Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:32

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Belastingrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 10-01-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 11-01-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:32, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/00721


Bron: Rechtspraak

11 januari 2019Nr. 18/00721
Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de van 10 januari 2018, nrs. BRE 17/4811, 17/4812 en 17/4814, betreffende de van belanghebbende ingehouden bedragen aan loonheffingen over de tijdvakken januari 2017, februari 2017 en maart 2017. De uitspraak van de Rechtbank is aan dit arrest gehecht.

ECLI:NL:HR:2019:32:DOC
nl

11 januari 2019Nr. 18/00721
Arrest
gewezen op het beroep in cassatie van te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de van 10 januari 2018, nrs. BRE 17/4811, 17/4812 en 17/4814, betreffende de van belanghebbende ingehouden bedragen aan loonheffingen over de tijdvakken januari 2017, februari 2017 en maart 2017. De uitspraak van de Rechtbank is aan dit arrest gehecht.

1

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.
overwegingen

2

De middelen falen op de gronden die zijn vermeld in het heden in de zaak met nummer 17/04934, ECLI:NL:HR:2019:1, uitgesproken arrest van de Hoge Raad, waarvan een geanonimiseerd afschrift aan dit arrest is gehecht.

3

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

beslissing

4

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.
Dit arrest is gewezen door de vice-president G. de Groot als voorzitter, en de raadsheren M.A. Fierstra, J. Wortel, A.F.M.Q. Beukers-van Dooren en P.A.G.M. Cools, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2019.