Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2019:1120

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 15-03-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Gelderland op 15-03-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBGEL:2019:1120, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 05/881649-15


Bron: Rechtspraak


RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/881649-15Datum uitspraak : 15 maart 2019
Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats] , wonende aan de [adres 1]
raadsman: mr. F.E.J. Janzing, advocaat te Wijchen.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingenvan 26 oktober 2018 en 15 februari 2019.

ECLI:NL:RBGEL:2019:1120:DOC
nl


RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/881649-15Datum uitspraak : 15 maart 2019
Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats] , wonende aan de [adres 1]
raadsman: mr. F.E.J. Janzing, advocaat te Wijchen.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingenvan 26 oktober 2018 en 15 februari 2019.
1

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs
_97373c1d-98b6-438d-96b1-89dd0d126630

- [medeverdachte 1] verblijft veelal aan het [adres 8] te Nijmegen. Op 8 november 2015 heeft naar aanleiding van een melding over een vuurwapen een doorzoeking plaatsgevonden van zijn verblijfplaats en van de Fiat Punto met kenteken [kenteken 27] op naam van en in gebruik bij [medeverdachte 1] . Daarin worden 6 autosleutels aangetroffen in zogenaamde gripzakjes met daarop de teksten: “Golf6 Brakkenstijn uitlaat”, “Wedren pl.zw”, “Hasjkoning”, “d rotonde Arnhem” en “pl Arn”. In de periode daarop volgend zijn diverse Volkswagens gestolen, waarvan de gegevens lijken te sporen met deze teksten (dossierpagina 254-306).
- De Rover met kenteken [kenteken 28] (hierna: de Rover) staat op naam van en is in gebruik bij [medeverdachte 1] . Deze Rover is door het opsporingsteam voorzien van een peilbaken. Uit de peilbakengegevens blijkt dat de Rover op de plaats van het delict is rond de tijd van de diefstallen van de zaaksdossiers 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18 t/m 31, 33, 40 en 41.
[telefoonnummer 3]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] is bij [medeverdachte 1] in gebruik. Dit blijkt uit tapgesprekken van 2 oktober 2015 en 4 oktober 2015 waarin de gebruiker van het nummer zich “ [medeverdachte 1] ” noemt. In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 3] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [medeverdachte 1] ’.
- Op 10 mei 2016 heeft een doorzoeking plaatsgevonden op dit adres. In de woning wordt onder andere OBD2-apparatuur, een USB-stick met bestanden over OBD-apparatuur en zakjes met gele pillen aangetroffen.
[telefoonnummer 2]

- De Mercedes met kenteken [kenteken 29] (hierna: de Mercedes) staat op naam van [naam 25] , maar wordt voornamelijk door [naam 1] gebruikt omdat hij de Mercedes mee naar zijn werk neemt. Uit het bovengenoemde is reeds gebleken dat [naam 1] op vakantie was van 11 maart 2016 tot en met 20 maart 2016. Uit de peilbakengegevens blijkt dat de Mercedes op 11 en 14 maart 2016, rond de tijd van de diefstal (), op de plaats van het delict is. Op camerabeelden van Esso tankstation op 11 maart 2016 wordt [verdachte] herkend als de bestuurder van de Mercedes.
-
[telefoonnummer 4]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 4] is bij [medeverdachte 2] in gebruik. Dit blijkt uit het volgende. In het tapgesprek van 14 februari 2016 van 17.26 uur noemt de gebruiker zich [medeverdachte 2] . In het tapgesprek 14 februari 2016 van 17.52 uur bevestigt de gebruiker een reservering in een restaurant onder de naam “ [medeverdachte 2] met dubbel s”. De persoon die zich [medeverdachte 2] noemt in het eerste gesprek is dezelfde persoon/heeft dezelfde stem als de persoon die de naam “ [medeverdachte 2] met dubbel s” bevestigt. In een tapgesprek van 13 februari 2016 belt de gebruiker met het Van der Valk hotel. Hij wil een kamer reserveren op naam van [medeverdachte 2] aan de [adres 5] . De Whatsapp-profielfoto van het nummer [telefoonnummer 4] vertoont sterke gelijkenis met de foto van [medeverdachte 2] die zich in de politiesystemen bevindt. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat [medeverdachte 2] de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer 4] . In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 4] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [medeverdachte 2] ’.
-
- [medeverdachte 2] maakt gebruik van een (grijze) personenauto Citroën C1 met kenteken [kenteken 30] (hierna: de Citroën C1).
-
- Tussen 6 december 2015 te 21.30 uur en 7 december 2015 te 05.30 uur is een aan [slachtoffer 1] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 14] gestolen vanaf de [adres 11] . In de auto lag een laserapparaat op een statief in een zwarte koffer. Aangever heeft de laser waterpas bij de Aldi aangeschaft.- Op 6 december 2015 om 23.19 uur rijdt de Rover vanaf het Pieter Postplein in Nijmegen – nabij het Kapiteelpad – richting de [adres 89] en stopt ter hoogte van de nrs. [nummers 1] in Nijmegen. De Rover rijdt naar de Texaco waar [medeverdachte 1] en [verdachte] op de camerabeelden worden herkend. De Rover rijdt naar de Homberg te Wijchen en maakt een korte stop in de onmiddellijke omgeving van waar het betreffende voertuig is gestolen. De Rover rijdt daarna naar de [adres 88] en blijft daar gedurende een half uur en rijdt dan weer richting Wijchen en maakt diverse stops op de Homburg te Wijchen tussen 01.23 uur en 01.28 uur op 7 december 2015. De Rover rijdt vervolgens terug naar Nijmegen om via de wijken [adres 88] en [adres 89] naar het Kapiteelpad te Nijmegen te gaan.- Om 1.30/1.32 uur straalt het telefoonnummer van [verdachte] de mastlocaties in Wijchen aan, daarna in Beuningen en enkele minuten later in Nijmegen.- Op 10 mei 2016 wordt tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats] een zwart/gele laser waterpas van het merk Topcraft (het huismerk van Aldi) in een zwarte koffer aangetroffen en inbeslaggenomen.
- In de periode van zondag 10 januari 2016 te 22.30 uur en maandag 11 januari 2016 te 06.15 uur is op de [adres 90] te Lent een aan [slachtoffer 2] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 15] gestolen.- Op 10 januari 2016 om 23.54 uur stopt de Rover bij de Esso, waarbij [medeverdachte 1] en [verdachte] op camerabeelden zijn te zien.- Op 11 januari 2016 rond middernacht straalt het telefoonnummer van [verdachte] de mast aan in de nabije omgeving van de Cantabriestraat te Lent. De Rover stopt rond hetzelfde tijdstip nabij de Cantabriestraat en rijdt vervolgens naar de [adres 89] te Nijmegen en blijft daar gedurende een half uur. Daarna rijdt de Rover weer naar Lent, stopt op een zijstraat van de Cantabriestraat en rijdt weer terug naar Nijmegen.- Het telefoonnummer van [verdachte] straalt om 01.54 uur de mast aan in de Meijhorst 22e straat, een wijk in de buurt van Aldenhof. Om 01.55 uur rijdt de Rover in de wijk Aldenhof. Daarna rijdt de Rover, onder andere via de [adres 89] , terug naar het Pieter Postplein, nabij het verblijfadres van [medeverdachte 1] .- Om 10.25 uur wordt de Volkswagen Polo [kenteken 15] door de politie aangetroffen op de Aldenhof 84e straat en voorzien van cameraobservatie.- Op 12 januari 2016 om 007.32 uur stapt een man in de betreffende auto en rijdt weg. Het signalement van de man komt overeen met het signalement van [medeverdachte 4] (). Het signalement komt eveneens overeen met de man die op 14 januari 2016 de gestolen auto met kenteken [kenteken 2] komt ophalen () . Uit de camerabeelden van de loods in [plaats] – zoals onder de algemene overwegingen is opgenomen – is gebleken dat [medeverdachte 4] samen met [medeverdachte 3] de gestolen auto’s demonteert.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Op 13 januari 2016 tussen 01.45 uur en 03.20 uur is er een aan [slachtoffer 3] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 2] gestolen vanaf de [adres 12] .- Op 12 januari 2016 om 23.31 uur stopt de Rover op de [adres 89] te Nijmegen en enkele minuten later is de Rover bij de Texaco alwaar [medeverdachte 1] op de camerabeelden wordt herkend. In de auto zit een bijrijder. De Rover rijdt naar Lent en stop gedurende 8 minuten op de [adres 13] . De Rover rijdt terug naar Nijmegen en blijft gedurende 26 minuten op de [adres 89] en rijdt dan weer naar Lent.- Om 3.09 uur stopt de Rover gedurende 3 minuten op een tussenstraat van de Queenstraat te Lent. Om 03.11 uur straalt het telefoonnummer van [verdachte] de mast Margaretha van Mechelenweg te Lent aan. Om 03.24 uur stopt de Rover gedurende 9 minuten op de Horstacker te Nijmegen. Om 03.27 uur straalt het telefoonnummer van [verdachte] een mast in Nijmegen aan. Om 03.39 uur stopt Rover nabij het verblijfadres van [medeverdachte 1] .- Om 09.00 uur wordt de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 2] door de politie aangetroffen op de [adres 3] te Nijmegen. Het voertuig wordt voorzien van cameraobservatie en er wordt een peilbaken geplaatst.- Op 14 januari 2016 om 07.12 uur wordt het gestolen voertuig opgehaald door een man gelijkend aan het signalement van en dat van [medeverdachte 4] . Een half uur later rijdt de gestolen auto het perceel van de loods in [plaats] op.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het telefoonnummer van [verdachte] op het zelfde moment als de Rover nabij de plaats delict is, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 17 januari 2016 22.30 uur en 18 januari 2016 07.55 uur is een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 17] , eigendom van [naam 19] , gestolen voor de woning aan de [adres 15] . In de auto lagen 4 rij/paardzwepen.- Op 17 januari 2016 om 23.29 uur is de Rover bij de [adres 89] te Nijmegen en vervolgens om 23.35 uur bij de Texaco. Op camerabeelden is [medeverdachte 1] te zien.- Op 18 januari 2016 om 00.10 uur is de Rover op de Wegedoorn te Cuijk. Om 00.49 uur is de Rover gedurende 20 minuten op de [adres 89] te Nijmegen. De Rover rijdt daarna weer naar Cuijk en dan naar de Aldenhof 84e straat en de Horstacker te Nijmegen.- Tijdens de doorzoeking in de Loods te [plaats] werden twee paar rijzwepen in beslag genomen. Aangever herkende de rijzwepen als zijn eigendom.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 31 januari 2016 te 20.00 uur en 1 februari 2016 te 08.30 uur werd een aan [slachtoffer 5] toebehorende Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 4] gestolen vanaf de woning aan de [adres 16] . In de auto bevond zich een Prenatal kinderstoeltje.- De Rover is op 1 februari 2016 om 01.46 uur op de Pitrus te Malden en rijdt vervolgens terug naar Nijmegen en blijft gedurende 29 minuten op de [adres 89] . De Rover is om 02.44 uur weer in Malden. Het telefoonnummer van [medeverdachte 1] straalt de mast Ambachtsweg te Malden aan om 02.42 uur en het telefoonnummer van [verdachte] straalt om 02.48 uur de mast Maldense vlak te Malden aan. Om 3.00 uur is de Rover op de Malvert 50e straat in Nijmegen.- Op de camerabeelden van de loods in [plaats] is te zien dat de Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 4] de loods in rijdt.- Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats] is een autokinderstoeltje van het merk Prenatal inbeslaggenomen. Het kinderstoeltje is aan aangever teruggegeven.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat het telefoonnummer van [medeverdachte 1] en telefoonnummer van [verdachte] op het zelfde moment als de Rover een mast nabij de plaats delict aanstralen en de constatering van de gestolen auto bij de loods in [plaats] , acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 3 februari 2016 te 20.00 uur en 4 februari 2016 te 09.00 uur werd een aan [naam 20] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 18] weggenomen van de [adres 17] .- Op camerabeelden van de Texaco van 3 februari 2016 is te zien dat [medeverdachte 1] als bestuurder om 19.44 uur uit de Rover stapt. Op 4 februari 2016 om 01.12 uur straalt de telefoon van [medeverdachte 1] de mast aan de Stoofweg te Grave aan. Om 1.27 uur tot en met 01.34 uur is de Rover op de Hengel te Grave, nabij de plaats van het delict.- Op de beelden van de loods in [plaats] is te zien dat een dag later, 5 februari 2016 om 07.37 uur, een Volkswagen Polo, met het gedeeltelijk leesbare kenteken [kenteken 34] , de loods binnen rijdt.Weliswaar wordt niet gezien dat de Rover in deze zaak terug rijdt naar Nijmegen, de overige reisbewegingen passen binnen de modus operandi. Van de binnen gereden Volkswagen Polo in de loods in [plaats] zijn op de beelden 4 tekens zichtbaar van het kenteken. Deze tekens komen overeen met de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 4 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats] komt aanrijden. Gelet hierop en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het telefoonnummer van [medeverdachte 1] een mast aanstraalt op de route van de Rover naar de plaats delict, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 7 februari 2016 te 19.00 uur en 8 februari 2016 te 06.00 uur is een aan [naam 4] toebehorende zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 19] gestolen vanaf de [adres 18] .- Op 7 februari 2016 om 23.27 uur stopt de Rover op de [adres 2] te Nijmegen en om 23.37 uur bij de Texaco. [medeverdachte 1] is op de camerabeelden te zien.- Om 23.50 uur stopt de Rover op Middelweg te Molenhoek, de directe omgeving van de plaats delict. Om 00.06 uur (8 februari 2016) stopt de Rover gedurende 25 minuten op de [adres 89] te Nijmegen. De Rover rijdt dan weer naar de Middelweg te Molenhoek en daarna naar de Horstacker te Nijmegen.- Een dag later, op 9 februari 2016 om 06.30 uur, rijdt een witte bestelbus, waarschijnlijk een Ducato, het perceel in [plaats] op. Om 07.03 uur rijdt een donkerkleurige personenauto het perceel op, waarschijnlijk een Volkswagen Polo met een letter ‘S’ in het kenteken.Van het binnen gereden voertuig in de loods in [plaats] , dat naar waarschijnlijkheid een Volkswagen Polo is, is slechts één teken zichtbaar van het kenteken. Deze ‘S’ past in de tekens van de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 7 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats] komt aanrijden. Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 8 februari 2016 te 19.30 uur en 9 februari 2016 te 12.00 uur werd een aan [naam 5] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 35] gestolen ter hoogte van de [adres 19] .- Op 8 februari 2016 is de Rover om 23.27 uur bij [adres 89] te Nijmegen en stopt om 23.36 uur bij de Texaco. Op de camerabeelden wordt [medeverdachte 1] herkend.- Op 9 februari 2016, om 00.46 uur stopt de Rover gedurende 25 minuten bij [adres 20] . Rond 1.30 uur is de Rover bij de [adres 21] te Arnhem, nabij de plaats van het delict. Om 01.40 uur rijdt de Rover terug naar Nijmegen.- Op 10 februari 2016 om 06.28 uur arriveert een witte bestelbus Fiat Ducato bij de loods in [plaats] . Om 06.33 uur arriveert een (vermoedelijk) Volkswagenwagen Polo met kenteken [kenteken 36] bij de loods in [plaats] .Van het binnen gereden voertuig in de loods in [plaats] , dat naar waarschijnlijkheid een Volkswagen Polo is, zijn vijf tekens van het kenteken zichtbaar. Deze tekens komen overeen met de tekens van de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 10 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats] komt aanrijden. Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 15 februari 2016 te 19.00 uur en 16 februari 2016 te 07.20 uur werd een personenauto met kenteken [kenteken 5] , eigendom van de Regiopolitie Gelderland-Midden, weggenomen vanaf de [adres 22] .- Op 15 februari 2016 om 23.29 uur stopt de Rover bij de [adres 89] te Nijmegen. Om 23.50 uur stopt de Rover bij de Texaco. [verdachte] en [medeverdachte 1] worden herkend op de camerabeelden.- Op 16 februari 2016 om 01.18 uur stopt de Rover op de [adres 23] te Nijmegen gedurende 28 minuten. Om 01.54 uur is de Rover weer op de [adres 89] en blijft daar gedurende 24 minuten. Daarna rijdt de Rover via de Weezenhof en de Texaco naar de Horstacker en stopt daar gedurende 10 minuten in de directe omgeving van het gestolen voertuig. Via de Weezenhof rijdt de Rover vervolgens terug naar de verblijfplaats van [medeverdachte 1] .- Op 17 februari 2016 om 07.41 uur rijdt de Fiat Ducato [kenteken 37] het perceel in [plaats] op. Om 07.47 uur rijdt de Volkswagen Golf [kenteken 38] het perceel in [plaats] op en vervolgens de loods in.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 16 februari 2016 te 11.30 uur en 17 februari 2016 te 10.50 uur werd de aan [slachtoffer 6] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 6] weggenomen ter hoogte van de [adres 24] .- Op 16 februari 2016 om 23.31 uur is de Rover bij de [adres 2] te Nijmegen en om 23.38 uur bij de Texaco. Op de camerabeelden wordt de bijrijder van de Rover herkend als [verdachte] en de bestuurder als [medeverdachte 1] . Zij dragen op de camerabeelden dezelfde kleding als zij droegen op de camerabeelden van 15 februari 2016 ().- Na de stop bij de Texaco rijdt de Rover naar Arnhem en stopt om 00.11 uur (17 februari 2016) gedurende 9 minuten op [adres 25] . Daarna rijdt de Rover terug naar Nijmegen en stopt om 00.35 uur gedurende 20 minuten op de [adres 89] . Daarna rijdt de Rover weer naar de Drentesingel te Arnhem om vervolgens weer terug naar Nijmegen te rijden. Daar stopt de Rover om 01.44 uur gedurende 2 minuten op de [adres 26] te Nijmegen, waar eerder een gestolen auto is koud gezet.- Tijdens de doorzoeking van de loods in Komorniki te Polen – in eigendom van [medeverdachte 5] – zijn twee onderdelen van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 6] aangetroffen.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 18 februari 2016 te 00.00 uur en 06.45 uur werd een Volkswagen Golf (Alcantara) met kenteken [kenteken 7] van [slachtoffer 7] weggenomen ter hoogte van de [adres 9] .- Op 17 februari 2016 rijdt de Rover vanaf de verblijfadres van [medeverdachte 1] naar de [adres 89] voor een korte stop. Om 23.37 uur stopt de Rover bij de Texaco (Wijchenseweg te Nijmegen). Op de camerabeelden wordt [verdachte] als bijrijder herkend. De kleding die hij draagt, is gelijk aan de kleding die hij draagt op de beelden van 15 februari 2016 (). Het telefoonnummer van [medeverdachte 1] straalt om 23.38 uur de mast Wijchenseweg te Nijmegen aan.- Om 00.11 uur en 00.28 uur (18 februari 2016) stopt de Rover op de [adres 27] en de [adres 28] te Arnhem, de directe omgeving van de plaats van het delict. Daarna rijdt de Rover weer naar Nijmegen en stopt gedurende 20 minuten op de [adres 89] . Vervolgens rijdt de Rover weer naar Arnhem en stopt gedurende 7 minuten op de Winterjan te Arnhem om vervolgens terug te rijden naar Nijmegen en gedurende 10 minuten op de [adres 89] te stoppen. Daarna rijdt de Rover weer naar de Texaco. [medeverdachte 1] wordt op de beelden herkend (03.24 uur). De kleding die [medeverdachte 1] draagt, is gelijk aan de kleding die hij draagt op de beelden van 15 februari 2016 ().- De Rover rijdt hierna weer naar Arnhem en stopt weer op de Winterjan om 03.49 uur. Daarna rijdt de Rover terug naar Nijmegen via de [adres 3] – alwaar eerder een gestolen auto is koud gezet – en via de [adres 89] en stopt om 04.23 uur op het Kapiteelpad.- Op 19 februari 2016 om 06.31 uur rijdt een Fiat Ducato de loods in [plaats] in. Om 06.38 uur rijdt een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 39] de loods binnen.- Tijdens de doorzoeking van de loods in Komorniki te Polen – in eigendom van [medeverdachte 5] – is een onderdeel van de Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 7] aangetroffen.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 22 februari 2016 te 21.00 uur en 23 februari 2016 te 08.15 uur is een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 40] van [naam 8] weggenomen aan de [adres 29] in Arnhem.- Tussen 22 februari 2016 te 22.30 uur en 23 februari 2016 te 08.10 uur is een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 41] van [naam 9] weggenomen aan de [adres 30] , nabij de [adres 31] , te Driel in de gemeente Overbetuwe.- Op 23 februari 2016 om 00.09 uur is de Rover op de Paardenbloem in Driel, nabij de plaats van de gestolen Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 41] . De Rover rijdt hierna naar Arnhem.- Om 00.23 uur stopt de Rover op [adres 32] te Arnhem gedurende 7 minuten, nabij de plaats van de gestolen Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 40] . De Rover rijdt daarna naar de [adres 89] te Nijmegen, blijft daar gedurende 18 minuten en rijdt dan weer terug naar de Martensbongerd te Arnhem (01.20 uur) en rijdt dan naar de [adres 88] om daar om 01.41 uur kort te stoppen.- Om 01.48 uur stopt de Rover bij de Texaco. [medeverdachte 1] wordt op de camerabeelden herkend als de bestuurder van de Rover.- De Rover rijdt vervolgens via de A73 weer naar de Paardenbloem te Driel en dan naar de Horstacker te Nijmegen. Daarna rijdt de Rover naar de [adres 89] en weer naar de Paardenbloem te Driel. Vervolgens rijdt de Rover via de Horstacker en de [adres 89] naar de Vredeman de Vriesstraat te Nijmegen (nabij de verblijfplaats van [medeverdachte 1] ).- Op 24 februari 2016 om 06.29 uur rijdt de Fiat Ducato [kenteken 43] de loods in [plaats] in. Om 06.35 uur rijdt de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 42] het perceel op (). Om 06.45 uur rijdt de Fiat Ducato [kenteken 43] het perceel weer af en om 7.44 uur weer op. Om 07.55 uur rijdt de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 41] het perceel in [plaats] op ().- Tijdens de doorzoeking van de loods in Komorniki te Polen – in eigendom van [medeverdachte 5] – zijn twee onderdelen van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 41] aangetroffen.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] op 23 februari 2016 is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat zich op 23 februari 2016 schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 42] en de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 41] .
- Tussen 23 februari 2016 te 21.30 uur en 24 februari 2016 te 07.30 uur werd een aan [slachtoffer 8] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 8] gestolen tegenover de woning aan de [adres 33] te Arnhem.- Op 23 februari 2016 rijdt de Rover om 23.35 uur van de [adres 89] naar de Texaco. Om 23.31 uur wordt de bijrijder van de Rover op de camerabeelden van de Texaco herkend als [verdachte] . Tijdens de doorzoeking van de woning van [verdachte] is kleding aangetroffen, gelijkend op de kleding die hij draagt op de camerabeelden van de Texaco op 23 februari 2016. Hij draagt dezelfde kleding op de camerabeelden van 15 en 17 februari 2016.- Op 24 februari 2016 om 00.07 uur is de Rover op Tolgaarderwaard te Arnhem. Daarna rijdt de Rover terug naar Nijmegen en stopt om 01.03 uur gedurende 5 minuten op de [adres 89] . Daarna rijdt de Rover weer naar Arnhem en stopt om 01.29 uur op [adres 34] , nabij de plaats van het delict. Om 01.50 uur rijdt de Rover weer naar Nijmegen.- Op 25 februari 2016 om 07.41 uur arriveert de Fiat Ducato [kenteken 43] bij de loods in [plaats] . Om 07.57 uur arriveert de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 8] bij de loods in [plaats] .Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [verdachte] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 24 februari 2016 te 15.00 uur en 25 februari 2016 te 13.00 uur werd een aan [slachtoffer 9] toebehorende zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 9] weggenomen vanaf het parkeerterrein bij de [adres 35] te Nijmegen.- Op 24 februari 2016 stopt de Rover om 23.28 uur gedurende 2 minuten op de [adres 2] en om 23.35 uur bij de Texaco. Op de camerabeelden van de Texaco (23.34 uur) loopt een manspersoon naar de Rover en gaat tanken. De jas die de manspersoon draagt wordt herkend als de jas van [verdachte] . De jas is gelijk aan de jas die [verdachte] draagt op de beelden van 15 februari 2016 () en 17 februari 2016 (). [medeverdachte 1] wordt op de beelden herkend als hij de tankshop in loopt.- Tussen 24 februari 2016, 23.41 uur, en 25 februari 2016, 00.34 uur, stopt de Rover diverse malen in de wijk Tolhuis ter hoogte van de nummers [nummers 2] en bij de [adres 36] te Nijmegen. Daarna rijdt de Rover naar de [adres 2] te Nijmegen en stopt daar gedurende 17 minuten. Om 01.10 uur stopt de Rover wederom ter hoogte van het [adres 37] te Nijmegen. Om 01.20 uur stopt de Rover gedurende 11 minuten bij de [adres 38] te Nijmegen. Daarna stopt de Rover nog op het Gaziantepplein te Nijmegen en is om 01.54 uur bij de Vredeman de Vriesstraat te Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [medeverdachte 1] .- Op 26 februari 2016 om 06.32 uur arriveert een witte bestelbus bij de loods in [plaats] . Om 06.35 uur arriveert een donkere Volkswagen Polo met een gedeeltelijk leesbaar kenteken ‘ [kenteken 44] bij de loods in [plaats] .
- Tussen 28 februari 2016 te 17.00 uur en 29 februari 2016 te 07.35 uur werd een aan [naam 11] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 20] weggenomen ter hoogte van de [adres 39] te Druten.- Tussen 28 februari 2016 te 22.00 uur en 29 februari 2016 te 18.00 uur werd een aan [naam 12] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 45] weggenomen vanaf de parkeerplaats aan de [adres 40] in Beneden-Leeuwen.- Op 28 februari 2016 rijdt de Rover van de [adres 41] te Nijmegen naar de Texaco en stopt daar om 23.37 uur. Op de camerabeelden wordt [medeverdachte 1] herkend.- Hierna rijdt de Rover naar Druten en komt onder andere op de Heuvel en Heemradenstraat, de directe omgeving van de plaats van de diefstal van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 20] .- Daarna rijdt op 29 februari 2016 tussen 00.15 uur en 0.22 uur de Rover via de N322 naar Beneden-Leeuwen. Om 00.15 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan de N322/Bredestraat Horssen aan. Om 00.27 uur stopt de Rover op de [adres 42] te Beneden-Leeuwen in de buurt van de plaats van de diefstal van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 45] .- De Rover is om 00.41 uur weer op de Heuvel te Druten. Vervolgens stopt de Rover van 00.46 uur tot 00.53 uur op de [adres 43] te Druten.- Om 00.56 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan op de N322/Laarstraat te Afferden aan.- Om 01.00 uur rijdt de Rover op de A73 richting Nijmegen en om 01.07 uur stopt de Rover op de [adres 2] gedurende 14 minuten. Daarna rijdt de Rover weer naar de Heuvel in Druten en stopt op de Heemradenstraat, de directe omgeving van de plaats van het delict. Vervolgens rijdt de Rover naar de [adres 44] te Nijmegen.- Om 02.10 uur is de Rover weer in Beneden-Leeuwen, onder andere in de Van Haagenstraat, de straat waar de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 45] is gestolen.- Om 02.24 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan de Industrieweg te Boven-Leeuwen aan. De Rover rijdt naar Nijmegen en stopt om 02.41 uur bij de [adres 46] . Om 03.06 uur stopt de Rover weer bij de Texaco. Op camerabeelden wordt [medeverdachte 1] herkend.- Om 03.18 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan de Schoenmakersstraat te Boven-Leeuwen aan. Tussen 03.25 uur en 03.30 uur is de Rover onder andere in de Van Haagenstraat te Beneden-Leeuwen.- Om 03.36 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan de N322/Laarstraat Afferden aan. Om 03.50 uur stopt de Rover bij de [adres 45] en om 04.03 uur is de Rover bij de [adres 91] te Nijmegen, nabij het verblijfadres van [medeverdachte 1] .- Op 1 maart 2016 arriveert om 06.34 uur een Fiat Ducato bij de loods te [plaats] . Om 06.41 uur arriveert een Volkswagen Polo met gedeeltelijk leesbaar kenteken [kenteken 46]- Op 2 maart 2016 arriveert om 07.57 uur een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 20] bij de loods te [plaats] . Om 08.01 uur arriveert de Fiat Ducato [kenteken 43] .
- Tussen 29 februari 2016 te 22.l5 uur en 1 maart 2016 te 07.45 uur werd een aan [naam 13] toebehorende zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 48] weggenomen voor de woning aan de [adres 47] te Nijmegen.- Op 29 februari 2016 om 23.29 uur vertrekt de Rover vanaf de H. de Keijzerstraat (nabij het verblijfadres van [medeverdachte 1] ) en stopt op de [adres 48] en daarna bij de Texaco. Op camerabeelden van de Texaco wordt [medeverdachte 1] herkend.- De Rover rijdt naar de [adres 49] en vervolgens naar de [adres 50] .- Op 1 maart 2016 is de Rover tussen 00.47 uur en 01.02 uur bij de [adres 51] te Nijmegen, nabij de plaats van het delict. Daarna rijdt de Rover naar de [adres 2] en stopt daar gedurende 6 minuten. De Rover rijdt dan naar de Atjehstraat, in de directe omgeving van de plaats van het delict en rijdt vervolgens naar de [adres 54] .- Om 02.04 uur stopt de Rover op de [adres 52] gedurende 15 minuten. Dan rijdt de Rover naar de [adres 55] en rijdt daarna naar de Borneostraat en stopt daar gedurende 7 minuten nabij de plaats van het delict. De Rover rijdt daarna terug naar de [adres 45] , stopt dan gedurende 13 minuten en rijdt dan via de [adres 56] naar het [adres 53] te Nijmegen, nabij het verblijfadres van [medeverdachte 1] .- Op 2 maart 2016 om 06.40 uur arriveert een Fiat Ducato met kenteken [kenteken 49] . Om 06.42 uur arriveert een donkere Volkswagen Polo met gedeeltelijk leesbaar kenteken [kenteken 50] .
- Tussen 8 maart 2016 te 20.30 uur en 9 maart 2016 te 08.00 uur werd een aan [naam 14] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 52] weggenomen vanaf het parkeerterrein bij het [adres 57] te Nijmegen.- Op 8 maart 2016 om 23.31 uur is de Rover op de [adres 89] 2170. Op 9 maart 2016 stopt de Rover om 00.41 uur in de Tolhuis 23e straat, nabij de plaats van het delict. Om 00.48 uur is de Rover bij de Texaco. Op camerabeelden van de Texaco wordt [medeverdachte 1] herkend.- Om 00.54 uur stopt de Rover bij het [adres 58] . De Rover is om 01.02 uur bij het [adres 59] . Daarna rijdt de Rover naar de [adres 2] en stopt daar gedurende 9 minuten. Om 01.30 uur is de Rover weer bij het Tolhuis (nrs. [nummers 3] ).- Daarna rijdt de Rover via de [adres 60] en de [adres 61] naar het Kapiteelpad te Nijmegen om 01.45 uur.- Op 10 maart 2016 om 06.35 uur arriveert de Fiat Ducato [kenteken 43] in [plaats] . Om 06.38 uur arriveert de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 52] in [plaats] .Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 10 maart 2016 te 19.00 uur en 11 maart 2016 te 16.00 uur werd een aan [slachtoffer 10] toebehorende Seat Ibiza met kenteken [kenteken 10] gestolen vanaf de Beukstraat te Nijmegen.- Op 10 maart 2016 om 22.23 uur rijdt de Mercedes weg bij de [adres 62] te Nijmegen. Op observatiecamera’s bij de woning van [verdachte] wordt hij herkend als degene die de Mercedes bestuurt op 15, 16 en 17 maart 2016.- Op 11 maart 2016 om 00.37 uur is de Mercedes bij [adres 63] , nabij de plaats van het delict. Om 02.39 uur stopt de Mercedes bij de [adres 64] en om 02.52 uur bij de Esso. Op de camerabeelden van de Esso wordt [verdachte] herkend.- Om 02.85 uur is de Mercedes bij de [adres 92] en rijdt daarna naar de [adres 62] .- Op 15 maart 2016 rijdt om 05.29 uur de Fiat Ducato [kenteken 43] bij de grensovergang A77 Nederland binnen. Om 05.56 uur vertrekt de Mercedes bij de [adres 65] en is om 05.58 uur op de Horstacker. Om 06.06 uur is de Mercedes weer bij [adres 66] .- Om 06.30 uur op 15 maart 2016 arriveert de Fiat Ducato [kenteken 43] bij de loods in [plaats] . Om 06.37 uur arriveert de personenauto met kenteken [kenteken 10] bij de loods.- In de loods in [plaats] is tijdens een doorzoeking op 29 maart 2016 een kentekenplaat aangetroffen van het gestolen voertuig met kenteken [kenteken 10] .Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [verdachte] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 14 maart 2016 te 21.00 uur en 15 maart 2016 te 06.30 uur, werd een aan [slachtoffer 11] toebehorende Seat Ibiza, met kenteken [kenteken 11] , gestolen voor de woning aan de [adres 4] .- Op 14 maart 2016 rijdt de Mercedes om 18.44 uur weg bij de [adres 65] .- Om 18.56 uur straalt het telefoonnummer van [verdachte] de mast aan het Rentmeesterhof te Nijmegen aan, in de nabije omgeving van de plaats van het delict.- Op 16 maart 2016 rijdt de Fiat Ducato [kenteken 43] om 05.27 uur Nederland binnen bij de grensovergang A77. Om 05.27 uur vertrekt de Mercedes bij de [adres 2] en is om 05.58 uur op de Horstacker. Om 06.17 uur is de Mercedes weer bij [adres 2] .- Om 06.29 uur op 16 maart 2016 arriveert de Fiat Ducato [kenteken 43] bij de loods in [plaats] . Om 06.39 uur arriveert de personenauto met kenteken [kenteken 11] bij de loods.- In de loods in [plaats] is tijdens een doorzoeking op 29 maart 2016 een kentekenplaat aangetroffen van het gestolen voertuig met kenteken [kenteken 11] .Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat het telefoonnummer van [verdachte] in deze zaak een mast in de nabijheid van de plaats van het delict aanstraalt en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 4 april 2016 te 01.00 uur en 4 april 2016 te 07.00 uur is een aan [naam 15] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 26] gestolen aan de [adres 68] in Molenhoek.- Op 4 april 2016 om 00.36 uur is de Rover bij de [adres 69] , nabij de verblijfplaats van [medeverdachte 1] , vervolgens bij de [adres 70] te Nijmegen en om 00.59 uur stopt de Rover bij de Texaco tankstation op de Wijchenseweg in Nijmegen. Op de camerabeelden wordt [medeverdachte 1] herkend.- Om 01.06 uur straalt de telefoon van [medeverdachte 1] de mast Malden/A73 aan. De Rover is vervolgens om 01.13 uur aan de [adres 71] in Molenhoek, nabij de plaats delict. Daarna rijdt de Rover naar Elst en vanuit Elst naar Nijmegen, waar de Rover om 02.34 uur voor 39 minuten bij de [adres 45] stopt. Om 04.19 uur stopt hij weer aan de [adres 88] op de hoogte van nr. [nummer 1] . Om 04.41 uur is de Rover bij de [adres 72] in Molenhoek en om 04.50 uur aan de [adres 26] in Nijmegen. Om 04.55 uur is de Rover bij de [adres 5] en om 05.09 uur bij het [adres 73] in Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [medeverdachte 1] .- Om 06.35 uur arriveren de Fiat Ducato met Pools kenteken [kenteken 53] en de Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 26] bij de loods in [plaats] .- Tijdens de doorzoeking in de loods [plaats] op 10 mei 2016 is een identiteitslabel aangetroffen dat voorzien is van een chassisnummer behorende bij het Nederlandse kenteken [kenteken 26] .Gelet op de algemene werkwijze, die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] op 4 april 2016 is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat [medeverdachte 1] (mede) de auto heeft gestolen.
- Tussen 4 april 2016 te 19.00 uur en 5 april 2016 te 11.00 uur is een aan [naam 17] toebehorende zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 31] gestolen vanaf de [adres 10] te Rosmalen.- Om 00.25 uur, op 5 april 2016, is de Rover bij [adres 74] , Nijmegen, nabij de verblijfplaats [medeverdachte 1] . Om 00.31 uur stopt de Rover 11 minuten aan [adres 75] en om 00.47 uur stopt de Rover bij de Texaco. Op camerabeelden worden [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] door verbalisanten herkend.- Om 01.01 uur straalt de telefoon van [medeverdachte 1] de mast aan op de grens van de A59/A50 ter hoogte van de afslag Oss-oost. Om 01.22 uur stopt de Rover 2 minuten op de [adres 10] 8/9 in Rosmalen, nabij de plaats delict. Vervolgens is de Rover om 01.54 uur bij [adres 76] waar hij voor 22 minuten stopt. De telefoon van [medeverdachte 1] straalt om 02.29 uur de mast aan op de grens van de A59/A50 ter hoogte van de afslag Oss-oost. Om 02.41 uur stopt de Rover 3 minuten aan de [adres 10] 9 in Rosmalen. Om 03.09 uur is de Rover bij [adres 77] in Nijmegen; daarna om 03.12 uur stopt hij bij [adres 78] en om 03.18 uur is de Rover bij de [adres 79] in Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [medeverdachte 1] .- Op de beelden van de camera bij de loods in [plaats] is te zien dat op 6 april 2016 om 06.34 uur de roldeur aan de zijkant van de loods werd geopend en een zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 31] rijdt op het perceel.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op en het feit dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op 5 april 2016 op camerabeelden worden herkend en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.
- Tussen 17 februari 2016 te 22.45 uur en 18 februari 2016 te 08.10 uur is een aan [slachtoffer 12] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 25] gestolen aan de Drentesingel te Arnhem. In de auto lag onder andere een doos met drukwerk van “Wijkconnect bv”.- Op 17 februari 2016 om 22.49 uur is de Rover bij de Vreedeman de Vriesstraat. Dat is nabij de woning van [medeverdachte 1] . Om 23.31 uur is de Rover bij [adres 2] en daarna maakt hij bij het tankstation Texaco aan de Wijchenseweg om 23.37 uur een stop. Op camerabeelden van het tankstation wordt [verdachte] herkend.- Op 18 februari 2016 om 00.45 uur stopt de Rover 4 minuten aan de [adres 80] te Arnhem, nabij de plaats van het delict. Om 01.14 uur stopt de Rover voor 16 minuten aan de [adres 46] / [nummer 2] te Nijmegen en om 01.54 uur is hij weer bij de [adres 81] te Arnhem, nabij de plaats van het delict. Vanuit daar rijdt de Rover weer naar Nijmegen naar de [adres 88] ; dan weer naar Arnhem naar de Winterjan en daarna weer terug naar Nijmegen waar de Rover bij de [adres 50] om 03.03 uur een stop maakt van 18 minuten. Om 03.27 uur is de Rover bij het tankstation Texaco aan de Wijchenseweg. Op camerabeelden van het tankstation wordt [medeverdachte 1] herkend.- Vanuit het tankstation rijdt de Rover naar Arnhem. Om 03.49 uur is hij aan de Winterjan in Arnhem en daarna rijdt hij weer terug naar Nijmegen. Om 04.17 uur is hij aan de [adres 82] in Nijmegen, om 04.18 uur bij [adres 89] [nummer 3] en om 04.23 uur bij Kapiteelpad in Nijmegen.- Op de camerabeelden die gemaakt zijn bij de loods in [plaats] is te zien dat op 19 februari 2016 om 07.47 uur een Fiat Ducato met kenteken [kenteken 55] (PL) de loods in rijdt en om 07.52 uur rijdt een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 25] naar de achterzijde van het perceel.- Naar aanleiding van de doorzoeking in de loods in [plaats] zijn drukwerken van “ [naam 32] ” in beslag genomen. Het betrof 4 gesealde pakketjes van naar schatting 100 folders/flyers per pakket. Op de achterzijde stond onder andere de naam [naam 29] . Aangever [naam 29] heeft verklaard dat hij eigenaar van de folders is.Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op en het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] op camerabeelden worden herkend en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels van de Volkswagen Polo, waarbij de rechtbank in de tenlastelegging bij zaak 55 het kenteken leest als [kenteken 25] in plaats van [kenteken 12] nu hier kennelijk sprake is van een verschrijving.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 6 december 2015 tot en met 5 april 2016 te Wijchen, Nijmegen, Lent (gemeente Nijmegen), Cuijk, Molenhoek (gemeente Mook en Middelaar), Malden (gemeente Heumen) Arnhem, Driel (gemeente Overbetuwe), Druten, Beneden Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) en/of Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch), althans in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen personenauto('s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan de hierna te noemen eigenaar/benadeelden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen personenauto('s) (telkens) onder zijn/haar/hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, door het gebruikmaken van een nagemaakte/gekopieerde/duplicaat sleutel, te weten: (- zaak nummer, - pagina dossier, - BVHnummer, - voertuig, - kenteken, - eigenaar/benadeelde): * zaak 5, P. 654, PL0600-2015550267, Volkswagen Polo, [kenteken 14] , [slachtoffer 1] , * zaak 8, P. 783, PL0600-2016017485, Volkswagen Polo, [kenteken 15] , [slachtoffer 2] , * zaak 9, P. 857, PL0600-2016021165, Volkswagen Polo, [kenteken 2] , [slachtoffer 3] , * zaak 13, P. 1007, PL0600-2016048964, Seat Ibiza, [kenteken 3] , [slachtoffer 4] , * zaak 15, P. 1065, PL0600-2016053295, Volkswagen Golf, [kenteken 4] , [slachtoffer 5] , * zaak 22, P. 1269, PL0600-2016079311, Volkswagen Golf, [kenteken 5] , Regio Politie Gelderland-Midden, * zaak 23, P. 1322, PL0600-2016081735, Volkswagen Polo, [kenteken 6] , [slachtoffer 6] , * zaak 24, P. 1371, PL0600-2016083270, Volkswagen Golf, [kenteken 7] , [slachtoffer 7] , * zaak 27, P. 1538, PL0600-2016093304, Volkswagen Polo, [kenteken 8] , [slachtoffer 8] , * zaak 28, P. 1566, PL0600-2016096026, Volkswagen Polo, [kenteken 9] , [slachtoffer 9] , * zaak 35, P. 1846, PL0600-2016122010, Seat Ibiza, [kenteken 10] , [slachtoffer 10] , * zaak 36, P. 1895, PL0600-2016127553, Seat Ibiza, [kenteken 11] , [slachtoffer 11] , en/of * zaak 55, P. 2710, PL0600-2016196526, Volkswagen Polo, [kenteken 12] , [slachtoffer 12] ;
2.

hij in of omstreeks 01 oktober 2015 tot en met 10 mei 2016 te Nijmegen, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten o.a. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven (diefstal in vereniging met een valse sleutel en/of opzetheling);

3.

hij op of omstreeks 10 mei 2016 te Nijmegen opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 233 en/of 982 (in totaal 1215) pillen/tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende XTC/MDMA(3,4-methyleendioxymethylamphetamine), zijnde XTC/MDMA (3,4-methyleendioxymethylamphetamine) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlastegelegde feiten. Hij heeft hiertoe, aan de hand van zijn op schrift gestelde requisitoir, de relevante bewijsmiddelen opgesomd.
Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van alle ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken. Ten aanzien van feit 1 is – kort gezegd – aangevoerd dat verdachte niet op de camerabeelden is te zien en dat het telefoonnummer, dat aan verdachte is gekoppeld in het onderzoek, niet van hem is. Meer specifiek is hiertoe het volgende aangevoerd:
Ten aanzien van feit 1 merkt de verdediging nog op dat indien de herkenning van [verdachte] , de koppeling van het telefoonnummer aan [verdachte] en het (vermeende) gebruik van de Mercedes door [verdachte] wel voor het bewijs wordt gebruikt, het kenteken [kenteken 12] (tenlastelegging zaak 55) niet bewezen kan worden.Verder heeft de verdediging opgemerkt dat niet kan worden vastgesteld dat er zo bewust en nauw is samengewerkt bij het plegen van het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken, en in het bijzonder, dat en waarom de bijdrage van verdachte van voldoende gewicht zou zijn geweest. Ten aanzien van feit 3 is het volgende aangevoerd. Nu de betrokkenheid bij de autodiefstallen niet kan worden bewezen, vervalt daarmee ook de basis voor een veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast ontbreekt het bewijs voor betrokkenheid bij een gestructureerd samenwerkingsverband met een bepaalde organisatiegraad.Ten aanzien van feit 2 is het volgende aangevoerd. De jas waarin de drugs is aangetroffen zou [verdachte] hebben gedragen op de camerabeelden. Nu de herkenning van [verdachte] onbetrouwbaar is, kan deze jas niet aan hem worden toegeschreven. Voorts kan geen sprake zijn van aanwezig hebben in de zin van artikel 2 van de Opiumwet, omdat de drugs zich niet in de machtssfeer van [verdachte] bevonden, nu hij zich op dat moment in Australië bevond.
Beoordeling door de rechtbank

Aanleiding onderzoek

Op basis van binnengekomen TCI-informatie en onderzoek in de politiesystemen is de verdenking ontstaan dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [naam 1] en [verdachte] zich bezig hielden met het stelselmatig plegen van autodiefstallen. Naar aanleiding hiervan is op 1 oktober 2016 onderzoek Torenvalk opgestart waarbij gebruik gemaakt is van verschillende onderzoeksbevoegdheden waaronder het plaatsen van track- en tracesystemen (ook wel genoemd peilbaken, hierna: peilbaken), het plaatsen van observatiecamera’s, het observeren van verdachten en het volgen en opnemen van de bij verdachten in gebruik zijnde telefoonnummers.Thans staan drie verdachten terecht voor een reeks autodiefstallen: [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 2] .
Modus operandi

De rechtbank overweegt ten aanzien van de werkwijze bij de autodiefstallen het volgende.
Techniek en apparatuur

De autodiefstallen zijn gepleegd zonder dat daarbij noemenswaardige schade aan de auto’s is toegebracht. Met betrekking tot de techniek en apparatuur die hierbij komen kijken, blijkt uit het dossier het volgende. Met behulp van een turbodecoder (type HU66 Gen2) kan het portierslot worden geopend van voertuigen van de VAG-Groep (onder meer de automerken Volkswagen, Audi en Seat). De decoder toont dan de sleutelcode van die auto. Met behulp van apparatuur wordt aan de hand van de eerder verkregen sleutelcode vervolgens een blanco autosleutel ‘geslepen’. Met die duplicaatsleutel kan de deur van de auto worden geopend. Bij auto’s van de VAG-groep zit onder het dashboard aan de bestuurderszijde een aansluiting voor analyseapparatuur waarmee de systeemsoftware van de auto uitgelezen kan worden. Door een elektronische tool met OBDII-programmatuur (On-Board Diagnostics Systeem) aan te sluiten, kan de systeemsoftware worden uitgelezen en kunnen de alarm- en startonderbreker handmatig worden uitgeschakeld. Deze apparatuur wordt ook gebruikt om de nagemaakte sleutel te programmeren zodat de software denkt dat het een authentieke sleutel is.
De feiten en omstandigheden die uit het dossier naar voren komen bevestigen dat van de bovengenoemde techniek gebruik is gemaakt. In de woning van [verdachte] is OBD2-apparatuur en een USB-stick met bestanden over OBD-apparatuur aangetroffen. In de woning van [medeverdachte 2] zijn blanco sleutels aangetroffen. In de laptoptas van [medeverdachte 2] worden zogeheten ‘chips’, handgeschreven briefjes die een handleiding vormen van de programmeer-tool om blanco chips te kunnen coderen, blanco autosleutels, een Key Cutter en een Key Reader aangetroffen. De Key Cutter kan gebruikt worden om sleutels op maat te knippen en de Key Reader om codes mee af te kunnen lezen.

Werkwijze

Het beeld dat uit het dossier naar voren komt, is dat met behulp van de hiervoor genoemde techniek en apparatuur auto’s werden gestolen. Daarbij vond over het algemeen eerst een voorverkenning plaats waarbij de sleutelcode van het te stelen voertuig werd verkregen. Daarna werd teruggereden naar de [adres 88] (zaaksdossier 5, 25, 26, 28, 31, 40, 41 en 55) of de [adres 89] (zaaksdossier 8, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35 en 55) te Nijmegen waar een valse sleutel werd gemaakt. Vervolgens werd teruggereden naar de plaats delict en werd met behulp van de valse sleutel de auto daadwerkelijk weggenomen. Voorafgaand aan de voorverkenning en/of het stelen van de auto werd een tankstation Texaco aan de Wijchenseweg 1 te Nijmegen (hierna: Texaco) of Esso aan de Sint Annastraat te Nijmegen (hierna: Esso) bezocht, waar werd getankt en/of een aankoop werd gedaan in de tankshop. Op de camerabeelden wordt/worden steeds een of twee van de verdachten herkend. Op de camerabeelden is voorts te zien dat de verdachten op meerdere dagen dezelfde kleding dragen. Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachten op 10 mei 2016 is de kleding gevonden die verdachten dragen op de beelden van het tankstation.
Na de diefstal werd de auto ‘koud’ gezet, onder andere in de [adres 3] of de [adres 6] te Nijmegen. De volgende dag werd de auto door andere(n) opgehaald en naar een loods in [plaats] gereden. In de loods in [plaats] worden de gestolen auto’s gestript en de onderdelen gesorteerd door twee mannen die zijn herkend als [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] . De gedemonteerde onderdelen werden vervolgens in een Fiat Ducato geladen en vervoerd naar Polen. Tijdens doorzoekingen zijn in de loodsen in [plaats] (Nederland) en Komorniki (Polen) enkele onderdelen van gestolen auto’s aangetroffen.Een en ander zal nader tot uiting komen bij de bespreking van de afzonderlijke zaaksdossiers.
Overwegingen ten aanzien van de verdachten

Bij de diefstallen zijn door verdachten enkele auto’s gebruikt. Hieronder zal worden besproken waarom aangenomen kan worden dat deze auto’s aan één van de verdachten toebehoorden. Hetzelfde geldt voor de telefoonnummers die zijn afgeluisterd en waarvan de zendmastgegevens zijn vastgelegd die worden gebruikt bij de bewijsvoering. Verder gaat de rechtbank in op de verblijfplaatsen, de doorzoekingen en de herkenningen van de verdachten.

[medeverdachte 1]

[verdachte]

is woonachtig op de [adres 2] te Nijmegen. In diverse zaaksdossiers wordt er van en naar het adres van [verdachte] gereden voorafgaande aan de voorverkenning/de diefstal of na de diefstal, zie zaaksdossier 8, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35 en 55.
Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] is bij [verdachte] in gebruik. Dit blijkt uit het volgende. Op de Whatsapp-profielfoto van [telefoonnummer 2] staan drie mannen waarvan de linker man sterke gelijkenis vertoont met [verdachte] alsmede met de Facebook-profielfoto van [verdachte] . Dat [verdachte] de gebruiker van [telefoonnummer 2] is, wordt bevestigd door de tapgesprekken van 6 november 2015 en 14 november 2015 waarin de gebruiker [verdachte] wordt genoemd door de beller.De verdediging (inzake [verdachte] ) heeft aangevoerd dat [verdachte] op basis van onjuiste uitgangspunten aan [telefoonnummer 2] is gekoppeld en dat ‘ [naam 1] ’ makkelijk kan worden aangehoord voor ‘ [verdachte] ’. [naam 1] en [verdachte] zijn eeneiige tweelingbroers.Tussen 10 maart 2016 en 20 maart 2016 waren [medeverdachte 2] en [naam 1] op vakantie naar Curaçao, zo blijkt onder andere uit een tapgesprek en uit de facebookpagina van [naam 1] . In het tapgesprek van 12 maart 2016 zegt de gebruiker van [telefoonnummer 2] tegen de beller: . De rechtbank overweegt dat de gebruiker van [telefoonnummer 2] niet [naam 1] kan zijn, want die was op vakantie. Ook in het tapgesprek van 4 januari 2016 zegt de gebruiker van [telefoonnummer 2] tegen de beller dat hij ‘met [naam 1] komt’.De rechtbank overweegt voorts dat het telefoonnummer dat de politie heeft gekoppeld aan [naam 1] ten tijde van de diefstallen steeds een mastlocatie in Nijmegen aanstraalt.Naar het oordeel van de rechtbank bevestigt een en ander dat de koppeling van de stemherkenning aan [verdachte] juist is. Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] wordt door [verdachte] gebruikt. In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 2] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [verdachte] ’.
De verdediging (inzake [verdachte] ) heeft aangevoerd dat op de camerabeelden van Texaco en Esso niet [verdachte] te zien is. De rechtbank stelt vast dat in de avond/nacht dat [verdachte] wordt herkend op de camerabeelden van het tankstation, zijn telefoonnummer op hetzelfde tijdstip de mast aanstraalt als de Rover of de Mercedes bij de plaats van het delict is dan wel dat met zijn telefoonnummer masten worden aangestraald die liggen op de route die de Rover ( dan wel de Mercedes () heeft gereden.Ook op de camerabeelden van Esso tankstation op 11 maart 2016 wordt [verdachte] herkend. Zoals hierboven is gebleken, was [naam 1] op dat moment met vakantie.Gelet hierop heeft de rechtbank dan ook geen reden om te twijfelen aan de herkenning van [verdachte] door de verbalisanten op de camerabeelden. Daar komt nog bij dat het opsporingsteam [naam 1] heeft uitgesloten als verdachte in dit onderzoek omdat hij ten tijde van de diefstallen kennelijk nachtdiensten aan het draaien was bij [naam 26] in Nijmegen (dossierpagina 670, 677).
[medeverdachte 2]

Op de [adres 5] is [medeverdachte 2] woonachtig. In diverse zaaksdossiers wordt er van en naar het adres van [medeverdachte 2] gereden voorafgaande aan de voorverkenning/de diefstal of na de diefstal, zie zaaksdossier 5, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 41 en 55.
De verdediging (inzake [medeverdachte 2] ) heeft aangevoerd dat de herkenning van [medeverdachte 2] door de observant op 5 april 2016 (proces-verbaal observeren, p. 2082 en 2083) onbetrouwbaar en onjuist is. Ook de herkenning op de camerabeelden van 5 april 2016 van de Texaco (proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco, p. 2185, 2186) is onjuist. De rechtbank merkt hierover op dat zij geen enkele reden heeft om te twijfelen aan een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal. Er zijn geen redenen aangevoerd die dit anders maken. De rechtbank gaat in het navolgende dan ook ervan uit dat [medeverdachte 2] herkend is.
Op 10 mei 2016 heeft een doorzoeking plaatsgevonden aan de [adres 5] . Daarbij worden onder meer blanco sleutels en een los compleet contactslot van een Volkswagen personenauto aangetroffen. Verder zijn in een laptoptas de volgende goederen aangetroffen: een gripzakje met daarin drie zogeheten chips; 10 handgeschreven briefjes, bij elkaar de handleiding vormende van de programmeertool om een blanco chip te kunnen coderen; een gripzakje met daarin een zwartgekleurde blanco autosleutelkast van het merk Volkswagen; een zwartgekleurde blanco autosleutel met daaraan getapet een losse metalen autosleutel, een losse metalen autosleutel voorzien van witte tape met de tekst: “1 A ARNH”, een in een wit handgeschreven briefje gewikkelde metalen autosleutel met de tekst: “GTI Water”; een oranje/metalen gekleurde zogeheten Key Cutter; een oranje/zwart metalen gekleurde kniptang; een metalen gekleurde zogeheten Key Reader; een gripzakje met daarin een zwart gekleurde blanco autosleutel en een handgeschreven briefje met daarop de tekst: “ [naam 27] ”; een gripzakje met daarin een grote hoeveelheid blanco metalen sleutels; 15 losse blanco metalen smalle sleutels; drie losse blanco metalen brede sleutels; twee smalle metalen blanco sleutels vast getapet aan een brede metalen blanco sleutel; 11 aan elkaar getapete smalle metalen blanco sleutels; 8 brede metalen blanco sleutels gewikkeld in een doorzichtig folie; een zwart gekleurde all-in-one Card Reader van het merk Sitecom; een papieren handleiding voor bovengenoemde Card Reader; een zwartgekleurde CD-rom, zijnde een digitale handleiding voor bovengenoemde Car Reader; twee handgeschreven papiertjes met daarop een uitleg over de chips en de Card Reader; een gripzakje met daarin een kleine CD-rom en een handgeschreven papiertje met daarop de tekst: “Vieuw 12+”; een scart met gekleurde draadjes. Op de laptop zijn naast het besturingssysteem twee programma’s geïnstalleerd, namelijk “Abrites Commander Software”, te weten diagnostische hard- en software voor onder andere auto's, motoren en vrachtwagens, en “Revelprog-IS”, te weten een professioneel programma voor het programmeren van serieel geheugen. Dit wordt onder andere gebruikt bij auto elektronica en hiermee kunnen onder andere radiocodes, gps navigatie en afstandsteller-correcties worden uitgevoerd. Ook andere modules die beschikken over EEPROM en/of Flash geheugen kunnen hiermee worden geprogrammeerd of her geprogrammeerd.
Op 18 februari 2016 is er een Volkswagen Golf, type Alcantara gestolen vanaf de [adres 9] (zaaksdossier 24). De locatie waar bovengenoemde personenauto werd weggenomen is in de onmiddellijke nabijheid van water. Uit nader onderzoek blijkt dat deze zwarte Volkswagen Golf Alcantara een GTI versie betreft. De tekst “GTI Water” op het witte handgeschreven briefje waarin een metalen autosleutel is gewikkeld, spoort met de gegevens van de gestolen Volkswagen Golf Alcantara.

Tussen 4 april 2016 en 5 april 2016 is een zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 31] gestolen vanaf de [adres 10] te Rosmalen (zaaksdossier 41). Uit onderzoek is gebleken dat de [adres 10] te Rosmalen in de onmiddellijke nabijheid van het BP tankstation aan de Hintham ligt. In Rosmalen werden nog twee Volkswagen Polo’s, waarvan één aan de Hintham, en een Volkswagen Golf gestolen. Deze drie auto’s waren grijs/zilver van kleur. De tekst “D PL ZW Rosmalen BP” op een handgeschreven briefje in een gripzakje samen met een zwart gekleurde blanco autosleutel, spoort met de gegevens van de zwarte Volkswagen Polo (met kenteken [kenteken 31] ).

De aangetroffen goederen passen bij de verdenking dat [medeverdachte 2] (mede) autodiefstallen pleegt. De verdediging (inzake [medeverdachte 2] ) heeft aangevoerd dat uit de bewijsmiddelen niet volgt dat deze goederen zijn gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, nu de goederen ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Naar het oordeel van de rechtbank kan het gelet op alle feiten en omstandigheden en in samenhang bezien, niet anders dan dat deze goederen zijn gebruikt voor het plegen van de autodiefstallen van de hierna te bespreken zaaksdossiers. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat [medeverdachte 2] geen (andere) verklaring heeft gegeven voor het feit dat hij deze goederen in zijn bezit heeft, zodat de rechtbank ook niet tot een ander oordeel komt.

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] verbleven in een woning aan de [adres 7] . Bij de doorzoeking van deze woning (gehuurd door [medeverdachte 5] ) zijn de telefoons van [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] inbeslaggenomen en doorzocht. Het telefoonnummer [telefoonnummer 4] van [medeverdachte 2] (zie hierboven) is aangetroffen in de telefoon(s) van [medeverdachte 4] onder de naam “ [naam 28] ”. Ook werd in de telefoon van [medeverdachte 4] een verzonden bericht aangetroffen met de tekst “ [medeverdachte 2] [naam 28] ”. Ook werd in een van de telefoons een tekstbericht afkomstig van het nummer van [medeverdachte 2] aan het telefoonnummer dat volgens onderzoek in gebruik is bij [medeverdachte 3] met de tekst “ [adres 3] ”. Zoals reeds in het voorgaande benoemd werden er onder andere in de Horstacker gestolen auto’s koud gezet.

Medeplegen

De rechtbank overweegt ten aanzien van het medeplegen het volgende. Voor het stelen van de auto’s werd gebruik gemaakt van OBD2-apparatuur (aangetroffen bij [verdachte] ), blanco autosleutels, een ‘key reader’, een ‘key cutter’ en diagnostische hard- en software voor auto’s (aangetroffen bij [medeverdachte 2] ). Uit de modus operandi volgt dat gebruik werd gemaakt van een ‘werkauto’ (de Rover van [medeverdachte 1] of de Mercedes in gebruik bij [verdachte] ) om naar de plaats van het delict te rijden. Met de werkauto werd na het verkrijgen van de sleutelcode in de woning van [verdachte] of in de woning van [medeverdachte 2]