Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:219

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 12-02-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 12-02-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:219, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 17/05043


Bron: Rechtspraak

12 februari 2019Strafkamernr. S 17/05043 PAKA
Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

[betrokkene]

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 11 oktober 2017, nummer 23/001686-15, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste van:

ECLI:NL:HR:2019:219:DOC
nl

12 februari 2019Strafkamernr. S 17/05043 PAKA
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest

[betrokkene]

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 11 oktober 2017, nummer 23/001686-15, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste van:
1

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De raadsvrouwe heeft daarop schriftelijk gereageerd.
overwegingen

2

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

beslissing

3

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van .