Uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2019:7418

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 08-10-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Amsterdam op 08-10-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBAMS:2019:7418, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 7734880 CV EXPL 19-9853


Bron: Rechtspraak

center
100
633f7e7d-97a8-4c7a-a724-badd6312128c
2
13
image/png

center
100
be2a0741-2d20-426a-a39a-d533a595800d
2
523
image/png


RECHTBANK AMSTERDAMvonnis van de kantonrechterde besloten vennootschap Porsche Centrum Amsterdam B.V.de besloten vennootschap Zia Maria Holding B.V.VERLOOP VAN DE PROCEDURE
Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7734880 CV EXPL 19-9853vonnis van: 8 oktober 2019
I n z a k e

gevestigd te Amsterdameiseresnader te noemen: Porsche Centrumgemachtigde: De Best & Partners, gerechtsdeurwaarders
t e g e n

gevestigd te Amsterdamgedaagdenader te noemen: Zia Mariaprocederend in de persoon van [naam directeur/eigenaar] , directeur/eigenaar.
- dagvaarding van 11 april 2019 met producties;- antwoord met producties;- instructievonnis;- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 10 september 2019. Voor Porsche Centrum is verschenen [naam 1] , vergezeld door mr. B.G.M. Alsemgeest namens de gemachtigde. Voor Zia Maria is [naam directeur/eigenaar] verschenen. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

ECLI:NL:RBAMS:2019:7418:DOC
nl

center
100
633f7e7d-97a8-4c7a-a724-badd6312128c
2
13
image/png

center
100
be2a0741-2d20-426a-a39a-d533a595800d
2
523
image/png


RECHTBANK AMSTERDAMvonnis van de kantonrechterde besloten vennootschap Porsche Centrum Amsterdam B.V.de besloten vennootschap Zia Maria Holding B.V.VERLOOP VAN DE PROCEDURE
Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7734880 CV EXPL 19-9853vonnis van: 8 oktober 2019
I n z a k e

gevestigd te Amsterdameiseresnader te noemen: Porsche Centrumgemachtigde: De Best & Partners, gerechtsdeurwaarders
t e g e n

gevestigd te Amsterdamgedaagdenader te noemen: Zia Mariaprocederend in de persoon van [naam directeur/eigenaar] , directeur/eigenaar.
- dagvaarding van 11 april 2019 met producties;- antwoord met producties;- instructievonnis;- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 10 september 2019. Voor Porsche Centrum is verschenen [naam 1] , vergezeld door mr. B.G.M. Alsemgeest namens de gemachtigde. Voor Zia Maria is [naam directeur/eigenaar] verschenen. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

beslissing

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.
Porsche Centrum is een Porsche dealer. Porsche Centrum heeft in augustus 2017 in opdracht van Zia Maria werkzaamheden verricht aan een Zia Maria toebehorende Porsche merk/type Panamera 4S Diesel, kenteken [kenteken] (hierna “de auto”).

1.2.
Zia Maria had deze Porsche in het buitenland gekocht. Hij heeft de auto vervolgens bij Porsche Centrum aangeboden – waar hij al jaren klant was – omdat de verzekering een klasse 5 alarm vereiste.

1.3.
Zia Maria heeft in augustus 2017 bij het aanbieden van de auto contact gehad met [naam 2] , destijds werkzaam bij Porsche Centrum.

1.4.
Porsche Centrum heeft een factuur gestuurd aan Zia Maria voor een bedrag van € 2.322,15 exclusief BTW, € 2.809,80 inclusief BTW. Deze is niet betaald door Zia Maria.

Vordering en verweer

2. Porsche Centrum vordert dat Zia Maria bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:a. € 2.809,80 aan hoofdsom; b. € 405,98 aan buitengerechtelijke incassokosten; c. € 337,11 aan rente, berekend tot en met 3 april 2019; d. rente over € 2.809,80 vanaf 4 april 2019;e. de proceskosten.Porsche Centrum stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat zij in opdracht en voor rekening van Zia Maria werkzaamheden tot het beloop van het gevorderde bedrag,
3. Zia Maria heeft verweer gevoerd op de inhoud waarvan hierna zal worden in gegaan.
overwegingen

Beoordeling

4. De werkzaamheden die door Porsche Centrum zijn uitgevoerd aan de auto betreffen 1) de voorbereidingen – vooral installatie van hardware - voor een klasse 5 alarmsysteem, en 2) een bedrag van € 1.508,-- exclusief btw voor, -samengevat- een Porsche Car Connect Beveiligingssysteem dat wordt aangeboden door Clifford Electronics Benelux B.V.5. Zia Maria heeft bij antwoord, nader toegelicht ter zitting, gemotiveerd gesteld dat haar bij het aanbieden van de auto door [naam 2] is verteld dat de auto was voorzien van een klasse 5 alarm en dat er alleen een abonnement afgesloten moest worden bij Clifford. [naam 2] heeft samen met Zia Maria de activeringscode voor het betreffende abonnement aangemaakt. [naam 2] heeft in het bijzijn van Zia Maria op de auto het chassisnummer opgezocht en aan de hand daarvan informatie opgezocht over het alarmsysteem. 6. Porsche Centrum heeft ter zitting toegelicht dat het bij Nederlandse auto’s inderdaad juist is dat de voorbereidingen voor het alarmsysteem al zijn ingebouwd, maar dat dat bij geïmporteerde auto’s niet (altijd) het geval is. Bij de auto van Zia Maria was dat niet het geval.7. Op Porsche Centrum rust als eisende partij de stelplicht en eventuele bewijslast van het bestaan van een overeenkomst tot het verrichten van de werkzaamheden. Porsche Centrum heeft in het licht van de gemotiveerde betwisting zijdens Zia Maria, onvoldoende gesteld en onderbouwd dat zij in augustus 2017 daadwerkelijk met Zia Maria is overeengekomen dat de werkzaamheden verricht zouden worden zoals vermeld op de factuur. Zij heeft niets gesteld omtrent hetgeen door [naam 2] met Zia Maria zou zijn afgesproken, noch heeft zij stukken over gelegd betreffende de uitgevoerde werkzaamheden.8. Zia Maria heeft erkend dat de werkzaamheden voor zover deze het inbouwen van een aantal hardware zaken betreffen, nodig waren voor het door de verzekering vereiste alarm klasse 5 systeem. Zia Maria heeft zich in verband daarmee bereid verklaard het bedrag van de factuur min de post € 1508,-- “Porsche mobile online services” te betalen. Dit komt neer op € 2.322,15 excl BTW min € 1.508,-- excl BTW = € 814,15 excl BTW (€ 985,12 incl BTW). Dit bedrag zal als zijnde erkend worden toegewezen.9. De vordering voor zover deze betrekking heeft op de “Porsche mobile online services” zal worden afgewezen. Porsche Centrum heeft tegenover de stelling van Zia Maria dat zij zelf reeds in 2017 een abonnement bij Clifford heeft afgesloten voor € 545,-- inclusief BTW, haar stelling dat zíj (Porsche Centrum) dit abonnement ten behoeve van Zia Maria bij Clifford heeft afgesloten onvoldoende onderbouwd. Er zijn geen stukken van Clifford en/of aan deze verrichte betalingen door Porsche Centrum over gelegd. Onduidelijk is bovendien welk bedrag ziet op het abonnement en welk bedrag besteed is aan andere werkzaamheden, laat staan dat gesteld is dat voor het verrichten van die andere werkzaamheden opdracht is verleend. De enkele stelling dat sprake is geweest van “activatie van software” geeft geen inzicht in de eventueel verrichte werkzaamheden. Ter zitting is door beide partijen gesteld dat de activatie een simpele handeling is met een code. 10. Resumerend zal € 985,12 inclusief BTW worden toegewezen alsmede de rente hierover tot 4 april 2019. 11. De buitengerechtelijke worden afgewezen omdat deze zijn aangezegd over een bedrag dat slechts deels toewijsbaar is. 12. Nu beide partijen deels in het ongelijk worden gesteld, worden de proceskosten gecompenseerd.
beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Zia Maria tot betaling aan Porsche Centrum van:- € 985,12 inclusief BTW aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 april 2019 tot aan de voldoening;- € 118,19 aan rente tot 4 april 2019;
compenseert de proceskosten;
verklaart de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. T.S. Pieters, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 8 oktober 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.