Uitspraak ECLI:NL:GHARL:2019:6411

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 08-08-2019. De uitspraak is gedaan door Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 07-08-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:GHARL:2019:6411, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 21-004735-18


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:GHARL:2019:6411:DOC
nl

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004735-18 Uitspraak d.d.: 7 augustus 2019TEGENSPRAAK
Verkort arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 13 augustus 2018 met parketnummer 05-881859-17 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer 05-117136-16, in de strafzaak tegen
[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] (Nederlandse Antillen) op [geboortedag] 1984,wonende te [woonplaats] ,thans verblijvende in [detentie] .
Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 16 januari 2019 en 10 juli 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, mr. D. Greven, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Verdachte is bij vonnis van 13 augustus 2018 door de meervoudige strafkamer in de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren, met aftrek van het voorarrest wegens, kort gezegd:

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een deels andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- ten laste gelegd dat:

Feit 1

A)

(sub 1)

(telkens) door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen,(telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] , en/of

(sub 4)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) en/of

(sub 9)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met en/of voor een derde en/of

B)

(sub 6)

()
immers heeft verdachte

waarbij verdachte -(een) foto('s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 1] voor (een) seksadvertentie(s) en/of -(een) seksadvertentie(s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 1] (onder diverse werknamen) en/of die seksadvertentie(s) op [website] nl en/of [website] en/of [website] en/of [website] en/of [website] en/of [website] , althans op diverse (seks)sites of andere (social) media heeft geplaatst en/of laten plaatsen en/of
terwijl verdachte,

door welke feiten en omstandigheden voor die [slachtoffer 1] een (afhankelijkheids)situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte;

(lid 3 sub 2)

terwijl die [slachtoffer 1] een kwetsbare persoon in een kwetsbare positie was, omdat die [slachtoffer 1]

(lid 3 sub 3)

welke feiten werden voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.

Feit 2

A.

(sub 1)

(telkens) door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen,(telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2] en/of

(sub 4)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

die [slachtoffer 2] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling)

(telkens) onder de onder sub 1 genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) en/of

(sub 9)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 2] heeft gedwongen dan wel bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een derde en/of

B.

(sub 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2]

immers heeft verdachte

waarbij verdachte -(een) foto('s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 2] voor (een) seksadvertentie(s) en/of
terwijl verdachte,

door welke feiten en omstandigheden voor die [slachtoffer 2] een (afhankelijkheids)situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte;

(lid 3 sub 2)

terwijl die [slachtoffer 2] een kwetsbare persoon in een kwetsbare positie was, omdat die [slachtoffer 2]

waardoor zij bang was om hem kwijt te raken en/of waardoor zij alles deed wat hij van haar wilde en hij haar totaal in zijn macht had en/of

(lid 3 sub 3)

welke feiten werden voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.
Feit 3

A.

(sub 1)

(telkens) door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, (telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 3] en/of
(sub 4)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

die [slachtoffer 3] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling)

(telkens) onder de onder sub 1 genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) en/of

(sub 9)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 3] heeft gedwongen dan wel bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een derde en/of

B.

(sub 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 3]

immers heeft verdachte

waarbij verdachte

terwijl verdachte,

door welke feiten en omstandigheden voor die [slachtoffer 3] een (afhankelijkheids)situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte;

(lid 3 sub 2)

terwijl die [slachtoffer 3] een kwetsbare persoon in een kwetsbare positie was, omdat die [slachtoffer 3] - verliefd was op en/of (emotioneel) afhankelijk was van verdachte en/of

(lid 3 sub 3)

welke feiten werden voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.

Feit 4

Feit 5

en

dat hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2013 tot 19 oktober 2016 en/of 5 april 2017 tot en met 23 oktober 2017 in de gemeente Arnhem, althans in Nederland, opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d (en) van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne en/of MDMA (3,4 methyleen-dioxy-methyl-amfetamine), en/of MDA (3,4 methyleendioxyamfetamine) en/of MDEA (N-ethyl MDA) en/of metamfetamine en/of amfetamine, zijnde cocaïne en/of heroïne en/of MDMA (3,4 methyleen-dioxy-methyl-amfetamine) en/of amfetamine (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs
_5f411717-871a-4974-9fac-787cbeb9e2a3

Leeswijzer

Ten aanzien van de overwegingen met betrekking tot het bewijs zullen eerst de standpunten van de advocaat-generaal en de verdediging kort uiteengezet worden. Vervolgens zal het hof een overzicht geven van de relevante bewijsmiddelen, waarvan de redengevende onderdelen voor het bewijs worden gebruikt en waarbij wordt opgemerkt dat de weergegeven feiten en omstandigheden slechts gebezigd worden tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop deze blijkens de inhoud kennelijk betrekking hebben. Vervolgens wordt de beoordeling door het hof van de tenlastelegging besproken.

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd verdachte te veroordelen voor alle aan hem ten laste gelegde feiten. Zij heeft hiertoe – kort en zakelijk weergegeven – aangevoerd dat de verklaringen van de aangeefsters betrouwbaar zijn en derhalve voor het bewijs gebezigd kunnen worden. De drie afzonderlijke, betrouwbare aangiftes van soortgelijke, zo niet identieke delicten tegen dezelfde verdachte leidt in deze zaak tot de conclusie dat deze elkaar over en weer, niet alleen in feitelijke, maar ook in bewijstechnische zin, ondersteunen. Op basis van de bewijsmiddelen kan vastgesteld worden dat verdachte aangeefsters vervoerd en gehuisvest heeft en dat hij verschillende dwangmiddelen – waaronder geweld en misbruik van een kwetsbare positie – heeft toegepast met het oogmerk van uitbuiting van aangeefsters. Vastgesteld kan worden dat er een causaal verband bestaat tussen de handelingen en de dwangmiddelen.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van de feiten 1 tot en met 4 bepleit dat verdachte vrijgesproken dient te worden wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. De raadsvrouw van verdachte heeft hiertoe – kort en zakelijk weergegeven – aangevoerd dat er bijzonder veel discrepanties in het dossier staan waardoor er alle reden is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaring van aangeefsters en van verschillende getuigen. De verklaringen van aangeefsters moeten worden uitgesloten van het bewijs. De andere bewijsmiddelen kunnen niet zelfstandig tot het wettige bewijs van de feiten 1 tot en met 4 leiden. De onvrijwilligheid en de dwang kunnen niet uit de wettige bewijsmiddelen worden afgeleid.

Ten aanzien van feit 5 heeft de raadsvrouw aangevoerd dat verdachte betwist dat hij drugs heeft verkocht aan [klant] en [getuige 2] . Daarnaast kan slechts de periode van 5 april 2017 tot en met 23 oktober 2017 bewezen verklaard worden. Verdachte verstrekte de drugs aan aangeefsters tegen de inkoopprijs of zelfs gratis, hij verdiende hier dus niets aan.

Relevante bewijsmiddelen

Op maandag 13 juni 2016 deden verbalisanten een bestuurlijke controle naar onvergunde prostitutie in Arnhem. Zij maakten naar aanleiding van een seksadvertentie een afspraak met ‘ [naam] ’. Ter plaatse troffen verbalisanten [slachtoffer 1] . Zij wilde informatie geven over een andere prostituée met de naam ‘ [naam prostituée] ’. [voornaam slachtoffer 1] verklaarde:

Ik heb [verdachte] als pooier gehad. Ik ben vaak door hem mishandeld. Hij is heel gewelddadig. Hij hield mij ook verslaafd aan cocaïne. Hij heeft mij ook wel eens opgesloten. Ik werkte vanuit de [adres] . Later heb ik ook vanaf de [adres] gewerkt. Dit zijn junkenpanden.

Ik weet dat [naam prostituée] nu voor [verdachte] werkt. [verdachte] sluit [naam prostituée] soms op. [verdachte] heeft [naam prostituée] gedwongen haar woning te verhuren aan Roemenen. Zij wordt ook mishandeld door hem. Hij is erg agressief. Zij kan al haar geld bij hem inleveren. Zij is ook aan harddrugs verslaafd

Op 31 augustus 2016 werd [slachtoffer 2] als verdachte (van brandstichting) gehoord. [slachtoffer 2] verklaarde dat [verdachte] haar ex-vriend was. [slachtoffer 2] verklaarde dat [verdachte] de sleutel van haar woning aan de [adres] had en deze woning verhuurde aan Roemenen en dat hij de opbrengst in eigen zak stopte.

Volgens melder [naam] pakte [verdachte] [slachtoffer 1] vast en sleurde haar mee. De melder vertelde dat de vrouw werd mishandeld en dat hij zelf ook klappen heeft gehad. Datum: 3 juli 2015.

Door [slachtoffer 1] werd gemeld dat haar vriend [verdachte] haar keel heeft dichtgeknepen. Datum: 14 juli 2015.

[slachtoffer 1] verklaarde dat zij ruzie had gehad met [verdachte] . [verdachte] had haar in de woning opgesloten en mishandeld. Meldster [getuige 1] . Datum 17 november 2015.

Op 11 januari 2016 MMA melding over illegale prostitutie aan de [adres] . Er zijn minimaal twee dames van midden 20 aan het werk.

[slachtoffer 1] vertelde dat zij voor de zoveelste keer werd geslagen door [verdachte] . Dat zij herhaaldelijk aangifte heeft gedaan, maar dat zij die onder bedreiging van hem moest intrekken. Verder vertelde ze dat [verdachte] een loverboy en drugsdealer was. Als je met hem omgaat word je vanzelf verslaafd en afhankelijk van hem. (Datum 17 maart 2016).

Meldster doet aangifte van illegale prostitutie in de [adres] . [slachtoffer 1] wordt aangetroffen (Datum: 27 mei 2016).

Uit het politie informatiesysteem blijkt dat de politie op 15 januari 2016 op het adres [adres] is geweest. Daar hebben zij gesproken met [slachtoffer 1] die aangifte van mishandeling deed tegen [verdachte] . Zij verklaarde dat [voornaam verdachte] haar met een kleerhanger op haar been en gezicht had geslagen en dat ze daarbij een bloedlip had opgelopen en striemen op haar been. De aanwezige verbalisanten hebben van het letsel foto’s gemaakt. De verbalisanten troffen ook een gebroken kleerhanger aan.

Op 13 juli 2017 vond een gesprek plaats met de moeder van [slachtoffer 1] . De moeder wilde contact met de wijkagent. De moeder vertelde dat het helemaal niet goed ging met [voornaam slachtoffer 1] . Zij had [voornaam slachtoffer 1] twee weken geleden voor het laatst gezien en [voornaam slachtoffer 1] was toen sterk vermagerd en had diverse littekens in haar gezicht. [voornaam slachtoffer 1] zou samen met [voornaam verdachte] in een woning aan de [adres] verblijven. [voornaam slachtoffer 1] heeft haar verteld dat ze door [voornaam verdachte] gedwongen werd zich te prostitueren. In die woning zou ook nog een ‘ [voornaam slachtoffer 3] ’ verblijven, die op dezelfde manier geëxploiteerd zou worden.

Het is de wijkagent [verbalisant 1] bekend dat [verdachte] samen met [slachtoffer 1] in 2014 in de woning van [betrokkene 3] aan de [adres] verbleef. De wijkagent is verschillende keren in die woning geweest en had toen het sterke vermoeden dat [voornaam slachtoffer 1] in ruil voor drugs seks tegen betaling met anderen had. Tevens was sprake van huiselijk geweld in die woning, waarvan voor zover de wijkagent bekend, door [voornaam slachtoffer 1] geen aangifte werd gedaan.

In de woning aan de [adres] werd een aantal malen [slachtoffer 2] aangetroffen. Zij heeft meerdere malen aangegeven dat zij zich van [verdachte] vanuit die woning moest prostitueren.

De verklaringen van [slachtoffer 1] :

Ik kwam op de [adres] , daar was [voornaam verdachte] . In plaats van hulp werd ik helemaal ik elkaar geslagen. Een paar dagen geleden heb ik een flink portie klappen gehad. Ik heb ook blauwe plekken in mijn gezicht. Ik was in Dordrecht. Overal waar ik kom in Arnhem kan hij mij vinden. Nu had mij via Facebook gevonden en hij belde mij anoniem via Facebook. Hij zei dat hij wist dat ik in Dordrecht zat. Hij zei dat ik beter naar Arnhem kon komen dan had ik minder problemen dan dat hij mij kwam zoeken in Dordrecht. Dit was afgelopen zaterdag.

Wij gingen vanaf het station naar [bijnaam betrokkene 1] , dit is de bijnaam van [voornaam betrokkene 1] . Wij gingen

naar de [adres] . Ik mag daar nooit in de woonkamer komen. [voornaam verdachte] sloot mij op in het kleine kamertje op de [adres] . [voornaam verdachte] is de enige die de sleutel van deze slaapkamer heeft. Dit is de slaapkamer waar ik ook op de muren heb geschreven. Deze slaapkamer zit aan de voorkant van de woning. Tien minuten later kwam [voornaam verdachte] binnen. [voornaam verdachte] vroeg waarom ik was weggelopen. Ik moest huilen. Ik werd meerdere keren met zijn vuisten geslagen in mijn gezicht en in mijn buik geschopt. Later kwam hij dan weer met drugs aan om het goed te maken. Daarna wilde hij dan seks te hebben om het goed te maken. Dit wilde ik eigenlijk niet. Soms ging [voornaam verdachte] dan naar zijn vriendin, dan zat ik daar gewoon een hele nacht opgesloten. Dan moest ik gewoon op een emmer plassen. Deze slaapkamer kan je van de binnenkant niet open maken dan met een sleutel. Er zit wel een raam in het kamertje. Maar het heeft geen zin om te vluchten, [voornaam verdachte] vind mij toch wel. [voornaam verdachte] heeft mij altijd opgesloten. Dit deed hij al toen ik bij [betrokkene 3] zat, op de [adres] . Ik mocht met niemand praten. Anders kreeg ik een portie klappen van [voornaam verdachte] .

Ik ben nu al drie a vier jaar bij [voornaam verdachte] .

V: Wat gebeurt er met de inkomsten van de prostitutie. Wat jij verdient?

A: Ik zou het niet weten. Ik krijg er niets van. Ik krijg wel condooms, drugs en soms

ongevraagd kleding. Soms schoenen voor mijn zoontje of make-up. Hij haalt dit dan. Ik mag niets kopen. Ik verdien gemiddeld 800 a 900 euro in de week. Hij geeft me elke keer voor een tientje. Dat is nog geen grammetje.

V: Wat zijn de ergste geweldincidenten die gebeurd zijn?

A: Ongeveer een jaar geleden toen ik bij [betrokkene 3] was, op de [adres] . Toen ben ik in elkaar geslagen door [voornaam verdachte] met een plastic kleerhanger op heel mijn lijf. Ik had mijn tand toen door de lip en overal striemen. Dit heeft mij zo erg pijn gedaan. Ik had het gevoel dat ik helemaal in de fik stond. [voornaam verdachte] knijpt ook vaak mijn keel dicht. Dat vind ik het engste van allemaal. Dan krijg ik geen adem meer. Hij doet dit zo lang dat je nog net niet buiten bewustzijn bent.

V: Word je uitgebuit door [voornaam verdachte] ?

A: Ja, zeker. Door hem ben ik juist steeds meer gaan gebruiken. Wat moet je verder

doen als je in een kamertje wordt opgesloten. Eerst geeft hij goede drugs, maar

daarna geeft hij slechte drugs, waardoor je bijna niets voelt. Dan moet je steeds

meer gebruiken.

A: Ik heb ook wel eens samen gezeten op het kleine kamertje op de [adres] samen met [slachtoffer 3] . Een maand geleden ongeveer. Al het geld wat zij verdiende ging naar [voornaam verdachte] . Zij kreeg bruin en wit van [voornaam verdachte] . Zij was ook verslaafd.

V: Wat voor een tatoeages heb jij?

A: Ik heb tatoeages, maar ik ben de enige van de meisjes die voor [voornaam verdachte] hebben gewerkt die geen tatoeage van [voornaam verdachte] heeft. Ik weet wel dat [voornaam slachtoffer 2] , [voornaam slachtoffer 3] en de huidige vriendin van [voornaam verdachte] een tatoeage met zijn naam hebben. [voornaam slachtoffer 2] en [voornaam slachtoffer 3] hebben voor [voornaam verdachte] in de prostitutie gewerkt, maar ik heb gehoord dat zijn huidige vriendin dat niet hoeft. Zijn huidige vriendin heet [vriendin verdachte] . Met de tatoeage van [voornaam verdachte] bedoel ik dat de tatoeage de naam van [voornaam verdachte] is. Bij [voornaam slachtoffer 3] staan de naam [voornaam verdachte] op haar linker borst en bij [voornaam slachtoffer 2] staat de naam [voornaam verdachte] in haar lies. Ik denk dat het haar linker lies is maar dat weet ik niet zeker. De tatoeage van [voornaam slachtoffer 3] en [voornaam slachtoffer 2] heb ik zelf gezien.

[voornaam verdachte] heeft wel enkele keren tegen mij gezegd dat ik ook zo'n tatoeage moest nemen maar dat heb ik geweigerd. Hiervoor heb ik wel enkele keren klappen van hem gehad. [voornaam verdachte] vond dat ik verplicht was om zo’n tatoeage te hebben zodat iedereen, met wie ik seks had, kon zien dat ik van hem was. Hij ziet ons, de meisjes, als zijn eigendom. Hij heeft ook tegen mij gezegd waar die tatoeage zou moeten komen. Hij vertelde dat die tatoeage boven mijn vagina zou moeten komen.

V: Wat versta jij onder drugsmilieu?

A: Als ik in een omgeving kom waar in overvloed drugs voorhanden zijn dan ga ik ook constant door en blijf ik continu drugs gebruiken. Dat is ook de reden dat [voornaam verdachte] mij bij [bijnaam betrokkene 1] in huis plaatst omdat hij weet hoe ik ben en dat ik dan blijf gebruiken. Bij [bijnaam betrokkene 1] zijn namelijk 24/7 drugs te koop en ook alle soorten drugs zijn bij hem te koop. [voornaam verdachte] wil dus hiermee bereiken dat ik die drugs blijf gebruiken en verslaafd blijf waardoor ik dus in de prostitutie moet blijven werken zodat ik geld voor hem kan verdienen. Ik ben dus een soort vaste inkomstenbron voor [voornaam verdachte] .

V: Hoe ben jij in de prostitutie terecht gekomen?

A: Dat is gekomen door [voornaam verdachte] . Ik was toen in de woning van [betrokkene 3] die woont op de [adres] . Die avond had ik 500 euro bij mij toen ik bij [voornaam verdachte] kwam. Ik moest hem nog 200 euro betalen van coke die ik al eerder had gebruikt. Ik hield toen dus 300 euro over. Al dat geld heb ik toen afgegeven aan [voornaam verdachte] en daarvoor heb ik in ruil basecoke gekregen. Dat gebeurde op oudejaarsdag in 2012 of 2013. Ik ben toen die hele avond basecoke blijven roken. Toen ik op een bepaald moment naar huis wilde gaan vertelde [voornaam verdachte] tegen mij dat ik hem nog geld moest betalen omdat ik meer basecoke had gebruikt dan dat ik hem aan geld had gegeven. Ik kwam dus niet weg. [voornaam verdachte] kwam toen bij mij en zei dat [naam] , een gebruiker die ook daar in de woning was, veel geld bij zich had en dat ik even met hem naar de slaapkamer moest gaan Dat was voor mij de eerste keer dat ik voor [voornaam verdachte] in de prostitutie heb gewerkt. Ik heb in die tijd ook al het geld van die man afgepakt en aan [voornaam verdachte] gegeven.

V: Welke periode heb jij voor [verdachte] in de prostitutie gewerkt?

A: Volgens mij heb ik ongeveer vier jaar voor [voornaam verdachte] in de prostitutie gewerkt.

V: Hoe zou jij de relatie tussen [voornaam verdachte] en jou omschrijven?

A; In het begin was de relatie oké. In het begin hoefde ik nog niet zo heel hard te werken voor hem. In het begin kreeg ik meer dan dat ik er voor moest werken. Later moest ik meer werken en kreeg ik minder.

V: Op welk adres woont [bijnaam betrokkene 1] ?

A: [bijnaam betrokkene 1] woont op de [adres] .

V: Wie regelde de locaties waar jij woonde?

A: Hij, [verdachte] . Hij regelde waar wij woonden. Ik kende die mensen niet. Wij verbleven altijd bij allemaal gebruikers. Ik had deze mensen niets te bieden. [voornaam verdachte] betaalde deze mensen met drugs en niet met geld.

V: Wat moest jij voor deze locatie betalen?

A: Ik hoefde mij daar niet mee te bemoeien. Ik werkte toen al voor [voornaam verdachte] in de prostitutie. Ik moest toen het geld al aan [voornaam verdachte] geven. Ik heb nooit mijn geld zelf mogen houden. Ik heb het altijd moeten afgeven.

[voornaam verdachte] geeft mij gewoon drugs. [voornaam verdachte] heeft drugspanden dat hebben andere dealers niet. [voornaam verdachte] had ook plaatsen waar ik kon werken. Dat zijn plaatsen waar je als prostituee kan werken en leven. Dat zijn panden bij [betrokkene 3] en [bijnaam betrokkene 1] .

[voornaam verdachte] heeft mij altijd wel geslagen. In het begin sloeg hij mij met de platte hand en trok hij mij aan de haren. Later begon hij mij te slaan met een riem of kabels. Daarna werd het geweld steeds meer. Ik ben zijn bron van inkomsten. Ik breng meer geld binnen dan dat hij met bolletjes kan verkopen binnen krijgt. Ik krijg per klant zo'n 150,- euro. Ik ben zijn vaste bron van inkomsten.

Ik moet elke dag verplicht in de prostitutie werken van [voornaam verdachte] , zodat ik geld binnen kreeg om drugs te kunnen gebruiken. [voornaam verdachte] leverde mij die drugs. Volgens [voornaam verdachte] maakte ik veel drugs op en daar voor moest ik hem terug betalen. Soms was mijn lichaam zo moe, maar ik moest dan werken van [voornaam verdachte] . [voornaam verdachte] werd toen boos als ik niet wilde werken. Hij gebruikte dan geweld. Hij sloot mij dan ook op in de kamer. Hij zei dan je gaat op de kamer wachten op een klant en daarna krijg je pas drugs. Dat is heel moeilijk voor een gebruiker. Ik wist dat er drugs aanwezig waren in het huis en daar werd ik gek van. Ik ging hem toen uitschelden en vroeg om drugs. Ik kreeg toen klappen van [voornaam verdachte] , maar daarna kreeg ik wel drugs van hem. Hij moest mij eerst hebben geslagen voordat ik mijn drugs kreeg. Het is een mind fuck.

Het was soms heel erg druk. Er waren klanten die mij rechtstreeks belden vanaf mijn seksadvertentie die op internet stond. De advertentie stond op [website] of op [website] . Er kwamen ook gebruikers bij [voornaam verdachte] thuis om drugs te kopen. Ik werd dan door [voornaam verdachte] aangeboden aan de gebruikers om seks met mij te hebben. Ik werd aangeboden als prostituee.

V: Als je geen zin had wat dan?

A; Dat hoefde ik niet te proberen, want ik kreeg gewoon klappen. Ook gewoon waar de klanten bij waren. Ik hield dat vaak wel uit mijn hoofd want ik kreeg dan ook geen drugs.

V; Kregen [voornaam slachtoffer 2] en [voornaam slachtoffer 3] ook klappen?

A: Ja. [voornaam slachtoffer 2] kreeg ook klappen dat heb ik wel eens gezien. [voornaam slachtoffer 3] kreeg ook klappen.

V: Wanneer heb je gezien dat [voornaam slachtoffer 2] en [voornaam slachtoffer 3] werden mishandeld door [voornaam verdachte] ?

A: [voornaam verdachte] heeft 7 maanden met [voornaam slachtoffer 2] een relatie gehad. In die 7 maanden heb ik

gezien dat [voornaam slachtoffer 2] door [voornaam verdachte] geslagen werd.

[voornaam slachtoffer 3] werd door [voornaam verdachte] mishandeld dat is van enkele maanden geleden tot nu geweest.

V: Op welke locatie was dat gebeurd?

A: Dat gebeurde op de [adres] .

V; Heeft [voornaam verdachte] jou ooit bedreigd?

A: Ja. Hij heeft mij een pistool op mijn hoofd gehouden en zei toen dat hij mij kapot zou maken als ik bij hem weg zou gaan. [voornaam verdachte] heeft gezegd ik ben zijn eigendom of ik ben klaar. Ik heb geen keuze meer volgens [voornaam verdachte] .

V: Wie bepaalde jouw werkdagen?

A: Ik moest elke dag voor [voornaam verdachte] in de prostitutie werken. [voornaam verdachte] liet mij wel uitslapen, maar daarna moest ik wel gaan werken van hem. Het was van maandag tot zondag.

V: Wat moest jij met het geld doen dat jij in de prostitutie verdiende?

A: Afgeven aan [voornaam verdachte] voor drugs. Voor het geld dat ik allemaal aan [voornaam verdachte] heb gegeven heb ik niet dezelfde hoeveelheid drugs voor gekregen voor wat het waard was. [voornaam verdachte] gaf mij altijd minder. [voornaam verdachte] zei dat ik altijd veel schuld op had gebouwd door het drugs gebruik, maar ik kreeg altijd maar voor 10 euro per keer.

V: Wie maakte en onderhield de seksadvertentie?

A: Ik zelf. Ik hield ook de advertentie van [voornaam slachtoffer 3] bij omdat [voornaam verdachte] dat niet kon. Het was niet [voornaam verdachte] zijn pakkie aan. [voornaam verdachte] was de dealer en hield zich bezig met de drugs. Ik was de medewerker voor de prostitutie. Ik heb dat voor [voornaam slachtoffer 2] , [voornaam slachtoffer 3] en voor [naam] moeten doen.

Kunt u uitleggen hoe het ging met de escort?

Wij werden opgebeld door de klanten en we werden daar heen gereden. Dat gebeurde door [voornaam verdachte] of door andere jongens. [voornaam verdachte] was er wel altijd bij. Hij zat voorin en wij zaten achterin. [voornaam verdachte] ging altijd mee. Als het om geld ging, dan ging [voornaam verdachte] altijd mee. Wij deden dan ons ding bij de klant. [voornaam verdachte] bleef in de auto wachten. We reden samen terug. Wij gaven het geld aan hem. Wij gingen dan terug waar wij verbleven. Dat waren verschillende locaties in de tijd, zoals [adres] . [adres] .

Al het geld dat ik verdiende, moest ik afstaan. Niet alleen het geld waarvoor ik werkte, maar ook mijn uitkering. Hij beheerde al die tijd mijn bankpas. Hij had mijn bankpas. Hij heeft de pincode van mij gekregen.

De verklaringen van [slachtoffer 2]

V: Wat was nou de werkelijke reden van het brandstichten?

A: Ik wou gewoon mijn huis kapot hebben. Een schreeuw om hulp. Ik heb het laatste jaar totaal geen controle over me huis. Iedereen gaat mijn huis maar in en uit. Mijn huis wordt onderverhuurd zonder dat ik dat wil. Daardoor ben ik mijn uitkering kwijt geraakt. Ik had niets meer aan mijn huis, ik dacht het is klaar.

O: Als we het goed hebben begrepen heb je vanmorgen verteld dat op het adres

van [bijnaam betrokkene 1] meisjes aan het werk waren in de prostitutie. Dat is dus de woning van [voornaam betrokkene 1] , je bovenbuurman op nr. 12. Hebben wij dit goed begrepen?

A: Ja.

V: Wie had die meisjes aan het werk in de prostitutie?

A: [verdachte] .

O: Hadden wij het goed begrepen dat jij dit was, [slachtoffer 1] en een meisje dat jij niet van naam kent, maar dat wat met [voornaam verdachte] heeft momenteel.

A: Ja.

V: Welke andere meisjes heeft [voornaam verdachte] op dit moment nog in de prostitutie werken?

A: Ik denk [slachtoffer 1] nog. Ze krijgt drugs van [voornaam verdachte] . Zo is hij ook bij mij terecht gekomen. [voornaam verdachte] zat eerst op de [adres] . Wat hij nu bij [bijnaam betrokkene 1] doet in huis, deed hij eerder bij [betrokkene 3] in huis op de [adres] . [voornaam slachtoffer 1] en [voornaam verdachte] hadden een keer ruzie op de [adres] . Zij belde de politie. [voornaam verdachte] zat twee dagen op het bureau en toen is hij bij mij gekomen. Dat was in januari van dit jaar. Vlak na mijn verjaardag was dat nog.

O: Je vertelde ook dat je voor [voornaam verdachte] in de prostitutie werkte in de woning van [voornaam betrokkene 1] , je bovenbuurman op nr. 12.

A: Ja ook, en ook op de [adres] . Daar heeft [voornaam verdachte] me een keer opgesloten.

V: Hoe lang heb je voor [voornaam verdachte] in de prostitutie gewerkt?

A: Vanaf januari van dit jaar tot nu voor de opvang in Den Haag.

V: Waarvan wil je aangifte doen?

A: Ik wil tegen [verdachte] aangifte doen van loverboypraktijken (…). Ik wilde dat al heel lang doen, maar ik durfde niet. (…) Het werd steeds gewelddadiger. [voornaam slachtoffer 1] en ik werden elke dag geslagen door [verdachte] .

Op een dag in 2014 ging ik met mijn ex-vriend [naam]

naar een vriend van hem die [voornaam verdachte] genaamd was. Deze naam had ik wel eens

gehoord van hem. [voornaam verdachte] woonde aan de [adres] . Het was in een flat helemaal aan de rechterzijde en helemaal bovenin. Ik weet het nummer even niet meer. Toen wij daar binnen kwamen ontmoette ik dus [verdachte] voor het eerst.

V:Wanneer kwam er een omslagpunt in zijn gedrag?

A: [voornaam verdachte] had in 2015 [voornaam slachtoffer 1] mishandeld en toen heeft [voornaam slachtoffer 1] de politie gebeld.

Hierna is [voornaam verdachte] aangehouden door de politie en heeft hij enige tijd vastgezeten.

Volgens mij was dat 1 week, maar dat weet ik niet precies meer. Nadat [voornaam verdachte] na die week weer vrij kwam, kwam hij naar mij toe aan de [adres] . Hij wilde toen vanuit mijn woning zijn drugs gaan verkopen en ik ging toen vanuit mijn eigen woning in de prostitutie werken. [voornaam betrokkene 1] was daar ook wel blij mee want hij had toen een dealer heel dicht bij hem. [voornaam verdachte] bleef vanaf dat moment ook gewoon bij mij slapen en we hadden zoiets van een relatie. Vanwege mijn drugs gebruik kun je eigenlijk niet van een relatie spreken want ik wilde gewoon dat hij bij mij bleef omdat ik zo verslaafd was dat ik wel aan mijn drugs wilde komen. Wij hadden ook een seksuele relatie met elkaar.

V: Heb je nog meer tatoeages?

A: U vraagt naar de tatoeage op mijn rug en wat deze betekent. Ik begin het al een beetje te snappen en u heeft gelijk. De tatoeage op mijn rug moest ik van [voornaam verdachte] zetten. Dit is de letter " […] " met 2 vleugels. Hierna heb ik toen die tattoo laten zetten waar ik nu heel veel spijt van heb. Ik weet wel dat een andere vriendin van mij uit de drugs en prostitutiewereld ook een tatoeage van [voornaam verdachte] heeft moeten laten zetten. Dit is [slachtoffer 3] . Deze heeft de naam van [voornaam verdachte] in zijn geheel op haar borst laten tatoeëren.

Wanneer heb je gedwongen in de prostitutie gewerkt?

Tot eind juli 2016.

Wanneer ben je gedwongen gaan werken in de prostitutie?

In die eerste twee weken heb ik de druk nog niet gevoeld, dat kwam pas in de [adres] toen hij daar een mannetje bij mij zette.

Wie was dat?

Ene [bijnaam 1] zijn echte naam weet ik niet het was zijn bijnaam. En ook ene [bijnaam 2] dit was ook een bijnaam. Dat duurde een paar weken en toen kwam [voornaam verdachte] zelf bij mij zitten, het was toen al februari 2016.

Welke afspraken had je gemaakt over je werk in de prostitutie met [voornaam slachtoffer 1] en

[voornaam verdachte] ?

Het geld wat wij binnen kregen ging naar [voornaam verdachte] omdat wij zijn drugs gebruikten.

Hoe kwam je aan de drugs?

Die gaf hij, wij moesten daar wel om vragen. Hij deed daar soms heel moeilijk over omdat hij geld wilde zien. Hij heeft mij en [voornaam slachtoffer 1] op de [adres] een keer naakt door het huis laten lopen omdat wij drugs wilden. Terwijl er daar in huis op dat moment ook vrienden en gebruikers zaten. Normaal gaf hij een halve gram of een gram maar toen kregen we een hijsje meer niet. Tien minuten later moesten

we er weer om vragen. Hij deed daar wel moeilijk over, hij zei, ga maar werken, ga maar geld verdienen.

Vanuit welke locatie(s) zou je gaan werken?

Venlosingel en [adres] . En in het begin op de [adres] . Vervolgens ga ik aan het werk en [voornaam verdachte] heeft dat gedaan zodat ik mijn drugs bij hem kon kopen, daar ging het hem om. Dat is uit de hand gelopen.

Hoeveel dagen werkte je?

Ik werkte elke dag, geen vaste tijden, ik werkte totdat ik moe was en dan sliep ik een paar uurtjes en dan ging ik weer werken. Ik wilde liever niet in de ochtend maar dat gebeurde wel. [voornaam verdachte] werd al boos als de telefoon afging en ik iets te laat was met oppakken. Hij zei dan, hou die telefoon bij je!

Hoe ging dat als je ongesteld was?

Gewoon door werken, ik deed dat altijd al. Ik was verslaafd en niet werken betekende dat ik geen drugs meer kreeg. Dus ik werkte gewoon door.

Wat gebeurde er met het verdiende geld?

Dat verdween allemaal in de zak van [voornaam verdachte] .

Je woonde op de [adres] en moest verblijven op [adres] hoe kwam dit?

[voornaam verdachte] wilde dat ik en [voornaam slachtoffer 1] samen met hem onder een dak verbleven op de [adres] . Hij kon daar zijn drugs verkopen en [voornaam slachtoffer 1] en ik konden daar werken. [adres] werd dan verhuurd waarvan hij dus het geld in zijn zak stopte.

Bij een huiszoeking op 24 oktober in 2016 op de [adres] werd een paspoort en een bankpas aangetroffen op jouw naam.

Waarom waren die niet meer in jouw bezit ?

Zonder paspoort kun je niet veel dus had [voornaam verdachte] deze in beslag genomen.

En de bankpas daar haalde hij mijn uitkering mee van de bank.

Hoe kwam hij aan de pincode van die pas ?

Daar vroeg hij om en die heb ik aan hem gegeven, want anders kreeg ik klappen van [voornaam verdachte] .

Vanaf wanneer had jij geen beschikking meer over jouw bankpas ?

Ergens al vanaf het begin. Ik kan mij dat niet zo goed meer herinneren.

Wij willen eerst nog even bij je verifiëren wat nou precies de tijd was dat je gedwongen in de prostitutie werkte voor [verdachte] . Je zei daarover al eind 2015 begin 2016 tot ongeveer juli 2016. Klopt dat?

Ja, totdat ik vast kwam te zitten.

Jij vertelde ook dat je al in de prostitutie werkte op dat moment, maar dat dit vrijwillig was. Waarom veranderde het op het moment datje bij [voornaam verdachte] kwam in onvrijwillig?

Op een gegeven moment zei [voornaam verdachte] dat ik de advertenties weer omhoog moest plaatsen of nieuwe moest plaatsen. Normaal als ik vrijwillig zou werken zou ik dat zelf wel doen zonder dat iemand dat zegt. Hij herinnerde mij er dan aan dat ik nog schulden voor de drugs had open staan en zei dat ik daar voor moest werken.

Welke keuze had je voor jouw gevoel hierin?

Niet, omdat hij ook heel agressief was durfde ik geen nee te zeggen, hij had losse handjes en sloeg er op los. Dat heb ik later zelf ook ondervonden.

Waar verdiende [voornaam verdachte] zijn geld mee?

Met verkopen van cocaïne, want hij had ook geen uitkering, dat heeft hij mij zelf verteld en hij stond ook nergens ingeschreven.

Had hij geld te besteden?

Ja, hij had altijd een hoop geld op zak, een behoorlijke stapel dubbel gevouwen briefgeld. Een pak van ongeveer vijf centimeter dik, dubbelgevouwen.

Waar gaf hij dan het prostitutiegeld aan uit?

Dat ging allemaal bij hem in de zak, alles wat wij verdienden moesten we afgeven, wij kregen meestal vooraf de drugs en dat was dan op de pof zeg maar. Daarna moesten we het geld wel weer terug verdienen. [voornaam slachtoffer 1] en ik.

Hij hield onze verslaving dus gewoon in stand. Van [voornaam slachtoffer 1] en mij.

Zag je hem wel eens pinnen?

Ja, van mijn rekening, hij had meerdere bankpasjes. Met mijn bankpas werd iedere maand mijn uitkering eraf gehaald.

Je verklaarde ook al het één en ander over het geweld dat [voornaam verdachte] gebruikte.

Wat heeft hij jou aangedaan?

Ik was op de [adres] en stond boven aan de trap en ik had een ontsteking aan mijn kies. Mijn wang was daarom dik en opgezet. Hij stormde op mij af en sloeg mij op mijn wang waar de ontsteking zat, dit was een vuistslag.

Ik zat ook een keer in de huiskamer bij [bijnaam betrokkene 1] . [voornaam verdachte] en ik hadden een woordenwisseling. [voornaam verdachte] zat schuin tegenover mij en hij stond op en pakte mij bij mijn haren en sloeg met zijn vuist op mijn hoofd. Dit gebeurde wel vaker op deze manier.

Een paar dagen later geloof ik kreeg ik ruzie om de vraag die ik stelde aan [voornaam verdachte] waarom hij mijn spullen weer in de woning aan de Venlosingel had gebracht. Hij zei dat dit niet zo was, en ik zei toen waarom moet je erover liegen? Daarom werd hij boos en kreeg ik een vuistslag op mijn hoofd waardoor ik achterover op de grond viel, vervolgens kreeg ik nog een paar trappen in mijn zij bij mijn ribben.

Hoe was het geregeld met het vervoer naar klanten ?

Wij gingen niet vaak naar klanten toe, wij ontvingen meestal klanten. [voornaam verdachte] heeft twee auto’s gehuurd; dat liet hij door anderen doen want hij had geen rijbewijs. Dat was een Nissan Juke een paarse en een blauwe Toyota. Hij heeft mij weleens naar klanten gereden.

Waar ging het door [voornaam slachtoffer 1] verdiende geld uit de prostitutie naar toe ?

Ook naar [voornaam verdachte] .

Vanuit welke locatie werkte zij?

Vanuit de woning van [voornaam betrokkene 1] en eerder vanuit de [adres] en ook vanaf de [adres] . Volgens mij was het eerst [adres] en daarna Venlosingel en [adres] en daarna de [adres] .

Wat had zij met [verdachte] te maken ?

[voornaam verdachte] zette haar ook onder druk om geld te verdienen, zodat zij dat geld weer aan hem kon afstaan.

Wat heb jij meegekregen van de ruzies dan wel mishandelingen tussen haar en [voornaam verdachte] ?

Ik kan mij een keer herinneren op de [adres] dat [voornaam verdachte] en [voornaam slachtoffer 1] ruzie hadden en dat ik toen beneden in mijn woning hoorde dat [voornaam slachtoffer 1] klappen kreeg in de woning boven mij. Dat was in de kleine slaapkamer. Dat weet ik omdat hij haar met een spiegel op de kop had geslagen en deze later stuk in het kamertje stond.

Hoe weet je dat ?

Ik wist dat daar een spiegel stond en het is er heel gehorig. Ik hoorde de spiegel gewoon kapot gaan. Er zijn daar zoveel ruzies geweest. Ik heb ook al eerder verklaard over die keer dat [voornaam slachtoffer 1] was geslagen met een kledinghanger en ik

heb haar een keer horen schreeuwen. Dat was bij [betrokkene 3] thuis op de [adres] .

De verklaringen van [slachtoffer 3]

Hier ( [detentie] ) ben ik terechtgekomen omdat ik op de vlucht was voor [voornaam verdachte] . Ik was op de vlucht omdat ik niet meer als sexslaaf behandeld wilde worden. Ik werkte voor hem in de prostitutie onder dwang.

Hij mishandelde me ook. Voor elke fout volgens hem kreeg ik klappen. Hij sloot me ook op in een kamertje op de [adres] . Dit had op alles betrekking ook op de prostitutie.

Vervolgens nam hij mannen mee naar huis. Deze mannen haalde hij van straat. Hij had er oog voor als mensen geld hadden. Ik moest me dan klaar maken voor seks met die mannen. Ik had dan seks met die mannen. Ik wilde dat niet maar [voornaam verdachte] besliste dat. Ik zat aan de drugs en ik kreeg dan alleen wat als ik seks had met de mannen. Hij gaf me dan een beetje drugs zodat de drang naar meer groter werd. Je doet dan sneller dingen omdat je graag weer drugs wil.

Als je geen geld maakte wat dan?

Dan kreeg ik ook geen drugs en werd ik in een kamer gestuurd en zat ik daar met een cold turkey. Ik moest maar zorgen dat ik geld maakte. Hij vond het gewoon leuk als ik het slecht had en zei dat ook tegen me.

Hoeveel drugs gebruikte je vanaf het moment dat je [voornaam verdachte] leerde kennen?

Hij gaf toen heel vaak kleine hoeveelheden bruin en wit. Ik ben toen ook meer gaan gebruiken.

Betaalde je voor de drugs?

Ja in die zin dat hij al het geld van me afnam. Hij zei altijd je maakt alles aan drugs op er moet geld komen.

Werkte je toen ook als prostituee?

Ja dat klopt. Ik hield weleens geld achter om er iets mee te kunnen doen. Ik vertelde het toen ook aan [slachtoffer 1] , maar die heeft het verklapt aan [voornaam verdachte] .

En wat gebeurde er toen?

[voornaam verdachte] werd ontzettend kwaad en riep dat ik geld van hem stal en moest het afgeven. Ik had toen van 1 week € 2000 achtergehouden. Ik verstopte het in mijn vagina. Ik kreeg toen overal klappen van hem.

Hoe kwam je aan je klanten?

[voornaam verdachte] liet advertenties maken op [website] en [website] en [website] . Zo kwam ik aan mijn klanten.

Je vertelde dat je in de prostitutie hebt gewerkt voor [voornaam verdachte] . Hoe kwam je aan je klanten? Er werden advertenties gemaakt op [website] en [website] Wie regelde dat allemaal?

[slachtoffer 1] en [betrokkene 5] . [betrokkene 5] deed het in ruil voor drugs. Beiden zetten de advertentie. Ook [betrokkene 6] heeft 4 verschillende advertenties gemaakt bij [bijnaam betrokkene 1] in huis onder druk van [voornaam verdachte] dat ze op moesten schieten.

Waar werden de seksadvertenties gemaakt?

Bij [bijnaam betrokkene 1] thuis en bij [betrokkene 3] . Ook in bungalows van Landal parken op de Veluwe. In van de Valk hotels zoals de suite in van de Valk bij [adres] . In die parken deed [voornaam slachtoffer 1] dat.

Door wie werd die advertentie onderhouden?

[voornaam verdachte] belde om de 3 a 4 uur de advertenties omhoog. Dat deed hij met een wegwerptelefoon met een Lebara of Lyca simkaart.

Zijn er foto's van je gemaakt?

Jazeker

Wie maakte die foto's?

[voornaam verdachte] of [voornaam slachtoffer 1] en [betrokkene 6] . Dat was evenredig verdeeld.

Waar werden die gemaakt?

De foto’s werden meestal gemaakt op de plek waar ik werkte. Ook bij [betrokkene 3] of de [adres] .

Wie bepaalde de tekst?

De tekst werd bepaald door [voornaam verdachte] , [voornaam slachtoffer 1] en ikzelf.

Welke bedragen stonden in de advertentie?

€150 moest er betaald worden voor een uur all inn. €80 voor een half uur maar dat gebeurde niet. Een vluggertje rekende ik €50 voor maar dat gebeurde ook bijna niet.

Op welke plekken heb je in de prostitutie gewerkt?

[adres] , [adres] , bij [locatie] bij de nieuwe school, dat is de [adres] . Laatste woning 1ste verdieping.

Wie regelde de escort?

Dat ging ook via de advertenties.

Wie bracht je weg?

Verschillend. De Spanjaard, [naam] dat is een gebruiker. Die werkt op de [locatie] in een toko in Arnhem. Zwarte haren. Zijn moeder is Indisch. [voornaam verdachte] huurde auto's. Neefje van [bijnaam betrokkene 1] die werd onder druk gezet door [voornaam verdachte] . Hij deed dat om [bijnaam betrokkene 1] te beschermen omdat het zijn oom was. Hij moest veel dingen op naam zetten. Hij heeft rasta donker haar en een licht getinte huid.

Met welke auto werd je weggebracht?

Meestal huurauto's maar ook met de auto of bus van de Spanjaard. Ze moesten dit allemaal doen van [voornaam verdachte] .

Wie waren erbij als je op escort ging?

Altijd [voornaam verdachte] en de chauffeur. [voornaam verdachte] zat altijd voorin en ik achterin.

Hoe ging het als je bij een klant kwam?

We stopten voor de deur of er moest om discretie gevraagd worden. Ik ging dan naar binnen. De klant gaf me dan geld en dan liep ik weer naar buiten gaf het geld aan [voornaam verdachte] in de auto.

Wat was de afspraak over wat er met je verdiende geld gebeurde?

Ik moest het gewoon afgeven. Er was geen afspraak voor. Ik werkte voor hem en niet voor mezelf.

Wat bewoog je om het geld af te staan aan [voornaam verdachte] ?

Angst; ik werd onder druk gezet. Zo voelde dat ook ik had geen macht over mijn leven. Ik was zo bang dat ik vreesde voor mijn leven en dat ik het toe liet. Ik kan het niet uitleggen. Elke dag dacht ik wat gaat er nu weer gebeuren. Ik vond mezelf niks meer waard. Dat heeft hij me allemaal afgepakt. Ik ben blij dat ik toen opgepakt ben, anders kwam ik nooit van hem af. Ik had geen keus.

Waar vond de communicatie plaats als jullie het over drugs of prostitutie hadden?
Vaak in het huis [adres] of de [adres] .

Had je in de tijd dat [voornaam verdachte] je in de prostitutie liet werken seks met hem?

Ja maar dat wilde ik liever helemaal niet. Ik had geen keus.

Hoeveel dagen in de week werkte je in de prostitutie?

Ik werkte alle dagen van de week.

In welk tijdvak heb je voor [voornaam verdachte] in de prostitutie gewerkt? Aantal maanden?

Tussen eind april 2016 tot 3 maanden terug tot juni 2017.

[adres] ; wat kan je daar over vertellen?

Vroeger kwam ik daar bij [bijnaam betrokkene 1] om te hangen maar later werd dat het traphouse van [voornaam verdachte] . Met traphouse bedoel ik drugspand. Daar zat ook het kleine kamertje aan de voorkant van het huis waar ik verbleef. Dat was een bovenwoning, op de 1ste verdieping. Alles was dichtgeplakt anders zou ik op de [adres] zelf kunnen kijken. De kamer was echt klein. Een matras en een houten kast roze geverfd met lades daar zaten me spullen in om te werken als prostituee. Daar stond ook een koffer met mijn eigen kleding maar die had ik nooit aan. Overdag droeg ik mijn hoerenkleren. Altijd bloot.

Wat is daar allemaal gebeurd?

Daar heb ik mijn prostitutiewerk moeten doen. Daar werd ik ook opgesloten door [voornaam verdachte] . Ik zat daar 24/7 alleen als ik op escort ging mocht ik er van af. Dit was een groot gedeelte van de tijd dat ik voor [voornaam verdachte] moest werken. Daarnaast werkte ik op de [adres] . Ik heb ook beneden gewerkt waar [voornaam slachtoffer 2] toen nog woonde. Ik weet haar achternaam niet maar ze heeft haar huis in de fik gestoken. Ik was daar heel erg bang. Als [voornaam verdachte] mij opsloot deed hij dat gewoon met een sleutel. Ook [voornaam slachtoffer 1] werd opgesloten op een andere kamer. Als we wakker werden konden we nergens heen. Soms plaste ik gewoon in mijn broek. We riepen ook wel eens [bijnaam betrokkene 1] als die er toevallig was maar [voornaam verdachte] vertrouwde [bijnaam betrokkene 1] toch niet helemaal omdat hij voelde dat hij achter ons stond. We werden dan wel 3 tot 4 uur opgesloten

als hij wegging. Hij kwam snel terug als er een klant kwam. Bij [betrokkene 3] heeft hij me wel eens een hele dag opgesloten.

Wat kan je vertellen over het dealen van drugs?

[voornaam verdachte] koopt groot in en verkoopt het dan. Hij kocht echt grote brokken bruin en wit. Ik denk dat hij per dag wel 40 tot 50 man als klant had. Ze bleven ook terugkomen elke dag. Hij had goede kwaliteit. Hij had ook mindere kwaliteit. Die kreeg ik wel eens als hij iets niet goed vond gaan. [voornaam verdachte] kocht iets en als hij dan verkocht ging het 3 keer over de kop qua prijs. Om de paar dagen ging hij naar Rotterdam om wat te kopen. Dan moest het neefje van [bijnaam betrokkene 1] rijden. Ze gingen samen dan.

Waar worden de drugs verstopt / bewaard?

Zowel op de [adres] als op het adres van die [betrokkene 7] . Bij [betrokkene 7] staat van alles. Hij stopte met regelmaat ook drugs bij zijn geslachtdeel of in dubbele laag van zijn onderbroek. De Björn Borg onderbroeken. Het geld had hij op zak zoals ik al verklaarde. De rest van het geld lag bij [betrokkene 7] . Als de drugs op

waren moest zij ook nieuwe brengen.

Kan je ons vertellen of er dagen waren dat je niet werkte? We denken dan aan ongesteldheid of een korte vakantie?

Als ik ongesteld was moest ik ook werken. Dat maakte allemaal niet uit. Dan werd door 1 van die junken die ook voor hem werkte sponsjes gehaald.

Wat versta je onder een dag werken?

Het gaat echt om 24/7. Ik sliep ook helemaal niet of heel weinig. Toen hield ik het vol, dat was een lifestyle. Ik kan het niet uitleggen, ik zat in mijn eigen wereld.

Wanneer was de laatste keer dat u als prostituee aan het werk bent geweest?

Dat was toen ik net bij [voornaam verdachte] wegging. Ik ben weggelopen uit het huis waar hij met [bijnaam betrokkene 1] woonde. Ik ben weggerend naar de buurman. Ik heb de politie gebeld en die hebben mij in