Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:692

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Burgerlijk procesrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 08-05-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 10-05-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:692, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/00243


Bron: Rechtspraak

10 mei 2019Eerste Kamer18/00243TT/IF
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. de vennootschap naar vreemd recht SIMIRAMIDA-04 EOOD,gevestigd te Varna, Bulgarije,
2. de vennootschap naar vreemd recht WINE AND SPIRITS - MV EOOD,gevestigd te Varna, Bulgarije,
EISERESSEN tot cassatie,
advocaat: mr. S.M. Kingma
t e g e n
DIAGEO BRANDS B.V.,gevestigd te Amsterdam,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. F.E. Vermeulen.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als Simiramida c.s. Verweerster zal hierna ook worden aangeduid als Diageo.

ECLI:NL:HR:2019:692:DOC
nl

10 mei 2019Eerste Kamer18/00243TT/IF
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. de vennootschap naar vreemd recht SIMIRAMIDA-04 EOOD,gevestigd te Varna, Bulgarije,
2. de vennootschap naar vreemd recht WINE AND SPIRITS - MV EOOD,gevestigd te Varna, Bulgarije,
EISERESSEN tot cassatie,
advocaat: mr. S.M. Kingma
t e g e n
DIAGEO BRANDS B.V.,gevestigd te Amsterdam,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. F.E. Vermeulen.
Eiseressen zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als Simiramida c.s. Verweerster zal hierna ook worden aangeduid als Diageo.

1

Voor het verloop van het geding tot dusver verwijst de Hoge Raad naar: a. zijn arrest in de zaak 12/04408, van 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1431;b. het arrest in de zaak 200.094.156/02 van het gerechtshof Amsterdam van 17 oktober 2017. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2

Tegen het arrest van het hof hebben Simiramida c.s. beroep in cassatie ingesteld. De procesinleiding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Diageo heeft een verweerschrift tot niet-ontvankelijkheid althans verwerping ingediend. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor Diageo mede door mr. A.G. Colenbrander. De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping. De advocaat van Simiramida c.s. heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.
underline

underline

underline

bold

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.Simiramida c.s. dienen in de proceskosten in cassatie te worden veroordeeld. Diageo heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv tot een bedrag van € 40.273,35 (excl. btw) aan salaris. Dat bedrag overschrijdt echter zonder goede grond het bedrag van € 23.000,-- dat volgens het toepasselijke tarief van de Indicatietarieven in IE-zaken 2017 voor een normale zaak geldt. De Hoge Raad zal derhalve laatstgenoemd bedrag toekennen.
beslissing

4

De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Simiramida c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Diageo begroot op € 6.662,34 aan verschotten en € 23.000,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.H.T. Heisterkamp, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en H.M. Wattendorff, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op .