Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:851

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Insolventierecht,Civiel recht; Ondernemingsrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 04-06-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 07-06-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:851, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/00635


Bron: Rechtspraak

7 juni 2019Eerste Kamer18/00635TT/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Corporate Agents c.s. en de Curatoren.
1. CORPORATE AGENTS N.V.,gevestigd in Curaçao, 2. COVENANT MANAGERS N.V.,gevestigd in Curaçao,
VERZOEKSTERS tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,
advocaten: mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. R.T. Wiegerink,
t e g e n
1. Gavin Cecil GAINSFORD,kantoorhoudende te Johannesburg, Zuid-Afrika,2. Mario Paul WALTERS,kantoorhoudende te Kaapstad, Zuid-Afrika,in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van [betrokkene 1] ,
VERWEERDERS in cassatie, verzoekers in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,
advocaat: mr. Chr.F. Kroes.

ECLI:NL:HR:2019:851:DOC
nl

7 juni 2019Eerste Kamer18/00635TT/EE
Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Corporate Agents c.s. en de Curatoren.
1. CORPORATE AGENTS N.V.,gevestigd in Curaçao, 2. COVENANT MANAGERS N.V.,gevestigd in Curaçao,
VERZOEKSTERS tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,
advocaten: mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. R.T. Wiegerink,
t e g e n
1. Gavin Cecil GAINSFORD,kantoorhoudende te Johannesburg, Zuid-Afrika,2. Mario Paul WALTERS,kantoorhoudende te Kaapstad, Zuid-Afrika,in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van [betrokkene 1] ,
VERWEERDERS in cassatie, verzoekers in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,
advocaat: mr. Chr.F. Kroes.
1

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:a. het vonnis in de zaak AR KG 82461/2017 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 5 mei 2017;b. het vonnis in de zaak KG 82461/17 - H 42/17 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 12 december 2017. Het vonnis van het hof is aan dit arrest gehecht.
2

Tegen het vonnis van het hof hebben Corporate Agents c.s. beroep in cassatie ingesteld. De Curatoren hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. Het cassatierekest en het verweerschrift tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Partijen hebben over en weer een verweerschrift tot verwerping van het beroep ingediend. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal B.J. Drijber strekt tot verwerping van het cassatieberoep.De advocaten van Corporate Agents c.s. hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.
overwegingen

3

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Nu het middel in het principale beroep faalt, komt het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep niet aan de orde.
beslissing

4

De Hoge Raad:verwerpt het principale beroep;veroordeelt Corporate Agents c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Curatoren begroot op € 400,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en C.E. du Perron, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op .