Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2019:272

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Ondernemingsrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 06-02-2019. De uitspraak is gedaan door Gerechtshof Amsterdam op 06-02-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:GHAMS:2019:272, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 200.204.603/01 OK


Bron: Rechtspraak

center
100
c5da8dbc-57d2-4cec-ab44-a78a28c563b3
166
250
image/png

beschikking___________________________________________________________________
GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.204.603/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 6 februari 2019

inzake

de naamloze vennootschap
N.V. ADO DEN HAAG

gevestigd te Den Haag,
VERZOEKSTER

advocaten: en, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,
t e g e n

UNITED VANSEN INTERNATIONAL SPORTS CO., LTD

kantoorhoudende te Beijing, Volksrepubliek China,
BELANGHEBBENDE

advocaten: en, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,
e n t e g e n

GEMEENTE DEN HAAG

zetelend te Den Haag,
BELANGHEBBENDE

advocaten: en, beiden kantoorhoudende te Den Haag,
e n t e g e n

HAAGLANDSE FOOTBALL CLUB ‘ALLES DOOR OEFENING DEN HAAG’

gevestigd te Den Haag,
BELANGHEBBENDE,

advocaten: ,beiden kantoorhoudende te Amsterdam,
e n t e g e n

wonende te [....] ,
BELANGHEBBENDEN

advocaten: en ,beiden kantoorhoudende te Den Haag.
1. de vennootschap naar buitenlands recht
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon
3. de vereniging
wonende te [....] ,5. ,wonende te [....] ,6. ,wonende te Doorn, 7. ,
4 [A] ,

ECLI:NL:GHAMS:2019:272:DOC
nl

center
100
c5da8dbc-57d2-4cec-ab44-a78a28c563b3
166
250
image/png

beschikking___________________________________________________________________
GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.204.603/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 6 februari 2019

inzake

de naamloze vennootschap
N.V. ADO DEN HAAG

gevestigd te Den Haag,
VERZOEKSTER

advocaten: en, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,
t e g e n

UNITED VANSEN INTERNATIONAL SPORTS CO., LTD

kantoorhoudende te Beijing, Volksrepubliek China,
BELANGHEBBENDE

advocaten: en, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,
e n t e g e n

GEMEENTE DEN HAAG

zetelend te Den Haag,
BELANGHEBBENDE

advocaten: en, beiden kantoorhoudende te Den Haag,
e n t e g e n

HAAGLANDSE FOOTBALL CLUB ‘ALLES DOOR OEFENING DEN HAAG’

gevestigd te Den Haag,
BELANGHEBBENDE,

advocaten: ,beiden kantoorhoudende te Amsterdam,
e n t e g e n

wonende te [....] ,
BELANGHEBBENDEN

advocaten: en ,beiden kantoorhoudende te Den Haag.
1. de vennootschap naar buitenlands recht
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon
3. de vereniging
wonende te [....] ,5. ,wonende te [....] ,6. ,wonende te Doorn, 7. ,
4 [A] ,

1

1.1
In het vervolg zullen partijen als volgt worden aangeduid:
-

verzoekster als ADO;

belanghebbende sub 1 als UVS;

belanghebbende sub 3 als HFC.

1.2
Bij beschikking van 19 december 2016 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van ADO en een nader aan te wijzen persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, en bij wijze van onmiddellijke voorzieningen Hui Wang geschorst als voorzitter (niet tevens als lid) van de raad van commissarissen van ADO, mr. B.F.M. Knüppe benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen van ADO met beslissende stem alsmede bepaald dat alle door UVS gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van ADO ten titel van beheer zijn overgedragen aan mr. J.A. van der Have.
1.3
Bij faxbericht van 25 januari 2019 heeft mr. Woudenberg namens ADO de Ondernemingskamer bericht dat het functioneren van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van ADO thans is hersteld zodat wordt verzocht het bevolen onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorzieningen te beëindigen.
1.4
Bij e-mailberichten van 28 januari 2019 hebben Knüppe en Van der Have de Ondernemingskamer laten weten het beëindigingsverzoek te steunen.
1.5
Bij e-mailbericht van 29 januari 2019 zijn partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het beëindigingsverzoek.
1.6
Bij e-mailbericht van 1 februari 2019 hebben mr. Sinninghe Damsté en mr. Attaïbi namens UVS de Ondernemingskamer bericht het beëindigingsverzoek te steunen.
1.7
Bij e-mailbericht van 5 februari 2019 heeft mr. Lemstra namens HFC medegedeeld in te stemmen met de beëindiging van de procedure.
1.8
Van de overige partijen heeft de Ondernemingskamer geen reactie ontvangen.
beslissing

2

2.1
Nu verzoekster heeft gesteld dat de verhoudingen binnen de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders zijn hersteld, er geen bezwaren zijn ontvangen tegen het verzoek tot beëindiging van het bevolen onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorzieningen en de Ondernemingskamer voorts niet is gebleken van enig belang dat zich tegen de toewijzing van het verzoek verzet, zal de Ondernemingskamer het verzoek inwilligen aldus dat zij het bij beschikking van 19 december 2016 bevolen onderzoek en de bij die beschikking getroffen onmiddellijke voorzieningen zal beëindigen, een en ander met ingang van heden.
beslissing

3

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden het bij haar beschikking van 19 december 2016 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van N.V. ADO Den Haag, gevestigd te Den Haag alsmede de bij die beschikking getroffen onmiddellijke voorzieningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. J. den Boer en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en dr. P.M. Verboom en prof. dr. mr. S. ten Have RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 6 februari 2019.