Uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2019:3747

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Personen- en familierecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 10-10-2019. De uitspraak is gedaan door Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 10-10-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:GHSHE:2019:3747, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 200.221.494_01


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:GHSHE:2019:3747:DOC
nl

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 10 oktober 2019Zaaknummer: 200.221.494/01Zaaknummer eerste aanleg: C/01/316512/ FA RK 17-81
in de zaak in hoger beroep van:

[appellant]

wonende te [woonplaats] , appellant, hierna te noemen: de vader, voormalig advocaat: mr. M.M. Altena-Staalenhoef,
tegen

[verweerster]

wonende te [woonplaats] , verweerster, hierna te noemen: de moeder,advocaat: mr. J.A.M. van Weely.
Als belanghebbende wordt aangemerkt:
Stichting Jeugdbescherming Brabant

gevestigd te [vestigingsplaats] en mede kantoorhoudende te [kantoorplaats] , hierna te noemen: de Gecertificeerde Instelling (GI).
In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:de Raad voor de Kinderbescherming,regio Zuidoost-Nederland, locatie [locatie] , hierna te noemen: de raad.
overwegingen

Overwegingen

Het hof heeft een beschikking tussen partijen gegeven op 20 september 2018.

Het hof heeft geconstateerd dat in voormelde beschikking sprake is van een kennelijke schrijffout. Het hof heeft partijen medegedeeld deze fout te willen verbeteren in die zin dat in rechtsoverweging 4.6. de woorden ‘zijn voormalig advocaat’, worden gewijzigd in ‘zijn toenmalige advocaat’.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich daarover schriftelijk uit te laten. De vader heeft niet binnen de gestelde termijn gereageerd. De advocaat van de moeder heeft bij brief van 14 augustus 2019 meegedeeld geen bezwaar te hebben tegen verbetering van voormelde fout.

Het hof zal tot herstel van voormelde fout overgaan, nu deze zich voor eenvoudig herstel leent.

beslissing

De beslissing

Het hof:

bepaalt dat de woorden ‘zijn voormalig advocaat’ in rechtsoverweging 4.6. van de gegeven beschikking van 20 september 2018 moet worden verbeterd en gewijzigd in:

‘zijn toenmalige advocaat’;

bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 10 oktober 2019 wordt vermeld op de minuut van de beschikking van 20 september 2018 en dat de griffier van de verbeterde minuut aan partijen een afschrift verstrekt.

Deze beschikking is gegeven door mrs. C.A.R.M. van Leuven, J.F.A.M. Graafland-Verhaegen en A.J. van de Rakt en is in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.