Uitspraak ECLI:NL:HR:2019:1154

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 09-07-2019. De uitspraak is gedaan door Hoge Raad op 09-07-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:HR:2019:1154, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 17/05008


Bron: Rechtspraak


HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

SFKAMER

Nummer

Datum

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 10 oktober 2017, nummer 22/005294-15, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961,hierna: de verdachte.

ECLI:NL:HR:2019:1154:DOC
nl

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

SFKAMER

Nummer

Datum

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 10 oktober 2017, nummer 22/005294-15, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961,hierna: de verdachte.
1

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft H. Sytema, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.
overwegingen

2

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

beslissing

3

De Hoge Raad verwerpt het beroep.
Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.J. Lugtenburg, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van .