Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:735

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Belastingrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 15-05-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 17-05-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:735, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/05179


Bron: Rechtspraak

17 mei 2019Nr. 18/05179
Arrestgewezen op het beroep in cassatie van te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het van 11 september 2018, nr. AWB 17/316, betreffende een door belanghebbende ingediende aanvraag voor subsidie op grond van de Regeling nationale EZ-subsidies.

ECLI:NL:HR:2019:735:DOC
nl

17 mei 2019Nr. 18/05179
Arrestgewezen op het beroep in cassatie van te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het van 11 september 2018, nr. AWB 17/316, betreffende een door belanghebbende ingediende aanvraag voor subsidie op grond van de Regeling nationale EZ-subsidies.
overwegingen

1

Op grond van artikel 78, lid 4, van de Wet op de rechterlijke organisatie neemt de Hoge Raad alleen kennis van het beroep in cassatie tegen uitspraken van de bestuursrechter voor zover dit bij wet is bepaald. Er is geen wettelijke bepaling die beroep in cassatie openstelt tegen een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven als deze, die is gedaan in een geschil betreffende een aanvraag voor een subsidie op grond van de Regeling nationale EZ-subsidies. Het beroep in cassatie moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.
2

De Hoge Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.
beslissing

3

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.
Dit arrest is gewezen door de vice-president R.J. Koopman als voorzitter, en de raadsheren P.M.F. van Loon en L.F. van Kalmthout, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 17 mei 2019.