Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:1306

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 06-09-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 10-09-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:1306, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 17/05519


Bron: Rechtspraak


HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer

Datum

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 21 juni 2017, nummer 21/005201-12, in de strafzaak

tegen

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961,hierna: de verdachte.

ECLI:NL:HR:2019:1306:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer

Datum

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 21 juni 2017, nummer 21/005201-12, in de strafzaak

tegen

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961,hierna: de verdachte.
1

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben A.B. Vissers en F.P. Slewe, beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en terugwijzing naar het Hof Arnhem-Leeuwarden teneinde de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw te berechten en af te doen. De raadsvrouwe A.B. Vissers heeft daarop schriftelijk gereageerd.
overwegingen

2

2.1
Het middel klaagt dat het Hof heeft verzuimd te beslissen op een ter terechtzitting in hoger beroep van 4 november 2016 bij pleitnotities ‘vormverzuimen/nader onderzoek’ met referentienummer 16-00032609 (hierna: pleitnotities) door de verdediging gedaan voorwaardelijk verzoek tot het horen van getuigen.

2.2
Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 7 tot en met 15 is het middel terecht voorgesteld.

beslissing

3

De Hoge Raad:- vernietigt de bestreden uitspraak;- wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.
Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van .