Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:872

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Belastingrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 06-06-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 07-06-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:872, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/04249


Bron: Rechtspraak

Hoge Raad der Nederlanden

Derde Kamer
Nr. 18/04249
7 juni 2019
Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van , gewoond hebbende te , (hierna: belanghebbenden) tegen de uitspraak van het van 28 augustus 2018, nrs. 17/00195 t/m 17/00198, op het hoger beroep van belanghebbenden tegen een uitspraak van de Rechtbank Gelderland (nrs. AWB 12/5479, AWB 12/5482, AWB 12/5533 en AWB 12/5534) betreffende de aan [A] voor de jaren 2010 en 2011 opgelegde aanslagen in de rioolheffing van de gemeente Nijmegen.

ECLI:NL:HR:2019:872:DOC
nl

Hoge Raad der Nederlanden

Derde Kamer
Nr. 18/04249
7 juni 2019
Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van , gewoond hebbende te , (hierna: belanghebbenden) tegen de uitspraak van het van 28 augustus 2018, nrs. 17/00195 t/m 17/00198, op het hoger beroep van belanghebbenden tegen een uitspraak van de Rechtbank Gelderland (nrs. AWB 12/5479, AWB 12/5482, AWB 12/5533 en AWB 12/5534) betreffende de aan [A] voor de jaren 2010 en 2011 opgelegde aanslagen in de rioolheffing van de gemeente Nijmegen.

1

Belanghebbenden hebben tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld en daarbij een aantal middelen voorgesteld.

overwegingen

2

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, omdat de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3

De Hoge Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

beslissing

4

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.
Dit arrest is gewezen door de vice-president G. de Groot als voorzitter, en de raadsheren M.A. Fierstra en P.A.G.M. Cools, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 7 juni 2019.