Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:617

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 16-04-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 16-04-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:617, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 17/04412


Bron: Rechtspraak

bold

16 april 2019Strafkamernr. S 17/04412
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 18 augustus 2017, nummer 20/003729-16, in de strafzaak tegen:
[verdachte]

ECLI:NL:HR:2019:617:DOC
nl

bold

16 april 2019Strafkamernr. S 17/04412
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 18 augustus 2017, nummer 20/003729-16, in de strafzaak tegen:
[verdachte]

1

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft G.J.A. van de Grint, advocaat te Eindhoven, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld.De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in het beroep.
overwegingen

2

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3 tot en met 5 kan de verdachte niet worden ontvangen in het ingestelde beroep.
beslissing

3

De Hoge Raad verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het beroep.
Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.J. Lugtenburg, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van .