Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:706

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Belastingrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 09-05-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 10-05-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:706, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 19/01526


Bron: Rechtspraak

10 mei 2019Nr. 19/01526
Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van te tegen de beslissing van van 31 juli 2018, nr. 000977-18, op een verzoek tot wraking.

ECLI:NL:HR:2019:706:DOC
nl

10 mei 2019Nr. 19/01526
Arrest
gewezen op het beroep in cassatie van te tegen de beslissing van van 31 juli 2018, nr. 000977-18, op een verzoek tot wraking.

overwegingen

1

Tegen een beslissing als bedoeld in artikel 8:18, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht stelt de wet geen rechtsmiddel open. Het beroep in cassatie moet daarom niet‑ontvankelijk worden verklaard.

2

De Hoge Raad ziet geen redenen voor een veroordeling in de proceskosten.

beslissing

3

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet‑ontvankelijk.
Dit arrest is gewezen door de raadsheer J. Wortel als voorzitter, en de raadsheren A.F.M.Q. Beukers-van Dooren en P.A.G.M. Cools, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 10 mei 2019.