Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:737

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Belastingrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 15-05-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 17-05-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:737, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 19/00700


Bron: Rechtspraak

17 mei 2019Nr. 19/00700
Arrestgewezen op het beroep in cassatie ingesteld door te tegen de uitspraak van het van 8 januari 2019, nr. 16/00928, betreffende een door te op aangifte voldaan bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen.

ECLI:NL:HR:2019:737:DOC
nl

17 mei 2019Nr. 19/00700
Arrestgewezen op het beroep in cassatie ingesteld door te tegen de uitspraak van het van 8 januari 2019, nr. 16/00928, betreffende een door te op aangifte voldaan bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen.
overwegingen

1

Het beroepschrift in cassatie bevat, hoewel artikel 6:5, lid 1, letter d, Awb dit vereist, niet de gronden van het beroep. De griffier van de Hoge Raad heeft de indiener van het beroepschrift bij aangetekende brief van 14 februari 2019 in de gelegenheid gesteld dat verzuim binnen zes weken te herstellen. Deze brief is volgens de gegevens van Track&Trace van PostNL afgeleverd op het door de indiener van het beroepschrift opgegeven adres. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Daarom zal de Hoge Raad met toepassing van het bepaalde in artikel 6:6 Awb het beroep in cassatie niet‑ontvankelijk verklaren.
2

De Hoge Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

beslissing

3

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet‑ontvankelijk.
Dit arrest is gewezen door de vice-president R.J. Koopman als voorzitter, en de raadsheren P.M.F. van Loon en L.F. van Kalmthout, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 17 mei 2019.