Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:854

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 04-06-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 07-06-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:854, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/01480


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:HR:2019:854:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer

Datum

ARREST

In de zaak van

EISERS tot cassatie, hierna gezamenlijk: [eisers], advocaat: mr. J. van Weerden,
tegen

DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Justitie en Veiligheid),zetelende te Den Haag, VERWEERDER in cassatie,hierna: de Staat,advocaat: mr. K. Teuben.
Voor het verloop van het geding in vorige instanties verwijst de Hoge Raad naar:a. het vonnis in de zaak C/09/499516 / HA ZA 15-1255 van de rechtbank te Den Haag van 27 juli 2016;b. het arrest in de zaak 200.201.841/01 van het gerechtshof Den Haag van 9 januari 2018. [eisers] hebben tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. De Staat heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.De zaak is voor de Staat toegelicht door zijn advocaat.De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het cassatieberoep.De advocaat van [eisers] heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.
1. [eiser 1],wonende te [woonplaats], 2. [eiseres 2],gevestigd te [vestigingsplaats],
1. Procesverloop

overwegingen

2.Beoordeling van het middel
De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
beslissing

3

De Hoge Raad:- verwerpt het beroep;- veroordeelt [eisers] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Staat begroot op € 865,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien [eisers] deze niet binnen veertien dagen na heden hebben voldaan.
Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, G. Snijders en C.E. du Perron, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op .