Uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2020:2588

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Vreemdelingenrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 24-03-2020. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Den Haag op 23-03-2020, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBDHA:2020:2588, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is NL20.5143


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK DEN HAAG

bold

[naam verzoeker] , verzoekerde Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder
(gemachtigde: mr. A. Hadfy-Kovacs)
Zittingsplaats Rotterdam

Bestuursrechtzaaknummer: NL20.5143

V-nummer: [nummer](gemachtigde: mr. M.H. Steenbergen),
en

ECLI:NL:RBDHA:2020:2588:DOC
nl

RECHTBANK DEN HAAG
bold

[naam verzoeker] , verzoekerde Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder
(gemachtigde: mr. A. Hadfy-Kovacs)
Zittingsplaats Rotterdam

Bestuursrechtzaaknummer: NL20.5143

V-nummer: [nummer](gemachtigde: mr. M.H. Steenbergen),
en

procesverloop

Bij besluit van 26 februari 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van verzoeker tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de algemene procedure buiten behandeling gesteld.
Verzoeker heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Hij heeft verder de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.
Het onderzoek ter zitting heeft, tezamen met de behandeling van de zaak NL20.5142, plaatsgevonden op 12 maart 2020. Verzoeker is, met bericht van verhindering, niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.
Overwegingen

1. Een voorlopige voorziening is alleen mogelijk als de rechtbank nog niet op het beroep heeft beslist. Bij uitspraak van heden, zaaknummer NL20.5142, heeft de rechtbank uitspraak gedaan op het beroep. Een voorlopige voorziening is daarom niet meer mogelijk. De voorzieningenrechter zal het verzoek om die reden afwijzen.2. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
beslissing

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is openbaar gemaakt door middel van publicatie op . Deze uitspraak is aan partijen bekendgemaakt op:
Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.