Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:374

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Belastingrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 14-03-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 15-03-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:374, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/04799


Bron: Rechtspraak

15 maart 2019Nr. 18/04799
Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de van 1 november 2018, nrs. HAA 18/2850, 18/2851 en 18/28S2 V, op het verzet van belanghebbende tegen de uitspraak van de Rechtbank van 18 september 2018.

ECLI:NL:HR:2019:374:DOC
nl

15 maart 2019Nr. 18/04799
Arrest
gewezen op het beroep in cassatie van te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de van 1 november 2018, nrs. HAA 18/2850, 18/2851 en 18/28S2 V, op het verzet van belanghebbende tegen de uitspraak van de Rechtbank van 18 september 2018.

overwegingen

1

De Hoge Raad is van oordeel dat de aangevoerde middelen geen behandeling in cassatie rechtvaardigen omdat de partij die het cassatieberoep heeft ingesteld klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep dan wel omdat de middelen klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden.De Hoge Raad zal daarom – gezien artikel 80a van de Wet op de rechterlijke organisatie en gehoord de Procureur‑Generaal – het beroep in cassatie niet‑ontvankelijk verklaren.
beslissing

2

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet‑ontvankelijk.
Dit arrest is gewezen door de raadsheer J. Wortel als voorzitter, en de raadsheren A.F.M.Q. Beukers-van Dooren en P.A.G.M. Cools, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 15 maart 2019.