Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:852

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Verbintenissenrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 04-06-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 07-06-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:852, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/00750


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:HR:2019:852:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer

Datum

ARREST

In de zaak van

[eiseres],wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie,hierna: [eiseres],advocaat: mr. T. Dohmen,
tegen

VERWEERSTERS in cassatie, hierna gezamenlijk: [verweersters], advocaat: mr. P.A. Fruytier.
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:a. het vonnis in de zaak C/09/439614 / HA ZA 13-0326 van de rechtbank te Den Haag van 20 augustus 2014; b. het arrest in de zaak 200.161.280/01 van het gerechtshof Den Haag van 21 november 2017. [eiseres] heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. [verweersters] hebben een verweerschrift tot verwerping ingediend.De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor [verweersters] mede door mr. R.R. Oudijk.De conclusie van de Advocaat-Generaal T. Hartlief strekt tot verwerping van het cassatieberoep.
1. [verweerster 1],gevestigd te [vestigingsplaats], 2. [verweerster 2],gevestigd te Hoevelaken,
1. Procesverloop

overwegingen

3

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
beslissing

4

De Hoge Raad:- verwerpt het beroep;- veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweersters] begroot op € 6.662,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien [eiseres] deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.
Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A.H.T. Heisterkamp en C.E. du Perron, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op .