Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:313

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Arbeidsrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 06-03-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 08-03-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:313, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/00959


Bron: Rechtspraak

8 maart 2019Eerste Kamer18/00959TT/MD
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
FROMATECH INGREDIENTS B.V.,gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. T. Dohmen,
t e g e n
[verweerder],wonende te [woonplaats],
VERWEERDER in cassatie,
niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Fromatech en [verweerder].

ECLI:NL:HR:2019:313:DOC
nl

8 maart 2019Eerste Kamer18/00959TT/MD
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
FROMATECH INGREDIENTS B.V.,gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. T. Dohmen,
t e g e n
[verweerder],wonende te [woonplaats],
VERWEERDER in cassatie,
niet verschenen.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Fromatech en [verweerder].

1

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar: a. het vonnis in kort geding in de zaak 6153170\CV EXPL 17-5909 van de kantonrechter te Roermond van 30 augustus 2017;b. het arrest in de zaak 200.224.059/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 9 januari 2018. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2

Tegen het arrest van het hof heeft Fromatech beroep in cassatie ingesteld. De procesinleiding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Tegen [verweerder] is verstek verleend. De zaak is voor Fromatech toegelicht door haar advocaat. De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het cassatieberoep. De advocaat van Fromatech heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.
overwegingen

3

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
beslissing

4

De Hoge Raad:verwerpt het beroep;veroordeelt Fromatech in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op nihil.
Dit arrest is gewezen door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.H.T. Heisterkamp, C.E. du Perron, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op .