Uitspraak ECLI:NL:HR:2020:207

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Goederenrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 06-02-2020. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 07-02-2020, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2020:207, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 19/00262


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:HR:2020:207:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer

Datum

ARREST

In de zaak van

[eiseres] B.V.,gevestigd te [vestigingsplaats],EISERES tot cassatie,hierna: [eiseres],advocaat: D.Th.J. van der Klei,
tegen

VERWEERDERS in cassatie,hierna gezamenlijk: [verweerders],niet verschenen.
[eiseres] heeft tegen het arrest van het hof van 16 oktober 2018 beroep in cassatie ingesteld.Tegen [verweerders] is verstek verleend.De zaak is voor [eiseres] toegelicht door haar advocaat.De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot verwerping van het cassatieberoep.De advocaat van [eiseres] heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.
1. [verweerder 1],2. [verweerster 2],beiden wonende te [woonplaats],
1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:
loweralpha

de vonnissen in de zaak C/09/510070/HA ZA 16-493 van de rechtbank Den Haag van 29 juni 2016 en 7 december 2016;

de arresten in de zaak 200.206.092/01 van het gerechtshof Den Haag van 11 april 2017 en 16 oktober 2018.

overwegingen

2

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).
beslissing

3

De Hoge Raad:- verwerpt het beroep;- veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerders] begroot op nihil.
Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, M.J. Kroeze en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer C.E. du Perron op .