Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:855

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Verbintenissenrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 04-06-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 07-06-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:855, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/02435


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:HR:2019:855:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer

Datum

ARREST

In de zaak van

EISERS tot cassatie,hierna: [eisers],advocaten: mr. B.T.M. van der Wiel en mr. P.A. Fruytier,
tegen

[verweerder],wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie,hierna: [verweerder],niet verschenen.
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:a. het vonnis in de zaak C/09/520671 / KG ZA 16-1307 van de voorzieningenrechter te Den Haag van 29 december 2016; b. het arrest in de zaak 200.208.498/01 van het gerechtshof Den Haag van 10 april 2018. [eisers] hebben tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. Tegen [verweerder] is verstek verleend.De zaak is voor [eisers] toegelicht door hun advocaat.De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het cassatieberoep.De advocaten van [eisers] hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.
1. [eiser 1],wonende te [woonplaats], 2. [eiseres 2],wonende te [woonplaats], 3. [eiser 3],wonende te [woonplaats],
1. Procesverloop

overwegingen

2

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

beslissing

3

De Hoge Raad:- verwerpt het beroep;- veroordeelt [eisers] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op nihil.
Dit arrest is gewezen door de raadsheer A.H.T. Heisterkamp als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en C.E. du Perron, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op .