Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:741

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Belastingrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 15-05-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 17-05-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:741, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/00147


Bron: Rechtspraak

17 mei 2019Nr. 18/00147
Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van tegen de uitspraak van het van 1 december 2017, nr. BK-17/00343, op het hoger beroep van te (hierna: belanghebbende) tegen een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (nr. SGR 16/5233) betreffende het door belanghebbende over de maand april 2012 op aangifte voldane bedrag aan kansspelbelasting.

ECLI:NL:HR:2019:741:DOC
nl

17 mei 2019Nr. 18/00147
Arrest
gewezen op het beroep in cassatie van tegen de uitspraak van het van 1 december 2017, nr. BK-17/00343, op het hoger beroep van te (hierna: belanghebbende) tegen een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (nr. SGR 16/5233) betreffende het door belanghebbende over de maand april 2012 op aangifte voldane bedrag aan kansspelbelasting.

1

De Staatssecretaris van Financiën heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld en daarbij een middel voorgesteld.Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.De Staatssecretaris heeft een conclusie van repliek ingediend.Belanghebbende heeft een conclusie van dupliek ingediend.
overwegingen

2

2.1.
Belanghebbende is ingezetene van Nederland en heeft in de maand april 2012 vanuit Nederland gepokerd via de website van Pokerstars.fr. Van het totale – positieve – resultaat (het verschil tussen de inzetten en de gewonnen bedragen) heeft hij 29 procent aan kansspelbelasting op aangifte voldaan.

2.2.
Bij het Hof was in geschil of belanghebbende terecht en tot het juiste bedrag kansspelbelasting heeft voldaan. Het geschil spitste zich toe op de vraag of kansspelbelasting verschuldigd is over de met de pokerspelen behaalde winsten.

2.3.
Het Hof heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Daarbij heeft het Hof van belang geacht dat de aanbieder van deze internetpokerdiensten die aan spelers zoals belanghebbende zijn verleend, gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie. Het Hof heeft geoordeeld dat heffing van kansspelbelasting over het positieve resultaat behaald bij deze aanbieder achterwege moet blijven.

2.4.
Het middel keert zich tegen het hiervoor in 2.3 weergegeven oordeel. Het slaagt op de grond die is vermeld in rechtsoverweging 2.3.2 van het arrest dat de Hoge Raad vandaag heeft uitgesproken in de zaak met nummer 18/00176 (ECLI:NL:HR:2019:548), waarvan een geanonimiseerd afschrift aan dit arrest is gehecht.

2.5.
Gelet op hetgeen hiervoor in 2.4 is overwogen, kan de bestreden uitspraak niet in stand blijven. Verwijzing moet volgen.

3

De Hoge Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

beslissing

4

De Hoge Raad: verklaart het beroep in cassatie gegrond, vernietigt de uitspraak van het Hof, en verwijst het geding naar het Gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van dit arrest.
Dit arrest is gewezen door de raadsheer J. Wortel als voorzitter, en de raadsheren A.F.M.Q. Beukers-van Dooren en P.A.G.M. Cools, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 17 mei 2019.