Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:932

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 13-06-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 14-06-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:932, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/02602


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:HR:2019:932:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer

Datum

ARREST

In de zaak van

EISERS tot cassatie, hierna gezamenlijk: [eisers] ,advocaat: mr. N.C. van Steijn,
tegen

VERWEERSTERS in cassatie,hierna gezamenlijk: Rabobank,niet verschenen.
[eisers] hebben tegen het arrest van het gerechtshof beroep in cassatie ingesteld. Tegen Rabobank is verstek verleend.De zaak is voor [eisers] toegelicht door hun advocaat.De conclusie van de Advocaat-Generaal B.J. Drijber strekt tot verwerping van het cassatieberoep.De advocaat van [eisers] heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.
1. [eiser 1] ,wonende te [woonplaats] , 2. [eiseres 2] B.V. ,gevestigd te [vestigingsplaats] , 3. [eiseres 3] ,wonende te [woonplaats] , 1. [verweerster 1],gevestigd te [vestigingsplaats], 2. [verweerster 2],gevestigd te [vestigingsplaats],
1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:a. de vonnissen in de zaak C/13/541590/HA ZA 13-531 van de rechtbank Amsterdam van 2 oktober 2013, 23 juli 2014 en 29 april 2015;b. het arrest in de zaak 200.178.645/01 van het gerechtshof Amsterdam van 13 maart 2018.
overwegingen

2

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
beslissing

3

De Hoge Raad:
-

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eisers] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Rabobank begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A.H.T. Heisterkamp en M.J. Kroeze, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op .