Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:1563

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Verbintenissenrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 10-10-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 11-10-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:1563, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/03813


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:HR:2019:1563:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer

Datum

ARREST

In de zaak van

EISERESSEN tot cassatie,hierna gezamenlijk: InnoParking c.s.,advocaat: mr. M.E. Bruning,
tegen

PINK AND NELSON B.V.,gevestigd te Den Haag, VERWEERSTER in cassatie,hierna: P&N,niet verschenen.
InnoParking c.s. hebben tegen het arrest van het gerechtshof beroep in cassatie ingesteld. Tegen P&N is verstek verleend.De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping van het cassatieberoep met toepassing van art. 81 lid 1 RO.De advocaat van InnoParking c.s. heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.
1. INNOPARKING B.V., voorheen InnoCapital B.V.,gevestigd te Amsterdam, 2. PURCEL B.V., voorheen Pursel B.V.,gevestigd te Amsterdam,
1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:a. de vonnissen in de zaken C/09/449050/HA ZA 13-925 en C/09/450090/HA ZA 13-991 van de rechtbank Den Haag van 11 december 2013 (voegingsincident) en 8 juli 2015;b. het arrest in de zaak 200.185.171/01 van het gerechtshof Den Haag van 5 juni 2018.
overwegingen

2

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

beslissing

3

- verwerpt het beroep;- veroordeelt InnoParking c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van P&N begroot op nihil.
De Hoge Raad:

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, C.H. Sieburgh en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer C.E. du Perron op .