Uitspraken

Datum Instantie Rechtsgebied ECLI Zaaknummer
12-09-2019 Rechtbank Overijssel Strafrecht ECLI:NL:RBOVE:2019:3242 08-760155-15 (P) Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Overijssel Strafrecht ECLI:NL:RBOVE:2019:3245 08-952612-18 (P) Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Rotterdam Strafrecht ECLI:NL:RBROT:2019:7280 10/741023-19 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht ECLI:NL:RBMNE:2019:4239 16/042026-19 (P) Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Rotterdam Strafrecht ECLI:NL:RBROT:2019:7281 10/691056-19 vordering TUL: 15/041158-17 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Overijssel Strafrecht ECLI:NL:RBOVE:2019:3246 08-730438-18 (P) Uitspraak inzien
12-09-2019 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht ECLI:NL:GHARL:2019:7456 TBS P19/238 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Rotterdam Strafrecht ECLI:NL:RBROT:2019:7286 10/113766-18 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Rotterdam Strafrecht ECLI:NL:RBROT:2019:7287 10/107664-19 / vordering TUL VV: 10/691070-16 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Rotterdam Strafrecht ECLI:NL:RBROT:2019:7288 10/650028-19 Uitspraak inzien
12-09-2019 Centrale Raad van Beroep Bestuursrecht; Ambtenarenrecht ECLI:NL:CRVB:2019:2974 18-2733 AW Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Rotterdam Civiel recht; Personen- en familierecht ECLI:NL:RBROT:2019:7303 C/10/580419 / FA RK 19-7176 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Limburg Civiel recht ECLI:NL:RBLIM:2019:8295 C/03/267970 / KG ZA 19-404 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Midden-Nederland Bestuursrecht ECLI:NL:RBMNE:2019:4229 UTR 19/1288 Uitspraak inzien
12-09-2019 Centrale Raad van Beroep Bestuursrecht; Socialezekerheidsrecht ECLI:NL:CRVB:2019:2986 17/6771 AOW-R Uitspraak inzien
12-09-2019 Centrale Raad van Beroep Bestuursrecht; Ambtenarenrecht ECLI:NL:CRVB:2019:2976 18-4772 AW Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Amsterdam Strafrecht ECLI:NL:RBAMS:2019:6738 13/741251-18 (A) + 13-037725-19 (B, gevoegd) (Promis) Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Midden-Nederland Bestuursrecht ECLI:NL:RBMNE:2019:4273 UTR 19/2716 Uitspraak inzien
12-09-2019 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht ECLI:NL:GHARL:2019:7451 200.258.119/01 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht ECLI:NL:RBNNE:2019:3854 LEE 18/3717, LEE 19/1949 en LEE 19/1950 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Rotterdam Bestuursrecht ECLI:NL:RBROT:2019:7278 AWB - 19 _ 4317 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Rotterdam Bestuursrecht ECLI:NL:RBROT:2019:7276 AWB - 19 _ 3931 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Strafrecht ECLI:NL:RBZWB:2019:4049 02/800406-18 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Strafrecht ECLI:NL:RBZWB:2019:4025 02-800405-18 Uitspraak inzien
12-09-2019 Rechtbank Den Haag Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht ECLI:NL:RBDHA:2019:9592 C/09/575850 / KG ZA 19-573 Uitspraak inzien

Pagina:
1 ...... 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ...... 10168