Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:1172

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 11-07-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 12-07-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:1172, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/01693


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:HR:2019:1172:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer

Datum

ARREST

In de zaak van

GEMEENTE DEN HELDER,zetelende te Den Helder, EISERES tot cassatie,hierna: de Gemeente,advocaat: mr. B.F.L.M. Schim,
tegen

[verweerster] B.V.,gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie,hierna: [verweerster],advocaat: mr. J.H.M. van Swaaij.
b het arrest in de zaak 200.205.324/01 van het gerechtshof Amsterdam van 30 januari 2018.De Gemeente heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. [verweerster] heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor de Gemeente mede door mr. H. Speyart en mr. A.G. Colenbrander.De conclusie van de Advocaat-Generaal B.J. Drijber strekt tot verwerping van het cassatieberoep.De advocaat van de Gemeente heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.
1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:a. de vonnissen in de zaak 132100/HAZA 11-591 van de rechtbank te Alkmaar van 9 mei 2012, 14 november 2012, 5 juni 2013, 30 oktober 2013, 9 april 2014 en 16 september 2015;
overwegingen

2

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
beslissing

3

De Hoge Raad:- verwerpt het beroep;- veroordeelt de Gemeente in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 865,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en M.J. Kroeze, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op .