Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:700

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Belastingrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 09-05-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 10-05-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:700, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/04086


Bron: Rechtspraak

10 mei 2019Nr. 18/04086
Arrest

gewezen op het beroep in cassatie ingesteld door te tegen de uitspraak van het van 21 augustus 2018, nrs. 16/00392 en 16/00393, betreffende een door te op aangifte voldaan bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen.

ECLI:NL:HR:2019:700:DOC
nl

10 mei 2019Nr. 18/04086
Arrest
gewezen op het beroep in cassatie ingesteld door te tegen de uitspraak van het van 21 augustus 2018, nrs. 16/00392 en 16/00393, betreffende een door te op aangifte voldaan bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen.

overwegingen

1

Het beroepschrift in cassatie bevat, hoewel artikel 6:5, lid 1, letter d, Awb dit vereist, niet de gronden van het beroep. De griffier van de Hoge Raad heeft de indiener van het beroepschrift bij aangetekende brief van 1 oktober 2018 in de gelegenheid gesteld dat verzuim binnen zes weken te herstellen. Deze brief is volgens de gegevens van Track&Trace van PostNL afgeleverd op het door de indiener van het beroepschrift opgegeven adres. Op deze brief is niet gereageerd. Daarom zal de Hoge Raad met toepassing van het bepaalde in artikel 6:6 Awb het beroep in cassatie niet‑ontvankelijk verklaren.
2

De Hoge Raad ziet geen reden voor een veroordeling in de proceskosten.
beslissing

3

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet‑ontvankelijk.
Dit arrest is gewezen door de vice-president R.J. Koopman als voorzitter, en de raadsheren P.M.F. van Loon en L.F. van Kalmthout, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 10 mei 2019.