabeelden te zien.- Om 23.50 uur stopt de [auto 4] op [straat 20] te Molenhoek, de directe omgeving van de plaats delict. Om 00.06 uur (8 februari 2016) stopt de [auto 4] gedurende 25 minuten op de [straat 2] te Nijmegen. De [auto 4] rijdt dan weer naar de [straat 20] te Molenhoek en daarna naar de [straat 8] te Nijmegen.- Een dag later, op 9 februari 2016 om 06.30 uur, rijdt een witte bestelbus, waarschijnlijk een [naam 12] , het perceel in [plaats 1] op. Om 07.03 uur rijdt een donkerkleurige personenauto het perceel op, waarschijnlijk een [auto 2] met een letter ‘S’ in het kenteken.Van het binnen gereden voertuig in de loods in [plaats 1] , dat naar waarschijnlijkheid een [auto 2] is, is slechts één teken zichtbaar van het kenteken. Deze ‘S’ past in de tekens van de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 7 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats 1] komt aanrijden. Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 8 februari 2016 te 19.30 uur en 9 februari 2016 te 12.00 uur werd een aan [slachtoffer 9] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 18] gestolen ter hoogte van de [adres 16] te Arnhem.- Op 8 februari 2016 is de [auto 4] om 23.27 uur bij [straat 2] te Nijmegen en stopt om 23.36 uur bij de [naam 1] . Op de camerabeelden wordt [naam 2] herkend.- Op 9 februari 2016, om 00.46 uur stopt de [auto 4] gedurende 25 minuten bij [straat 2] [nummer 3] . Rond 1.30 uur is de [auto 4] bij de [adres 17] te Arnhem, nabij de plaats van het delict. Om 01.40 uur rijdt de [auto 4] terug naar Nijmegen.- Op 10 februari 2016 om 06.28 uur arriveert een witte bestelbus [auto 5] bij de loods in [plaats 1] . Om 06.33 uur arriveert een (vermoedelijk) [auto 11] bij de loods in [plaats 1] .Van het binnen gereden voertuig in de loods in [plaats 1] , dat naar waarschijnlijkheid een [auto 2] is, zijn vijf tekens van het kenteken zichtbaar. Deze tekens komen overeen met de tekens van de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 10 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats 1] komt aanrijden. Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 15 februari 2016 te 19.00 uur en 16 februari 2016 te 07.20 uur werd een personenauto met kenteken [kenteken 19] , eigendom van de [slachtoffer 10] , weggenomen vanaf de [straat 8] [nummer 2] te Nijmegen.- Op 15 februari 2016 om 23.29 uur stopt de [auto 4] bij de [straat 2] te Nijmegen. Om 23.50 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 1] . [medeverdachte 1] en [naam 2] worden herkend op de camerabeelden.- Op 16 februari 2016 om 01.18 uur stopt de [auto 4] op de [straat 8] [nummers 2] te Nijmegen gedurende 28 minuten. Om 01.54 uur is de [auto 4] weer op de [straat 2] en blijft daar gedurende 24 minuten. Daarna rijdt de [auto 4] via de [straat 21] en de [naam 1] naar de [straat 8] en stopt daar gedurende 10 minuten in de directe omgeving van het gestolen voertuig. Via de [straat 21] rijdt de [auto 4] vervolgens terug naar de verblijfplaats van [naam 2] .- Op 17 februari 2016 om 07.41 uur rijdt de [auto 5] [nummer 4] het perceel in [plaats 1] op. Om 07.47 uur rijdt de [auto 1] [kenteken 20] het perceel in [plaats 1] op en vervolgens de loods in.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 16 februari 2016 te 11.30 uur en 17 februari 2016 te 10.50 uur werd de aan [slachtoffer 11] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 21] weggenomen ter hoogte van de [adres 18] te Arnhem.- Op 16 februari 2016 om 23.31 uur is de [auto 4] bij de [straat 2] [nummer 1] te Nijmegen en om 23.38 uur bij de [naam 1] . Op de camerabeelden wordt de bijrijder van de [auto 4] herkend als [medeverdachte 1] en de bestuurder als [naam 2] . Zij dragen op de camerabeelden dezelfde kleding als zij droegen op de camerabeelden van 15 februari 2016 ().- Na de stop bij de [naam 1] rijdt de [auto 4] naar Arnhem en stopt om 00.11 uur (17 februari 2016) gedurende 9 minuten op [adres 19] . Daarna rijdt de [auto 4] terug naar Nijmegen en stopt om 00.35 uur gedurende 20 minuten op de [straat 2] . Daarna rijdt de [auto 4] weer naar de [straat 23] te Arnhem om vervolgens weer terug naar Nijmegen te rijden. Daar stopt de [auto 4] om 01.44 uur gedurende 2 minuten op de [straat 8] [nummer 5] te Nijmegen, waar eerder een gestolen auto is koud gezet.- Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats 2] te Polen – in eigendom van [medeverdachte 4] – zijn twee onderdelen van de [auto 2] met kenteken [kenteken 21] aangetroffen.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 18 februari 2016 te 00.00 uur en 06.45 uur werd een [auto 1] ( [type] ) met kenteken [kenteken 22] van [slachtoffer 12] weggenomen ter hoogte van de [adres 5] te Arnhem.- Op 17 februari 2016 rijdt de [auto 4] vanaf de verblijfadres van [naam 2] naar de [straat 2] voor een korte stop. Om 23.37 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 1] ( [straat 22] te Nijmegen). Op de camerabeelden wordt [medeverdachte 1] als bijrijder herkend. De kleding die hij draagt, is gelijk aan de kleding die hij draagt op de beelden van 15 februari 2016 (). Het telefoonnummer van [naam 2] straalt om 23.38 uur de mast [straat 22] te Nijmegen aan.- Om 00.11 uur en 00.28 uur (18 februari 2016) stopt de [auto 4] op de [adres 20] en de [adres 21] te Arnhem, de directe omgeving van de plaats van het delict. Daarna rijdt de [auto 4] weer naar Nijmegen en stopt gedurende 20 minuten op de [straat 2] . Vervolgens rijdt de [auto 4] weer naar Arnhem en stopt gedurende 7 minuten op de [straat 24] te Arnhem om vervolgens terug te rijden naar Nijmegen en gedurende 10 minuten op de [straat 2] te stoppen. Daarna rijdt de [auto 4] weer naar de [naam 1] . [naam 2] wordt op de beelden herkend (03.24 uur). De kleding die [naam 2] draagt, is gelijk aan de kleding die hij draagt op de beelden van 15 februari 2016 ().- De [auto 4] rijdt hierna weer naar Arnhem en stopt weer op de [straat 24] om 03.49 uur. Daarna rijdt de [auto 4] terug naar Nijmegen via de [straat 4] – alwaar eerder een gestolen auto is koud gezet – en via de [straat 2] en stopt om 04.23 uur op het [straat 6] .- Op 19 februari 2016 om 06.31 uur rijdt een [auto 5] de loods in [plaats 1] in. Om 06.38 uur rijdt een [auto 1] met kenteken 94-ZSR-? de loods binnen.- Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats 2] te Polen – in eigendom van [medeverdachte 4] – is een onderdeel van de [auto 1] met kenteken [kenteken 22] aangetroffen.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 22 februari 2016 te 21.00 uur en 23 februari 2016 te 08.15 uur is een [auto 2] met kenteken [kenteken 23] van [slachtoffer 13] weggenomen aan de [adres 22] in Arnhem.- Tussen 22 februari 2016 te 22.30 uur en 23 februari 2016 te 08.10 uur is een [auto 2] met kenteken [kenteken 25] van [slachtoffer 14] weggenomen aan de [adres 23] , nabij de [adres 25] , te Driel in de gemeente Overbetuwe.- Op 23 februari 2016 om 00.09 uur is de [auto 4] op de [straat 25] in Driel, nabij de plaats van de gestolen [auto 2] met kenteken [kenteken 25] . De [auto 4] rijdt hierna naar Arnhem.- Om 00.23 uur stopt de [auto 4] op [adres 24] te Arnhem gedurende 7 minuten, nabij de plaats van de gestolen [auto 2] met kenteken [kenteken 23] . De [auto 4] rijdt daarna naar de [straat 2] te Nijmegen, blijft daar gedurende 18 minuten en rijdt dan weer terug naar de Martensbongerd te Arnhem (01.20 uur) en rijdt dan naar de [straat 1] om daar om 01.41 uur kort te stoppen.- Om 01.48 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 1] . [naam 2] wordt op de camerabeelden herkend als de bestuurder van de [auto 4] .- De [auto 4] rijdt vervolgens via de A73 weer naar de [straat 25] te Driel en dan naar de [straat 8] te Nijmegen. Daarna rijdt de [auto 4] naar de [straat 2] en weer naar de [straat 25] te Driel. Vervolgens rijdt de [auto 4] via de [straat 8] en de [straat 2] naar de [straat 26] te Nijmegen (nabij de verblijfplaats van [naam 2] ).- Op 24 februari 2016 om 06.29 uur rijdt de [auto 5] [nummer 6] de loods in [plaats 1] in. Om 06.35 uur rijdt de [auto 2] met kenteken [kenteken 26] het perceel op (). Om 06.45 uur rijdt de [auto 5] [nummer 6] het perceel weer af en om 7.44 uur weer op. Om 07.55 uur rijdt de [auto 2] met kenteken [kenteken 25] het perceel in [plaats 1] op ().- Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats 2] te Polen – in eigendom van [medeverdachte 4] – zijn twee onderdelen van de [auto 2] met kenteken [kenteken 25] aangetroffen.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] op 23 februari 2016 is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich op 23 februari 2016 schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels van de [auto 2] met kenteken [kenteken 26] en de [auto 2] met kenteken [kenteken 25] .
- Tussen 23 februari 2016 te 21.30 uur en 24 februari 2016 te 07.30 uur werd een aan [slachtoffer 24] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 27] gestolen tegenover de woning aan de [straat 44] 25 te Arnhem.- Op 23 februari 2016 rijdt de [auto 4] om 23.35 uur van de [straat 2] naar de [naam 1] . Om 23.31 uur wordt de bijrijder van de [auto 4] op de camerabeelden van de [naam 1] herkend als [medeverdachte 1] . Tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 1] is kleding aangetroffen, gelijkend op de kleding die hij draagt op de camerabeelden van de [naam 1] op 23 februari 2016. Hij draagt dezelfde kleding op de camerabeelden van 15 en 17 februari 2016.- Op 24 februari 2016 om 00.07 uur is de [auto 4] op [straat 44] te Arnhem. Daarna rijdt de [auto 4] terug naar Nijmegen en stopt om 01.03 uur gedurende 5 minuten op de [straat 2] . Daarna rijdt de [auto 4] weer naar Arnhem en stopt om 01.29 uur op [adres 71] , nabij de plaats van het delict. Om 01.50 uur rijdt de [auto 4] weer naar Nijmegen.- Op 25 februari 2016 om 07.41 uur arriveert de [auto 5] [kenteken 44] bij de loods in [plaats 1] . Om 07.57 uur arriveert de [auto 2] met kenteken [kenteken 27] bij de loods in [plaats 1] .Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 24 februari 2016 te 15.00 uur en 25 februari 2016 te 13.00 uur werd een aan [slachtoffer 23] toebehorende zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 43] weggenomen vanaf het parkeerterrein bij de [adres 67] te Nijmegen.- Op 24 februari 2016 stopt de [auto 4] om 23.28 uur gedurende 2 minuten op de [adres 53] en om 23.35 uur bij de [naam 1] . Op de camerabeelden van de [naam 1] (23.34 uur) loopt een manspersoon naar de [auto 4] en gaat tanken. De jas die de manspersoon draagt wordt herkend als de jas van [medeverdachte 1] . De jas is gelijk aan de jas die [medeverdachte 1] draagt op de beelden van 15 februari 2016 () en 17 februari 2016 (). [naam 2] wordt op de beelden herkend als hij de tankshop in loopt.- Tussen 24 februari 2016, 23.41 uur, en 25 februari 2016, 00.34 uur, stopt de [auto 4] diverse malen in de wijk Tolhuis ter hoogte van de nummers 1232, 2304, 2306 en bij de [adres 69] te Nijmegen. Daarna rijdt de [auto 4] naar de [adres 53] te Nijmegen en stopt daar gedurende 17 minuten. Om 01.10 uur stopt de [auto 4] wederom ter hoogte van het [adres 68] te Nijmegen. Om 01.20 uur stopt de [auto 4] gedurende 11 minuten bij de [straat 1] 3033 te Nijmegen. Daarna stopt de [auto 4] nog op het [straat 43] te Nijmegen en is om 01.54 uur bij de [straat 26] te Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [naam 2] .- Op 26 februari 2016 om 06.32 uur arriveert een witte bestelbus bij de loods in [plaats 1] . Om 06.35 uur arriveert een donkere [auto 2] met een gedeeltelijk leesbaar kenteken ‘7-SB’ bij de loods in [plaats 1] .
- Tussen 28 februari 2016 te 17.00 uur en 29 februari 2016 te 07.35 uur werd een aan [slachtoffer 21] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 39] weggenomen ter hoogte van de [adres 61] te Druten.- Tussen 28 februari 2016 te 22.00 uur en 29 februari 2016 te 18.00 uur werd een aan [slachtoffer 22] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 40] weggenomen vanaf de parkeerplaats aan de Van [adres 62] in Beneden-Leeuwen.- Op 28 februari 2016 rijdt de [auto 4] van de [straat 2] 2165 te Nijmegen naar de [naam 1] en stopt daar om 23.37 uur. Op de camerabeelden wordt [naam 2] herkend.- Hierna rijdt de [auto 4] naar Druten en komt onder andere op de [straten] , de directe omgeving van de plaats van de diefstal van de [auto 2] met kenteken [kenteken 39] .- Daarna rijdt op 29 februari 2016 tussen 00.15 uur en 0.22 uur de [auto 4] via de N322 naar Beneden-Leeuwen. Om 00.15 uur straalt het telefoonnummer van [naam 2] de mast aan de N322/Bredestraat Horssen aan. Om 00.27 uur stopt de [auto 4] op de [adres 63] te Beneden-Leeuwen in de buurt van de plaats van de diefstal van de [auto 2] met kenteken [kenteken 40] .- De [auto 4] is om 00.41 uur weer op de [straat 39] te Druten. Vervolgens stopt de [auto 4] van 00.46 uur tot 00.53 uur op de [adres 64] te Druten.- Om 00.56 uur straalt het telefoonnummer van [naam 2] de mast aan op de N322/Laarstraat te Afferden aan.- Om 01.00 uur rijdt de [auto 4] op de A73 richting Nijmegen en om 01.07 uur stopt de [auto 4] op de [adres 53] gedurende 14 minuten. Daarna rijdt de [auto 4] weer naar de [straat 39] in Druten en stopt op de [straat 40] , de directe omgeving van de plaats van het delict. Vervolgens rijdt de [auto 4] naar de [adres 65] te Nijmegen.- Om 02.10 uur is de [auto 4] weer in Beneden-Leeuwen, onder andere in de [straat 41] , de straat waar de [auto 2] met kenteken [kenteken 40] is gestolen.- Om 02.24 uur straalt het telefoonnummer van [naam 2] de mast aan de Industrieweg te Boven-Leeuwen aan. De [auto 4] rijdt naar Nijmegen en stopt om 02.41 uur bij de [adres 66] . Om 03.06 uur stopt de [auto 4] weer bij de [naam 1] . Op camerabeelden wordt [naam 2] herkend.- Om 03.18 uur straalt het telefoonnummer van [naam 2] de mast aan de Schoenmakersstraat te Boven-Leeuwen aan. Tussen 03.25 uur en 03.30 uur is de [auto 4] onder andere in de [straat 41] te Beneden-Leeuwen.- Om 03.36 uur straalt het telefoonnummer van [naam 2] de mast aan de N322/Laarstraat Afferden aan. Om 03.50 uur stopt de [auto 4] bij de [adres 37] en om 04.03 uur is de [auto 4] bij de [straat 26] 22 te Nijmegen, nabij het verblijfadres van [naam 2] .- Op 1 maart 2016 arriveert om 06.34 uur een [auto 5] bij de loods te [plaats 1] . Om 06.41 uur arriveert een [auto 2] met gedeeltelijk leesbaar kenteken [kenteken 42] .- Op 2 maart 2016 arriveert om 07.57 uur een [auto 2] met kenteken [kenteken 39] bij de loods te [plaats 1] . Om 08.01 uur arriveert de [auto 5] [nummer 6] .
- Tussen 29 februari 2016 te 22.l5 uur en 1 maart 2016 te 07.45 uur werd een aan [slachtoffer 20] toebehorende zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 36] weggenomen voor de woning aan de [adres 50] te Nijmegen.- Op 29 februari 2016 om 23.29 uur vertrekt de [auto 4] vanaf de [straat 36] (nabij het verblijfadres van [naam 2] ) en stopt op de [adres 51] en daarna bij de [naam 1] . Op camerabeelden van de [naam 1] wordt [naam 2] herkend.- De [auto 4] rijdt naar de [adres 52] en vervolgens naar de [straat 2] 2160.- Op 1 maart 2016 is de [auto 4] tussen 00.47 uur en 01.02 uur bij de [adres 60] te Nijmegen, nabij de plaats van het delict. Daarna rijdt de [auto 4] naar de [adres 53] en stopt daar gedurende 6 minuten. De [auto 4] rijdt dan naar de [straat 37] , in de directe omgeving van de plaats van het delict en rijdt vervolgens naar de [adres 54] .- Om 02.04 uur stopt de [auto 4] op de [adres 59] gedurende 15 minuten. Dan rijdt de [auto 4] naar de [adres 55] en rijdt daarna naar de [straat 38] en stopt daar gedurende 7 minuten nabij de plaats van het delict. De [auto 4] rijdt daarna terug naar de [adres 37] , stopt dan gedurende 13 minuten en rijdt dan via de [adres 57] naar het [adres 58] te Nijmegen, nabij het verblijfadres van [naam 2] .- Op 2 maart 2016 om 06.40 uur arriveert een [auto 5] met kenteken [kenteken 37] . Om 06.42 uur arriveert een donkere [auto 2] met gedeeltelijk leesbaar kenteken [kenteken 38] .
- Tussen 8 maart 2016 te 20.30 uur en 9 maart 2016 te 08.00 uur werd een aan [slachtoffer 19] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 34] weggenomen vanaf het parkeerterrein bij het [adres 45] te Nijmegen.- Op 8 maart 2016 om 23.31 uur is de [auto 4] op de [adres 46] . Op 9 maart 2016 stopt de [auto 4] om 00.41 uur in de [straat 35] , nabij de plaats van het delict. Om 00.48 uur is de [auto 4] bij de [naam 1] . Op camerabeelden van de [naam 1] wordt [naam 2] herkend.- Om 00.54 uur stopt de [auto 4] bij het [adres 47] . De [auto 4] is om 01.02 uur bij het [adres 48] . Daarna rijdt de [auto 4] naar de [adres 53] en stopt daar gedurende 9 minuten. Om 01.30 uur is de [auto 4] weer bij het [adres 49] .- Daarna rijdt de [auto 4] via de [straat 1] 3025 en de [straat 2] 2191 naar het [straat 6] te Nijmegen om 01.45 uur.- Op 10 maart 2016 om 06.35 uur arriveert de [auto 5] [nummer 6] in [plaats 1] . Om 06.38 uur arriveert de [auto 2] met kenteken [kenteken 34] in [plaats 1] .Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 10 maart 2016 te 19.00 uur en 11 maart 2016 te 16.00 uur werd een aan [slachtoffer 17] toebehorende [auto 3] met kenteken [kenteken 33] gestolen vanaf de [straat 34] te Nijmegen.- Op 10 maart 2016 om 22.23 uur rijdt de [auto 8] weg bij de [adres 42] te Nijmegen. Op observatiecamera’s bij de woning van [medeverdachte 1] wordt hij herkend als degene die de [auto 8] bestuurt op 15, 16 en 17 maart 2016.- Op 11 maart 2016 om 00.37 uur is de [auto 8] bij [adres 43] , nabij de plaats van het delict. Om 02.39 uur stopt de [auto 8] bij de [straat 2] 1305 en om 02.52 uur bij de [naam 4] . Op de camerabeelden van de [naam 4] wordt [medeverdachte 1] herkend.- Om 02.85 uur is de [auto 8] bij de [straat 34] 32 en rijdt daarna naar de [adres 42] .- Op 15 maart 2016 rijdt om 05.29 uur de [auto 5] [nummer 6] bij de grensovergang A77 Nederland binnen. Om 05.56 uur vertrekt de [auto 8] bij de [adres 44] en is om 05.58 uur op de [straat 8] . Om 06.06 uur is de [auto 8] weer bij [straat 2] 2158.- Om 06.30 uur op 15 maart 2016 arriveert de [auto 5] [nummer 6] bij de loods in [plaats 1] . Om 06.37 uur arriveert de personenauto met kenteken [kenteken 33] bij de loods.- In de loods in [plaats 1] is tijdens een doorzoeking op 29 maart 2016 een kentekenplaat aangetroffen van het gestolen voertuig met kenteken [kenteken 33] .Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 14 maart 2016 te 21.00 uur en 15 maart 2016 te 06.30 uur, werd een aan [slachtoffer 16] toebehorende [auto 3] , met kenteken [kenteken 32] , gestolen voor de woning aan de [adres 39] te Nijmegen.- Op 14 maart 2016 rijdt de [auto 8] om 18.44 uur weg bij de [adres 44] .- Om 18.56 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan het Rentmeesterhof te Nijmegen aan, in de nabije omgeving van de plaats van het delict.- Op 16 maart 2016 rijdt de [auto 5] [nummer 6] om 05.27 uur Nederland binnen bij de grensovergang A77. Om 05.27 uur vertrekt de [auto 8] bij de [adres 53] en is om 05.58 uur op de [straat 8] . Om 06.17 uur is de [auto 8] weer bij [adres 53] .- Om 06.29 uur op 16 maart 2016 arriveert de [auto 5] [nummer 6] bij de loods in [plaats 1] . Om 06.39 uur arriveert de personenauto met kenteken [kenteken 32] bij de loods.- In de loods in [plaats 1] is tijdens een doorzoeking op 29 maart 2016 een kentekenplaat aangetroffen van het gestolen voertuig met kenteken [kenteken 32] .Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat het telefoonnummer van [medeverdachte 1] in deze zaak een mast in de nabijheid van de plaats van het delict aanstraalt en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 4 april 2016 te 01.00 uur en 4 april 2016 te 07.00 uur is een aan [benadeelde 1] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 1] gestolen aan de [adres 34] in Molenhoek.- Op 4 april 2016 om 00.36 uur is de [auto 4] bij de [straat 26] 18, nabij de verblijfplaats van [naam 2] , vervolgens bij de [adres 35] te Nijmegen en om 00.59 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 1] tankstation op de [straat 22] in Nijmegen. Op de camerabeelden wordt [naam 2] herkend.- Om 01.06 uur straalt de telefoon van [naam 2] de mast Malden/A73 aan. De [auto 4] is vervolgens om 01.13 uur aan de [adres 36] in Molenhoek, nabij de plaats delict. Daarna rijdt de [auto 4] naar Elst en vanuit Elst naar Nijmegen, waar de [auto 4] om 02.34 uur voor 39 minuten bij de [adres 37] stopt. Om 04.19 uur stopt hij weer aan de [straat 1] op de hoogte van nr. [nummer 10] . Om 04.41 uur is de [auto 4] bij de Mozartstraat 2 in Molenhoek en om 04.50 uur aan de [straat 8] [nummer 5] in Nijmegen. Om 04.55 uur is de [auto 4] bij de [straat 1] in Nijmegen en om 05.09 uur bij het [adres 38] in Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [naam 2] .- Om 06.35 uur arriveren de [auto 5] met Pools kenteken [kenteken 31] en de [auto 1] met kenteken [kenteken 1] bij de loods in [plaats 1] .- Tijdens de doorzoeking in de loods [plaats 1] op 10 mei 2016 is een identiteitslabel aangetroffen dat voorzien is van een chassisnummer behorende bij het Nederlandse kenteken [kenteken 1] .Gelet op de algemene werkwijze, die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] op 4 april 2016 is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat [naam 2] (mede) de auto heeft gestolen.
- Tussen 4 april 2016 te 19.00 uur en 5 april 2016 te 11.00 uur is een aan [benadeelde 2] toebehorende zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 2] gestolen vanaf de [straat 7] te Rosmalen.- Om 00.25 uur, op 5 april 2016, is de [auto 4] bij [adres 28] , Nijmegen, nabij de verblijfplaats [naam 2] . Om 00.31 uur stopt de [auto 4] 11 minuten aan [adres 29] en om 00.47 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 1] . Op camerabeelden worden [naam 2] en [verdachte 1] door verbalisanten herkend.- Om 01.01 uur straalt de telefoon van [naam 2] de mast aan op de grens van de A59/A50 ter hoogte van de afslag Oss-oost. Om 01.22 uur stopt de [auto 4] 2 minuten op de [adres 30] in Rosmalen, nabij de plaats delict. Vervolgens is de [auto 4] om 01.54 uur bij [adres 31] waar hij voor 22 minuten stopt. De telefoon van [naam 2] straalt om 02.29 uur de mast aan op de grens van de A59/A50 ter hoogte van de afslag Oss-oost. Om 02.41 uur stopt de [auto 4] 3 minuten aan de [adres 32] in Rosmalen. Om 03.09 uur is de [auto 4] bij [adres 33] in Nijmegen; daarna om 03.12 uur stopt hij bij [straat 1] 2036 en om 03.18 uur is de [auto 4] bij de [straat 26] 24 in Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [naam 2] .- Op de beelden van de camera bij de loods in [plaats 1] is te zien dat op 6 april 2016 om 06.34 uur de roldeur aan de zijkant van de loods werd geopend en een zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 2] rijdt op het perceel.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op en het feit dat [naam 2] en [verdachte 1] op 5 april 2016 op camerabeelden worden herkend en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 17 februari 2016 te 22.45 uur en 18 februari 2016 te 08.10 uur is een aan [slachtoffer 15] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 29] gestolen aan de [straat 23] te Arnhem. In de auto lag onder andere een doos met drukwerk van “ [naam 14] ”.- Op 17 februari 2016 om 22.49 uur is de [auto 4] bij de [straat 27] . Dat is nabij de woning van [naam 2] . Om 23.31 uur is de [auto 4] bij [adres 53] en daarna maakt hij bij het tankstation [naam 1] aan de [straat 22] om 23.37 uur een stop. Op camerabeelden van het tankstation wordt [medeverdachte 1] herkend.- Op 18 februari 2016 om 00.45 uur stopt de [auto 4] 4 minuten aan de [adres 26] te Arnhem, nabij de plaats van het delict. Om 01.14 uur stopt de [auto 4] voor 16 minuten aan de [adres 66] /2183 te Nijmegen en om 01.54 uur is hij weer bij de [straat 23] 129 te Arnhem, nabij de plaats van het delict. Vanuit daar rijdt de [auto 4] weer naar Nijmegen naar de [straat 1] ; dan weer naar Arnhem naar de [straat 24] en daarna weer terug naar Nijmegen waar de [auto 4] bij de [straat 2] 2160 om 03.03 uur een stop maakt van 18 minuten. Om 03.27 uur is de [auto 4] bij het tankstation [naam 1] aan de [straat 22] . Op camerabeelden van het tankstation wordt [naam 2] herkend.- Vanuit het tankstation rijdt de [auto 4] naar Arnhem. Om 03.49 uur is hij aan de [straat 24] in Arnhem en daarna rijdt hij weer terug naar Nijmegen. Om 04.17 uur is hij aan de [adres 27] in Nijmegen, om 04.18 uur bij [straat 2] 2168 en om 04.23 uur bij [straat 6] in Nijmegen.- Op de camerabeelden die gemaakt zijn bij de loods in [plaats 1] is te zien dat op 19 februari 2016 om 07.47 uur een [auto 5] met kenteken [kenteken 28] (PL) de loods in rijdt en om 07.52 uur rijdt een [auto 2] met kenteken [kenteken 29] naar de achterzijde van het perceel.- Naar aanleiding van de doorzoeking in de loods in [plaats 1] zijn drukwerken van “ [naam 13] ” in beslag genomen. Het betrof 4 gesealde pakketjes van naar schatting 100 folders/flyers per pakket. Op de achterzijde stond onder andere de naam [slachtoffer 15] . Aangever [slachtoffer 15] heeft verklaard dat hij eigenaar van de folders is.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op en het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] op camerabeelden worden herkend en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels van de [auto 2] , waarbij de rechtbank in de tenlastelegging bij zaak 55 het kenteken leest als [kenteken 29] in plaats van [kenteken 30] nu hier kennelijk sprake is van een verschrijving.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 5 april 2016 te Molenhoek (gemeente Mook en Middelaar) en/of Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch), althans in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen personenauto('s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan de hierna te noemen eigenaar/benadeelden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen personenauto('s) (telkens) onder zijn/haar/hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, door het gebruikmaken van een nagemaakte/gekopieerde/duplicaat sleutel, te weten: (- zaak nummer, - pagina dossier, - BVHnummer, - voertuig, - kenteken, - eigenaar/benadeelde): * zaak 40, P. 2047, PL0600-2016345736, [auto 1] , [kenteken 1] , [benadeelde 1] en/of * zaak 41, P. 2161, PL0600-2016347347, [auto 2] , [kenteken 2] , [benadeelde 2] ;
2.

hij in of omstreeks de periode van 3 april 2016 tot en met 4 april 2016 te Elst, gemeente Overbetuwe, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een instrumentenpaneel van een personenauto ( [auto 3] , kenteken [kenteken 3] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen personenauto onder zijn/haar/hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, door het gebruikmaken van een nagemaakte/gekopieerde/duplicaat sleutel; (zaak 57, P. 2774, BVHnr: PL0600-2016163151)
3.

hij in of omstreeks 01 oktober 2015 tot en met 10 mei 2016 te Nijmegen, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten o.a. [medeverdachte 1] en [verdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven (diefstal in vereniging met een valse sleutel en/of opzetheling).
Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlastegelegde feiten. Hij heeft hiertoe, aan de hand van zijn op schrift gestelde requisitoir, de relevante bewijsmiddelen opgesomd.
Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van alle ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken. Hiertoe is ten aanzien van feit 1 het volgende aangevoerd. Er kan op basis van het dossier niet wettig en overtuigend worden vastgesteld dat [verdachte 1] is meegereden naar de plaatsen van de tenlastegelegde delicten. Indien daar wel van wordt uitgegaan, kan er niet worden vastgesteld welk aandeel [verdachte 1] heeft gehad in de tenlastegelegde feiten. Het medeplegen kan dan ook niet worden bewezen.Meer specifiek is ten aanzien van zaaksdossier 40 het volgende aangevoerd. [verdachte 1] is niet te zien op de camerabeelden van de [naam 1] van 4 april 2016. Er kan niet worden vastgesteld dat [verdachte 1] met [naam 2] is meegereden in de [auto 4] . Er kan voorts niet worden vastgesteld dat [verdachte 1] betrokken was bij de diefstal van de betreffende auto. Het volledige kenteken van de C1 is niet te zien tijdens de observatie van 5 april 2016. De herkenning van [verdachte 1] op 5 april 2016 door verbalisant GLZ05222 is volgens de verdediging onbetrouwbaar en onjuist.Meer specifiek is ten aanzien van zaaksdossier 41 het volgende aangevoerd. Er kan niet worden vastgesteld dat [verdachte 1] met [naam 2] is meegereden in de [auto 4] . Als wordt vastgesteld dat dat wel zo is voor de eerste rit naar de plaats van het delict, dan kan dat nog niet worden vastgesteld voor de tweede rit naar de plaats van het delict. Er kan voorts niet worden vastgesteld dat [verdachte 1] betrokken was bij de diefstal van de betreffende auto.Ten aanzien van feit 2 is aangevoerd dat nergens uit blijkt dat [verdachte 1] die betreffende nacht in de [auto 4] zat en dat hij op de plaats van het delict is geweest. Over de in de woning van [verdachte 1] aangetroffen teller, is in het dossier opgemerkt dat niet kon worden vastgesteld of dat deze teller uit het voertuig kwam, waarin is ingebroken. Het serienummer op de achterkant van de aangetroffen teller duidt op een teller die mijlen aangeeft, in plaats van kilometers. De aangetroffen teller kan volgens de verdediging dus niet de teller zijn die is gestolen uit het voertuig.Ten aanzien van feit 3 merkt de verdediging op dat er niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen [verdachte 1] en één of meer van de in de tenlastelegging genoemde personen. Bovendien blijkt nergens uit dat [verdachte 1] heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, en als dat al zo is, dat hij zich daar bewust van was. Over de bij [verdachte 1] aangetroffen goederen merkt de verdediging nog op dat zij niet enkel voor strafbare feiten kunnen worden gebruikt. Bovendien blijkt nergens uit dat zij ooit voor het plegen van een strafbaar feit zijn gebruikt of ooit zijn gebruikt voor het plegen van strafbare feiten met een of meer van de andere deelnemers van de zogenaamde criminele organisatie. Zou [verdachte 1] de goederen wel ooit hebben gebruikt bij een autodiefstal, dan is niet gebleken dat daar ook andere bij betrokken waren.
Beoordeling door de rechtbank

Aanleiding onderzoek

Op basis van binnengekomen TCI-informatie en onderzoek in de politiesystemen is de verdenking ontstaan dat [naam 2] , [verdachte 1] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1] zich bezig hielden met het stelselmatig plegen van autodiefstallen. Naar aanleiding hiervan is op 1 oktober 2016 onderzoek Torenvalk opgestart waarbij gebruik gemaakt is van verschillende onderzoeksbevoegdheden waaronder het plaatsen van track- en tracesystemen (ook wel genoemd peilbaken, hierna: peilbaken), het plaatsen van observatiecamera’s, het observeren van verdachten en het volgen en opnemen van de bij verdachten in gebruik zijnde telefoonnummers.Thans staan drie verdachten terecht voor een reeks autodiefstallen: [naam 2] , [medeverdachte 1] en [verdachte 1] .
Modus operandi

De rechtbank overweegt ten aanzien van de werkwijze bij de autodiefstallen het volgende.
Techniek en apparatuur

De autodiefstallen zijn gepleegd zonder dat daarbij noemenswaardige schade aan de auto’s is toegebracht. Met betrekking tot de techniek en apparatuur die hierbij komen kijken, blijkt uit het dossier het volgende. Met behulp van een turbodecoder (type [naam 3] ) kan het portierslot worden geopend van voertuigen van de VAG-Groep (onder meer de automerken Volkswagen, Audi en [auto 3] ). De decoder toont dan de sleutelcode van die auto. Met behulp van apparatuur wordt aan de hand van de eerder verkregen sleutelcode vervolgens een blanco autosleutel ‘geslepen’. Met die duplicaatsleutel kan de deur van de auto worden geopend. Bij auto’s van de VAG-groep zit onder het dashboard aan de bestuurderszijde een aansluiting voor analyseapparatuur waarmee de systeemsoftware van de auto uitgelezen kan worden. Door een elektronische tool met OBDII-programmatuur (On-Board Diagnostics Systeem) aan te sluiten, kan de systeemsoftware worden uitgelezen en kunnen de alarm- en startonderbreker handmatig worden uitgeschakeld. Deze apparatuur wordt ook gebruikt om de nagemaakte sleutel te programmeren zodat de software denkt dat het een authentieke sleutel is.
De feiten en omstandigheden die uit het dossier naar voren komen bevestigen dat van de bovengenoemde techniek gebruik is gemaakt. In de woning van [medeverdachte 1] is OBD2-apparatuur en een USB-stick met bestanden over OBD-apparatuur aangetroffen. In de woning van [verdachte 1] zijn blanco sleutels aangetroffen. In de laptoptas van [verdachte 1] worden zogeheten ‘chips’, handgeschreven briefjes die een handleiding vormen van de programmeer-tool om blanco chips te kunnen coderen, blanco autosleutels, een Key Cutter en een Key Reader aangetroffen. De Key Cutter kan gebruikt worden om sleutels op maat te knippen en de Key Reader om codes mee af te kunnen lezen.

Werkwijze

Het beeld dat uit het dossier naar voren komt, is dat met behulp van de hiervoor genoemde techniek en apparatuur auto’s werden gestolen. Daarbij vond over het algemeen eerst een voorverkenning plaats waarbij de sleutelcode van het te stelen voertuig werd verkregen. Daarna werd teruggereden naar de [straat 1] (zaaksdossier 5, 25, 26, 28, 31, 40, 41 en 55) of de [straat 2] (zaaksdossier 8, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35 en 55) te Nijmegen waar een valse sleutel werd gemaakt. Vervolgens werd teruggereden naar de plaats delict en werd met behulp van de valse sleutel de auto daadwerkelijk weggenomen. Voorafgaand aan de voorverkenning en/of het stelen van de auto werd een tankstation [naam 1] aan de [adres 2] (hierna: [naam 1] ) of [naam 4] aan de [straat 3] te Nijmegen (hierna: [naam 4] ) bezocht, waar werd getankt en/of een aankoop werd gedaan in de tankshop. Op de camerabeelden wordt/worden steeds een of twee van de verdachten herkend. Op de camerabeelden is voorts te zien dat de verdachten op meerdere dagen dezelfde kleding dragen. Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachten op 10 mei 2016 is de kleding gevonden die verdachten dragen op de beelden van het tankstation.
Na de diefstal werd de auto ‘koud’ gezet, onder andere in de [straat 4] of de [straat 5] te Nijmegen. De volgende dag werd de auto door andere(n) opgehaald en naar een loods in [plaats 1] gereden. In de loods in [plaats 1] worden de gestolen auto’s gestript en de onderdelen gesorteerd door twee mannen die zijn herkend als [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] . De gedemonteerde onderdelen werden vervolgens in een [auto 5] geladen en vervoerd naar Polen. Tijdens doorzoekingen zijn in de loodsen in [plaats 1] (Nederland) en [plaats 2] (Polen) enkele onderdelen van gestolen auto’s aangetroffen.Een en ander zal nader tot uiting komen bij de bespreking van de afzonderlijke zaaksdossiers.
Overwegingen ten aanzien van de verdachten

Bij de diefstallen zijn door verdachten enkele auto’s gebruikt. Hieronder zal worden besproken waarom aangenomen kan worden dat deze auto’s aan één van de verdachten toebehoorden. Hetzelfde geldt voor de telefoonnummers die zijn afgeluisterd en waarvan de zendmastgegevens zijn vastgelegd die worden gebruikt bij de bewijsvoering. Verder gaat de rechtbank in op de verblijfplaatsen, de doorzoekingen en de herkenningen van de verdachten.

[naam 2]

[medeverdachte 1]

is woonachtig op de [adres 53] te Nijmegen. In diverse zaaksdossiers wordt er van en naar het adres van [medeverdachte 1] gereden voorafgaande aan de voorverkenning/de diefstal of na de diefstal, zie zaaksdossier 8, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35 en 55.
Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] is bij [medeverdachte 1] in gebruik. Dit blijkt uit het volgende. Op de Whatsapp-profielfoto van [telefoonnummer 2] staan drie mannen waarvan de linker man sterke gelijkenis vertoont met [medeverdachte 1] alsmede met de Facebook-profielfoto van [medeverdachte 1] . Dat [medeverdachte 1] de gebruiker van [telefoonnummer 2] is, wordt bevestigd door de tapgesprekken van 6 november 2015 en 14 november 2015 waarin de gebruiker [medeverdachte 1] wordt genoemd door de beller.De verdediging (inzake [medeverdachte 1] ) heeft aangevoerd dat [medeverdachte 1] op basis van onjuiste uitgangspunten aan [telefoonnummer 2] is gekoppeld en dat ‘ [naam 5] ’ makkelijk kan worden aangehoord voor ‘ [medeverdachte 1] ’. [naam 5] en [medeverdachte 1] zijn eeneiige tweelingbroers.Tussen 10 maart 2016 en 20 maart 2016 waren [verdachte 1] en [medeverdachte 5] op vakantie naar [land] , zo blijkt onder andere uit een tapgesprek en uit de facebookpagina van [medeverdachte 5] . In het tapgesprek van 12 maart 2016 zegt de gebruiker van [telefoonnummer 2] tegen de beller: . De rechtbank overweegt dat de gebruiker van [telefoonnummer 2] niet [naam 5] kan zijn, want die was op vakantie. Ook in het tapgesprek van 4 januari 2016 zegt de gebruiker van [telefoonnummer 2] tegen de beller dat hij ‘met [naam 5] komt’.De rechtbank overweegt voorts dat het telefoonnummer dat de politie heeft gekoppeld aan [medeverdachte 5] ten tijde van de diefstallen steeds een mastlocatie in Nijmegen aanstraalt.Naar het oordeel van de rechtbank bevestigt een en ander dat de koppeling van de stemherkenning aan [medeverdachte 1] juist is. Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] wordt door [medeverdachte 1] gebruikt. In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 2] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [medeverdachte 1] ’.
De verdediging (inzake [medeverdachte 1] ) heeft aangevoerd dat op de camerabeelden van [naam 1] en [naam 4] niet [medeverdachte 1] te zien is. De rechtbank stelt vast dat in de avond/nacht dat [medeverdachte 1] wordt herkend op de camerabeelden van het tankstation, zijn telefoonnummer op hetzelfde tijdstip de mast aanstraalt als de [auto 4] of de [auto 8] bij de plaats van het delict is dan wel dat met zijn telefoonnummer masten worden aangestraald die liggen op de route die de [auto 4] ( dan wel de [auto 8] () heeft gereden.Ook op de camerabeelden van [naam 4] tankstation op 11 maart 2016 wordt [medeverdachte 1] herkend. Zoals hierboven is gebleken, was [medeverdachte 5] op dat moment met vakantie.Gelet hierop heeft de rechtbank dan ook geen reden om te twijfelen aan de herkenning van [medeverdachte 1] door de verbalisanten op de camerabeelden. Daar komt nog bij dat het opsporingsteam [medeverdachte 5] heeft uitgesloten als verdachte in dit onderzoek omdat hij ten tijde van de diefstallen kennelijk nachtdiensten aan het draaien was bij [naam 7] in Nijmegen (dossierpagina 670, 677).
[verdachte 1]

Op de [adres 1] is [verdachte 1] woonachtig. In diverse zaaksdossiers wordt er van en naar het adres van [verdachte 1] gereden voorafgaande aan de voorverkenning/de diefstal of na de diefstal, zie zaaksdossier 5, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 41 en 55.
De verdediging (inzake [verdachte 1] ) heeft aangevoerd dat de herkenning van [verdachte 1] door de observant op 5 april 2016 (proces-verbaal observeren, p. 2082 en 2083) onbetrouwbaar en onjuist is. Ook de herkenning op de camerabeelden van 5 april 2016 van de [naam 1] (proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] , p. 2185, 2186) is onjuist. De rechtbank merkt hierover op dat zij geen enkele reden heeft om te twijfelen aan een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal. Er zijn geen redenen aangevoerd die dit anders maken. Daar komt bij dat de observant GLZ05222 bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat tijdens de bewuste observatie de afstand tussen hem en de verdachte ongeveer 7 meter bedroeg en dat hij hem vol in het gezicht heeft gekeken. De rechtbank gaat in het navolgende dan ook ervan uit dat [verdachte 1] herkend is.
Op 10 mei 2016 heeft een doorzoeking plaatsgevonden aan de [adres 1] . Daarbij worden onder meer blanco sleutels en een los compleet contactslot van een Volkswagen personenauto aangetroffen. Verder zijn in een laptoptas de volgende goederen aangetroffen: een gripzakje met daarin drie zogeheten chips; 10 handgeschreven briefjes, bij elkaar de handleiding vormende van de programmeertool om een blanco chip te kunnen coderen; een gripzakje met daarin een zwartgekleurde blanco autosleutelkast van het merk Volkswagen; een zwartgekleurde blanco autosleutel met daaraan getapet een losse metalen autosleutel, een losse metalen autosleutel voorzien van witte tape met de tekst: “1 A ARNH”, een in een wit handgeschreven briefje gewikkelde metalen autosleutel met de tekst: “GTI Water”; een oranje/metalen gekleurde zogeheten Key Cutter; een oranje/zwart metalen gekleurde kniptang; een metalen gekleurde zogeheten Key Reader; een gripzakje met daarin een zwart gekleurde blanco autosleutel en een handgeschreven briefje met daarop de tekst: “ [tekst 1] ”; een gripzakje met daarin een grote hoeveelheid blanco metalen sleutels; 15 losse blanco metalen smalle sleutels; drie losse blanco metalen brede sleutels; twee smalle metalen blanco sleutels vast getapet aan een brede metalen blanco sleutel; 11 aan elkaar getapete smalle metalen blanco sleutels; 8 brede metalen blanco sleutels gewikkeld in een doorzichtig folie; een zwart gekleurde all-in-one Card Reader van het merk Sitecom; een papieren handleiding voor bovengenoemde Card Reader; een zwartgekleurde CD-rom, zijnde een digitale handleiding voor bovengenoemde Car Reader; twee handgeschreven papiertjes met daarop een uitleg over de chips en de Card Reader; een gripzakje met daarin een kleine CD-rom en een handgeschreven papiertje met daarop de tekst: “Vieuw 12+”; een scart met gekleurde draadjes. Op de laptop zijn naast het besturingssysteem twee programma’s geïnstalleerd, namelijk “Abrites Commander Software”, te weten diagnostische hard- en software voor onder andere auto's, motoren en vrachtwagens, en “Revelprog-IS”, te weten een professioneel programma voor het programmeren van serieel geheugen. Dit wordt onder andere gebruikt bij auto elektronica en hiermee kunnen onder andere radiocodes, gps navigatie en afstandsteller-correcties worden uitgevoerd. Ook andere modules die beschikken over EEPROM en/of Flash geheugen kunnen hiermee worden geprogrammeerd of her geprogrammeerd.
Op 18 februari 2016 is er een [auto 1] , type [type] gestolen vanaf de [adres 5] te Arnhem (zaaksdossier 24). De locatie waar bovengenoemde personenauto werd weggenomen is in de onmiddellijke nabijheid van water. Uit nader onderzoek blijkt dat deze zwarte [auto 1] [type] een GTI versie betreft. De tekst “GTI Water” op het witte handgeschreven briefje waarin een metalen autosleutel is gewikkeld, spoort met de gegevens van de gestolen [auto 1] [type] .

Tussen 4 april 2016 en 5 april 2016 is een zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 2] gestolen vanaf de [straat 7] te Rosmalen (zaaksdossier 41). Uit onderzoek is gebleken dat de [straat 7] te Rosmalen in de onmiddellijke nabijheid van het BP tankstation aan de Hintham ligt. In Rosmalen werden nog twee [auto 2] ’s, waarvan één aan de Hintham, en een [auto 1] gestolen. Deze drie auto’s waren grijs/zilver van kleur. De tekst “ [tekst 1] ” op een handgeschreven briefje in een gripzakje samen met een zwart gekleurde blanco autosleutel, spoort met de gegevens van de zwarte [auto 2] (met kenteken [kenteken 2] ).

De aangetroffen goederen passen bij de verdenking dat [verdachte 1] (mede) autodiefstallen pleegt. De verdediging (inzake [verdachte 1] ) heeft aangevoerd dat uit de bewijsmiddelen niet volgt dat deze goederen zijn gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, nu de goederen ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Naar het oordeel van de rechtbank kan het gelet op alle feiten en omstandigheden en in samenhang bezien, niet anders dan dat deze goederen zijn gebruikt voor het plegen van de autodiefstallen van de hierna te bespreken zaaksdossiers. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat [verdachte 1] geen (andere) verklaring heeft gegeven voor het feit dat hij deze goederen in zijn bezit heeft, zodat de rechtbank ook niet tot een ander oordeel komt.

[medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] verbleven in een woning aan de [adres 6] . Bij de doorzoeking van deze woning (gehuurd door [medeverdachte 4] ) zijn de telefoons van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] inbeslaggenomen en doorzocht. Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] van [verdachte 1] (zie hierboven) is aangetroffen in de telefoon(s) van [medeverdachte 3] onder de naam “ [naam 9] ”. Ook werd in de telefoon van [medeverdachte 3] een verzonden bericht aangetroffen met de tekst “ [verdachte 1] [adres 1] ”. Ook werd in een van de telefoons een tekstbericht afkomstig van het nummer van [verdachte 1] aan het telefoonnummer dat volgens onderzoek in gebruik is bij [medeverdachte 2] met de tekst “ [tekst 2] ”. Zoals reeds in het voorgaande benoemd werden er onder andere in de [straat 8] gestolen auto’s koud gezet.

Medeplegen

De rechtbank overweegt ten aanz