Uitspraak ECLI:NL:HR:2020:265

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Personen- en familierecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 13-02-2020. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 14-02-2020, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2020:265, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 19/02261


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:HR:2020:265:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer

Datum

BESCHIKKING

In de zaak van

[de man],wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie,hierna: [de man],advocaat: A.H. Vermeulen,
tegen

[de vrouw],wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie,hierna: [de vrouw],niet verschenen.
[de man] heeft tegen de beschikking van het hof beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit. [de vrouw] heeft geen verweerschrift ingediend.De conclusie van de Advocaat-Generaal M.L.C.C. Lückers strekt tot verwerping van het cassatieberoepDe advocaat van [de man] heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.
1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:
loweralpha

de beschikking in de zaak C/02/323104/ FA RK 16-6546 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 oktober 2017;

de beschikking in de zaak 200.229.736/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 14 februari 2019.

overwegingen

2

De Hoge Raad heeft de klachten over de beschikking van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die beschikking. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).
beslissing

3

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, G. Snijders en H.M. Wattendorff, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer C.E. du Perron op .