Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:1497

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 02-10-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 04-10-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:1497, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/02070


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:HR:2019:1497:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer

Datum

ARREST

In de zaak van

GOTCHA B.V.,gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie,hierna: Gotcha,advocaat: mr. J. den Hoed,
tegen

VERWEERDERS in cassatie,hierna gezamenlijk: [verweerders],advocaat: mr. R.L.M.M. Tan.
Gotcha heeft tegen het arrest van het gerechtshof van 13 februari 2018 beroep in cassatie ingesteld. [verweerders] hebben een verweerschrift tot verwerping ingediend.De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot verwerping van het cassatieberoep.De advocaat van Gotcha heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.
1. [verweerder 1],wonende te [woonplaats], 2. [verweerster 2],wonende te [woonplaats],
1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:a. de vonnissen in de zaak C/13/565108/HA ZA 14-500 van de rechtbank Amsterdam van 3 september 2014, 26 november 2014 en 2 september 2015;b. de arresten in de zaak 200.184.772/01 van het gerechtshof Amsterdam van 18 april 2017 en 13 februari 2018.
overwegingen

2

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

beslissing

3

- verwerpt het beroep;- veroordeelt Gotcha in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerders] begroot op € 2.049,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Gotcha deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.
De Hoge Raad:

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, M.V. Polak en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer C.E. du Perron op .